Partjes

COLUMN - Wat een verademing, die open brief van de burgemeesters van Boxtel en Heusden. Ze leggen precies de vinger op de zere plek van de recente vluchtelingenproblematiek. Grootschalige opvang van asielzoekers werkt niet, en: start in hemelsnaam van meet af aan met scholing en werk, anders kun je moeilijk van deze vluchtelingen eisen dat ze integreren. Constructieve bonus: de ene burgemeester is van de VVD, de ander van de PvdA. Een duidelijker vingerwijzing kan de regering amper verlangen.

Natuurlijk werkt grootschalige opvang niet.

Zet duizend ontheemde en vaak getraumatiseerde mensen bij elkaar, maak dat de buitenwereld ze als een blok van indringers beschouwt, bepaal dat ze het pand niet in of uitkunnen, zorg dat ze amper privacy hebben, en voorkomt dat ze iets zinnigs omhanden hebben. Dat is hét recept voor ongedurigheid, onrust, relletjes, depressie en wanhoop in zo’n azc, en voor argwaan en vijandigheid van de lokale bevolking, omdat het de asielzoekers onbenaderbaar maakt. Zo’n aanpak dwarsboomt elke onderlinge handreiking tussen burgers en vluchtelingen.

Bied asielzoekers alsjeblieft een kleinschalige opvang aan, pleiten de burgervaders, een plek waar ze – anders dan nu het geval is – niet elke paar weken of maanden moeten verhuizen; een plek waar ze kunnen aarden. Begin meteen met taalles en laat ze zo snel mogelijk meedraaien in samenleving. Werk, stages, vrijwilligersklussen en het verenigingsleven doen duizendmaal meer voor integratie dan een braaf inburgerklasje. Bovendien biedt zo’n aanpak de asielzoekers een dagbesteding, verschaft het ze een nu smadelijk afwezig besef zichzelf nuttig te maken, en biedt het ze perspectief op integratie: een nieuw leven te kunnen opbouwen.

We weten allang dat grootschaligheid zelden goed uitpakt. Het werkt niet in het onderwijs, het werkt niet in de ziekenzorg, het werkt niet in de kinderopvang, en evenmin in de bejaardenzorg. Op zowat alle terreinen komen we – door schade en schande wijzer geworden – terug van schaalvergroting, van de grofmazige aanpak. Waarom houden we er in de asielopvang dan ineens zo stellig aan vast?

Want, om eerlijk te zijn: de gedachte aan duizend vluchtelingen die ineens gehuisvest zouden worden op de Oostelijke Eilanden, mijn thuisbasis, zou mij ook van mijn stuk brengen. Zeker als dat pand vervolgens als een fort wordt behandeld. Maar als het er vijftig waren, zou ik geheid naar het buurthuis gaan om uit te zoeken of er wellicht iets is dat ik kan doen om bij te dragen aan hun welzijn en aan hun integratie: taalles, naailes, spullen helpen repareren, iemand ’s meenemen naar een museum of naar de bioscoop

Ooit heb ik geleerd dat wanneer een probleem je boven het hoofd dreigt te groeien, je het moet opdelen in kleinere partjes. Dan blijkt het vaak vanzelf behapbaar te worden.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in  Het Parool.

 1. 1

  Je gaat ervan uit dat het de intentie is van het kabinet om asielzoekers een perspectief te geven op integratie en een zo goed mogelijke kans om een nieuw leven op te bouwen…

  …en dat daarom grootschalige opvang niet werkt.

  Me dunkt dat men wellicht andere intenties heeft, en grootschalige opvang vanuit dát perspectief wél goed werkt?

 2. 3

  Bovendien hijgt half onderbuikend Nederland de politiek in de nek dat asielzoekers hun geld kosten (of ten koste gaan van geld dat zij anders zouden krijgen) en kleinschalige opvang kost nog meer (ik weet dat het later ook meer oplevert, maar het gaat in de Nederlandse politiek altijd over nu).

 3. 4

  Bovendien moet meteen met scholing en werk worden begonnen, ook al hebben de vluchtelingen nog geen status.

  Met dit soort gepraat verraden de burgemeesters (van de virtueel weggevaagde regeringspartijen) een verknipte visie op de realiteit. Want asielzoekers zijn pas met zekerheid vluchtelingen als ze een status hebben, tot die tijd niet. In plaats van de inspanningen te richten op integratie van iedereen, wat voor een groot deel onterecht zal blijken, kan men het geld beter steken in snel uitzoeken welke mensen recht hebben op asiel en welke niet. Hoe eerder je dat doet, hoe minder tijdelijke opvang er nodig is en hoe meer kansen er zijn voor de mensen die mogen blijven. Wat Buijs en Hamming bezielt om iets anders te willen is mij een raadsel.

 4. 5

  @1: inderdaad, ook mijn analyse. Doelstelling van de overheid is helemaal niet om asielzoekers menselijke opvang plus perspectief te bieden.

  Doel van de overheid is om zo veel mogelijk uit te stralen dat asielzoekers ongewenst zijn, en dat ze alleen opgevangen worden omdat dat moet volgens internationale afspraken, verdragen of andere verplichtingen, maar dat ze vooral niet moeten menen dat het van harte gaat en dat het hier in dit land een pretje voor ze wordt.
  Want elke andere boodschap zou maar een aanzuigende werking hebben.

  En in die zin is grootschalige opvang dus wel heel succesvol, want het dekt precies die doelstelling. Het pleidooi van de burgemeesters zal dus weinig kans maken.

 5. 6

  Eens met @1, @2 en @5. Ik heb de afgelopen dagen een aantal artikelen over de voor- en nadelen van grootschalige en kleinschalige opvang langs zien komen, en die overweging werd vaak niet genoemd. Terwijl het volgens mij een van de belangrijkste is, en ook de reden dat de IND niet zo’n haast maakt met het verwerken van de aanvragen. Hoe langer je een heleboel mensen in hemelschreiende omstandigheden ophokt, hoe meer potentiele asielzoekers voor een ander land kiezen.

  Ik las trouwens ook ergens dat in het verleden (jaren ’80 meen ik?) wel kleinschalig werd opgevangen, maar dat daar juist problemen mee waren gekomen omdat de kleine groepjes in kwestie niet beveiligd konden worden (tegen kwaadwillende buitenstaanders, waar we er nogal wat van hebben momenteel, en tegen elkaar). Dus de grootschaligheid is niet alleen maar uit negatieve overwegingen.

 6. 7

  Bied asielzoekers alsjeblieft een kleinschalige opvang aan, pleiten de burgervaders, een plek waar ze – anders dan nu het geval is – niet elke paar weken of maanden moeten verhuizen; een plek waar ze kunnen aarden.

  Suggestie: zou dit heel misschien te maken hebben met de massale instroom?

 7. 8

  @4

  Ja, het getuigt van weinig inzicht van de problematiek om de vluchtelingen direct aan het werk en scholing te zetten. Eerst dienen we toch vast te stellen of zij hier ook daadwerkelijk mogen blijven. Anders zitten we na een paar jaar weer met mensen die geen recht hebben op verblijf, maar al ‘geaard’ zijn in Nederland.

  Er moet idd sneller worden gewerkt. En wsl bevordert grootschalige opvang dit proces. Er wordt al een beetje die kant opgewerkt door bijvoorbeeld Albanie tot veilig te benoemen. Verstoppingen in de stroom wordt voorkomen door mensen uit bepaalde landen er op te wijzen dat hun kansen vrijwel nihil zijn.
  Ook aan Oekrainers die slechts komen voor de terugkeerpremie hebben we geen behoefte.

 8. 9

  @5

  Doel van de overheid is om zo veel mogelijk uit te stralen dat asielzoekers ongewenst zijn, en dat ze alleen opgevangen worden omdat dat moet volgens internationale afspraken, verdragen of andere verplichtingen, maar dat ze vooral niet moeten menen dat het van harte gaat en dat het hier in dit land een pretje voor ze wordt.

  Of dat een doel van de overheid is lijkt mij een mening en geen vaststelling. Er is een mechanisme werkzaam. En dat mechanisme houdt in dat aantrekkelijke landen verstopt raken en onaantrekkelijke landen niet. Daarom kennen landen als Duitsland en Nederland een verstopping van vluchtelingen, hetgeen tot allerlei zaken leidt die het desbetreffende land weer onaantrekkelijker maken. (langere procedure)

 9. 10

  @5: Het is niet perse of, maar en. De overheid heeft zowel als doel om vluchtelingen menswaardig op te vangen, maar ook als doel om niet te aantrekkelijk te worden in vergelijking met de buurlanden.

  Inderdaad vanwege de aanzuigende werking, die er natuurlijk wel degelijk is. Op het moment dat Nederland makkelijk verblijfsvergunningen af gaat geven en direct allerlei mogelijkheden biedt om een bestaan in Nederland op te bouwen, dan gaan uiteraard een boel meer mensen kiezen voor Nederland als bestemming. De vluchtelingen/smokkelaars zijn niet gek. Het is niet voor niets dat Zweden en Duitsland zo in trek waren.

  En daarom is een Europees vluchtelingenbeleid ook zo belangrijk, zodat deze race to the bottom stopt.

 10. 11

  @5: Nu doet die overheid het met vluchtelingen en straks (weer) met haar eigen bevolking.

  Overigens heeft de gouverneur van Limburg van begin af aan al gezegd dat zulke grote ‘Durchgangslager’ in elk geval in Limburg geen optie zijn. Al is het maar omdat daar geen plek voorhanden is die fysiek aan de eisen voldoen. Bovens heeft van meet af aan aangestuurd op kleinschalige en daarmee overzichtelijke opvang.

  Hoe zit het eigenlijk met die leegstaande kazerne in Den Haag, bij Rutte om de hoek?

 11. 12

  @9:

  Of dat een doel van de overheid is lijkt mij een mening en geen vaststelling.

  Ik bedoelde natuurlijk te zeggen dat de huidige overheid zich dat kennelijk tot doel gesteld heeft. Niet dat het een doel zou moeten zijn.
  En voor de duidelijkheid: dat dit een doel van de overheid moet zijn is uitdrukkelijk NIET mijn mening.

 12. 13

  Afschrikkende en aanzuigende werking: komop mensen, geloven jullie nog steeds in die fabeltjes? En jullie weten hopelijk toch (via Flip) inmiddels dat NL in vergelijking tot de buurlanden juist minder asielzoekers heeft?

  Kleinschalige opvang zoals beschreven lijkt duur, maar is natuurlijk op termijn veel goedkoper. Of denken jullie dat die varkenskoprelletjes en zich ‘vervelende’ asielzoekers niets kosten? De kosten van weer een slecht geïntegreerde groep uiteindelijk, al eens bij stilgestaan? Nog los van of we daarop zitten te wachten… Het grootste risico is dat we uiteindelijk een paar economische vluchtelingen toesturen die een jaar vrijwilligerswerk verricht hebben en perfect Nederlands spreken: en wat is daar erg aan?

  Aan bovenstaand zou ik toevoegen: geef die mensen in afwachting ook het recht te werken als ze dat vinden: geen enkele reden om het ontstaan van een zwart circuit te stimuleren, wat nu gebeurt.

  En ja, regel dit alles eens Europees, zodat we eens stoppen met die race to the bottom waarmee we uiteindelijk allemaal verliezen.

 13. 14

  @4:
  Het lijkt mij toch slim, om de tijd dat de overheid blijkbaar niet in staat is tot snel handelen, toch maar te gebruiken om vast aan integratie/inburgering te werken:

  Ledigheid is des duivels oor kussen.
  De grootste groep van de huidige instroom is oorlogslachtoffer uit Syrië en heeft zonder meer recht op asiel.
  En voor het geval ze geen asiel krijgen, is er nog niets aan de hand.
  Zoveel geld kosten die paar lessen nu ook weer niet.

  De grootschalige opvang is heus niet goedkoper dan kleinschalige opvang, waarbij in de praktijk een hoop vrijwilligers bij ingeschakeld zijn.
  En is hoe dan ook beter dan die semi-gevangenissen, waar een menselijke benadering/behandeling onmogelijk is.

 14. 15

  @12

  Ik begrijp wel wat je bedoelt. Daarom maak ik je ook attent op het ‘mechanisme’. Feitelijk een kwestie van vraag en aanbod. Landen die aantrekkelijk zijn voor vluchtelingen raken verstopt en worden daarmee onaantrekkelijker voor vluchtelingen.

  Er zit dus geen enkel doel achter.

  Zie Frankrijk, waar de vluchtelingen liever een troosteloos bestaan leidden om in GB te geraken.

 15. 16

  @13

  Wat je feitelijk beoogt is een onmiddellijke integratie van iedereen die binnen komt. Laten we dan doorpakken en iedereen direct een verblijfsvergunning geven. Het is niet humaan om eerst een paar jaar de indruk te wekken dat de persoon in kwestie kan blijven en hem/haar er dan alsnog uit te zetten.

 16. 17

  Het is sowieso niet humaan om iemand langer dan een half jaar op toestemming te laten wachten. Maar als je dat iemand dan toch aandoet, dan is het niet minder humaan om hem wel lekker te laten werken aan een onzekere toekomst, dan om het hem te verbieden. Dus nee, ik deel je conclusie niet.

 17. 18

  @17

  Dat kan, Klokwerk. We hebben beiden een ander idee van wat humaan is. Mijn insteek is om bij vluchtelingen geen verwachtingen te wekken. Mogen ze blijven dan valt het mee. Moeten ze weg dan viel het al een beetje binnen de verwachtingen.

  Ik kan dat ook wel onderbouwen. We hebben in het verleden diverse gevallen gehad van vreemdelingen die al langer in ons land verbleven, al wat geintegreerd waren en toch weg moesten.
  Dat vond niemand prettig en er kwamen -terecht- protesten tegen.
  Dat moeten we niet willen. Het is je goed recht om er anders over te denken. Maar we mogen de menselijke maat niet uit het oog verliezen.

 18. 19

  Geen valse verwachtingen, daar ben ik helemaal voor. Maar dan middels een snelle en heldere procedure. Met mensen pesten schep je geen duidelijkheid en ik zie ook niet in hoe je dat humaan kan noemen.

 19. 20

  @19

  Ja, daar kan ik mij in vinden. De procedure zou veel sneller moeten. Minder beroepsmogelijkheden zodat de doorstroom vlotter verloopt. Dan kunnen vluchtelingen ook daadwerkelijk geplaatst worden in de maatschappij. Velen hen staan te popelen om wat te betekenen.

  En het verlicht ook de druk op de AZC’ s.

 20. 21

  Eens. Hoewel zorgvuldigheid wel echt moet, kan ook dat sneller als de wil er is. Ik zou zeggen: langer dan een jaar hier en iedere afspraak en oproep nagekomen = sowieso toelaten. Zal je zien dat de afandeling plotseling overal veel sneller kan.

 21. 23

  @13: Afschrikkende en aanzuigende werking is geen fabeltje, maar realiteit. Anders zou de race to the bottom niet plaatsvinden, want zinloos. Maar die race vindt wel plaats, omdat het loont om minder aantrekkelijk te zijn dan de buren. Kijk naar Denemarken en Zweden.

 22. 24

  @21 Sneller afhandelen = meer mensen inzetten = meer werkgelegenheid. En de mensen die zo weer aan het werk komen, betalen belasting en premies die weer ten goede komen aan de schatkist

 23. 25

  @24: Ik ben het eens met het idee dat we alle asielzoekers (op voorwaarde dat ze dat zelf willen) werk, taalonderwijs, vrijwilligerswerk en onderwijs moeten bieden.

  Het probleem is alleen dat je laatste conclusie natuurlijk onzinnig is:

  betalen belasting en premies die weer ten goede komen aan de schatkist

  Alle opvang wordt immers vanuit de schatkist betaald.

 24. 26

  @Cerridwen: Dus alles wat plaatsvindt is zinvol? Interessante redenering in de politiek waar een hele hoop tegenin te brengen is. Hoe dan ook schijnt men te vergeten dat alle asielrecht toch echt via de buitengezet binnenkomen. Maar om dit soort bullshit van onderlinge concurrentie rampzalig-integratiebeleid -opzetten definitief de nek om te draaien zou eea idealiter via de EU voor ieder gelijk afgedwongen en dan ook maar via dat platform ook gefinancierd moeten worden. Het liefst via een rechtstreekse EU belasting op import en/of brandstof om gelijk ook maar van dat gezeik over die landelijke bijdragen af te zijn.

  @Pineaux: En wedden dat in dat geval de lidstaten binnen de kortste keren staan te knokken om hun deel op te mogen vangen? ;)

 25. 27

  via de EU voor ieder gelijk afgedwongen

  Dezelfde EU waar Tsipras dreigt met een veto bij welk soort beslissing dan ook? Dezelfde EU waar Belgie 290 man heeft ingezet voor grenscontrole met het oog op de vluchtelingen uit Calais? (je weet wel, die sloppenwijk hier om de hoek)
  Dezelfde EU waar Orban een referendum heeft bedacht?

 26. 28

  Maar Klokwerk, Cerridwen heeft een punt over het bestaan van aanzuigende werking. Uit de vele rapportages van en interviews met vluchtelingen van Turkije tot in NW Europa die ik de afgelopen maanden heb gelezen komt toch wel een heel erg duidelijk beeld naar voren dat er spraken is van beeldvorming. Bij wijze van spreke: “Ga niet naar Oostenrijk, daar zijn ze streng”. “In Zweden is het koud maar ben je welkom”. En dan zet een idealiter oplossing van de EU geen zoden aan de dijk, mijn inschatting is dat de EU eerder uit elkaar knalt dan dat er een reëel gezamenlijk asielbeleid staat te komen. Merkel staat er inmiddels in Europa vrijwel alleen voor. Dat vind ik jammer overigens.

  Wat ik wel een probleem vind is dat er veel verhalen zijn van aspirant vluchtelingen die geen zin hebben om te verkassen naar landen buiten NW Europa die hun worden toegewezen. De problemen lijken derhalve van twee kanten te komen. Ik vind dat iedereen het recht heeft geluk te zoeken, dat doen we allemaal, maar op deze manier valt het draagvlak hier voor een vluchtelingenbeleid voor echte vluchtelingen wel helemaal weg. Voordat je in Duitsland bent vanuit Syrië ben je immers al minimaal acht veilige landen doorgekomen. Waarom niet daar willen leven?

  Oplossingen? Ik weet het niet goed meer. Het liefst bij de bron. In Syrië, Eritrea. Ook een snelle beslissing en directe uitzetting zou helpen. Maar bagatelliseren helpt niet (ik vind een uitspraak dat er geen sprake is van aanzuigende werking een forse onderschatting) en werkt uiteindelijk een onmogelijk restrictief asielbeleid alleen maar in de hand lijkt me.

 27. 29

  @24: Je kunt helaas niet zomaar iemand bij het UWV uit de kaartenbakken trekken en zeggen: Jouw nieuwe baan is IND/AZC-medewerker. Die zul je eerst moeten motiveren èn scholen. En voor dat werk betalen.

  @28:

  Voordat je in Duitsland bent vanuit Syrië ben je immers al minimaal acht veilige landen doorgekomen. Waarom niet daar willen leven?

  Vraag het hen die in die veilige landen hun moeder gedag hebben gekust en met ze mee opgelopen zijn.

 28. 30

  @Frank: Natuurlijk, de bron aanpakken. En om te beginnen je eigen verantwoordelijkheid daarbij nemen lijkt mij. Dus even stoppen met Saoudi Arabië financieren bijvoorbeeld, stoppen met bombarderen ook, beginnen met isoleren, meer geld naar de UNHCR, en doe maar minder geld naar Erdogan. Ga van die olieverslaving af om valse loyaliteit te voorkomen etc. Maar goed, oorlog uit de wereld helpen, dat is ook als we dat allemaal zouden doen nogal een hoge ambitie.

  De EU hervormen is dat ook, en ja, in zie daar op dit moment weinig draagvlak voor, maar het is al iets dichterbij, en dat het moeilijk is houdt mij natuurlijk niet tegen de oplossing te schetsen die volgens mij voor iedereen het beste is. Dat is immers de basis van een politieke discussie, dat ieder probeert te schetsen wat volgens hem de ideale situatie is, hoe daar te komen, en daar anderen van probeert te overtuigen, ook al heeft hij om te beginnen daar nog weinig draagvlak voor.

  De oplossing van Cerridwen zie ik als een doodlopende weg voor iedereen: het leidt tot een slecht geïntegreerde groep vluchtelingen die door Europa zwerft op zoek naar de gekken die te goed zijn voor de wereld en tegen het landsbeleid in toch gaan helpen omdat ze het niet aan kunnen zien. Verder kazernes en veel sociale onrust, een slecht geïntegreerde groep met alle nadelen van dien.

  Het is een weg naar een situatie die alleen verliezers kent. Hij zou een punt hebben als de aanzuigende werking de reden zou zijn dat mensen naar Europa komen, maar dat is niet het geval, want de basis waarop die mensen hier toegelaten worden is niet dat het hier zo leuk is, maar dat het elders zo slecht is.

  Er moet dus iets beters komen dan elkaar af proberen te troeven op bar- en boosheid, en dan probeer ik te verzinnen hoe daar te komen. En dan lijkt het me prima om een zak geld naar de EU zelf te sturen, direct, en landen en mensen te belonen die hun handen uit de mouwen steken en de beoordeling snel regelen en de vluchtelingen die hier toegelaten worden een beetje goed te helpen.

  Als het zo zou werken, dan zou ik overigens ook geen probleem hebben met landen die geen vluchteling op willen vangen: die lopen dan ook het geld en de werkgelegenheid mis die dat met zich meebrengt. Prima.

 29. 32

  Afschrikkende en aanzuigende werking: komop mensen, geloven jullie nog steeds in die fabeltjes?

  @13 Water zoekt altijd het laagste punt, en migranten zoeken de meest gunstige plek om een bestaan voor henzelf en een toekomst voor hun kinderen op te bouwen.

  Waarom denk je dat die vluchtelingen massaal helemaal doorreizen naar Duitsland in plaats van in Roemenië of Hongarije asiel aan te vragen, of naar Spanje of zelfs Marokko uit te wijken?

  Anderen zijn bereid om maandenlang in erbarmelijke omstandigheden in Calais rond te hangen, omdat ze koste wat het kost naar Engeland willen; vraag mij niet waarom – kennelijk zien ze daar de meeste economische kansen om een bestaan op te bouwen.

  Anderen reizen door naar Zweden of Noorwegen, en er zijn ook groepen die helemaal door Rusland reizen om uiteindelijk in Finland aan te komen.

  Overigens denk ik dat afschrikking niet werkt, voor mensen die van huis en haard zijn verdreven door oorlog of economische malaise is Noord-Europa nu eenmaal het beloofde land.

  Wat Cerridwen in #10 betoogt is volgens mij dat Europese afstemming over de opvang van vluchtelingen noodzakelijk is. Quota en afspraken over humane opvang.

  Het wordt hoog tijd dat de Dublin-akkoorden over asielopvang worden herzien. We zitten met z’n allen in dit schuitje en als iedereen de opvang van vluchtelingen van z’n eigen bordje weg en daarmee op het bordje van de ander tracht te schuiven, zet dat het hele Schengenverdrag op het spel.

 30. 33

  @25 Natuurlijk wordt de opvang uit de schatkist betaald. Maar je mist mijn punt. Want dat geld wordt gespendeerd aan huisvesting, aan personeel, aan voeding etc. Dat levert mensen rechtstreeks werk op en de schatkist btw, inkomstenbelasting en sociale premies. Oftewel: er is sprake van inverdieneffecten.

 31. 34

  @29 Je kunt helaas niet zomaar iemand bij het UWV uit de kaartenbakken trekken en zeggen: Jouw nieuwe baan is IND/AZC-medewerker.

  Zeg ik dat dan?

  Die zul je eerst moeten motiveren èn scholen. En voor dat werk betalen.

  Volgens de DNB zijn er op dit moment reëel 2 miljoen werkzoekenden. Daaronder zitten ongetwijfeld talloze mensen die gemotiveerd en bekwaam zijn, danwel in korte tijd een bijscholing zouden kunnen doorlopen. Voor die bijscholing heb je dan ook weer medewerkers nodig, nog meer werkgelegenheid.

  Beschouw het als investering. We trekken geld uit voor werving & selectie en een korte bedrijfsopleiding. Daarmee kunnen gemotiveerde en geschikte werkzoekenden bijdragen aan beoordeling van asielaanvragen en het bieden van goede opvang, inclusief onderwijs, integratie en gezondheidszorg.

  Dat leidt ertoe dat:
  1) meer mensen werk hebben
  2) die daardoor niet langer een beroep hoeven te doen op ww of bijstand
  3) door hun hogere inkomen meer uit te geven hebben en meer belastingen en premies afdragen aan de schatkist
  3) er betere opvang kan zijn dan tot nu toe het geval is
  4) asielprocedures sneller worden doorlopen, waardoor
  5) mensen sneller kunnen integreren en hun plek vinden in Nederland, of
  6) mensen eerder teruggestuurd kunnen worden ingeval ze niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen.

  Ik zie een win-winsituatie. Wat zou hierop tegen zijn?

 32. 35

  Zeker leveren asielzoekers werk op. Ik heb afgelopen jaar een vrij grote en ingewikkelde communitywebsite gebouwd voor een lokale vrijwillersorganisatie die zich zo beter wilde organiseren en daarvoor subsidie kreeg van het Rode Kruis. Werkgelegenheid voor mij en ik hoefde mij er niet voor om te scholen. Verder verkoopt de bakker meer brood want die mensen moeten ook eten etc. Wat ik maar wil zeggen: om werk te krijgen uit vluchtelingenopvang hoef je je echt niet altijd om te laten scholen. Ook de mensen die vluchtelingen begeleiden voor vluchtelingenwerk zijn vaak vrijwilligers die gewoon gebruik maken van hun kennis van onze samenleving, hun vaak al aanwezige managementkwaliteiten en de rest gaandeweg leren. Vluchtelingen zijn namelijk net mensen, geen aliens, en je hoeft ze niet wegwijs te maken in een raketlanceringsstation maar in onze samenleving. De moeilijkste stap is ze te helpen communiceren met het COA en de ING want die gedragen zich wél als aliens die buiten iedere werkelijkheid staan.

  @Prediker & de Rest: waar het mij om gaat is dat die aanzuigende werking er niet voor zorgt dat er uiteindelijk meer mensen in de EU komen en ook niet dat er uiteindelijk meer mensen definitief worden toegelaten. Het is een zinloze interne concurrentiestrijd waarbij iedereen uiteindelijk verliest. Inderdaad, de Dublinafspraken moeten herzien worden en wel zo dat iedereen die verantwoordelijkheid neemt daarvoor beloond wordt, want mooie afspraken en dwang helpt echt niet want uit onwil komt alleen maar slecht werk. En daar kopen we niets voor.

 33. 36

  …waar het mij om gaat is dat die aanzuigende werking er niet voor zorgt dat er uiteindelijk meer mensen in de EU komen

  @35 Volgens mij heeft zelfs Cerridwen in #10 zulks ook niet beweerd.

  Ik vond de term “aanzuigende werking” in die post niet gelukkig gekozen, omdat dat begrip nu juist meestal wel wordt gebruikt om de pull-factoren naar Europa te omschrijven, terwijl Cerridwen het in #10 over pull-factoren bínnen Europa heeft.

  Hij beschrijft m.i. in die post slechts de interne concurrentiestrijd en hoe de gebrekkige voorbereiding van de overheid op de vluchtelingenstroom vanuit politiek Den Haag bekeken niet enkel nadelen hoeft te hebben.

  Daartoe zet hij een cynische bril op, maar het zou naïef zijn te denken dat dergelijke kille afwegingen geen enkele rol zouden spelen bij onze bewindslieden en politieke kopstukken.

  Volgens mij zijn wij drieën het dus veel meer eens over de analyse en de mogelijke oplossingen, dan je in eerste instantie dacht (op het verkeerde been gezet door de uitdrukking “aanzuigende werking”).

  Cerridwen eindigt zijn reactie immers met:

  En daarom is een Europees vluchtelingenbeleid ook zo belangrijk, zodat deze race to the bottom stopt.

 34. 37

  @29

  Je kunt helaas niet zomaar iemand bij het UWV uit de kaartenbakken trekken en zeggen: Jouw nieuwe baan is IND/AZC-medewerker. Die zul je eerst moeten motiveren èn scholen. En voor dat werk betalen.

  In het afgelopen 5 jaar is er juist flink afgebouwd. Alleen al in 2012 heeft de COA 250 arbeidsplaatsen gesaneerd. Dus ik durf te wedden dat die mensen juist wel te vinden zijn in de kaartenbakken van de UWV.

 35. 38

  @36: Klopt, ik zie zo’n discussie als deze dan ook niet als contest maar (ook) als een manier om ideeën te vormen. Wat dat betreft heeft de post van Cerridwen goed geholpen en is het onderscheid dat je zelf nog eens maakt wel zo verhelderend geweest (normaal wordt dat niet gemaakt, en ook Cerridwen lijkt de zaken nog door elkaar te halen door het te hebben over de smokkelaars – ik zeg lijkt) – stap voor stap komen we verder.

 36. 39

  Als het over aanzuigende werking gaat, die naar mijn mening zowel naar Europa als binnen Europa speelt, dan lijkt iedereen het over eens te zijn dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk beleid van de EU op zijn plaats is. De grootste voorvechter daarvan is Angela Merkel en ik kan haar daarover erg waarderen.

  Echter de reële situatie is dat binnen de EU de meerderheid van landen helemaal geen boodschap heeft aan een gezamenlijk beleid. Geen vluchtelingen wil hebben. Geen boodschap heeft aan wat vluchtelingen werkelijk zijn (mensen waarvan we ooit middels VN verdragen hebben afgesproken dat ze recht hebben, recht om bijvoorbeeld mens te kunnen zijn).

  Merkel lijkt inmiddels in Duitsland steeds meer politieke problemen te krijgen met haar opstelling en binnen de EU is er werkelijk geen enkel zicht op een werkbare en eerlijkere oplossing.

  Het enige dat ik weet is dat zoals we nu in Europa bezig zijn het niet kan. We moeten in staat zijn een flink aantal mensen op te vangen gezien onze rijkdom, maar zonder publiek draagvlak geeft het een enorme bak ellende. We mogen op termijn ook forse problemen verwachten omdat het gemiddeld om sociaal-economisch kwetsbare groepen gaat waarvan bovendien een flink deel een om het eufemistisch te zeggen, niet zo een liberaal wereldbeeld heeft. Dat gaat niet zozeer over geloof maar vooral over sociale verhoudingen (man-vrouw, etc.). Ik vind dat hier onder de progressieve bezoekers er nog al eens lichtzinnig wordt omgegaan met de vraag of wij als samenleving wel zin moeten hebben in een (overdreven gesteld) ruk naar een macho maatschappij.

  We kunnen de problemen alleen de baas als we op alle fronten het roer omgooien. Een andere aanpak in de conflictgebieden (Waarom wordt er nog met de regering van Eritrea gepraat? Waarom tolereren we de aanwezigheid van Assad nog?). Een versterking van de grenzen. Snel beoordelingsbeleid en strakke uitzetting naar veilige landen waar mensen vandaan komen of doorheen zijn gereisd. Maar ook forse hulp aan die landen (Jordanie, Turkije, Libanon, Griekenland). Snelle integratie van mensen die we als vluchteling aanmerken door kleinschalige projecten, werktrajecten (ook vrijwilligerswerk), goede spreiding (tegen ghettovorming), snelle opname van kids in scholen, etc. En tegelijk oog hebben voor mensen in onze samenleving die boven gemiddeld last hebben van veel nieuwkomers, want veel van ons hier op Sargasso hebben niet zo veel last van nieuwkomers.

  Zolang er aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan blijft het dweilen met de kraan open.

 37. 41

  @10: Veel succes want de andere makkelijke zondebok is de EU. Dus dat gaat niet gebeuren. En gezien we er al behoorlijk wat hebben, hebben we het dus straks over deportatie en zelfs doden in sommige landen waar ze nu dus vast zitten. Al dan niet via de regering. En we kijken allemaal weer de andere kant uit met “wir habben es nicht gewust”. Of “Ja maar dat was ik niet want…”.[

 38. 42

  Ander probleem is dat de laatste jaren van alles zo superrendabel is geforceerd om maar maximaal af te kunnen romen dat er helemaal geen rek meer over is. En net op dat moment krijg je zo’n zwik vluchtelingen over de drempel.

 39. 43

  @23: het is wel Zinloos! Tenzij je politicus bent. Het heeft dan zin omdat je het als zondebok kan gebruiken of afleiding van de echte problemen, die je dan niet oplost. Na je regeringsperiode krijg je een leuk baantje bij de Shell en is het je opvolger zijn/haar probleem.

  De reden waarom bijvoorbeeld zoveel naar Engeland willen is de taal. Bijna iedereen spreekt Engels, en dus is integreren makkelijker. Nederlands is een van de ergste talen om te leren, en dat weten mensen.

  Frans is niet bekend bij de meesten, dus willen ze door trekken. Het heeft dus niks met een aanzuigende werking te maken maar met toekomst perspectief. Als Frankrijk echt wat wou doen gaven ze gratis Franseles. Iets wat ze normaal ook wel heel graag willen, omdat ze graag met de taal lopen te pochen. Nu komt het alleen wat minder uit om zondebok redenen.

  Sterker nog Nederlandse les zou ook gratis moeten zijn, ook voor mensen als mij die duidelijk wel eens een opfris cursusje kunnen gebruiken. Over de jaren slijten er gewoon slechte gebruiken in.

 40. 44

  @43 Dehnus, het beeld dat je oproept dat taal een zeer belangrijke drijfveer is voor de keuzes klopt maar zeer beperkt. Tenzij je kunt beargumenteren dat de meerderheid van de Syriërs, Afghanen, Irakezen en Eritreeërs goed Duits of Zweeds kunnen.

  Een groot deel van de keuzes die ik lees uit verslagen van en gesprekken met vluchtelingen gaat over beeldvorming. Vaak via onderling contact, maar ook door de smokkelaars. “Denemarken heeft net de grens dichtgegooid”. “Oostenrijk moet nog kunnen”.

  Andere overwegingen die je vaak tegenkomt is of mensen in een bepaald land al familie of vrienden hebben. Taal lijkt maar voor een klein deel van de mensen een overwegende reden te zijn. Ik geloof dat Nederland in 2014 (voor de grote toename) ongeveer de helft van het aantal asielverzoeken kreeg als het VK dat pakweg vijf keer zo groot is en dat ligt echt niet aan de taal (en inmiddels is die verhouding veel verder scheef).

 41. 47

  Tsja Frank dat is het drama van de EU, het is zo verrot geregeld dat er heel wat zou moeten veranderen met de EU, maar mensen zijn dan weer zo tegen de EU dat ook iedere verandering van de EU als instemmen met de EU wordt opgevat, zodat er niets verandert.

  Maar dat houdt me toch niet tegen naar rationele verbeteringen te zoeken. Waar het dan evt opgevangen wordt, mooi meegenomen. Zo nee, dan was het een mooie droom ;).