Opleiding is niet scholing voor werk

I profoundly disagree with this:

There’s a lot of higher education that won’t get you a job – arts, philosophy, and do so forth. Unless an institution is engaged in fraud, there’s little reason to pick specifically on for-profit institutions. We should really be asking tough questions about higher education finances in general. Maybe we should have rules barring financial aid for degrees that have horrible job prospects (see here). My goal isn’t to discourage able and committed people from college. Instead, I would like to see some sort of cost-benefit analysis added to the way that we charge people for education.

Education is not job training. If one agrees with the idea that it is, then, we only need vocational programs and the heck with general education. Let’s have students who leave college with technical skills in various fields, but no education.

There is value in programs with “horrible job prospects”. There is value in philosophy, the arts, general science for people not considering science careers. Sure, if “value” only means values = job, then, ok, these programs have very limited value. If, on the other hand, one considers value = education for citizenry, one recognizes that programs with horrible job prospects matter.

And by the way, at least where I work, there would be no college if it weren’t for the general education programs. Vocational programs often have capped enrollment, high maintenance costs and are more capital intensive. They are not financially self-sustaining. So, who makes up for their deficits? We, general education core (the ones with “horrible job prospects”) do. We teach larger number of high enrollment sections with low capital costs (give me a computer, a projector and Internet access and I’m good to go). It is these programs that turn out the surplus that sustains vocational programs (the one with supposedly “good” job prospects).

But because many administrators tend to see things the same way as the quote above, they tend to treat general education programs as cash cows for vocational programs, rather than valuable areas in their own right.

Outside of the for-profit sector, the read financial issues in higher education have had a lot more to do with state funding than cost-benefit issues with individual programs.

Or should general education, liberal arts (and that might include social sciences) be available only to those who can pay for them? Personally, I think we could use more philosophy (as in teaching how to examine ideas thoroughly), social scientific reasoning / critical thinking, arts understanding, gender / race / class studies because how many of us have had to “deprogram” students from the BS they get from the media. If higher education does not educate (because it’s not cost-effective, cost being defined as only $$), who will? Reality TV? I’m sure it’s cost efficient.


Oorsponkelijke post.

 1. 1

  Wat zal dat betekenen voor alle lagere technische opleidingen, waar je toch echt onder de opgeleiden de hoogste werkloosheidscijfers tegenkomt? Eigenlijk vertonen (in Nederland in ieder geval) afgestudeerden van vrijwel elke opleiding aan een universiteit werkloosheidcijfers die onder het landelijk gemiddelde liggen.

 2. 3

  @2 Dat kan 2 dingen betekenen:
  1 Het volgen van een universitaire opleiding heeft de kans-op-werk van de studenten vergroot.
  2 De universitaire opleiding heeft vooral studenten tot hun opleiding toegelaten die bij voorbaat al een grotere kans op werk hadden.

 3. 5

  @4: Het ging me niet om de oorzaak, maar het gevolg, gezien de quote: “we should have rules barring financial aid for degrees that have horrible job prospects”

  Als je daar consequent in bent gaat het hard aankomen bij het lagere onderwijs.

 4. 9

  Net zoals de auteur hier ben ik het volstrekt oneens met wat ik maar even de radar in het wiel-visie op educatie noem. Educatie is een doel op zich en niet enkel een middel ten dienste van een toekomst als economisch relevant stukje materie.

  Ik ben een van die zeldzame zonderlingen in Nederland die zowel getraind is in mechanica als filosofie. Ik ben bekend met de berekeningen van Claude-Louis Navier en George Gabriel Stokes. Al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik hun respectievelijke voornamen heb opgezocht en als ik dan toch eerlijk ben, ik heb geen idee hoe het ook al weer gaat. Maar ik heb ook Plato, Socrates Kant, Hume, Rousseau, Rawls en andere grootheden in filosofie gelezen. Doch minder vaak en minder grondig in hun originele werken dan ze verdienen. Ik ben nu eenmaal geboren met een aanleg voor luiheid.

  Als werkend persoon en trotse belastingbetaler (en dat meen ik oprecht) vraag ik me zo nu en dan wel eens af wat nu precies de invloeden van de technische en de filosofische achtergronden op mijn hedendaagse wel en wee zijn.

  Mocht ik ooit praktiserend ingenieur zijn geworden dan was de vraag nog enigszins een uitdaging geweest. Dan had ik geestelijke verrijking, maatschappelijke ontwikkeling en het winnen van conversaties onder het genot van een goed glas rode wijn kunnen afzetten tegen het binnenhalen van centen en het bevredigende gevoel van creatie dat bij de ingenieur zomaar op kan ploppen.

  Maar ik ben geen ingenieur. Gelukkig niet, vind ik zelf. En als ik dan nog eens afweeg wat die hele ingenieursopleiding mij nou gebracht heeft dan moet ik opbiechten dat ik geen enkele geleerde vaardigheid op dit moment nog toepas. Bij filosofie, echter, word je getraind in logica en argumentatie, ontwikkel je een kritische geest en op de kop toe heb je de kans om je schrijfvaardigheden een beetje te ontwikkelen. Navier-Stokes zijn leuke dingetjes voor sommige beroepen, maar bij filosofie krijg je een gereedschapskist mee dat voor de afgestudeerde academicus in bijna elk beroep wel van pas komt.

  De universiteit is filosofie en hoort filosofie te zijn. En wie daarna alsnog graag ingenieur wordt kan bij Airbus, Philips of Ballast Nedam nog wel een cursusje stoeien met getallen volgen.

 5. 10

  @9: Je kunt ook beargumenteren dat onderwijs wel degelijk een middel is. Alleen is het best wel een goed middel voor een heleboel dingen. Van onderwijs heb je niet alleen maar economisch nut in de zin van een (beter betaalde) baan. Het helpt ook met gezonder leven (dus minder ziektekosten), minder criminaliteit en zo nog wel wat economisch en sociaal gewenste effecten.

 6. 11

  @Rob

  Grappig, ik denk er altijd precies omgekeerd over. Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat wie later graag filosoof wil worden er ‘altijd nog een boek over kan lezen’. Daarentegen, het leren stoeien met getallen en vergelijkingen kun je alleen goed leren met goede begeleiding, genoeg tijd en jonge hersens.

  Deze redenering heeft ertoe geleid dat ik geen sociologie maar econometrie ben gaan studeren, terwijl ik in de vakanties Nietzsche, Sartre en Wittgenstein ben gaan lezen (prima geschikt voor lange bus/trein reizen).
  Hierbij moet ik wel bekennen dat ik hier met wat goede begeleiding waarschijnlijk een stuk meer van opgestoken zou hebben.

  On topic:
  Schaf in ieder geval de numerus fixus voor medicijn studenten af! Artsen worden nu al zwaar overbetaald en de vraag naar zorg neemt alleen maar toe. Kortom, meer zorgaanbod zal de zorgkosten drukken en deze maatregel zal een cost-benefit analyse zeker overleven.

  Verder ben ik het wel enigszins eens met een iets meer economische kijk op ons onderwijs, want laten we eerlijk zijn, het is niet alsof we in Nederland nog meer psychologen, economen of juristen nodig hebben. Iemand die een goede windmolen of zonnecel in elkaar kan schroeven hebben we meer aan, dus een keuze voor dit soort opleidingen mag best meer gestimuleerd worden met wat economische prikkels.

 7. 13

  @11: Het probleem met de numerus fixus zit niet in de kosten maar de capaciteit. Je kunt makkelijk twee keer zoveel studenten laten beginnen (dat levert je waarschijnlijk zelfs direct een netto besparing op), alleen als ze dan na een paar jaar op coschappen moeten zijn er onvoldoende plaatsen. En vervolgens als ze willen gaan specialiseren weer.

  Om dat op te lossen moet je er wel zo ongemanierd hard met geld tegenaan gaan smijten (want hordes buitenlandse artsen naar Nederland lokken) dat die kosten-baten-analyse zelfs door Grieken niet meer positief te creatief boekhouden is.

 8. 15

  @Rob

  *applaus*

  Laat ik er nou zo ongeveer net zo over denken,
  ik werk in de medische wereld maar heb ook filosofie gestudeerd.
  Die getalletjes en het meten van dingen zijn zaken van oppervlakkige aard, wat nu eenmaal de aard van empirisme is, en constant aan falsifieerbaarheid onderhevig, zoals het betaamt. Gespecialiseerd, betrokken op brokken en niet het geheel met de oogklep als instrument.
  Filosofie daarentegen laat mij een stapje terug doen, overzicht proberen te verkrijgen, onvermoede verbanden op het spoor komen, brutaal en origineel durven zijn maar dan wel onderbouwd, filosofisch gezien dan.
  Het doet mij ook begrip van taal als instrument opdoen, nog voor dat ik me bezighoud met de mogelijke betekenis van woorden, wat betekent ‘betekenis’ eigenlijk?
  Het ter verantwoording roepen van het alledaagse, de zaken die we voor gegeven beschouwen onder de loep nemen.

  ‘De universiteit is filosofie en hoort filosofie te zijn. En wie daarna alsnog graag ingenieur wordt kan bij Airbus, Philips of Ballast Nedam nog wel een cursusje stoeien met getallen volgen.’

 9. 17

  @Krekel ,
  zo, daar staat een lekker rijtje ‘betekenissen’ van het woord ‘betekenis’ zeg.
  Zo maar eentje uitzoeken dan maar?

 10. 18

  Hm,
  als ik ’t dus goed begrepen heb is iemand die ’n opleiding tot eerzaam arbeider, zo’n iemand die je wel eens echt dingen ziet doen, met z’n lijf, weetjewel, dat ie dingen doet als zware dingen optillen, omdat ’t moet, niet van de sportschool, maar voor z’n werk, of , getverderrie, zelfs bestoft, wat heet, smerig zou kunnen worden vanwege z’n “laaggeschoolde” technische werkzaamheden ’n kansarme stakker.
  Ik begrijp steeds meer waarom je beter ’n Pool dat soort werkzaamheden kan laten verrichten dan ’n (on)opgeleide, edoch officieel gecertificeerde uitkeringstrekker.
  Verschil moet ‘r zijn.

 11. 19

  @ 17,

  Een filosoof als jij zou de juiste er toch wel kunnen uitvissen?

  “‘Betekenis’ is de derde single van de Nederlandse zanger Jeroen van der Boom.”