Oorlogsnotities | Een rode lijn van elastiek

Serie:

ANALYSE - Er is angst voor de rode lijn van Poetin. Wordt die overschreden dan zou een nucleaire reactie en mogelijk een wereldoorlog dichtbij zijn. Maar niemand weet precies waar die rode lijn loopt. En Poetin vergroot vooral de onduidelijkheid. Hebben we dan wel met een rode lijn te maken? Behoedzaam kunnen we ons er maar beter niet teveel van aantrekken. Wel zou de Navo zelf nog een rode lijn moeten trekken.

Wapens

Die rode lijn van Putin is het afgelopen jaar verschillende keren voorbij gekomen. Al voor de oorlog dreigde hij Navo-landen met een sterke reactie, als ze wapens of troepen in Oekraïne zouden inzetten. Met name noemde hij luchtafweergeschut, dat als dekmantel zou kunnen dienen voor raketten die Moskou kunnen bereiken. De Russische reactie zou kunnen bestaan uit het afschieten van (misschien wel supersonische) raketten richting Europa.

Maar al voor 24 februari leverde de Amerikanen wapens en sinds de Russische invasie hebben talloze landen steeds zwaardere wapens geleverd. Op 1 juli autoriseerde de Amerikanen een wapenpakket met daarin 2 NASAMS – geavanceerd luchtafweergeschut. Ondertussen staat er Duits IRIS-T luchtafweergeschut in het zuiden van Oekraïne. Die NASAMS worden dezer dagen geleverd. Spaanse Hawks en de Franse Crotale volgen. Van die rode lijn horen we niets meer en van supersonische Russische raketten boven Navo-grondgebied is nog niets vernomen.

Russische grondgebied

Een andere rode lijn die Poetin verschillende keren heeft genoemd is die van aanvallen op Russisch grondgebied. De aanslag op de Kerch brug die Rusland met de Krim verbindt valt daaronder. Want de Krim is volgens het Kremlin Russische grondgebied. De aanslagen op een elektriciteitscentrale en een oliedepot in Belgorod vallen daar zeker onder. Deze stad vormt een belangrijk militair knooppunt, ligt volgens ieders definitie op Russische grondgebied, en is regelmatig doelwit. De eerste aanslag vond hier overigens al in het voorjaar plaats.

Maar wat dat grondgebied betreft heeft Poetin met zijn zogenaamde annexaties de loop van die zogenaamde rode lijn vooral onduidelijker gemaakt. Want zo’n beetje alle oorlogshandelingen vinden plaats in de provincies die Poetin tot Rusland heeft bestempeld. Met andere woorden, elke Oekraïense beschieting vindt plaats op ‘Russisch’ grondgebied. Elke door Oekraïne afgeschoten kogel, mortier, of raket overschrijdt sinds die annexaties Poetins rode lijn.

Natuurlijk zonder nucleaire consequenties. Want aan het front geldt de logica van het slagveld, waarbij troepen elkaar met conventionele wapens bestoken. Inclusief de militaire logistiek achter de fronten. Rusland probeert daarbij gebruik te maken van de landgrenzen. Door vanaf Russisch en Witrussisch grondgebied Oekraïne aan te vallen hoopt ze het Oekraïense leger af te schrikken. Oekraïne is terughoudend, maar af en toe slaat ze terug door over de grens, in Rusland, militaire doelen te bestoken. Met name dus rond Belgorod. En die ‘rode lijn’ wordt daar door Moskou soepeltjes omheen gedrapeerd.

Rode lijn van elastiek

Die rode lijn van Poetin lijkt dus van elastiek te zijn. Je kunt er alle kanten mee op! Dat betekent dat het geen rode lijn is. Want het idee van een rode lijn is dat hij afschrikt, omdat passeren consequenties heeft en niet dat de lijn dan opnieuw getrokken wordt. Wil die rode lijn fungeren als een duidelijke grens, dan moet voor beide partijen precies duidelijk zijn waar die lijn loopt. Niet in de laatste plaats voor Poetin zelf. Want de door hem gesuggereerde nucleaire consequenties van het passeren van de rode lijn hebben zonder twijfel ook voor hem serieuze gevolgen. Mogelijk het einde van zijn dictatuur, of zijn leven.

Een nucleaire reactie zal hij daarom ook volledig in de hand willen houden en dat gaat moeilijk samen met zo’n rode lijn. Want bij een rode lijn besluit je bij voorbaat dat er een bepaalde reactie komt bij het passeren van de grens die die lijn vormt. Daarmee geef je de controle over de gebeurtenissen uit handen. Want je zelf getrokken rode lijn dwingt je te reageren bij het passeren van die lijn. Verschillende keren is al duidelijk geworden dat Poetin zijn dreigementen bij het passeren van zijn rode lijnen niet waarmaakt. Dat betekent dat het geen rode lijnen zijn.

Daaruit kun je natuurlijk niet concluderen dat Poetin niet in staat moet worden geacht over te gaan tot een nucleaire aanval. Maar als de omstandigheden ernaar zijn, zal hij die beslissing zelf willen nemen en niet willen laten afhangen van één of andere rode lijn. De angst voor het overschrijden van een rode lijn zou dan ook niet leidend moeten zijn.

De huidige situatie

Alles wijst erop dat er geen middenweg uit het conflict bestaat. Poetin wil koste wat het kost zijn ‘oorlog tegen het westen’ winnen. Dat kan voor ons alleen betekenen dat we vol overtuiging moeten meewerken aan zijn verlies.

Allereerst vanwege het immense leed dat hij veroorzaakt in Oekraïne – de moorden, het martelen, het verkrachten, het vernietigen van alles van waarde. Daarnaast zijn er geopolitieke argumenten. Winst voor Poetin betekent dat nucleaire afpersing werkt. Dat schept een onacceptabel precedent. Voor een toekomstig Rusland, maar ook voor andere regimes. Verder is Oekraïne onderdeel van Europa. Natuurlijk wat betreft de ligging, maar meer en meer ook wat betreft de hang naar vrijheid en democratie. We moeten willen dat die grote buur in het oosten, die onze waarde steeds meer deelt, ook onderdeel wordt van de vrije democratische wereld.

Daar komt bij dat Poetin bij winst zal blijven zitten, terwijl hij ondertussen zelf het probleem is geworden. Er is geen vreedzame Europese toekomst meer denkbaar met Poetin op het toneel. Bij verlies is de kans groter dat zijn grip op Rusland kleiner wordt en dat is een begin van een oplossing. Daarnaast is het na 8 maanden steun aan een land dat wordt vermoord, moreel ondenkbaar als Westerse leiders zouden overgaan tot business as usual met Rusland onder Poetin. Het zou de legitimiteit van de westerse democratische rechtsorde volledig ondermijnen. Er is geen weg terug naar de internationale orde van voor 24 februari. Al hebben de Oost-Europese landen dat scherper voor ogen dan Macron en Scholz.

Het zou, om dat verlies te bevorderen, helpen als het westen daarbij zelf een rode lijn trekt. Nog een rode lijn.

Rode lijnen van de Navo

De eerste rode lijn zijn de woorden van Biden, over het mogelijk gebruik van een Nucleair wapen door Poetin. “It’ll be consequential. They’ll become more of a pariah in the world than they ever have been. And depending on the extent of what they do will determine what response would occur.” Een nucleaire reactie van de V.S. wordt daarbij niet verwacht, maar een reactie van de V.S. met conventionele wapens superieur aan die van de Russen moet Poetin vrezen.

Het is strategisch ook van belang om niet mee te gaan met ideeën over nucleair terugslaan. Dat voorkomt dat er bij gebruik van een nucleair wapen niet direct paniek uitbreekt over een verder gaande nucleaire escalatie. Terwijl Poetin tegelijkertijd weet dat een conventionele Amerikaanse aanval voor hem desastreus zal uitpakken. Ook voor de tweede rode lijn die de Navo zou moeten trekken, is het van belang het conflict als een conventionele oorlog te blijven benaderen.

Die tweede rode lijn zou moeten gaan over de aanvallen op burgerdoelen en infrastructuur. Als Rusland daarmee doorgaat, zou dat moeten betekenen dat de Navo zwaardere wapens aan Oekraïne gaat leveren. Dus vliegtuigen, tanks en ATACM’s (raketten met een bereik van 300+ km). Wapens die helpen bij de verdediging van het land en bij het uitschakelen van de logistiek van het Russische militaire apparaat. Dus als er vanuit Rusland Iraanse raketten worden afgevuurd op burgers en infrastructuur in Oekraïne, dan mag hij verwachten dat er westerse raketten zullen worden teruggevuurd. Ook op Russisch grondgebied. En zo’n rode lijn legt die beslissing over zwaardere westerse wapens voor Oekraïne, bij Poetin zelf neer.

Grootste zorg

Los van rode lijnen kan er een moment komen dat Poetin een nucleair wapen inzet. Dat mag ons niet belemmeren bij het blijven steunen van Oekraïne. Maar wat moeten we wel met die wetenschap?

De uitbreidingen van Navo troepen aan de Oostflank van Europa moet snel en zichtbaar doorgang vinden. We hebben daar geen dreigende taal bij nodig, zoals Poetin die gebruikt. Maar de Navo moet laten zien klaar te zijn om indien nodig op beslissende wijze militair in te grijpen. Poetin denkt in termen van macht. En met de onmacht van zijn eigen leger in het achterhoofd, is die aanwezigheid waarschijnlijk de beste garantie om ervoor te zorgen dat het bij zijn eerdere nucleaire dreigementen blijft.

—————

Lees verder over Poetin:
Addressing Putin’s Nuclear Threat: Thinking Like the Cold War KGB Officer That He Was – een artikel van Douglas London, voormalig CIA-agent, nu schrijver en onderzoeker
– Een interview door Politico met Fiona Hill, Rusland-analyst en Poetin-volger

Reacties (20)

#1 Co Stuifbergen

Wat mij betreft zouden “we” (Navolanden, Europese landen) nog een rode lijn mogen trekken:
de behandeling van krijgsgevangen en burgers door Rusland.

Burgers uit bezette gebieden worden onder druk gezet om in het leger te gaan
kinderen zijn geëvacueerd maar de ouders weten niet waarheen
mensen die vluchten mogen niet naar het Westen
burgers zijn opgesloten
burgers zijn gemarteld
krijgsgevangen worden mishandeld (misschien niet allemaal, maar we weten niet hoeveel) en krijgen te weinig te eten.

Misschien is er 1 bezwaar om dit als “rode lijn” te noemen: Op het moment dat het westen laat merken dat het lot van de gevangenen/gedeporteerden belangrijk is, weet Poetin dat hij chantage kan plegen door deze mensen slecht te behandelen.

 • Volgende discussie
#1.1 Ad van der Stok - Reactie op #1

De terreur die mensen in de bezette gebieden moeten ondergaan is verschrikkelijk. Probleem lijkt me voor een rode lijn dat het ook niet allemaal zichtbaar is. Pas na de bevrijding wordt goed duidelijk wat er allemaal gebeurd is.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Bolke - Reactie op #1

Als je een rode lijn trekt moet je ook bereid zijn om hem af te dwingen, gaat dus niet gebeuren.

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.3 Co Stuifbergen - Reactie op #1

(overigens denk ik dat kinderen niet opzettelijk bij hun ouders weggehouden worden, het lijkt mij eerder een administratief probleem)

 • Vorige reactie op #1
#1.4 Frank789 - Reactie op #1.3

het lijkt mij eerder een administratief probleem

Waar haal je dat in vredesnaam vandaan? Je “denkt het”? Bron?

Betrouwbare bronnen met het tegendeel zijn makkelijk te vinden:

“the Associated Press found that officials have deported Ukrainian children to Russia or Russian-held territories without consent, lied to them that they weren’t wanted by their parents, used them for propaganda, and given them Russian families and citizenship.

The investigation is the most extensive to date on the grab of Ukrainian children, and the first to follow the process all the way to those already growing up in Russia. The AP drew from dozens of interviews with parents, children and officials in both Ukraine and Russia; emails and letters; Russian documents and Russian state media.”

https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2022/04/10/ukrainian-children-forcibly-transferred-and-subjected-to-illegal-adoptions/

#2 Co Stuifbergen

Misschien is de discussie over krijgsgevangenen (en burgergevangenen!) een apart draadje waard.
https://nos.nl/artikel/2449649-vrouwen-oekraiense-krijgsgevangenen-vrezen-voor-het-leven-van-hun-mannen

Het rode Kruis stelt zich diplomatiek op.
“Wij willen geen vergelijkingen maken, dan zouden de partijen ons kunnen beschuldigen van partijdigheid. En daarvan willen we ver weg blijven.”

Het artikel suggereert overigens dat het Rode Kruis ook nauwelijks krijgsgevangenen in Oekraïne bezoeken kon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

Ruwweg ben ik het eens met de geo-politieke argumenten in dit stuk.
(niet belonen voor nucleaire chantage, Oekraïne heeft het recht zich te verdedigen en militaire doelen in Rusland aan te vallen, Oekraïne hoort bij Europa want het wil democratisch zijn).

M.b.t. de “allereerste” reden heb ik twijfels
het immense leed dat hij veroorzaakt in Oekraïne – de moorden, het martelen, het verkrachten, het vernietigen van alles van waarde. .
Is militaire steun de beste manier om dit te beëindigen?
(ik wat ik niet wat wel werkt. Behalve natuurlijk het ontvoeren van een paar vrienden van Poetin, om gevangenen te ruilen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Ad van der Stok - Reactie op #3

Militaire steun waardoor het Oekraïense leger beter de logistiek van het Russische leger kan raken en het land sneller kan bevrijden, lijkt me helpen om leed te voorkomen…

#3.2 Co Stuifbergen - Reactie op #3.1

Dat zou, denk ik, betekenen:
Gevechtsvliegtuigen leveren, of een no-fly zone instellen.

Van de andere kant sluit ik niet uit dat de vs en Rusland afspraken gemaakt hebben om de Vs niet te veel te betrekken.
(Zoiets als: als Rusland zijn vliegtuigen thuis laat, leveren de VS geen vliegtuigen aan Oekraïne en komt er helemaal geen no-fly zone)

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 Co Stuifbergen - Reactie op #3.1

Militaire steun zal zeker helpen om het grondgebied van Oekraïne terug te winnen.

Maar het effect op de behandeling van krijgsgevangenen en politieke gevangenen is moeilijker te schatten.

Als een lid van de Oekraiense overheid op Twitter juicht omdat in Rusland een oliedepot brandt, vind ik dat ongepast zolang de eigen burgers/militairen gevangen zitten en er geen contact is.
Van de andere kant begrijp ik het als de oekraiense regering zijn zorgen over gevangen niet openbaar maakt, omdat Poetin daarmee een chantagemiddel heeft.

Maar ik mis ook in de Nederlandse pers aandacht hiervoor: kunnen we beter opkomen voor de Oekraiense gevangenen in rusland?

 • Vorige reactie op #3.1
#4 Michel van der Maesen de Sombreff

NAVO terug naar haar grenzen van 1991. Of beter nog: de NAVO opheffen, acuut. Lukt dat niet zo meteen, dan als NL eruit stappen (en dan ook maar uit de EU). Ook direct stoppen met wapens en sancties, ter wille van de vrede (en niet andersom). Gewoon aankloppen en zeggen dat je fout zat, dat doe je toch ook met je buurman die je onheus bejegent hebt. Zelfinzicht, zelfreflectie heet dat, en daar heb je moed voor nodig, maar het is het uiteindelijk waard. Wel lastiger dan oorlogje blijven voeren, natuurlijk, waarin jij aan de goede kant staat. Net als bij Oranje. – Op naar Qatar!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Bismarck - Reactie op #4

Dus tegen de wil van alle lidstaten ingaan, juist en vooral die landen die na 1991 lid zijn geworden? Met Rusland terwille zijn ben je de vrede helemaal niet terwille. Jouw voorstel lokt meer oorlog uit (er staat dan Rusland niets mee in de weg om ook de Baltische staten aan te vallen). De enige die fout zit en met excuses in plaats van raketten bij de buren moet aankloppen, zit in het Kremlin.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Joost - Reactie op #4

Typisch Nederlands, een genocide mogelijk maken om het eigen hachje (tijdelijk) te redden. Interessant ook dat je Qatar erbij haalt. Zal ik alvast je naam hier anonimiseren of stuur je zelf over een paar jaar een mailtje??

 • Volgende reactie op #4
 • Vorige reactie op #4
#4.3 Ad van der Stok - Reactie op #4

Terwille van de vrede stoppen met wapens en sancties, haha. Je bedoelt terwille van de onderwerping en de genocide in Oekraïne. Die buurman van ons is een moordenaar en jij wilt bij de moordenaar aankloppen om te zeggen dat wij fout zaten?

 • Volgende reactie op #4
 • Vorige reactie op #4
#4.4 P.J. Cokema - Reactie op #4

Help je daar Oekraïne mee? Zelensky heeft eind september toch om versnelde toetreding tot de Navo gevraagd? Ken jij Oekraïners die daar anders over denken?

 • Vorige reactie op #4
#5 Bolke

Terwijl Poetin tegelijkertijd weet dat een conventionele Amerikaanse aanval voor hem desastreus zal uitpakken.

Ook een conventionele Amerikaanse aanval op Rusland zal opgevat worden als een existentiële bedreiging van het Russische regime en dat zal beantwoord worden met een nucleaire tegen aanval (lees de Russische doctrine er maar eens op na).

Ook een poging van de VS om enkel de Russische regering te onthoofden zal leiden tot een kernoorlog omdat het ‘Perimeter’ systeem bij een aanval op het Kremlin geheel automatisch alle ICBM’s zal afvuren.

Ergo, niemand zal ook maar iets doen kwa militair ingrijpen als Poetin uiteindelijk een kernwapen gaat gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Cerridwen - Reactie op #5

Je stopt te vroeg met je denkstapjes. Want wat is de militaire doctrine van de VS als Rusland een kernoorlog start?

Dus als de VS duidelijk maakt dat het gebruik van een tactisch kernwapen zal leiden tot een desastreuse conventionele reactie van de VS/NAVO (zoals ze overduidelijk doen), dan weet Rusland ook dat dit volgens hun eigen militaire doctrine leidt tot een kernoorlog.

Ergo, Poetin zal geen tactische kernwapens gaan inzetten.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Ad van der Stok - Reactie op #5

Volgens mij heb ik het nergens over het onthoofden van de Russische regering. En het idee dat Poetin letterlijk een doctrine volgt, of dat er geheel automatisch een kernoorlog begonnen wordt, lijkt me niet gebaseerd om een reëele inschatting van de situatie. Geen enkel land begint volautomatisch een nucleaire oorlog (al wil Poetin ons dat vast doen geloven).

Een Amerikaanse aanval zou al desastreus zijn als de belangrijkste militaire infrastructuur in Oekraïne en dus ook de Krim geraakt en uitgeschakeld wordt. En de V.S. zou dat zelfs kunnen bewerkstelligen door het niet zelf te doen, maar Oekraïne een paar honderd ATACM-raketten te leveren (bereik 300+ km) en een grote voorraad aan raketten voor de al in gebruik zijde HIMARS.

 • Vorige reactie op #5
#5.3 Bolke - Reactie op #5.2

Een Amerikaanse aanval zou al desastreus zijn als de belangrijkste militaire infrastructuur in Oekraïne en dus ook de Krim geraakt en uitgeschakeld wordt.

Misschien dat je het gemist hebt maar Poetin heeft al aangegeven dat de geannexeerde gebieden als Russisch beschouwt worden en onder de nucleaire paraplu vallen.

#5.4 Ad van der Stok - Reactie op #5.3

Misschien dat je het gemist hebt, maar doordat de frontlinies in de ‘geannexeerde’ gebieden liggen, wordt bijna elke kogel of granaat die Oekraïne afvuurt volgens het Kremlin op Russisch grondgebied afgevuurd (zie ook het artikel). En daarmee zou dan die ‘rode lijn’ van Poetin gepasseerd worden. Maar dat blijft natuurlijk zonder gevolgen, omdat die rode lijn geen rode lijn is.