Ook in een digitale wereld kunnen we autonoom zijn

Foto: wbeem (cc)

Hoe vrij zijn we in een wereld die wordt geregeerd door data en algoritmes? Is onze autonomie uit handen geven onvermijdelijk? Of kunnen we zelf, als individu, nog iets doen om onze autonomie te behouden?

“Hoe heb je afgelopen nacht geslapen?” Het is een vraag die je tegenwoordig kan beantwoorden door naar je smartwatch te kijken. In gesprek met essayisten Bas Heijne en Miriam Rasch legt filosoof Joel Anderson uit dat zijn smartwatch meer weet over zijn nachtrust dan hijzelf. Op het apparaat draaien apps die het zuurstofgehalte in zijn bloed meten en zijn slaapcyclus monitoren. Met die data is de vraag exacter te beantwoorden. Waarom zou je zulke vondsten niet gebruiken om je leven beter te maken? De mens heeft altijd hulpmiddelen nodig gehad om te overleven, en dat is nu niet anders, betoogt Anderson.

Waar Anderson optimistischer tegenover technologie staat, neigt Heijne meer naar tech-pessimisme. In 2006 was de Time person of the year: You, omdat de digitalisering de macht zou leggen bij het individu. Heijne constateert nu dat die belofte niet is uitgekomen. Het is eerder omgekeerd, het individu wordt beheerst door grote bedrijven die geld verdienen met de datastromen die we produceren. Deze twee standpunten laten zien hoe ingewikkeld het is om individuele autonomie in de digitale wereld te begrijpen. Kiezen we er zelf voor omdat het ons leven makkelijker maakt, of zijn we marionetten van Facebook, Amazon, Google en dat soort bedrijven? Wat kunnen we doen om onze autonomie online te verstevigen?

De-automatiseren

Miriam Rasch zit liever tussen optimisme en pessimisme in en richt zich op onze relatie tot technologie. Je hebt als individu de keus om een app, zoals Facebook, niet te gebruiken en om bepaalde data niet te delen. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. In de digitale wereld zijn allerlei alledaagse handelingen voor ons geautomatiseerd: kopen, koken, een nieuwe liefde zoeken, antwoorden formuleren in je mail. Met een paar klikken op een knop is het geregeld. Het leven wordt ons makkelijk gemaakt en als je ergens niet meer bij hoeft na te denken, dan wordt het een automatisme. Maar je kunt de-automatiseren, legt Rasch uit. Je hoeft niet mee te gaan in die automatismen, als individu heb je wel degelijk autonomie – als je die gebruikt.

Vertrouwen op je eigen oordeel

Een ander instrument dat je zelf kunt inzetten om je te onttrekken aan digitale dictatuur is je eigen oordeelsvermogen. We denken dat data en getallen een gemeenschappelijke taal vormen die iedereen begrijpt, maar dat is niet zo. Ook data moeten geïnterpreteerd worden. Dat doen we zelf, en we hoeven niet mee te gaan in het idee dat data neutraal zouden zijn. Als je de vraag of je met iemand wil daten laat beantwoorden door een app, geef je de verantwoordelijkheid voor je eigen oordeel uit handen. Dat zien we ook bij de overheid, in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ambtenaren durven niet meer te vertrouwen op hun eigen oordeelsvermogen en vallen terug op getallen, op data.

Kijk maar eens naar een gesprek in een willekeurige bedrijfstop, zegt Joel Anderson. Je moet sterk in je schoenen staan om het aan zo’n tafel niet uitsluitend over cijfers te hebben. Dat is een schijnneutraliteit. Bas Heijne ziet hier ook een verschraling plaatsvinden. We brengen de wereld terug tot getallen, waarbij intrinsieke waarde uit het oog verdwijnt. Je weet als individu best dat je niet volledig teruggebracht kunt worden tot categorieën, zegt Rasch, of tot binaire tegenstellingen: de wereld wordt heel saai zonder de rijkdom van tegenstellingen.

Autonomie geven we gezamenlijk vorm

Het derde middel dat je als individu hebt om te strijden voor je autonomie is erkennen dat autonomie ook een gedeeld iets is, betoogt Rasch. We zien dat we op Europees niveau wel degelijk met data-wetten ons weten te wapenen tegen ongewenste inbreuken op onze vrijheid. Dat bereik je niet in je eentje, daar heb je Europa voor nodig. In de VS zien we nu dat er geluiden opgaan om Facebook op te breken, er vinden hoorzittingen plaats en klokkenluiders trekken aan de bel. Er is een soort strijd gaande waarvan we nog niet weten welke kant het opgaat. Als individu kunnen we invloed uitoefenen, bijvoorbeeld met acties en door ons stemgedrag. Autonomie geven we samen vorm en daarom is het nuttig om politieke acties te steunen. Eigenlijk, concludeert Heijne, is de person of the year dus: We.

Het gesprek dat Bas Heijne had met met schrijver Miriam Rasch en filosoof dr. Joel Anderson is hier terug te zien.


Dit artikel verscheen eerder bij Studium Generale Utrecht
.

Reacties (8)

#1 KJH

‘Het individu wordt beheerst door grote bedrijven die geld verdienen met de datastromen die we produceren. ‘

Dit is zo’n typisch Nederlands cheapskate argument: omdat we er voor kiezen om gratis software te gebruiken, waarbij de makers van de software dat gegeven als hefboom gebruiken om ons te mogen monitoren. Je *hoeft* die software niet te gebruiken.

  • Volgende discussie
#1.1 Anna@999 - Reactie op #1

Het individu wordt beheerst door grote bedrijven die geld verdienen met de datastromen die we produceren.
Die zin heeft ook een toontje, alsof mensen domme kleuters zouden zijn. Vooral het woord “beheerst” is volstrekt onjuist en suggereert:
weg kritisch, onderzoekend denkvermogen; weg intelligentie; weg oordeelsvermogen. Autonomie is een heel groot goed!
Zonder Facebook e.a. valt heel goed te leven, heb ik niet nodig en wil er verschoond van blijven.
De mens heeft altijd hulpmiddelen gehad om te overleven? O ja, Anderson? Dus daarom moet je op je smartwatch kijken bij de vraag hoe je nachtrust was. Was deze vraag te moeilijk? Raar vak toch, filosofie: je gaat er soms zo raar van denken, handelen, leven….

  • Volgende reactie op #1
#1.2 Hans Custers - Reactie op #1

Je *hoeft* die software niet te gebruiken.

Dat staat er dan ook niet. Feit is dat het gebeurt. Wat is er mis mee om dat te constateren? Dat je het liever niet wil weten, misschien?

  • Volgende reactie op #1
  • Vorige reactie op #1
#1.3 KJH - Reactie op #1.2

Misschien dat ergens, ooit, mijn verantwoordelijkheid voor andermans stupiditeit of gebrek aan inzicht ophoudt?

#1.4 Hans Custers - Reactie op #1.3

Er staat ook al niet dat jij verantwoordelijk zou zijn voor het gedrag van anderen.

Je bent wel verantwoordelijk voor je eigen reacties. En tot nu toe reageer je alleen op dingen die helemaal niet worden gezegd. De vraag is waarom je dat doet. Daar heb je nog geen antwoord op gegeven.

#1.5 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Ik hoef natuurlijk ook geen telefoon te gebruiken.
O jawel, anders kan ik niet inloggen met mijn DigiD.

Het probleem is dat er geen (gratis of betaald) alternatief voor facebook of whatsapp is dat wel de privacy respecteert.

Er is wel andere software, maar die heeft pas nut als er voldoende gebruikers zijn.

  • Vorige reactie op #1
#2 Joop

Autonomie blijkt grotendeels onmogelijk bij onze nieuwe maatschappelijke ordening waar keuzevrijheid (marktwerking) vaak opgedrongen wordt door je werkgever, je baan (waarbij netwerken belangrijk kan zijn) of privé (jij kan nee zeggen, je partner vindt van niet).

Een collega zegt dat in discussies met zijn ex de privacy voor hun kindje van vijf jaar centraal staat. Mag niet herkenbaar op sociale media. Ik kan u vertellen dat dat nog niet zo eenvoudig is. Want bijvoorbeeld een sportevenement, foto’s worden gemaakt iov de organisatoren onderweg en bij finish. Je mag weigeren, alleen heeft dat weer consequenties.

Echte autonomie is vrijwel alleen mogelijk bij flink wat geld, privéleges en status. Dan kan en mag je je eigen leven volledig zelf inrichten. (ook niet waar, want overheid wil steeds meer weten van je, en dringt steeds meer controlerende regels op).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 KJH - Reactie op #2

Als je baan een IT capability vereist, dan kan je werkgever je daar maar beter in voorzien. Ik heb nu ook zo’n werkgever die er van uit lijkt te gaan dat toch zeker iedereen wel een Windows computer en een Microsoft account privaat tot zijn beschikking heeft. En dat die mooi ingezet kan worden om de Covid perikelen op te vangen. Mooi niet.