OnLiberty BV: Mill draait zich om in zijn graf

Een hoogedelgestrenge volksvertegenwoordiger heeft vorig jaar een bedrijfje opgericht, doch dit ‘vergeten’ te openbaar te maken. Dit bedrijf is statutair gevestigd aan Binnenhof 1a te Den Haag, volgens hem zelf uit veiligheidsoverwegingen, welke uiteraard zijn te begrijpen, gezien het aantal bedreigingen aan zijn adres. De BV is opgericht voor de verwerving en de exploitatie van intellectueel eigendom. Uiteraard wordt met ‘intellectueel eigendom’ iets anders bedoeld, maar onwillekeurig gingen de gedachten van ondergetekende uit naar het gebrek aan intellect in ’s mans politieke fracties, want eerlijk is eerlijk, daar loopt het niet echt van over. Doch dit even terzijde.

De naam van het bedrijfje in kwestie is “OnLiberty BV΅, een overduidelijke verwijzing naar “On Liberty”, het geesteskind van John Stuart Mill uit 1859. In dit liberale standaardwerk bepleit Mill een verregaande vrijheid en zelfbeschikking voor individuen en een terughoudende overheid, wiens primaire taak het is om de vrijheden te waarborgen. Die vrijheden omvatten onder meer een absolute vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Belangrijk hierbij is het schadebeginsel, waarin Mill stelt dat het toebrengen van letsel de enige belemmerende factor is voor de vrijheid: je mag alles, mits je maar geen fysieke en mentale schade toebrengt aan anderen .

Voor iemand die deze vrijheden aanhangt, zijn totalitaire regimes een doorn in het oog. En dat zijn er nogal wat op deze wereld. Communistisch Noord-Korea en theocratisch Saudi-Arabië zijn nu eenmaal geen toonbeelden van een liberale maatschappij, waarbij men vrij is om te doen en laten wat men zelf wil. Ook in onze vrije westerse wereld is vaak, vanuit klassiek liberaal oogpunt, nog wel het één en ander aan te merken, doch in vergelijking met de eerder genoemde landen, zijn we in Europa een stuk beter af.

freedom of speechIn de moderne maatschappij is Mill’s werk nog altijd actueel. Vrouwen en homoseksuelen hebben gelijke rechten. Gelovigen kunnen vrij hun geloof belijden. Wil je van ongezonde genotsmiddelen gebruik maken, dan wordt die mogelijkheid geboden: van roken, drinken en een blowtje kijkt niemand op. De vrijheid van meningsuiting is een nog altijd actueel punt en wordt door bijna iedereen verdedigd. Een moderne implementatie van het schadebeginsel stelt zelfs dat we dit principe zelfs op mondiaal èn intergenerationeel niveau moeten bezien (welke zich in gewoon Nederlands grofweg vertaalt in het begrip ‘duurzaamheid’). Was Mill 150 jaar later geboren, dan zou hij dit ongetwijfeld mede in overweging genomen hebben.

Het is dan eigenlijk een gotspe dat iemand, die juist actief en publiekelijk het beperken van vrijheden bepleit voor bepaalde bevolkingsgroepen (en deze zelfs wil deporteren indien zij er hem onwelgevallige opvattingen op na houden), internationale ontwikkelingssamenwerking tot een minimum wil beperken en voor wie milieu en klimaat non-issues zijn, een zelfopgerichte BV tooit met de naam van het geesteskind van één van de grondleggers van het liberalisme.

John Stuart Mill is al 138 jaar geleden overleden. Van hem rest waarschijnlijk nog slechts een in verregaande staat van ontbinding zijnd lichaam. Maar als hij het kon, dan zou hij zich subiet omdraaien in zijn graf.

 1. 1

  Zucht..eens iets anders?

  Oh jee weer een andere invalshoek op een piepkleine niche..wordt beetje ” Bush is weg dan maar Wilders) moe.

 2. 2

  Serieus? Het aantonen van het gebrek aan intellectuele vermogens in de PVV met behulp van een plaatje met een visuele vergelijking tussen Bosma en Butthead? Niet eens een verwijzing naar een van de vele reviews waarin het boekje van Bosma gefileerd wordt, wat dat gebrek aan inhoud echt pijnlijk duidelijk maakt. Helemaal niks van dat.
  Dit stukje ontstijgt nauwelijks het niveau waar het kritiek op heeft.

 3. 3

  ‘en deze zelfs wil deporteren indien zij er hem onwelgevallige opvattingen op na houden’

  ?

  Nou ja, laat ook maar, het hele stuk druipt van de drog.

 4. 4

  Alhoewel, komt er toch nog een redelijke opmerking opgeborreld.
  ‘je mag alles, mits je maar geen fysieke en mentale schade toebrengt aan anderen.’
  Fysieke schade lijkt me vrij duidelijk, mentale schade daarentegen is tegenwoordig het forse struikelblok.
  Verschijnt Jeroen de Kreek ineens voor m’n geestesoog, de man die klaagt dat Wilders hem mentale schade toebrengt, Jeroen zei o.a. dat hij 24/7 bezig is met Wilders en daardoor niet aan andere zaken toekomt, zijn leven bedorven wordt door het bestaan van Wilders.
  ….
  Ok, nou is die de Kreek overduidelijk een labiele gestoorde man maar wel een mooi voorbeeld van wat men kan verstaan onder ‘mentale schade’.
  Krijg je van die warrige vertogen over het wegzetten van bepaalde bevolkingsgroepen en ideeën, zoals Wilders inderdaad doet met de Islam, maar zo’n de Kreek praat dan met geen woord over bv de SGP met hun standpunten over vrouwen en homo’s.
  Du moment je in het ‘mentale schade’ moeras stapt ben je onherroepelijk verloren, kom je per definitie uit op ‘All animals are equal but some animals are more equal than others’.
  Uitzonderingen daargelaten is die veronderstelde ‘mentale schade’ is namelijk volstrekt persoonlijk en niet redelijk aantoonbaar, iig niet zoals fysieke schade dat over het algemeen wel is.

 5. 7

  Liberale imperialist John Stuart Mill: nog zo’n Britse cause célèbre die wel eens van zijn paard getrokken mag worden. Net zo’n despoot als andere despoten.

  Mill had non-economic arguments for the British empire, as well. One was cultural. Backward, barbarous peoples could not just be left lying around to govern or misgovern themselves. Take the Irish, for example (one of his cases, not mine). No telling what might happen.

  No, England had a civilizing mission to take these backward children in hand and whip them into shape. Sullivan notes that, for Mill, “England had a right to rule despotically because it brought the benefits of higher civilization.”(5)

  Another justification was that the empire “increased England’s political power and prestige” – the which prestige was, in Mill’s words, “a great advantage to mankind.”(6)

  MILL’S DOCTRINE OF HUMANITARIAN INTERVENTION
  (..)
  Mill sets off with a lament about how good, how noble, how selfless British foreign policy has been, and is, by its very nature. He suffers from knowing that the rest of the world fails to appreciate this unalloyed philanthropy and suspects Britain’s motives.

  http://www.antiwar.com/stromberg/pf/p-s051802.html

 6. 8

  @Karl Kraut,
  ik bedoel maar,
  ook Mill was dol op gelijkheid,
  maar sommigen zijn nu eenmaal meer gelijk dan anderen.
  In dit licht bezien heeft Wilders overigens juist een uitstekende keus gemaakt met z’n verwijzing naar de goede man.

  Krijg je als je je bezighoudt met ‘mentale schade’ dan wel ‘mentaal superieur’ zijn.
  Puur mijnenveld.

 7. 9

  ” internationale ontwikkelingssamenwerking ”

  Is dat dan juist niet een ‘uitwas’ van een overheid die, in de ogen van Mill, zo terughoudend mogelijk behoort te zijn?Tenminste zolang deze gelden door de overheid uitgegeven en deels gestuurd worden?
  Ontwikkelingssamenwerking gaat toch juist verder dan er passief voor zorgen dat iedereen van die vrijheid, die Mill noemt, kan genieten, maar probeert actief op te treden om mogelijke toekomstige schade ook te voorkomen.

  Dat gaat dan toch juist in tegen het idee van absolute vrijheid, en is toch juist een teken van een paternalistische overheid?

 8. 11

  @10: toch weer even de nuance: Moyo heeft voornamelijk kritiek op begrotingssteun aan overheden. Niet op “ontwikkelingssamenwerking” in de brede zin van het woord.

 9. 12

  Ontwikkelingswerk is een breed begrip. In de context van dit artikel doel ik meer op het fenomeen dat wij, het Westen, roofbouw plegen op de aardbol en dat met name de ontwikkelingslanden hiervan de dupe zijn. Vele grondstoffen die in onze producten zitten worden verkregen door in ontwikkelingslanden ecologische en economische kaalslag te plegen en daarmee dus schade berokkenen aan die landen en de bevolking. Ontwikkelingswerk moet je hier dus bezien in een meer ‘duurzame’ context.

 10. 14

  Prachtig correct artikel. Het is een verschrikking dat Geert Wilders onder deze omstandigheden zijn leven moet slijten. Hij wil vrijheid brengen maar zijn beleidsvoorstellen ontnemen die vrijheid.

 11. 15

  Heeft de schrijver van dit artikel überhaupt On Liberty gelezen? Of zelfs iets begrepen van het utilitarianisme? Deze stroming, hoewel het door ‘liberale’ filosofen is ontwikkeld, is makkelijker verenigbaar met een communistisch, socialistisch of corporatistisch gedachtegoed dan met het liberalisme. Sterker nog, de implicaties van het utilisme staan lijnrecht tegenover het (deontologisch) utilisme.

 12. 16

  @Lammert,
  zeker, absoluut zelfs, zij moppert op ‘hulp’ geboden vanuit een sociaal christenhart,
  zeg maar hulp op ideologische basis,
  daar komt vrijwel geen samenwerking aan te pas.

  @Schuur,
  laat dat ‘wij, het Westen’ onderhand maar weg, met zo’n opmerking getuig je zelf ook van een paternalistische, superieure houding naar het ‘niet-Westen’.
  Maar ook door het verheffen van de arbeider, het sosjaal doen naar de uitkeringstrekker die volgens de SP zelfs recht heeft op een flatscreen tv en een internet abbo, breng je schade toe aan het milieu.
  En via ontwikkelingssamenwerking zeker de rest van de wereld ook zodanig verheffen dat men daar voorzien wordt van flatscreens en internet aansluitingen?
  Lief bedoelt hoor, daar niet van.
  Daarbij wordt ‘het westen’ links en rechts ingehaald door China en India wat het kaalvreten van ontwikkelingslanden betreft,
  dat rücksichtslos kaalvreten is dan weer mogelijk door de in en in corrupte regimes, reeds tientallen jaren in het zadel worden gehouden door Westers ‘ontwikkelingsgeld’, die hier gaarne aan meewerken.

  Dus, eerst ons hoofd maar eens uit de superieure westerse aarde trekken, voordat die aarde door bv Chinezen wordt weggekocht.

 13. 17

  norm tegenover algemeen nut, scherp Crimson.

  Je nick doet me denken aan een zeer gewaardeerde bovenaardse gitaarberoerder, Robert Fripp. Of is het Kermes ;)?

 14. 18

  @15, Als je Mill een beetje kent, dan kom je tot de conclusie dat zijn utilitarisme meer een ethische dan een politieke stroming is, die in sommige facetten inderdaad verenigbaar zijn met socialistische beginselen, maar in andere gevallen ook met liberale. Veel non-confessionele politieke stromingen plukken her en der uit Mill’s werk.

  Dat neemt niet weg dat zijn werk On Liberty nagenoeg onverrenigbaar is met datgene dat W. & Co dagelijks prediken.

  @16, Ik denk dat we meer op één lijn zitten dan je vermoed. Ik ben het met je eens dat ontwikkelingssamenwerking anders moet en dat we onze koppen uit onze superieure modder moeten trekken. We hebben prachtige welvaart, maar als ons welvaartsmodel een voorbeeld is voor anderen, dan gaat het straks mis. Een slecht voorbeeld doet slecht volgen.

 15. 20

  Sorry oeps..ik vergat een belangrijk symbool ( 但 ) …radicalen mix voor ” de twijfel..(daarintegen of in de mode “however)

 16. 21

  @ 18
  Leuk dat je mijn eigen retoriek tegen mij wilt gebruiken, maar dat slaat de plank mis. Elke stroming heeft op bepaalde vlakken iets met een andere stromingen gemeen, ook al kan het fundamentele axioma ervan verschillen. In het licht van het utilisme kan men dus stellen dat het juist strookt met het socialisme of corporatisme. Immers, binnen het liberalisme staat de soevereiniteit van het individu voorop, terwijl het utilisme dat juist zeer gemakkelijk op wil offeren voor een hypothetisch groter nut(voor een mogelijk groter deel van de bevolking).
  @ 17
  Ik ben een groot fan van Robert Fripp. ;)

 17. 22

  @Larie,
  LOL,
  Google translate is nog wat cryptisch,
  ‘Nee we zijn verschillend, maar het Chinese volk, maar de Chinese’?

 18. 26

  “In de moderne maatschappij is Mill’s werk nog altijd actueel. Vrouwen en homoseksuelen hebben gelijke rechten. Gelovigen kunnen vrij hun geloof belijden. Wil je van ongezonde genotsmiddelen gebruik maken, dan wordt die mogelijkheid geboden: van roken, drinken en een blowtje kijkt niemand op.”

  Pardon?
  Bestonden homosuelen toen al?
  En bestond Esmaa Aliarachi toen nog niet?
  Die, als recentelijk uitgevonden multikul-diversiteits-deskundige( mooie job, overigens, ongetwijfeld dikbetaald, door zo’n job) ’n lans breekt voor de non-acceptatie van Homosuelen, want niet acceptabel voor ’n moslim?

  En kon Jan de uitkeringstrekker toen al ’n blowtje halen in de dichtsbijzijnde coffee-shop?
  Om in de loop v/d volgende ochtend z’n uitkerinkje bij de soos te incasseren?

  Lijkt mij iets anders dan die Mills bedoelde.
  Volgens mij heeft Wilders dat beter begrepen.

 19. 27

  @jelle Heb je Mill gelezen? Juist dat Jan de uitkeringstrekker zijn blowtje kan halen is geheel in de lijn van Mill. Hij is er vrij expliciet over dat alternatieve levensstijlen toegestaan moeten worden. Ook met een beroep op het feit dat door het toestaan van alternatieven, zaken die positief zijn blijven bestaan en zaken die niet bijdragen uit zullen doven. Uit datzelfde oogpunt zouden zaken als een hoofddoekjesverbod Mill een doorn in het oog zijn geweest.

  Als het gaat om multiculturalisme denk ik dat Mill dat niet afgewezen zou hebben, zolang die cultuur niet aan anderen opgelegd zou worden. Inderdaad zouden de gedachten van Alariachi niet geheel sporen met het tolerante gedachtengoed van Mill, maar zolang zij niet daadwerkelijk de bedoeling heeft om homoseksuelen te gaan vervolgen of anderszins letsel toe te brengen zou het haar vanuit datzelfde gedachtengoed toegestaan zijn haar mening te uiten.

  Overigens ben ik het niet geheel met de schrijver van het topic eens. Volgens mij valt uit het gedachtengoed van Mill niet eenvoudig een standpunt over ontwikkelingssamenwerking te herleiden. Mentale schade was evenmin een issue voor Mill. Alleen omdat iemand zich gekwetst zou kunnen voelen door een mening, zou dit zeker geen belemmering zijn die mening te mogen uiten.

 20. 28

  @27
  Ach,
  van die hele Mill heb ik nooit iets gelezen.
  Zal wel heel iets verhevens zijn geweest over de vrijheid voor de mens zich te bezatten.
  Den arbeider de jenever, de upperclass de laudanum, whatever.
  Verschil in drugs moest ‘r zijn.
  Qua klasse.
  De Aliarachitisch-sisters mogen van mij hun enge gedachtengoed in volle vrijheid spuien.
  Maar ik raad ze ten zeerste aan om weg te gaan, terug te keren naar ’n islamitisch land hunner keuze.
  Ik zou niet graag willen dat hun jihad gaat botsen met mijn vrijheidsgevoel.
  En ik meen ook dat van die Mills.

 21. 29

  Wilders begon met OnLiberty een maand voordat de nieuwe wet werd ingesteld die van politieke partijen vereist dat ze hun geldschieters openbaar maken inclusief stichtingen (zoals De Vrienden van de PVV). Blijkbaar zijn Geert’s donors dusdanig dubieus dat hij toen maar bedacht om ze voortaan te verschuilen achter een BV constructie. Of ben ik nou paranoïde?

 22. 30

  @29
  Wilders wordt gesubsidieerd door Qatar.
  Net zoals de Leidsche Universiteit.
  Zo’n Universiteit is echt niet gek.
  Dat is gewoon ’n vliegtuig.
  Dus maak je geen zorgen over jouw paranoia.

 23. 31

  Nou ja, weer wat geleerd over J.S. Mill: dat het allemaal echt niet zo eenvoudig is. Toch nog maar eens gaan lezen, dus.

 24. 32

  @27, Volgens mij valt uit het gedachtengoed van Mill niet eenvoudig een standpunt over ontwikkelingssamenwerking te herleiden.

  Inderdaad is dat stof voor discussie. Ik heb getracht dit in #12 wat te verduidelijken. Ontwikkelingssamenwerking moet je niet zien als zakken geld en voedsel naar Afrika brengen, maar vanuit het schadebeginsel bekijken.

 25. 33

  Mill’s 4 argumenten vóór absolute vrijheid van meningsuiting zijn onweerlegbaar, wat mij betreft en tonen precies aan wat er mis is met zowel de PVV als de mondsnoerdertjes die Sargasso zo frequent bezoeken. Voor de liefhebbers:

  “Ten eerste kan de mening die men op gezag wil laten onderdrukken namelijk waar zijn. De mensen die deze willen laten onderdrukken,ontkennen er natuurlijk de waarheid van maar zijn niet onfeilbaar. Zij hebben niet het gezag om deze kwestie namens de hele wereld te beslissen en ieder ander de mogelijkheid te ontnemen hierover te oordelen. Als men weigert naar een opvatting te luisteren, omdat men ervan overtuigd is dat deze niet waar is, betekent dit dat men de eigen zekerheid gelijk stelt met absolute zekerheid. Men matigt zich dan onfeilbaarheid aan.

  Ten tweede is het mogelijk dat een onderdrukte afwijkende opvatting, niet juist is, maar toch een element van waarheid bevat.

  Ten derde hangen de meeste mensen de heersende opinie aan als een vooroordeel met weinig begrip of gevoel voor de rationele gronden ervan, tenzij men toestaat dat het met kracht bestreden wordt.

  Ten vierde, als ze onvoldoende bestreden worden loopt de betekenis van de leerstelling zelf het gevaar verloren te gaan of zwakker te worden en haar noodzakelijke uitwerking op het karakter van het gedrag te verliezen. Het dogma wordt niet meer dan een formele erkenning.”

  Bron:https://sargasso.nl/archief/2006/05/20/het-islam-debat-zelf-belemmert-de-vrijheid-van-meningsuiting/