OPINIE - Met stijgende verbazing heb ik de ondervraging van imam Suhayb Salam bekeken. Wat een enorme aanfluiting. Ja, de arrogantie van Salam was stuitend. Maar de Kamerleden die de mini enquête over buitenlandse financiering van orthodox-islamitische moskeeën begeleiden, waren niet alleen zwaar bevooroordeeld, maar ook nog eens zeer slecht voorbereid. Niet gehinderd door enige kennis, werden er vragen gesteld die de imam – wel goed voorbereid – gemakkelijk kon pareren. Dat verbaast me niets.

Het hele gedoe is ontstaan na publicaties van Nieuwsuur en NRC, waaruit bleek dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland financiering hebben aangevraagd of ontvangen uit de Golfstaten.

Het is natuurlijk niet zo vreemd dat er zorgen zijn over ongewenste beïnvloeding door die landen op onze moskeeën. Het NCTV constateert dat er een flinke toename is van het salafisme in Nederland. Maar in datzelfde artikel wordt al duidelijk dat de overheid worstelt met deze kennis. Begin 2019 liet minister Koolmees weten dat er nogal wat haken en ogen zitten aan een onderzoek naar de kwestie. Hij gaf aan dat de term “onvrije landen” niet zomaar is om te zetten in een concrete lijst, omdat dit het diplomatieke verkeer in de weg kan zitten, en wilde meer onderzoek.

Des te vreemder is het dat men nu toch met die term, zonder zo’n lijst, deze mini enquête is ingegaan. De onderzoeksvraag is zo vaag (‘meer inzicht te krijgen in ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen’. ‘Ongewenst’ is gedefinieerd als ‘gedrag dat beschouwd kan worden als een vorm van ondermijning van de democratische rechtsorde’), dat is gewoon vragen om problemen. Ze weten ook niet wat de definitie van salafisme is. Of wat nou precies “ongewenst gedrag” behelst.

Daar komt bij dat hier toch echt een zweem van hetzerigheid omheen hangt, net zoals eerder bij de toestanden rond het Haga Lyceum. Die zaak werd door de rechter naar de prullenbak verwezen, omdat de overheid fout op fout stapelde, met onterechte beschuldigingen en gesjoemel met rapporten. Ja, er was sprake van financiële onregelmatigheden, maar iedereen weet dat het daar helemaal niet om ging. Het ging erom dat het een moslimschool is waarvan men dacht dat de kinderen er tot jihadi’s worden opgeleid.

En dat is ook wat gedacht wordt van de moskeeën die nu op de korrel worden genomen. Waar volgens verschillende experts wel degelijk aanleiding toe is, omdat een dwingende groep fundamentalistische, extremistische salafisten (NB: niet alle salafisten zijn extremistisch!) aan invloed wint, die de meer gematigde moslims onder druk zet. De zorgen zijn begrijpelijk en misschien wel terecht.

Maar mijn broek zakt af van de ongelooflijke knulligheid waarmee dit soort zaken wordt opgezet. Juridisch rammelt het aan alle kanten, en als je dat al niet op orde hebt, waarom begin je er dan aan? Tja, dat is voor de beeldvorming natuurlijk. Kijk ons eens serieus werk maken van die islamisering!

Dat er tegelijkertijd een hele bevolkingsgroep in het verdomhoekje wordt getrapt, wordt voor lief genomen. En maar zeiken dat moslims niet willen integreren. Terwijl maar een klein deel inderdaad niet mee kan of wil komen, raakt dit wel degelijk de hele groep in het dagelijks verkeer. Iedereen met een flinke baard, een hoofddoekje of de verkeerde achternaam wordt door die andere groep, voor wie die beeldvorming bedoeld is, bij voorbaat als verdacht aangemerkt en ongewenst wordt verklaard.

Het is triest dat onze volksvertegenwoordiging niet in staat blijkt om een potentieel serieuze bedreiging op een gedegen, rechtsstatelijk onderbouwde manier te benaderen. Wat dat betreft had Salam helemaal gelijk: Wat een poppenkast.

Reacties (26)

#1 Bismarck

“maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën”
Hier verraadt zich ook wel de nauwe focus waarin de behoorlijk vage en brede terminologie wordt verengd. Er zijn in Nederland echt wel meer maatschappelijke en religieuze organisaties onderhevig aan beïnvloeding die beschouwd kan worden als een vorm van ondermijning van de democratische rechtsorde, maar die duidelijk niet geviseerd worden in deze enquête. Mij klinkt het in de oren als een soort nieuw politiek correct eufemisme voor moslimpje pesten.

 • Volgende discussie
#2 beugwant

@1: Als je als bestuurder brede bevolkingsgroepen bij de neus wilt nemen, moet je ervoor zorgen dat ze je niet door krijgen. Een beproefde methode is dan om ze een zwarte piet te geven. Q.e.d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Frank789

“Salam hoeft niemand een hand te geven als hij daar geen zin in heeft maar hij maakt niet op grond van zijn eigen, al dan niet godsdienstige, normen uit wat anderen in zijn omgeving mogen eten, drinken of doen. Dat is de harde grens.”

https://joop.bnnvara.nl/opinies/hoe-wnl-meewerkte-aan-de-islamisering-door-sayad-salam

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

@3: Ik weet niet of ik het met die hiërarchie eens ben. Vrouwen geen hand willen geven is discriminerend en beledigend (in de Nederlandse context), het vertroebelt de omgangsvormen. Terwijl van een uurtje geen alcohol drinken niemand slechter wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank789

@4: Een hand geven raakt je eigen lichaam, Ik wil ook geen Italiaanse of Franse mannen zoenen.

Dat een ander alcohol drinkt of een broodje ham eet deert hem lichamelijk niet. Toch wil hij dat zijn religieuze levensstijl aan anderen wordt opgelegd. Dat gaat verder dan intolerantie. Dat het maat een uurtje is en gezond is doet daar niks aan af, het is inperken van andermans vrijheid.

Idem als hij ook nog de opzet van het programma naar zijn believen wil wijzigen door alleen aan tafel te willen zitten, de facto geen tegenspraak duldt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

Respect voor de gesprekstechnieken van deze imam.

Prachtig hoe die academische duurbetaalde parlementariërs 1 voor 1 op hun nummer werden gezet. Kan je zien hoe onbetrouwbaar zwak onze volksvertegenwoordigers zijn, nauwelijks gezond verstand gebruiken en teveel ambtelijk en formalistisch zijn.

Je kan nog beter een automonteur, verpleegkundige en postbode daar neer zetten. Stuk goedkoper en niet geestelijk vergiftigd door die eindeloze stapels beleidsstukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Henk van S tot S

Niet gehinderd door enige kennis, werden er vragen gesteld die de imam – wel goed voorbereid – gemakkelijk kon pareren. Dat verbaast me niets.

Het was inderdaad gruwelijk om te zien, wat een dom stelletje knurften daar aan het vragen stellen waren.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jos van Dijk

Nieuwsuur doet ook lekker mee aan de hetzerige sfeer. Elke dag een verslag. Kom daar eens om als het over echt belangrijke debatten in de Tweede Kamer gaat. En geen enkele kritische opmerking over de ondervragers. Wel de onhebbelijkheden van de ondervraagden breed uitmeten. Waar is Arnold Karskens nu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kacebee

Tja, dat is voor de beeldvorming natuurlijk. Kijk ons eens serieus werk maken van die islamisering!

Natuurlijk willen de zittende partijen graag de wind uit de zeilen nemen van partijen die wél effectief iets aan de islamisering willen doen.

Maar de grote vraag van ons allemaal begint te worden: hóe dan?

Het is duidelijk dat de islam er bij de (Marokkaanse en Turkse) jeugd met de paplepel ingegoten wordt en dat je die er waarschijnlijk levenslang niet meer uit krijgt. Het dichtdraaien van de kraan betekent dus het radikaal stoppen van islamitisch onderwijs, in scholen en moskeeën, door de islam te beschouwen als alcohol of roken. Daar kom je namelijk ook niet meer vanaf als je daar jong mee begint. De overheid moet het ‘verkopen’ van de islam aan minderjarigen verbieden (ik zou dat verbod trouwens niet willen uitbreiden naar álle geloven, want de monniken zijn niet gelijk en de kappen hoeven dat dus ook niet te zijn).

Verder valt er ook nog wel wat te dweilen. Moestafa Kemal pakte dat vorige eeuw nogal radikaal aan en werd daar lange tijd voor op het schild geheven (behalve door de clerus uiteraard), maar zo ver hoeven wij (nog) niet te gaan. We kunnen beginnen moskeeën te sluiten op Egyptische grondslag, het dragen van hoofddoekjes in het openbaar te verbieden (zoals in relatief verlichte mohammedaanse landen normaal is) en op allerlei andere manieren laten weten dat dit land nul respect heeft voor het gedachtengoed van een vroegmiddeleeuwse woestijnrover die zijn volgelingen voorhield dat het ombrengen van religieuze tegenstanders de zekerste weg naar de hemel is.

https://www.bismikaallahuma.org/history/mustafa-kemal-ataturk/

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/egypt-endowments-decision-close-worship-places.html

https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/killing-avoid-hell.aspx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk van S tot S

@9:
Vraagje:

Moet het onverdoofd slachten ook niet per direct verboden worden??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Frank789

@9: Even je eigen kcb-methode gebruiken:

[ Het is duidelijk dat de islam er bij de (Marokkaanse en Turkse) jeugd met de paplepel ingegoten wordt ]
Hoe kom je daarbij?

[ en dat je die er waarschijnlijk levenslang niet meer uit krijgt.
Opnieuw: hoe kom je daarbij?

[ door de islam te beschouwen als alcohol of roken. Daar kom je namelijk ook niet meer vanaf als je daar jong mee begint. ]
Opnieuw: hoe kom je daarbij?

Wat is het verschil met dit volgende?
“Het is duidelijk dat het christelijke geloof er bij de jeugd (met katholieke, protestantse of joodse ouders) er met de paplepel ingegoten wordt en dat je die er waarschijnlijk levenslang niet meer uit krijgt. Het dichtdraaien van de kraan betekent dus het radicaal stoppen van het joods/christelijke onderwijs, in scholen, synagogen en kerken, door het christelijk/joodse geloof te beschouwen als alcohol of roken. Daar kom je namelijk ook niet meer vanaf als je daar jong mee begint. De overheid moet het ‘verkopen’ van het christelijk/joodse geloof aan minderjarigen verbieden.”

Geen verschil dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Karin van der Stoop

@9: “de monniken zijn niet gelijk en de kappen hoeven dat dus ook niet te zijn” Gesproken als een ware rechts radicaal.
Je pleit hier voor het inperken van vrijheden van een bepaalde bevolkingsgroep. Gelukkig is dat vooralsnog in Nederland onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kacebee

@12: Nee Karin, ik pleit niet voor het inperken van de vrijheden van een bevolkingsgroep, maar voor het inperken van de verspreiding van een ideologie. Jouw poging mij racisme in de schoenen te schuiven is kwaadaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Karin van der Stoop

@13: Je zegt letterlijk dat je het verspreiden van de islam verboden zou willen zien. En dat dat dan niet geldt voor andere geloven. Dat is een rechts radicaal idee.

Haat prediken ís al verboden, maar jij wil dus ook de vredelievende moslim de belijdenis van zijn geloof ontzeggen. Jij wil mijn ontzettend grappige, lieve collega het recht ontnemen om zijn zoon op te voeden met de waarden waar hij in gelooft.
Ik heb een bloedhekel aan religie, maar wat jij voorstelt is in strijd met de grondwet en de mensenrechten. En een glijdende schaal bovendien, want what’s next?

Orthodoxe joden en christenen houden er soortgelijke praktijken op na als de orthodoxe islam. Dus wat moet je nou met “de monniken zijn niet gelijk en de kappen hoeven dat dus ook niet te zijn”? Ze zijn wél gelijk.
Blijkbaar heeft in jouw hoofd het idee postgevat dat elke moslim – in tegenstelling tot andere gelovigen die ook blootstaan aan allerlei orthodoxe reli-bullshit – radicale ideeën aanhangt en dus stiekem broedt op gewelddadigheden. En sorry dude, maar dat is een racistisch idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kacebee

@14:

Blijkbaar heeft in jouw hoofd het idee postgevat dat elke moslim – in tegenstelling tot andere gelovigen die ook blootstaan aan allerlei orthodoxe reli-bullshit – radicale ideeën aanhangt

Blijkbaar zie jij dingen die er niet zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@15: Besmettelijke illusie blijkbaar. Ik zie jou toch echt heel gericht een religie eruitpikken (en uitsluitend die ineens ideologie noemen) en laat dat nou net toevallig de religie zijn die voornamelijk door veel recente migranten beoefend wordt. Uiteraard puur toeval, want wee de kwaadaardige die je racisme in de schoenen schuift. Loopt dat niet moeilijk, met die plank voor je kop?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 hermann

Openbaar verhoor Trees Pels (rond minuut 10):

“…ik denk aan het begin konden we nog niet zo spreken van een duidelijke richting van meer fundamentalisme en dat is in de loop van zeg maar van deze eeuw meer tot ontwikkeling gekomen. En dat zien we ook terug, hoewel we daar totaal geen gegevens over hebben feitelijk, in de opkomst van meer salafistische moskee-onderwijs.”

“Naar verluidt, maar nogmaals, we weten er erg weinig van,
neemt het aantal salafistische moskeeën wel toe….”

Michel Rog vraagt, of het salafistisch moskee-onderwijs en dan met name de casus alFitrah grote invloed heeft binnen het onderwijs, gegeven door moskeeën.

Trees Pels: “Op dit moment is het ook moeilijk om daar een uitspraak over te doen, want we hebben gezien dat ook n.a.v. onze onderzoeken de bezoekersaantallen wat is afgenomen, maar ja, hoe het op dit moment staat, weten we eigenlijk niet.”

Het verdere verhoor verliep keurig volgens de verwachtingen, want oh oh, die salafisten.

Alles is openbaar, dus hierbij openbaar verhoor Trees Pels:

https://www.youtube.com/watch?v=4aWrX9ctOck

Nee, dan die vermaledijde Suhayb Salam. Die vertikte het om op gesloten vragen met een eenduidig ja of nee te beantwoorden. How dare he.

Openbaar verhoor Suhayb Salam:

https://www.youtube.com/watch?v=mOPGk8cAVzo

Onder het mom van neutraliteit is het gewoon openlijk moslim-bashen. In dezelfde categorie als de vermeende neutrale wat van het verbod op gezichtsbedekking in openbare ruimtes. Iedereen weet, dat dit gaat om moslima’s.

Ik kan niet eens meer spreken van een poppenkast – het lijkt meer op een oorlogsverklaring aan moslims.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kacebee

@16:

Besmettelijke illusie blijkbaar.

Klopt. Dat heet groepsdenken.

https://www.psychologytoday.com/us/basics/groupthink

Ik zie jou toch echt heel gericht een religie eruitpikken (en uitsluitend die ineens ideologie noemen)

Islam is zowel een religie als een ideologie met politieke aspiraties. Bill Warner kan je er alles over uitleggen (als je bereid bent te luisteren).

https://www.politicalislam.com/

en laat dat nou net toevallig de religie zijn die voornamelijk door veel recente migranten beoefend wordt.

Ja, dat is erg ongelukkig.

Uiteraard puur toeval

Nou, niet echt, want politieke systemen op islamitische grondslag werken niet zo best en geven wat onvrijheden, met als gevolg dat mensen er vanaf willen. In landen zonder sharia is het meestal een stuk prettiger.

In feite bewijzen we de immigranten geen dienst als we toelaten dat dit land óók islamitisch wordt. En Nederlanders zouden dat uiteraard evenmin moeten willen.

want wee de kwaadaardige die je racisme in de schoenen schuift.

Nou, het ergste wat zo iemand kan overkomen is dat ik er wat van zeg. Mocht dat pijn doen, dan kun je je afvragen hoe dat komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Karin van der Stoop

@16: LOL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Karin van der Stoop

@18: Ah, de aap uit de mouw, je bent echt bang voor islamisering. Wat een vertrouwen in onze samenleving en de democratie. Moslims maken zo’n 5% uit van de bevolking. Waarvan dan weer een klein percentage het salafisme aanhangt, en daarvan is weer een klein percentage extremistisch. En daar ben jij bang voor. Ach gos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Kacebee

@20: Heb je enig idee hoeveel procent van de Nederlanders vindt dat Zwarte Piet weg moet? Het is geen meerderheid kan ik je verklappen, maar die maakt wel de dienst uit. Dat komt doordat de meest intolerante partij altijd zijn zin krijgt. Er is geen 50% islam-aanhang nodig om onze vrijheid kwijt te raken. Als vrouw krijg je daar trouwens eerder last van dan als man, dus succes ermee.

https://gellerreport.com/2018/09/islamic-misogyny.html/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Frank789

@21: [ Heb je enig idee hoeveel procent van de Nederlanders vindt dat Zwarte Piet weg moet? ]

Iets meer dan 1%?
Het percentage komt uit 2018 maar zal niet drastisch gewijzigd zijn.
Wel vindt de meerderheid het intussen blijkbaar helemaal niet erg dat Piet minder zwart wordt. Blijkbaar had die kleine minderheid heel goede argumenten voor verandering maar afschaffen is ze niet gelukt.

“In 2016 wilde 65 procent van de Nederlanders dat Zwarte Piet zwart zou blijven, nu [ 2018] wil nog 50 procent dat. Men is in 2018 vaker voor andere verschijningsvormen van Zwarte Piet dan in 2016: waar 32 procent in 2016 voor een mix of andere vorm van Zwarte Piet was, is dat nu 44 procent. Bijna niemand (1%) vindt dat Zwarte Piet helemaal moet worden afgeschaft.

[ Dat komt doordat de meest intolerante partij altijd zijn zin krijgt. ]
Jouw eigen ZP voorbeeld klopt al niet, dus graag links naar intolerante partijen die ALTIJD hun zin kregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Judith

Verschrikkelijke respectloze man die imam Suhayb Salam
die overheerst in alle talen, met wijsvinger voor zijn hachje tegen commissie. Wat een kotsmisselijke vent!
Zag hem al meteen zo lopen, zelfs keek hij bespottelijk naar vrouwelijke ‘bewaker’ achter zijn stoel maar die mevrouw bleef in staalvriendelijk gebaren zo van:” Meneertje, kom gewoon daar zitten!” Zijn hoofd schuin kijkend naar die mevrouw, zijn houding zei me allang meteen genoeg dat hij niet respectvol is tegen alle mensen !!!!!!

Wat ik gruwelijk hekel aan heb, is zijn houding, minachting, dominant, misbruikpositie en vrouwonvriendelijk!!!!

Waarom zouden we allemaal dan geld lenen aan die “IS-achtig” figuur die overduidelijk geen gehoor aan ons eigen Nederlandse bodem heeft gegeven???
Hij heeft alleen wel gehoor aan eigen salafische school voor de kinderen die mogen geslagen worden door elke salafische onderwijzers. Echt goed ziek man!

Waarschuw aan 2e kamer en de hele overheid: Laat je niet kisten omwille zijn aanvraag en welke moskeeën. Geef hem helemaal niks, al heeft hij volle biljetten geld in zijn kelder liggen vanuit Buitenlandse Salafisch landen. Waarom zouden we niet hem grondig onderzoeken en wel kunnen bespioneren?

Sorry dat ik zeg, maar het is wel zo dat wij niet tolereren tegen onmenselijke dominante Salamin Nederland !!! GO AWAY!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kacebee

@22: Het voorbeeld van Zwarte Piet is niet het duidelijkst, maar wel het meest bekend. De extreem intolerante activisten (KOZP) en hun vrienden vormen een minieme minderheid, maar weten (of eigenlijk: wisten) toch grote invloed uit te oefenen.

Hoe dat werkt? Nederlanders zijn in het algemeen tolerant op het onverschillige af. Dus als je als supermarktbaas ziet dat jouw handel wordt beschadigd als er een afbeelding van een Zwarte Piet op staat, dan haal je die chocoladepiet uit de schappen en vervang je Pietplaatjes door iets neutraals. Die tolerante Nederlanders worden daar niet boos over, of tenminste niet zó boos dat het je handel bedreigt. Probleem opgelost.

Iets dergelijks kun je zeggen over de manier waarop vrouwen in bepaalde steden op straat worden behandeld als ze zich niet op de “juiste” manier kleden. Meisjes zonder hoofddoek worden uitgesist, meisjes mét niet, en zo komt de sharia weer een stapje dichterbij.

https://jdreport.com/gerechtshof-sissen-op-straat-is-vrijheid-van-meningsuiting-straatintimidatie-kan-verder-gaan/

De opstelling van de “elite” op dit terrein is trouwens tenenkrommend, maar kennelijk zijn ze banger voor racist te worden uitgemaakt dan voor de gevolgen van het verlies aan vrijheid dat vrouwen in grote steden ervaren.

De enige oplossing voor een culturele omslag die we niet willen is onverzettelijkheid en intolerantie in je eigen kamp. Met Zwarte Piet zien we wat dat betreft een hoopgevende ontwikkeling: inmiddels vindt 95% dat Zwarte Piet geen plaats moet maken voor de roetveegpiet, alhoewel de meeste Nederlanders inmiddels wel wat minder vrolijk zijn geworden over de intocht (bedankt hè, KOZP en meelopende burgemeesters!)

https://www.shownieuws.nl/rubrieken/in-het-nieuws/2019/onderzoek-hart-van-nederland-wijst-uit-95-van-nederland-wil-zwarte-piet/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 hermann

@18
Bill Warner lijkt me geen onbevooroordeelde denker. Maar ik moet toegeven, ik had nog nooit van hem gehoord. Dat is toch deze man?

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Warner_(writer)

@18 schreef: “In landen zonder sharia is het meestal een stuk prettiger.”

Welke landen? Arabieren maken maar een klein percentage van alle moslims uit (ik dacht een kleine 12%). Kan men zonder meer beweren, dat men in Indonesië minder prettig leeft dan in Nederland? Of is alleen de Arabische wereld bedoeld, de “onvrije wereld”.

Hoewel ik belijdend moslim ben, heb ik geen rechten gestudeerd en vanzelfsprekend ook geen islamitisch recht. Maar als leek heeft het mijn interesse.

Allereerst, sharia is niet hetzelfde als islamitisch recht. Als men hier over de sharia praat bedoeld met meestal het recht uit islamitische landen (meestal de Maghreb of het Midden-Oosten) en dan denkt men aan handen afhakken en onthoofden. Maar veel van die rechtssystemen komen voort uit het koloniale recht van de toenmalige bezetter (slaven en horigen hadden een ander rechtssysteem en werden anders berecht dan de inwoners van koloniale mogendheden).

“What is Fiqh?
Linguistically, the word Fiqh means “deep understanding” or “full
comprehension”. In terms of its connotation in the matters of religion, Fiqh is a term that is used to represent ‘Islamic jurisprudence’ which deals with the interpretation of the Quran and Sunnah in terms of their practical application.

Simply put, Fiqh is concerned with the extraction of Islamic rulings
through Islamic sources (Quran, hadith, etc.), which are studied under Usul-ul-Fiqh (i.e. the principles of interpretation of Quran and Sunnah). In other words, Fiqh is the end result while Usul-ul-Fiqh is the means to that end result. Fiqh is commonly translated as Islamic jurisprudence.”

A ROADMAP FOR STUDYING FIQH Published in 2017
An introduction to the key texts of the four madhabs.

Compiled and edited by: Muhammad Nabeel Musharraf
(Extracted from the writings of Sheikh Abu Aaliyah Surkheel, Sheikh Abu Ihsan Al-Asiri and other distinguished scholars)

“Shari`a is a singular of Shara i’ which literally means water hole or drinking place. The Arabic phrase which is commonly used, al-Shari`a al-Islämiyya. may be translated as ’the Islamic way’.

Shari`a law is originated from a divine revelation which governs all aspects of human activity, including economic, social, civil, criminal and personal matters. 6 Shari’a law is also concerned with moral behaviour and occasionally Shari`a law is considered to
be a moral system.”

“Shari `a law is a flexible law which has a comprehensive system which monitors the conditions of its application. The proof of offences under Shari`a law requires the satisfaction of overwhelming evidence which establishes the certainty of guilt. This
certainty is said to legitimise the infliction of the relatively harsh penalties. It requires sufficient evidence before the accused can be punished under Shari`a law. In some cases four witnesses are required to prove the guilt of the person accused, such as in the
case of zinä. Testimony is not acceptable unless the witness is proved to be `adl (good character). These show how strict and careful the Shari`a law in executing punishment on the person accused . These also demonstrate that Shari`a law is not cruel even
though it is seen to be so by some Western scholars.”

The Crime of Hirdba in Islamic Law. Glasgow Caledonian University
Nik Rahim Nik Wails.

Voor geïnteresseerden, Academia publiceert erg veel over islamitische wetgeving.

Even terug naar @0. Daarin wordt gesproken over
“onvrije landen”, een term die de regering na wikken en weken nu gebruikt. Maar geen enkel onvertogen woord over de hypocriete Amerikaanse handelswijze. In het NATO verdrag staat klip en klaar dat NATO-landen andere landen niet mogen aanvallen. Toen men dit onderschreef, had men genoeg van WOII. De verschillende Amerikaanse regeringen nadien verzonnen list op list, leugens en bedrog om toch oorlogen te beginnen,

https://www.youtube.com/watch?v=4pzZ2vztD2s

of om terroristen (o.a. IS) te ondersteunen voor een welgevallig Amerikaans doel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore

Miljoenen mensen zijn na WOII vermoord door de handelswijze van de Amerikaanse regeringen. Geen hond die er naar kraait. De moslim heeft het gedaan en imam Suhayb Salam moet niet zo hard van de toren blazen. Met zijn haatbaard en haatjurk en woestijnrechtspraak.

Maar als imam Suhayb Salam onder ede verklaart, dat de donaties uit “onvrije landen” gecontroleerd worden door de Wereldbank, heeft hij daar gewoon gelijk in. Alle grotere overboekingen worden tegenwoordig gecontroleerd door de Amerikanen.

Dus wat nu een verhoor door de slippendragers van Amerika, die geen enkele voorbereiding hebben getroffen. Weerzinwekkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 mivleeuw

De meeste hollanders hebben geen idee wat de invloed van salafisten op moslims is. Ik ken een familie die een handgranaat aan de deur geplakt kreeg omdat de vader van het gezin, woordvoerder van een moskee, weigerde een mis op te dragen aan een overleden IS-vrouw. Ik heb de angst in de ogen van de moeder gezien die checkte of haar dochter veilig was aangekomen op school.
De mini-enquete mag ‘knullig’ zijn, het maakt mij niet zoveel uit hoe de orthodoxe islam wordt aangepakt. Als dit vergif (wat de naam religie overigens niet verdient) maar wordt verjaagd uit dit land.
Zal waarschijnlijk niet gebeuren, vrees ik, aangezien handelsbetrekkingen met schatrijke golfstaten altijd prevaleren.

 • Vorige discussie