Occupyers zijn daklozen

Op moment van dit schrijven probeert Occupy Den Haag via een kort geding ontruiming van het tentenkampje op het Haagse Malieveld te voorkomen.  De gemeente wil politie inschakelen als de Occupyers in de vrieskou wensen te blijven. De gemeente beroept zich daarbij op de zogenaamde winterregeling, die vandaag is ingegaan.

De winterregeling is een maatregel om te voorkomen dat daklozen op straat doodvriezen. Daklozen die niet vrijwillig naar de extra bedden gaan, kunnen door de politie gedwongen worden. Elk jaar zijn er wel een paar van die weigeraars en je kunt je voorstellen dat de gemeente het extra lastig krijgt deze zorgmijders te overtuigen, als ze met de vinger naar Occupy kunnen wijzen en roepen: Maar waarom mogen zij wel buiten slapen?!

Nog los van de vraag of een beschermende maatregel afgedwongen kan worden met politie-inzet, is het natuurlijk flauwekul om de Occupy-demonstranten over één kam te scheren met dakloze zorgmijders. Bijna alle zorgmijders hebben een psychiatrische ziekte, die tot het zorgmijdende gedrag leidt.

De Occupyers worden door sommigen ook voor gek verklaard, maar vooralsnog is er geen enkele demonstrant opgepakt wegens dreigend gevaar voor zichzelf of de omgeving en vervolgens door een psychiater rijp verklaard voor behandeling. Bovendien hebben de demonstraten zich voorbereid op de kou, De meeste daklozen hebben niet dezelfde voorzieningen als de Occupyers.

De winterregeling gaat niet alleen in Den Haag van start, maar ook in de andere grote steden. Er zijn (nog) geen berichten dat de andere gemeenten van plan zijn op grond van deze regeling de Occupykampjes te ontruimen. In Rotterdam laat de gemeente Occupy met rust. Dinsdag bekijkt men de situatie opnieuw. Het heeft er dus alle schijn van dat de gemeente Den Haag de winterregeling oneigenlijk wil gebruiken. Zal de rechter dat ook vinden?

De daklozen in Den Haag kunnen terecht drie locaties.  Een daarvan, een dagopvang van het Leger des Heils,  moest wegens de gemeentelijke bezuinigingen twee weken geleden de deuren sluiten.  De nachtopvang van het Leger des Heils staat ook op de nominatie dit jaar te sluiten, zodat Den Haag nog maar één dag- en één nachtopvang over heeft.  Hoeveel echte daklozen er zijn, is niet precies bekend, maar het gaat naar schatting om ongeveer 700 mensen.

Gedurende de komende vrieskoude dagen wil de gemeente Den Haag daar een handje demonstranten aan toe voegen? Zij zullen zeer waarschijnlijk niet van de opvanglocaties gebruik mogen maken. Als ze als regiogebonden dakloze geregistreerd staan in Den Haag, is er geen probleem.  Maar dat zal voor weinig of geen Occupyer gelden.
Nu afwachten wat de rechter er van zal zeggen.

UPDATE 22:05 u.:  De Telegraaf meldt dat de rechter de ontruiming heeft verboden.

 1. 1

  700 daklozen in Den Haag alleen al!? Hoeveel zijn er dan wel niet in heel Nederland? 20,000? 50,000? 100,000? Daar schrik ik van.

  1 zin viel me meteen op:

  “Als ze als regiogebonden dakloze geregistreerd staan in Den Haag, is er geen probleem.”

  Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen daklozen en ‘regiogebonden geregistreerde daklozen’.

  Laat ik nou altijd gedacht hebben dat het probleem van de dakloze is dat hij niet geregistreerd wil of kan worden.

  Als er immers een registratie is, en men is regiogebonden, wat houdt gemeenten dan tegen om deze mensen bijstand + een dak boven het hoofd te geven?

  Is het werkelijk zo dat als mensen geen papieren willen/kunnen invullen voor wat voor reden dan ook, ze darmee op straat terecht komen? Omdat je niet met ‘het systeem’ mee wilt werken?

  Vooral in deze tijd moet je mensen zo veel mogelijk een menselijk bestaan gunnen. Ik begrijp dan ook niet dat men niet hulp kan bieden aan deze groep.

 2. 2

  Het klopt wel, Walter. Zwervers mogen niet zwerven. Dat beleid heeft zijn goede en slechte kanten. Goed is de druk op de opvang in de grote steden te verminderen. Slecht: daklozen uit de “provincie” kunnen nergens terecht. Ook slecht: iedereen staat het vrij te verhuizen. Behalve daklozen.

  In Amsterdam wilde de wethuder de winteropvang alleen openstellen voor daklozen die kunnen aantonen dat ze minimaal 3 maanden in Amsterdam zijn. Dat is vooralsnog afgewimpeld.

  In Den Haag is de reguliere opvang verandert (ook in warme tijden dus): men met een oasje van de gemeente zien te krijgen om van dag- en nachtopvang gebruik te mogen maken. Het pasje is 6 weken tot maximaal 3 maanden geldig. Wie dan geen kamer of woning heeft gevonden, verspeelt het recht op de uitkering.

 3. 3

  Demmenie, Bever, Katmandu en Zwerfkei zijn uitstekend in staat om kampeermateriaal te leveren die de poolkou kan doorstaan. Alleen die krenterige overheid scheept daklozen af met veredelde kartonnen dozen en dan moet je dat soort maatregelen wel nemen.

 4. 5

  is het natuurlijk flauwekul om de Occupy-demonstranten over één kam te scheren met dakloze zorgmijders

  Deels. D’r is alleen wel wat overlap tussen de groep daklozen, mensen uit de krakersscene en mensen die vaste klant zijn bij ’t RIAGG. D’r zitten jongeren bij die door hun ouders op straat zijn geschopt. De paar keer dat ik bij occupy geweest was viel het me op hoe hoog ’t gehalte ‘lui die aan de [legale] medicatie zaten’ was. D’r is zelfs een EHBO-tentje voor dat soort gevallen.