Nucleair startschot verkiezingscampagne

Kerncentrale in Doel, België (Foto: Wikimedia Commons/Friedrich Tellberg)

Zeer opmerkelijk bericht: het CDA wil graag twee extra kerncentrales bouwen. Verhagen uitte het voornemen van de partij om nieuwe vergunningen af te geven tijdens een bezoek aan de reactor in Petten.

Reden voor de nieuwe centrales zou zijn dat de Nederlandse energievoorraden onder druk komen te staan de komende dertig jaar. Het voorstel is goed getimed: uit een onderzoek in opdracht van EZ en VROM, aangevuld met een analyse van het SCP, zou blijken dat tweederde van de bevolking voor kernenergie is. En eigenlijk zijn de papieren van kernenergie als alternatief helemaal niet zo slecht.

De grondstof kan in landen als Australië en Canada betrokken worden, terwijl olie uit allerlei dubieuze staten komt. De opslag van kernafval heeft tot nu toe niet tot veel problemen geleid, en de veiligheid van de centrales schijnt ook stukken beter te zijn. De kosten zijn vergelijkbaar met een kolencentrale, en op de kleine hoeveelheden zeer giftig restafval na is een kerncentrale zeer milieuvriendelijk. En zoals Verhagen al opmerkte gebruiken we nu wel gewoon geïmporteerde kernenergie, en dat is toch wel een beetje hypocriet.

Zoals te verwachten stribbelen ‘groene’ groeperingen, zoals GroenLinks, tegen. Verbeterde veiligheid ten spijt, een nieuw Tsjernobyl zal veel doden veroorzaken en een flink deel van ons toch al zeer kleine landje onbewoonbaar maken. Nog altijd gebeuren er allerlei kleinere ongelukken met kerncentrales, dus zo heel denkbeeldig is dat niet.

Wat eigenlijk nog interessanter is dan de uitgekauwde discussie zelf is het feit dat het CDA dit als eerste onderwerp voor de verkiezingscampagne naar voren schuift. Welke strategie steekt hierachter? Wil men zich afzetten tegen groen beleid, of bijvoorbeeld voorkomen dat andere partijen moeilijke dossiers als Irak en de economische crisis tot onderwerp weten te bombarderen? Immers zijn kerncentrales een zaak van lange adem: het duurt tot tien jaar om er één te bouwen. Bovendien – om toch nog maar even op de inhoud terug te komen – kan kernenergie waarschijnlijk niet in onze stijgende energiebehoeften voorzien. Om die behoeften af te dekken kan Nederland nog veel gemakkelijker investeren in duurzame bronnen (wind, zon), daar we nogal achterlopen. Wellicht tekent het CDA alvast de contouren voor een nieuwe deal: meer duurzame bronnen in ruil voor kernenergie.

 1. 3

  Verhagen (c.D.A.) redeneert volgens het marketing principe:
  “Het gaat er niet om hoe ze over je lullen, als ze maar over je lullen”
  N.B.:
  Het blijft natuurlijk uiterst stompzinnig om te investeren in kerncentrales:
  Bij het HUIDIGE gebruik is er voor zo’n 50 jaar uranium in voorraad.
  De prijs er van zal best aardig stijgen.
  De winning van uranium is nu niet iets dat goed voor de gezondheid en het milieu is.
  Bij de Australische Olympic Dam mijn Word dagelijks 60.000.000 liter water gebruikt dat te samen met wat restanten van de winning een “leuke” radioactieve modderbrij achterlaat.
  Hoeveel niet nucleaire energie er nodig is om dat spul tot brandstof voor kerncentrales geschikt te maken, heb ik niet paraat en ik kom het in de lijstjes van de voorstanders ook nergens tegen.
  De kosten van bewaking van nucleaire centrales en het afval staan daar ook niet vermeld.
  En weet men zeker dat een centrale de crash van flink vliegtuig, veroorzaakt door de een of andere krankzinnige terrorist, zonder kwalijke gevolgen voor de omwonenden (in de verre omgeving) kan weerstaan.
  Mij lijkt dat er verstandigere manieren zijn om in de de energiebehoefte te voorzien.

 2. 4

  Ik heb begrepen dat die schattingen over de hoeveelheid uranium nogal uiteenlopen. Een prijsstijging zal het heropenen van gesloten mijnen veroorzaken.

  Bovendien schijnen de kosten van kernenergie vooral van de centrale af te hangen, niet van het uranium.

 3. 6

  @ 4 Mark
  Voor zover ik de cijfers heb begrepen bij huidige productie 50 jaar.
  Indien de totale huidige energie productie uraniumafhankelijk was zouden we er met een jaar of 12 doorheen zijn.
  Typisch niet iets voor de langere termijn.
  Wat we van de radioactieve restanten niet kunnen zeggen.

 4. 7

  @5: ah, ik weet dat het fout is, had em alleen niet gevonden. Je reactie is flauw te noemen. Zal ik voortaan zo reageren op elke taalfout die jij maakt? Kom eens met een inhoudelijke reactie of is dat teveel gevraagd?

 5. 8

  @7 Neen, ik wil niet flauw doen en maak zelf redactionele fouten genoeg. Maar gezien de ernst en geladenheid van het onderwerp houd ik er dit geval rekening mee dat je fout niet van taalkundige aard was. En aan dat vermoeden wilde ik uitdrukking geven. Misschien toch flauw van me. Sorry.

 6. 9

  @8: ok, dank. Al volg ik niet welke inhoudelijke fout ik dan zou hebben gemaakt?

  @ontopic: Is dit nu bewuste strategie van het CDA, dit tot eerste onderwerp maken?

 7. 10

  @9: Niet specifiek bewuste strategie. Economische crisis heeft geen enkele zak te maken met het CDA en Irak … kleine rimpeling, meer niet.
  ’t Is gewoon een mening van het CDA, die naar buiten komt. Met religieus moralisme hoeven ze nu met de huidige katholieke kleuterneukersdoctrine even niet meer aan te komen. Voor de rest heeft het CDA weinig tot geen interessante ideeën, evenmin als de PvdA, maar ik ben toch bang dat een groot deel van de Nederlandse veranderings-foben CDA/PvdA gaat kiezen. F*ck.

 8. 11

  @3: Ik denk toch dat hier een gevalletje voorkennis de basis heeft gevormd. 2/3e van de bevolking wil kernenergie, dat verschijnt binnenkort in het nieuws, dus wij roepen om twee nieuwe kerncentrales.

 9. 12

  @11: dat zou heel goed kunnen. Maar je zou het ook voor later in de campagne kunnen bewaren. Vond het gewoon frappant dat ze met dit onderwerp startten.

 10. 14

  Interessant proefballonnetje natuurlijk, 2 kerncentrales bouwen.

  Voor zover ik op de hoogte ben, wordt er op dit moment in Nederland gebouwd aan een aantal (vooral kolengestookte) centrales. Deels om huidige, verouderde centrales te vervangen, deels om van Nederland een electriciteitsexporteur te maken. Wat onze buurlanden overigens ook van plan zijn.
  In die zijn lijkt een nieuwe kerncentrale niet direct een relevant discussiepunt voor de verkiezingen is. Had het interessanter gevonden als het CDA was begonnen met een discussie over hoe onze energievoorziening te verduurzamen. Ik gok dat deze opmerking van Verhagen bedoeld zal zijn om het gebrek aan ideeën over onderwerpen die veel mensen bezighouden (integratie bijvoorbeeld), te verdoezelen.

 11. 15

  @14: vanuit een minder cynisch oogpunt zou je kunnen zeggen dat we om in onze behoeften voorzien voorlopig niet genoeg zullen hebben aan duurzame bronnen. Dat kernenergie dus nodig is, en het CDA daarover de status quo wil doorbreken. Vandaar mijn suggestie dat ze wel eens een deal zouden kunnen voorstellen: kernenergie in ruil voor meer duurzame energie.

 12. 16

  @12: Kan natuurlijk, maar de timing valt wel op (en juist deze timing komt zeer gunstig uit). Als ze het over twee weken zeggen, is de VVD ze al voor geweest.

  @15: Lijkt me toch een wat vreemde opening naar een deal toe. Dan hadden ze beter ook van duurzame energie gesproken (en ook in aantallen). Nu strijkt het CDA alle partijen links van haarzelf tegen de haren in. En aan de rechter zijde zal het CDA niet veel partijen vinden die een akkoord zoeken over duurzame energie.