Nieuwe Tinten Grijs

COLUMN - Wie wint 15 maart? Een partij die in de peilingen steevast op zetelwinst staat is 50Plus. Hoe bijzonder is die opmars van een seniorenpartij? En wat zijn voor 50Plus waarschijnlijke scenario’s voor de toekomst? Vergelijking met andere ouderenpartijen biedt enig inzicht.

“Het CBS sjoemelt op verzoek van de regering leuk met cijfers.” Henk Krol, politiek leider van 50Plus, reageerde in september in Nieuwe Revu op conclusies van het CBS. De huidige generatie 65-plussers is de rijkste ooit en onder hen bestaat erg weinig armoede, constateerde het CBS. Ook zijn huidige 65-plussers gemiddeld beter af dan die voor de crisis en anderen slechter. Leugens, zei Krol.

Krol is nummer één op de lijst van 50Plus voor komende Tweede Kamerverkiezingen. De nummer vier, Corrie van Brenk, vroeg zich in november in de Telegraaf af of de gemiddelde levensverwachting eigenlijk wel omhoog gaat: “Er zijn redenen om je af te vragen of de sterftecijfers van het CBS wel kloppen.” En dus mag de AOW-leeftijd ook niet omhoog, aldus Van Brenk.

Vijand

Het beschuldigen van het CBS en het in twijfel trekken van feiten is onderdeel van een campagne. Het doel is om oudere kiezers te trekken die hun financiële belangen willen veiligstellen. Het lijkt te werken: afgelopen jaar steeg 50Plus van 3 naar 7% in de peilingwijzer. Uit onderzoek blijkt dat 50Plus vooral ouderen trekt die zichzelf armlastig vinden – ongeacht of ze daadwerkelijk arm zijn.

Onder jongeren komt meer armoe voor, en de crisis raakte hen ook veel harder. Arme jongeren lijken 50Plus als een vijand te beschouwen. Bijvoorbeeld: linkse arme jongeren zien 50Plus significant vaker als rechts, en rechtse arme jongeren zien haar vaker als links. Dit duidt erop dat zich een nieuwe scheidslijn ontwikkelt. Hoe sterk deze ontwikkeling is, en of deze trend doorzet, is nog onduidelijk.

Traditioneel zijn seniorenbelangen sterk vertegenwoordigd in partijen als CDA en PvdA. Daarnaast zijn er eerder ouderenpartijen geweest. Van de zeven recentste nieuwe partijen die bij hun debuut zetels haalden waren er drie ouderenpartijen: in 1994 was Unie 55+ goed voor één zetel en AOV goed voor zes; en nu is er dus 50Plus. Er is duidelijk een electoraal potentieel – en niet alleen in Nederland.

Eichmann

In vrijwel heel West-Europa zijn er seniorenpartijen, maar de meeste zijn niet vertegenwoordigd in het parlement. Tot nog toe is 2% van de stemmen de maximale score geweest, met uitzondering van de Nederlandse AOV en 50Plus en de Luxemburgse ADR. Laatstgenoemde scoort al decennialang tussen de 6 en 12%, zit in het parlement en heeft zich ontwikkeld tot een brede conservatieve partij.

De combinatie van vergrijzing van het electoraat en afbraak van de welvaartsstaat heeft in West-Europa dus nog weinig succes voor nieuwe seniorenpartijen opgeleverd. In Oost-Europa hebben zulke partijen vaak meer succes. In Kroatië, Servië en Slovenië traden ze zelfs toe tot een coalitieregering. Dat gebeurde overigens ook in het land dat het langste ouderenpartijen kent, sinds 1981 al: Israël.

De Israëlische partij hing sterk aan haar leider, Rafi Eitan. Eitan is landelijk bekend vanwege zijn leidende rol in de ontvoering van Jodenvervolger Adolf Eichmann uit Argentinië in 1960. De partij behaalde in 2006 liefst 5,9% van de stemmen, waarna ze kortstondig deel uitmaakte van de regering. Anders dan ADR en enkele Oost-Europese partijen leidt de Israëlische partij nu een kwijnend bestaan.

Reli-rechts

Hoe past 50Plus in dit plaatje? Aanvankelijk behoorde ze tot de grote categorie die niet verder kwam dan 2% van de stemmen. Maar de partij peilt nu al jaren vrijwel onafgebroken hoger dan 2%, scoorde 3,7% bij de Europese verkiezingen in 2014 en 2,6% bij de Eerste Kamerverkiezingen een jaar later. Na intern conflict en controverse rond Krol vond 50Plus vorig jaar de weg omhoog in de peilingen.

Als de partij de gepeilde stemmenwinst kan verzilveren liggen twee scenario’s voor de hand. Enerzijds het scenario-AOV, dat binnen een jaar ruziënd uiteenviel. Dit lot leek ook 50Plus beschoren, maar ze heeft interne ruzie en afsplitsing voorlopig overleefd. Anderzijds het scenario-ADR, dat uitgroeide tot brede conservatieve partij. Nu heeft 50Plus nog een vrij progressief profiel.

Laatstgenoemd scenario kan resulteren in plotselinge grote macht. Gezien haar middenpositie in een gefragmenteerd partijlandschap zou 50Plus op termijn wel eens een uitnodiging kunnen krijgen voor coalitiebesprekingen. Waarschijnlijker is de rol van kingmaker. Wellicht kan de partij na 15 maart al kiezen: steun verlenen aan een middencoalitie of, samen met PVV, aan reli-rechts (VVD/CDA/SGP).

Dan zit de rijkste seniorengeneratie ooit er voorlopig warmpjes bij.


In deze tekst maak ik gebruik van onderzoek van collega Séan Hanley (University College London) en van mezelf, in samenwerking met UvA-collega Rachid Azrout.

Ik dank mijn collega Paul Lucardie (RijksuniversiteitGroningen) voor nuttig commentaar.

Deze column verscheen eerder op Stuk Rood Vlees

Reacties (6)

#1 Billy Bob

rechtse arme jongeren

Die bestaan natuurlijk niet, want succes is een keuze!

  • Volgende discussie
#2 Arduenn

“Leugens, leugens”, zegt ome Henk Krol. (Tja, wat moet je anders? Het hele bestaansrecht van de partij 50Plus staat of valt met de premisse ‘Oh, oh, wat gaat het slecht met ons’.)

“4. Tweeduizendzeventien wordt het jaar van de onlogica en de anti-science—het andersomjaar. Onderzoeksresultaten worden door overheidslieden genegeerd of omgedraaid met de nodige retoriek.” zegt ome Arduenn, https://sargasso.nl/voorspellingen-2017/

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

Ik denk dat 50+ ook profiteert van de afkeer die oudere centrum-linkse kiezers hebben gekregen van het pragmatisme van de PvdA in de coalitie met de VVD. Er zijn bij PvdA maar ook bij het CDA geen vertrouwde figuren meer die ouderen die gehecht zijn aan de verzorgingsstaat aanspreken. En Nagel heeft niet voor niets een vakbondsvrouw aangezocht om zijn lijst te versterken. Het is de generatie van Wim Kok, tenslotte. Kortom, de aantrekkingskracht van 50+ is omgekeerd evenredig met het failliet van de PvdA en het CDA.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Lutine

De opkomst van 50+ brengt verdeeldheid met zich mee. In het huidige versplinterde landschap is het niet ondenkbeeldig dat 50+ tot een kabinet toetreedt. Links, rechts of midden maakt niet zo veel uit. (zelfs de PVV wordt niet uitgesloten)

Dit schept het beeld van ouderen die -met hun korte horizon- vooral aan zichzelf denken om die laatste paar jaar onbezorgd door te brengen. Je vraagt je dan ook af wanneer jongeren tot het inzicht komen dat ouderen weliswaar een electorale meerderheid zijn en ook het meeste geld hebben, maar dat een maatschappij niet kan draaien zonder -schaarse- jongeren.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Henk van S tot S

@2:
over onlogisch gesproken:

Ten tijde van robotisering de pensioenleeftijd opschroeven, is natuurlijk ook een redelijke vorm van onnozelheid, c.q. er voor zorgen dat er een hoop werklozen bijkomen.

Wordt wakker:

De volgende generatie zal bestaan uit een paar uitbuiters, die het kapitaal vertegenwoordigen, enkele “echte’ ict-specialisten, een aantal robotpoetsers/monteurs, nog wat loonslaafjes voor werk waarvoor het de moeite niet loont om robots te maken en een ontiegelijk aantal werklozen.

Dus de hoogste tijd om dit, voor een gering aantal bevoorrechte egoïstische lieden, stompzinnige economische stelsel om te vormen tot een soort coöperatieve samenleving.

Amen ;-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 tigger

@5:
In die toekomstige samenleving van jou bestaat consumptie en daarmee de economie haast niet meer. Er zal dus wat anders MOETEN komen.

  • Vorige discussie