Vergunningen bouw kolencentrales VS ingetrokken

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vanwege een baanbrekende rechterlijke beslissing die gisteren viel in de Verenigde Staten vervallen alle vergunningen voor de bouw van nieuwe kolencentrales. De appeal board van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), de overheidsinstantie in de VS die milieuvergunningen verleent, heeft besloten dat nieuwe kolencentrales geïmplementeerd moeten worden met de best beschikbare controle technologie (BACT). De uitspraak werd gedaan in een door de Sierra club aangespannen rechtszaak waarin een eerdere door de EPA verleende vergunning werd aangevochten, met succes. Zelfs de Sierra club was geheel verrast met de uitspraak die geheel onverwachts kwam. De appeal board van de EPA baseerde haar uitspraak op basis van een eerdere rechtszaak waarin het hooggerechtshof van de VS wettelijk vastlegde dat CO2 een vervuilende stof is en daarmee valt onder de schone lucht wet. Die status betekent in de VS vanaf nu dat de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk beperkt moet worden met de laatste technologiestandaard.

Effectief betekent de uitspraak dat voor nieuwe kolencentrales nu eerst bepaald moet worden wat de best beschikbare controle technologie voor CO2 zou zijn. Een proces wat naar schatting minstens een jaar zal duren, waardoor er een jaar lang geen vergunningen verleend gaan worden voor kolencentrales in de VS. Waarschijnlijk zal BACT voor CO2 nog niet het afvangen en opslaan van CO2 betekenen omdat die technologie nog niet beschikbaar is. Wel kan het gaan om het nuttige gebruik van de warmte die vrijkomt bij elektriciteitsgeneratie, de laatste efficiënte technologiëen voor kolencentrales, en co-generatie met biomassa. Totdat bepaald is wat BACT betekent zullen 30 vergunningen die verleend zijn door EPA voor nieuwe kolencentrales komen te vervallen. Nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd om te bepalen wat BACT betekent. De appeal board van de EPA heeft echter aangegeven dat de beslissing hierover het beste op nationaal niveau genomen kan worden binnen de termijn van een jaar. Dat geeft de nieuwe President Barack Obama de mogelijkheid om zich te bemoeien met de kwestie, en te bepalen of en hoe kolencentrales in de toekomst gaan passen in het Amerikaanse klimaat- en energiebeleid.

Reacties (1)

#1 Mauz

De EPA heeft de eerste mogelijkheid aangegrepen om onder het juk van Bush uit te komen.