Nieuwe Catechismus

COLUMN - In 1945 publiceerde Godfried Bomans in Elseviers Weekblad zijn ‘Catechismus van Sint-Nikolaas’, een hilarische tekst die u hier nog eens kunt nalezen. Voor wie een beetje thuis is in de naoorlogse periode en vooral het Rijke Roomsche Leven van destijds, is de tekst – een parodie op de katholieke schoolcatechismus van toen – nog veel grappiger.

Bomans’ catechismus is wel wat gedateerd, dus heb ik me aan het schrijven van een nieuwe gezet. Eén die ook rekening houdt met recente ontwikkelingen. Uiteraard evenaar ik de tekst van Bomans bij lange na niet. Ik zou de pretentie niet aan durven, maar hier is – zoals de Engelsen zo mooi zeggen – my penny’s worth.

1. Waartoe is de Sint op aarde?
De Sint is op aarde om ons de naastenliefde te leren en meer in het bijzonder dat het beter is te geven dan te krijgen, zodat wij hier en hiernamaals gelukkig kunnen zijn.

2. Bestaat Sinterklaas eigenlijk wel?
Wis en waarachtig wel! Zeg, wat zullen we nou krijgen?

3. Hoe oud is Sinterklaas?
Sinterklaas is volgens de gegevens van het bevolkingsregister geboren in 270 en dus nu 1745 lentes jong, maar eigenlijk heeft hij altijd al bestaan.

4. Hoe wordt de Sint nog meer genoemd?
De Sint staat ook bekend onder de namen ‘Sinterklaas’, ‘de heilige Nicolaas (van Myra)’, ‘Goedheiligman’, en ‘de Kindervriend’. Intimi noemen hem ‘Klaas’.

5. Waarvan is de Sint patroonheilige?
De Sint is patroonheilige van de kinderen, zeelieden (in een duobaan met de Moeder Gods), vissers, kuipers, slagers, pasgetrouwde stellen, studenten (in een duobaan met Thomas van Aquino), kooplieden, bankiers en dieven (maar dat is hetzelfde), prostituées, officieren, hotelliers, gevangenen, ongehuwde vrouwen met een partnerwens, Amsterdam en de Amsterdammers, Rusland en de Russen, Griekenland, de Grieken en de Griekse marine, alle steden en dorpen in de wereld die ‘St. Niklaas’ heten, of iets wat daarop lijkt, iedereen met een naam die is afgeleid van ‘Nikolaas’ en meer in het bijzonder van de gehele mensheid.

6. Welke is de feestdag van de Sint?
De bekendste feestdag van de Sint is 6 december. Dat zijn feestdag op 5 december zou vallen, is een betreurenswaardig misverstand, gebaseerd op het feit dat de dagen vroeger begonnen en eindigden bij zonsondergang en des Sints feestdag dus aanving op 5 december ‘s avonds. Verder wordt de Goedheiligman gevierd op 9 mei, op 29 juli en op 19 december.

7. Waarom heeft Sinterklaas maar liefst vier feestdagen?
Omdat hij, toen hij al op weg was naar de hemel, hulpgeroep hoorde van enkele zeelieden in nood en toen de eeuwige zaligheid heeft uitgesteld om eerst deze zeelieden te redden. De collega-heilige die hem op zijn hemelreis vergezelde en zulks verzuimde, kreeg slechts één feestdag: 29 februari.

8. Is de Sint na die reddingsactie alsnog naar de hemel gegaan?
Aangezien hij nog jaarlijks op vele plekken in het land wordt gesignaleerd is dat niet erg waarschijnlijk. Anderzijds: zie vraag 9.

9. Hoe is het mogelijk dat de Sint tegelijkertijd bij verschillende kinderen op bezoek kan zijn?
Sinterklaas is een heilige en beschikt uit dien hoofde over de gave der bilocatie.

10. Wat moeten wij dan denken van het geloof in hulpsinterklazen?
Het geloof in hulpsinterklazen is een verderfelijke ketterij, die met wortel en tak dient te worden uitgeroeid.

11. Door wie wordt de Goedheiligman op zijn reizen vergezeld?
In de eerste plaats door zijn trouwe schimmel Amerigo en daarnaast door vele Zwarte Pieten.

12. Is Amerigo echt wit?
Van veraf wel, maar als je van dichtbij kijkt, blijkt hij eigenlijk heel licht grijs te zijn.

13. Is Amerigo dan wel een echte schimmel?
Jazeker, niet zo zeuren!

14. Waarom heet Zwarte Piet ‘Zwarte Piet’?
Omdat vroeger alle pieten zwart waren.

15. Hoeveel Zwarte Pieten zijn er?
Dat weet niemand, zelfs de Sint niet.

16. Weet de Sint dan niet alles?
De Sint weet alles, maar je kunt het ook overdrijven.

17. Hoe komt Zwarte Piet aan zijn uitdossing?
Zwarte Piet draagt een kostuum zoals dat vroeger gebruikelijk was voor Moorse slaven aan het Spaanse hof.

18. Is Zwarte Piet dan een slaaf?
Wis en waarachtig niet zeg, wat zullen we nou krijgen? Zwarte Piet is een werknemer in vaste dienst met een goed pensioen, elf maanden vakantie en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

19. Is Zwarte Piet écht zwart?
Nee, Zwarte Piet is zwart gemaakt, omdat dat hoort bij zijn werk. In werkelijkheid heeft Zwarte Piet een andere kleur.

20. Mag Zwarte Piet ook andere kleuren hebben voor zijn werk?
Jazeker, Zwarte Piet mag alle kleuren voor zijn werk gebruiken behalve bruin en wit.

21. Wat is dan de werkelijke kleur van Zwarte Piet?
Dat is een geheim dat alleen bekend is aan Zwarte Piet zelf. En aan Sinterklaas natuurlijk.

22. Is Zwarte Piet een neger?
Zie vraag 21.

23. Is Zwarte Piet een blanke?
Zie vraag 21.

24. Maar is Zwarte Piet dan geen karikatuur?
In het bijzijn van de Goedheiligman zijn wij allen karikaturen.

25. Is Sinterklaas een kinderfeest?
Nee. Sinterklaas is in de eerste plaats een feest voor volwassenen, bedoeld om hen te leren dat het goed is te geven aan hen die daarvoor niets terug kunnen doen. Daarom geeft het Sinterklaasfeest speciale aandacht aan kinderen.

26. Is de Sint er ook voor de kindertjes van asielzoekers?
Jazeker! De Goedheiligman is er zelfs in de eerste plaats en vooral voor de kindertjes van asielzoekers en alle andere kindertjes waarvan de ouders het niet breed hebben.

27. Maar heeft het Sinterklaasfeest dan geen aanzuigende werking?
Wie zich daar zorgen over maakt, heeft niet begrepen waar het feest van de heilige Nikolaas van Myra, bisschop en kerkleraar, over gaat en moet in de zak naar Spanje, of doneert als penitentie aan de Sinterklaasbank.

Reacties (4)

#1 DrBanner

Nr 24 is zeer sterk

  • Volgende discussie
#2 Jona Lendering

@1: Inderdaad. Met Sinterklaas speelt iedereen toneel: de Sinterklaas zelf, de pieten, de volwassenen en ook de kinderen die het geloof al hebben verloren maar, omdat hun jongere broertjes en zusjes nog geloven, eveneens geloof veinzen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Lutine

Eigenlijk speelt iedereen ook buiten Sinterklaas-tijd toneel en is een karikatuur van zichzelf. In het echt zijn wij allemaal heel erg lieve en goede mensen. Sinterklaas is er niets bij! Maar we spelen iemand anders. Sommigen van ons gaan helemaal op in de rol van slechterik.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

Jammer, dat we met het neerschrijven van deze waardevolle stellingen, op de deuren van de Nicolaaskerk,
http://www.wijselijkonwetend.org/wp-content/uploads/2012/10/Nicolaaskerk_Amsterdam-5.jpg
geen einde kunnen maken aan de eindeloze “Pieten-discussie”.
;-)

  • Vorige discussie