Nederlandse rechters hebben gemiddeld twee nevenfuncties

DATA - Naar aanleiding van de ophef over een officier van justitie die een bijbaan had die via via te koppelen was aan een zaak die niet vervolgd werd, zijn we maar weer eens gedoken in de nevenfuncties binnen de rechterlijke macht. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, maar zover wij weten zijn er geen actuele openbare gegevens over de nevenfuncties binnen het openbaar ministerie.

Goed, nevenfuncties van rechters dus. Op dit moment heeft de gemiddelde rechter 1,8 nevenfuncties. Maar van de bijna 4000 rechters hebben er 1500 helemaal geen nevenfuncties. Dus de overige 2500 hebben er gemiddeld 2,9.
Het maakt echter nogal uit of de rechter een man of een vrouw is. 53% van de rechters is vrouw, maar ze hebben maar 37% van de nevenfuncties. Vrouwelijke rechters doen het dan echter wel net wat beter qua aandeel betaalde nevenfuncties. Van de nevenfuncties bij vrouwelijke rechters is 49% betaald, tegen 46% bij de mannelijke rechters.
En zo heeft ongeveer 40% van alle rechters een of meerdere betaalde nevenfuncties.Nu lijkt dit misschien een beetje overweldigend, al die (betaalde) bijbaantjes van rechters. Dat kan toch niet goed zijn voor hun onafhankelijkheid zou je bijna zeggen. Maar dan is het wel goed om te weten dat een stevig deel van de functies in het verlengde ligt van hun werk. Zo schrijven of beoordelen ze artikelen voor juridische tijdschriften, geven colleges en training of zitten in juridische adviesraden van de overheid.
Als je kijkt naar de top 3 organisaties die genoemd worden, die samen goed zijn voor bijna duizend van de achtduizend nevenfuncties wordt dat nog duidelijker:
– Kluwer (incl. Wolters etc…)
– SSR (Opleidingsinstituut van de rechtspraak)
– SDU

We hadden helaas niet de capaciteit om alle 8000 nevenfuncties na te pluizen om te zien of er niet toch ergens een spannend conflict of intrest zou kunnen optreden. Maar wat we wel opvallend vonden is dat sommige rechters wel aardig goed zijn in het stapelen van nevenfuncties. 1500 van de 4000 rechters heeft 2 of meer nevenfuncties.

Ook hier is er een verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke rechters. De mannen zijn de echte stappelaars.

En welke conclusie kunnen we nu uit al deze data trekken. Nou, eigenlijk alleen maar dat rechters behoorlijk actief zijn en maatschappelijk betrokken. Tussen alle functies zitten legio bestuursfuncties van normale verenigingen en stichtingen. Maar of ze te actief zijn of zelfs maar of ze bovengemiddeld actief zijn, kunnen we moeilijk zeggen. Misschien dat we hier in de reacties een steekproef kunnen houden. Hoeveel nevenfuncties heeft u? Ik heb er momenteel maar 1.

Een andere conclusie is wel dat er nog het nodige moet gebeuren met de data zelf. Sowieso voldoet het van geen meter aan de open data richtlijnen die de overheid zelf hanteert. Daardoor moest er opnieuw een scrapper geschreven worden en met het nodige hoofdkrabben uitgevonden worden hoe de data precies in elkaar steekt.

Dat je er na bijna twee uur datamartelen en een bekentenis los krijgen er achter komt dat de dataverzameling 5% doublures bevat en dat je alle handelingen nog een keer moet doen… Zucht… #opendata (not).

— 𝓢tephan Okhuijsen 😎 (@steeph) September 26, 2020

Gelukkig hadden we een stevige assist dit keer middels een Pythonscript van Jasper, waarvoor dank.

We hopen dat het ministerie van justitie werk gaat maken en deze dataset echt omzet naar open data zodat toekomstige analyses sneller en diepgaander uitgevoerd kunnen worden. Tot die tijd kijken we met vragende ogen naar OpenState of ze het script van Jasper willen hosten zodat ze ook daar weer een actuele set beschikbaar hebben.

Reacties (4)

#1 Frank789

Als ik de berichten mag geloven dan kampt men met enorme achterstanden in rechtszaken, nu door corona noch eens sterk vermeerderd.

Doen rechters eigenlijk ook aan overwerk/overuren?
Moeten de rechters niet eens een bijbaantje als rechter nemen?

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Dat doen ze dus blijkbaar al. Het lijkt me voor de achterstanden in de rechtspraak op langere termijn in ieder geval bijzonder onhandig als ze stoppen met het opleiden van rechters (dat verlaagt de verwerkingscapaciteit), of het geven van juridisch advies (genereert meer rechtszaken).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

Maatschappelijke betrokkenheid van rechters (en anderen) kan men alleen maar toejuichen. Er zou reden tot zorg zijn als er sprake is van belangenverstrengeling of als de rechters niet meer aan hun eigenlijke werk toekomen. Deze cijfers geven daarover geen uitsluitsel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bram de Vries

Ik wist niet dat d66 nog 4000 leden had. Chapeau!

  • Vorige discussie