40% rechters heeft een betaalde bijbaan

DATA - In Nederland heeft de helft van de leden van de rechterlijke macht een of meerdere betaalde nevenfuncties. Bijna 40% van alle rechters heeft een betaalde bijbaan. Mannelijke leden van de rechterlijke macht hebben twee keer zoveel nevenfuncties als vrouwelijke leden. Gemiddeld heeft men 2,3 nevenfuncties.

Leden van de rechterlijke macht zijn al enige tijd verplicht hun nevenfuncties te registreren. De registratie is inmiddels redelijk compleet. Maar de site waar alle gegevens gepubliceerd worden is niet makkelijk in het gebruik. Gelukkig heeft Open State recent de hele site met een programmaatje omgezet in bruikbare data.

Hier het gemiddelde aantal nevenfuncties. Daarbij gekeken naar alle nevenfuncties en de betaalde nevenfuncties. Tevens uitgesplitst naar geslacht.
neven1_475

Het verschil tussen mannen en vrouwen is opvallend. Zowel betaald als totaal hebben mannen twee keer zo vaak een nevenfunctie als vrouwen. In de rechterlijke macht is op dit moment ongeveer 55% man en 45% vrouw.

Overigens is van 20% van de functies niet bekend of deze tegen betaling wordt uitgevoerd. Hier schiet de registratie nog tekort.

Met een gemiddelde van boven de 2 is het voorspelbaar dat er rechters zijn met veel meer functies. Hier een overzicht van de verdeling naar het aantal betaalde nevenfuncties.
neven2_475
Gemiddeld heeft de helft van de rechters een betaalde nevenfunctie. Ruim 2% heeft 6 of meer betaalde nevenfuncties.

We hebben ook gekeken naar wat voor een betaalde nevenfuncties dit zijn. Een zeer groot deel van de nevenfuncties bestaat uit werk voor uitgeverijen (Kluwer bijvoorbeeld), opleidingsinstituten en andere overheidsinstanties.

Hier een verdeling van alle nevenfuncties naar voorkomen.
neven5_475

De persoon met de meeste nevenfuncties is dhr. prof.mr. F. Sonneveldt, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Hij heeft er maar liefst 30.
Bij de onbetaalde nevenfuncties zit heel veel bestuurswerk voor verenigingen.

Er zit ook nogal wat verschil tussen de verschillende functies binnen de rechterlijke macht, qua bijbaantjes.
neven3_475
We hebben hier alleen gekeken naar de functies met 90 of meer mensen die het uitoefenen.
Let op, sommige mensen hebben twee functies, vaak bij meerdere rechtbanken.

Er zijn ook verschillen per instantie en regio:
neven4_475

NB: Er moesten diverse handmatige correcties op de verzamelde data uitgevoerd worden. Met name doordat een aantal personen meerdere keren in de resultaten zat. Met verrassend effect. Neem bijvoorbeeld mw. mr. F.A. Te Water Mulder. Ze heeft bij Rechtbank Oost-Brabant geen nevenfuncties. Maar ze zit ook bij de Hoge Raad, en dan blijken er wel 3 nevenfuncties te zijn.

Update 16:45 uur: Tekstcorrectie omdat onterecht alle plaatsvervangend rechters en raadsheren ook bij de rechters geteld werden. Voor deze mensen is juist het rechter zijn een bijbaan. Dat zou het beeld vertekenen. Daar waar eerst “De helft van de rechters” stond, staat nu dan ook “40% van de rechters”.

Met dank aan Open State voor het scrapen en Datagraver voor het bewerken van de data.

Reacties (9)

#1 Sjap

Wat een verademing dat een moreel oordeel niet naar me toe schreeuwt maar dat je gewoon netjes de feiten laat zien.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

“Let op, sommige mensen hebben twee functies, vaak bij meerdere rechtbanken.”
Wordt in dat geval bij beide functies de andere functie als betaalde nevenfunctie geteld? Dat schiet dan namelijk meteen aardig op…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@2: Nee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zuiver

@1: En wat voor moreel oordeel had je dan verwacht eigenlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank789

Het belang van registratie is niet het aantal bijbaantjes/nevenfuncties, maar waar.
Dan kun je controleren of een rechter geen conflicterende belangen bij een (jouw) zaak heeft.

Als het om tijdsdruk gaat, waar veel rechters over klagen, dan moet je weten in wiens tijd de nevenfunctie wordt uitgeoefend en voor hoeveel uur per week de rechter is aangesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sjap

@4: “Taakstrafjes uitdelende D66-Rechters graaien erop los en hebben simpelweg niet de tijd voor het veroordelen van crimineel tuig!11!!” Zo zie ik het althans vaak in NRC/ Volkskrant/TMG.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Folkward

We hebben ook gekeken naar wat voor een betaalde nevenfuncties dit zijn. Een zeer groot deel van de nevenfuncties bestaat uit werk voor uitgeverijen (Kluwer bijvoorbeeld), opleidingsinstituten en andere overheidsinstanties.

Vooral die eerste twee klinken als: uitleg van (nieuwe) wetten. Elk jaar komen er nieuwe wetten bij, en verdwijnt er een aantal. Elk jaar brengen uitgevers daarom nieuwe wetboeken uit, en lesboeken over het recht moeten ook bij de tijd blijven. Zowel als het gaat om welke wetten er zijn, alsook voor een verandering in aanpak in het uitvoeren van rechtspraak. De burger ‘moet de wet kennen’, maar de overheid zelf ook, en het is voor een overheidsinstantie een stuk duurder om op een fout betrapt te worden, dan voor één burger.

Al met al niks smeuigs hier, dunkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Roland

Statistiek,
40% met een betaalde bijbaan en gem 1 betaalde bijbaan per persoon. = 2,5 bijbaan gem in die betaalde groep?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@8: Uhm, nee. 40% betaald betekent dat 40% van de groep 1 of meerdere betaalde nevenfuncties heeft. In dit geval (na wat rekenwerk) kom ik op 2 betaalde functies per rechter die 1 of meer betaalde functies heeft. (0,8 over de hele populatie rechters).

Let op, “rechters” is een subset van “leden van de rechterlijke macht”. De plaatsvervangers zijn daar uit gelaten.

 • Vorige discussie