Kinderachtige oppositie wil Jan-Peter voor de klas

JP de MP aan de koffie (Foto: Arnoud Boer)

Is Balkenende aanstaande donderdag bij het AOW-debat? Het zal mij persoonlijk jeuken, maar de voltallige Nederlandse oppositie in de Tweede Kamer vindt het van nationaal belang. Onbehoorlijk, minachting, genant, etcetera, etcetera, dat zijn de termen die gebruikt worden: Halsema, Rutte, Wilders, Pechtold en Kant vallen elkaar in de armen als het gaat om wie het debat van de kant van de regering zou moeten voeren. Maar je kunt je bij zo enorm veel ketelmuziek toch echt afvragen: Hebben ze nu echt niets beters te doen in Den Haag?

Waar het debat over gaat is uit zicht verdwenen bij dit sullige opstootje, wat misschien ook wel de bedoeling is: op de inhoud kan de oppositie namelijk geen vuist maken tegen de AOW-plannen. De verdeeldheid is enorm: VVD en D66 zijn het eens met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67, SP en PVV zijn fel tegen en GroenLinks heeft een alternatief voorstel. Verdeeldheid alom tegenover een opvallend eensgezind kabinet. Het is een wanvertoning van de oppositie.

Het komt wel vaker voor dat een minister of staatssecretaris niet aanwezig kan zijn. Maar dat is hier niet aan de hand: de verantwoordelijke minister Donner zal gewoon het woord voeren en neemt zelfs zijn (voor dit debat geheel overbodige) staatssecretaris Klijnsma mee. De Tweede Kamer nodigt uiteraard zelf uit. Maar het kabinet kan zelf bepalen wie het afvaardigt naar een debat. In dit geval maken Balkenende cum suis een logische keuze voor de vakminister.

Ik begrijp de oppositie wel: minister Donner kan veel beter uitleggen waar voor de regering de noodzaak voor deze AOW-maatregel ligt. Elke kans op de minister-president in het nauw te brengen is mooi meegenomen: die kans lijkt nu dus verkeken. Daarom schreeuwt de oppositie om het hardst om de aanwezigheid van Balkenende. Maar alstublieft, vermeng toch niet op deze manier de inhoud met de vorm, waarde politici, het komt over als kinderachtig gejengel. “Wij willen dat Meester Jan-Peter ons een verhaaltje komt vertellen donderdagavond voor het slapen gaan, en niet Meester Piet-Hein!” Gut-te-gut.

Het AOW-debat vantevoren al willen omtoveren tot een debat over wie aanwezig moet zijn vanuit de regering, in plaats van een serieus debat over de inhoud van de regeringsplannen: dat is belachelijk en beschamend. Verdient elk volk ook de oppositie die zij kiest?

 1. 1

  Als je kiezersbedrog pleegt, moet je ook zo dapper zijn om dat te komen verdedigen in de Tweede Kamer.
  Balkenende en Bos doen het nu voorkomen of het besluit al in de uitvoeringsfase zit. Het politieke debat over de AOW leeftijdsverhoging (noodzaak, andere keuzes, andere bezuinigingen etc.) wordt hiermee versimpeld tot een discussie over ‘zware beroepen’ etc.

 2. 2

  @1 ik denk het ook: Zo containen ze het onderwerp van het debat (al heeft Halsema daar al mooi doorheen geprikt en aangekondigd de aanvraag voor het debat in te willen trekken). Maar ik denk ook dat Balkie’s hoofd er ook echt niet naar staat.

 3. 3

  Dit is wel erg makkelijk klagen. Sowieso gaat het debat over de AOW. Het gaat er nu over dat Balkenende daarbij aanwezig moet zijn. Er wordt dus niks omgetoverd, het zijn 2 discussies.

  Daarnaast is het ook niet vreemd om Balkenende en Bos het woord te laten voeren. Zij zijn de politieke leiders van de grote coalitiepartijen, de makers van dit AOW-voorstel. Een voorstel dat niet in een verkiezingsprogramma stond, dat niet in het regeerakkoord stond. Van zo’n belangrijk besluit mag je toch wel verwachten dat de regeringsleider verantwoording af komt leggen.

  En dat de oppositie verdeeld is lijkt me ook een raar verwijt. De ene keer zijn partijen niet onderscheidend genoeg, en als ze dan eigen ideeën hebben is het wéér niet goed.

  Zeuren om het zeuren.

 4. 4

  Bovendien is het debat al een keer verplaatst omdat Balkenende in het buitenland was. Dan had dat dus net zo goed niet gehoeven.

  Het is trouwens maar de vraag hoe eensgezind het kabinet is. Ik zeg: pure uiterlijke schijn. Noch CU, noch PvdA zien het kabinetsstandpunt écht zitten (en Bos gaat met zijn aanwezigheid dus het hardst verliezen), maar moeten met CDA mee, om een val van het kabinet te voorkomen.

  Tenslotte mag Balkenende ook met de billen bloot, want hij scheept ons met dit hoe dan ook neit echt optimale plan op.

 5. 6

  Gegeven de teksten van Verhagen in de canpagne over Bos en de fiscalisering van de AOW vind ik het standpunt van de oppositie niet onredelijk.

 6. 7

  @5: Schitteren door afwezigheid zie ik niet bepaald als een teken van daadkracht. Een plan maken dat pas over ruim 10-15 jaar in werking treedt (als dit kabinet al lang met pensioen is en het probleem voor de helft opgelost) trouwens ook niet.

 7. 8

  @3: ‘Zeuren om het zeuren’ lijkt me een mooie omschrijving van de houding van de oppositie, bedankt. :-) Ach ja, waarom zouden we nog een minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben nietwaar?

  @7: des te meer reden om gewoon Donner het debat te laten voeren.

 8. 9

  @8: Kun je dat ook uitleggen? Ik zie niet in waarom absentie van daadkracht in het kabinet voor de oppositie reden kan zijn om met minder dan de premier in het debat genoegen te nemen. De man verdient een (on)vriendelijke por in de rug en die kan hij niet krijgen als ie zich voor de Kamer verstopt.

 9. 10

  @9: ik haakte in op de opmerking over een plan dat over ruim 10-15 jaar in werking treedt. De oppositie haalt als argument voor aanwezigheid van de Minister-President de huidige economische crisis aan. Deze maatregel gaat ons echter niet uit de huidige conjunctuur-dip halen, dus is dat argument mijn inziens weinig steekhoudend.

 10. 11

  Hoho, nitwit Arnoud. Het is niet de oppositie die het crisis-argument aanhaalt voor de aanwezigheid van de MP. De VVD (die het met de maatregel eens is) praat alleen nog even Donner na, die als argument voor het wijzigen van de AOW de crisis aanvoert:

  “Aanleiding om deze keuze nu te maken, is de verslechtering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën als gevolg van de financiële crisis en de economische gevolgen daarvan.”

 11. 12

  @11: altijd sterk als je je inhoudelijk argument met een persoonlijke belediging ondersteunt!

  Zoals ik al zei: “Deze maatregel gaat ons echter niet uit de huidige conjunctuur-dip halen, dus is dat argument mijn inziens weinig steekhoudend.”

  Het kabinet ziet in de crisis – of beter gezegd de gevolgen van de crisis – de aanleiding voor deze maatregel. Dat wil nog niet zeggen dat deze maatregel ons uit de crisis haalt. Het kabinet stelt de maatregel in haar ogen in om de verslechterde overheidsfinancien als gevolg van de crisis te dempen. Het lijkt mij niet bepaald het sterkste argument voor deze maatregel als je met invoering 10-15 jaar wacht, maar dat maakt de argumentatie vanuit de oppositie om de minister-president het debat te laten voeren ook niet sterker.

 12. 13

  @12: en dat van iemand die een artikel begint met “kinderachtige opppositie wil Jan-Peter voor de klas” om vervolgens dat artikel alleen met zijn eigen cerwrongen denkbeelden te vullen.

  Cést le ton qui fait la musique, nitwit. Jij begon.

  Zoals ik al zei: het is niet “de oppositie” die dat argument aanhaalt, alleen de VVD, die hiermee de regering napraat. Je sneer is dus aan de verkeerden gericht.

 13. 14

  @13: de oppositie kinderachtig noemen vind je dus een reden om mij uit te schelden voor nitwit. Dat vind ik apart. We zijn het gewoon oneens, laten we het daar maar bij houden.

 14. 15

  @14: ik noem je een nitwit omdat je in je stuk duidelijk laat zien dat je geen flauw benul hebt van waar het AOW-debat eigenlijk over gaat. Je bent de zoveelste toetsenbordridder die goeie sier meent te moeten maken met een koddig bedoeld stukje over de “kinderachtige” oppositie die “Jan-Peter” voor de klas wil, “alsof ze niks beters te doen hebben!” Alsof het hier een vergadering over een straatlantaarn betreft. Meester Jan-Peter moet een verhaaltje komen vertellen? Ben je echt zo achterlijk?

  Joh, zorg eerst eens dat je je feiten goed op een rijtje hebt, ga dan eens met havenarbeiders, bouwvakkers, wegenarbeiders, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden praten om er achter te komen waar al die “ketelmuziek” nou vandaan komt, of nog liever, doe dat werk zelf eens, en praat dan nog es… ach, laat maar.

 15. 16

  @15: blijkbaar ben je van mening dat de oppositie met reden de minister-president naar een debat sommeert, terwijl de minister van Sociale Zaken de verantwoordelijk minister is. Ik heb een andere mening en die heb ik verwoord. Dat staat los van de inhoudelijke redenen om de AOW-leeftijd te verhogen. Inhoudelijke redenen worden door de oppositie ook helemaal niet aangehaald, dus ik begrijp niet zo goed waarom je mij achterlijkheid verwijt in dit geval.

  Tenslotte: Wat hebben havenarbeiders, bouwvakkers, wegenarbeiders en verpleegkundigen aan de aanwezigheid van Balkenende in dat debat? Leg me dat eens uit.

 16. 17

  @16: Je schijnt nog steeds niet te beseffen, dat het AOW-debat van een dermate grote maatschappelijke relevantie is, dat dit niet een punt is dat eventjes snel afgedaan kan worden. De herziening van een volksverzekering die alle inwoners van dit land raakt, maar de meeste impact heeft op al die uitoefenaars van zware, laagbetaalde beroepen, is een zaak die door de gehele kamer met de gehele regering besproken dient te worden. Terecht dat de oppositiepartijen de MP op zijn verantwoordelijkheid in deze zaak wijzen.

  Dat jij dat op een bezopen manier wenst te bagatelliseren, geeft voor mij voldoende aan dat je inderdaad een toetsenbordridder bent, die geen flauw benul heeft van het maatschappelijk belang van deze zaak.

  En verder, nitwit, laat maar.

 17. 18

  @17: De minister-president is niet verantwoordelijk voor deze maatregel, maar de minister van Sociale Zaken. Hoezo leidt de aanwezigheid van Donner tot ‘eventjes snel’ afdoen? De Minister van Sociale Zaken kan prima hier het debat over voeren op een serieuze manier die het belang van het onderwerp recht doet. Wat is daar mis mee?

  Jammer dat je doorgaat met mij beschimpen. Laat maar, inderdaad.

 18. 19

  @18, Kom, kom, je bent nogal snel beschimpt, Arnoud, nitwit is nu niet bepaald de ergste ‘beschimping’ die ik me kan bedenken.
  Maar ik val Sjouke bij, natuurlijk is het technisch gezien zo dat Donner de eerste aanspreekpersoon is voor deze maatregel. Feit is alleen dat deze maatregel deel uitmaakt van en gepresenteerd word als onderdeel van een crisispakket. Feit is ook dat er nu pas formeel sprake is van een kabinetsbesluit.
  Reden te meer om dan ook degenen die leiding geven aan dit kabinet er bij te betrekken. Balkenende en Bos doen het nu voorkomen alsof de Tweede Kamer al formeel mee ingestemd heeft en dat het nu slechts om de uitvoering gaat. Beide is niet waar en ze laadden dan ook de verdenking op zich dat ze het geen debat waard vinden. Erg dom, om niet te zeggen kinderachtig. Het debat gaat niet alleen over de AOW ook over de alternatieven en daar zijn B&B toch echt bij nodig.

  In vrijwel alle krantencommentaren die ik gelezen heb, ook die van kranten die een AOW verhoging wel zien zitten, staat te lezen dat het gewoon een inschattingsfout was. Blijkbaar vindt Balkenende dat nu ook, want hij komt volgende week alsnog.
  Opvallend overigens dat je je politiek leider Halsema niet steunt, die was witheet. Komt niet vaak voor dat je haar niet steunt, mijn complimenten.

 19. 20

  @19: de inschatting van Balkenende was dat de Tweede Kamer er geen probleem van zou maken. Dat was inderdaad een verkeerde inschatting. Maar dat wil nog niet zeggen dat zijn beslissing onterecht was. Logisch dat hij nu wel komt, om nog meer gedoe te voorkomen.

 20. 22

  @ Ben ik helemaal met je eens, ik sta dan ook niet achter het woord ‘nitwit’, voor je het weet voelt Arnoud zich gedemoniseerd (;-) en we weten allemaal wat daar voor ellende van kan komen.
  Misschien kan de moderator van deze site het woord ‘nitwit’ blokkeren om de verdere discussie schoon te houden? (:-)

 21. 23

  @21: pardon? “val ik een gesprek binnen?” Ik dacht dat ik reageerde op een artikel, net als iedereen hier. En ik hield me gewoon aan de toon zoals die in het artikel gezet was. Een auteur die een debat in de Tweede Kamer over een zo zwaarbeladen punt afdoet als een kinderachtig kleuterklasje, die roept dat over zichzelf af.

  Overigens, als ik had willen schelden, had ik wel andere dingen gezegd. Meneer toont zich een nitwit, dan spreek ik hem ook zo aan. En alstie zich gedemoniseerd voelt, dan gaat ‘ie maar uithuilen bij die andere kindertjes die dat óók vinden.

  Is dit nou hoe GC zich profileert als progressief blog?

 22. 24

  @23: als je argumentatie om mensen te beledigen (wie heeft het woord demoniseren erbij gesleept?) ligt in het gebruik van het woord ´kinderachtig´, vind ik dat wel een erg magere redenering.

  Als jij in een discussie iemand beledigen progressief vindt, noem mij dan maar ouderwets en conservatief. Ik ben wel klaar met dat soort taalgebruik richting andere reageerders. Het voegt niets toe aan de inhoudelijke discussie.

 23. 25

  @24 ach, schei toch uit, man “om mensen te beledigen”.

  Het AOW-debat, de hele AOW-zaak, is voor bijzonder veel mensen in Nederland zeer belangrijk. Emoties lopen hoog op, vooral bij mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten, die hebben het gevoel nu keihard in de kou te worden gezet. Jouw eigen partij erkent dat en eist daarom, net als andere oppositiepartijen een debat met de regering, NIET enkel met de uitvoerend minister.

  Daarom zei ik, en daar sta ik volledig achter: “Dat jij dat op een bezopen manier wenst te bagatelliseren, geeft voor mij voldoende aan dat je inderdaad een toetsenbordridder bent, die geen flauw benul heeft van het maatschappelijk belang van deze zaak.”

  Inhoudelijke discussie? Waar dan? Flauw gezeik over zulke belangrijke zaken, alleen om een tendentieus stukje te kunnen schrijven, is NIET progressief, maar des nitwits. Vandaar mijn reactie.

 24. 26

  @25: het maatschappelijk belang is er mee gediend dat de ter zake kundige en verantwoordelijke minister (of die dat geacht wordt te zijn) het woord voert. Politieke belangen zijn er mee gediend ook andere ministers ter verantwoording te roepen.