Feit of fabel: NEM over groene stroom

Serie:

ACHTERGROND - Nederlandse Energie Maatschappij zegt in een nieuwe campagne dat ‘In Nederland wordt niet eens genoeg groene stroom opgewekt om te leveren aan iedereen die daar om gevraagd heeft. Bovendien wordt het grootste deel van de in Nederland geproduceerde groene stroom opgewekt uit zogeheten biomassa. Weet u wat dat meestal is? Houtsnippers. Die worden gewoon meegestookt in de zo vervuilende kolencentrales.’

Dat is een…

Onder de kop ‘Jokkebrokken’ publiceerde de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) dinsdag 14 mei een ‘biecht’. Groene stroom blijkt volgens NEM niet echt groen te zijn. Grijze stroom wordt groen gemaakt doordat bedrijven zogenaamde Garanties van Oorsprong in het buitenland kopen.

In dit kader stelde NEM dat er in Nederland niet genoeg groene stroom wordt opgewekt om aan de vraag te voldoen. Daarnaast stelt NEM dat het grootste deel van de in Nederland geproduceerde groene stroom uit biomassa bestaat.

Is er meer vraag naar groene stroom groter dan we in Nederland produceren?

Ja. CBS houdt gegevens bij over de productie van hernieuwbare elektriciteit. Hieruit blijkt dat we slechts een derde van het totale verbruik aan groene stroom zelf produceren. Er werd in Nederland in 2012 (voorlopige cijfers) ruim 12 miljard kWh aan groene stroom geproduceerd. Dat is zo’n10% van het totale elektriciteitsverbruik (groene en grijze stroom). Nederland verbruikte in 2012 119 miljard kWh elektriciteit. Ter vergelijking: één huishouden gebruikt gemiddeld zo’n 3300 kWh per jaar.

Hoe groot de vraag naar groene stroom precies is, is moeilijk te zeggen, omdat hier geen gestandaardiseerde cijfers over zijn. Een goede indicator voor de vraag naar groene stroom is het aantal geïmporteerde (en geëxporteerde) certificaten. Omdat aan stroom uit het stopcontact niet kan worden afgelezen of het groen of grijs is, wordt bij de bron van de stroom een certificaat uitgereikt: een garantie van oorsprong. Als er vraag is naar extra groene stroom, hoeven Nederlandse leveranciers niet direct extra windmolens te bouwen. Ze kopen buitenlandse certificaten om grijze stroom ‘groen’ te maken. Hierdoor geven de certificaten een beeld van de vraag naar groene stroom.

In onderstaande grafiek zien we de ontwikkeling van de in Nederland geproduceerde groene stroom, vergeleken met de import en export van certificaten. Hierbij valt op dat er meer aan groene stroom wordt geïmporteerd, dan we zelf produceren.

Afgezet tegen het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is zo’n 35% ‘groen’. Het aandeel groene stroom is de laatste jaren gestegen, en dat zit vooral in de groeiende import van certificaten.

Wordt het grootste deel van de in Nederland opgewekte groene stroom verkregen uit biomassa?

Ook dat klopt. Van de in Nederland geproduceerde groene stroom bestaat zo’n 58% uit biomassa. Een ander aanzienlijk deel (40%) is windenergie. Zonnestroom en waterkracht hebben een veel kleiner aandeel.

Van de energie die wordt opgewekt uit biomassa, is zo’n 42% meegestookt in elektriciteitscentrales. Ongeveer30% komt uit het verbranden van afval in afvalverwerkingsinstallaties. Hierbij wordt alleen het ‘groene deel’ van de verkregen energie geteld. De andere 28% komt uit biogas (vergisting van organisch materiaal) en overige biomassaverbranding.

Bronnen:
Productie groene stroom (CBS)
Energie verbruik huishoudens  (CBS)
Aandeel groene stroom (CBS)
Bronnen van groene stroom (CBS)
Biomassa (CBS)

Via The Fact Club.

Reacties (48)

#1 Bolke

Groene stroom, wat een verschrikkelijke PR-term is dat toch, de moderne aflaat voor de milieu mensen.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Ok, er is blijkbaar een markt voor, maar de bedrijven bedonderen de boel. Mooi moment voor de overheid om in te stappen, toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Anton

Dat de groene stroom uit een Noorse waterkrachtcentrale komt in plaats van uit een Hollandse windmolen doet niets af aan het feit dat de stroom zonder gebruik van fossiele energie is opgewekt. Als we biomasa als duurzaam bestempelen is de stroom die ermee wordt opgewekt dat ook. Dit ongeacht of de biomassa wordt verstookt in een speciaal daarvoor gebouwde installatie of in een al bestaande kolencentrale.

Dus wat wordt er nu precies gejokt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Rob

@3 De stroom komt niet uit Noorwegen. Er worden enkel certificaten opgekocht van die Noorse waterkrachtcentrales en vervolgens wordt grijze stroom hier als groene stroom verkocht. Dit is gewoon greenwashing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton

@4: Als er daadwerkelijk elektriciteit voor wordt opgewekt is het toch geen greenwashing? Er is volgens mij alleen een probleem als er dubbel wordt geteld: een kwh telt mee in Noorwegen en in Nederland. Maar zolang een kwh of in Noorwegen wordt meegeteld of in Nederland is er niets aan de hand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Rob

Dat mag je vinden. Persoonlijk vind ik dat de consument wordt opgelicht. Als je iets als groene stroom verkoopt dan weet je donders goed dat je doet alsof die stroom inderdaad effectief groen is.

Logisch toch? Sterker nog: jij dacht zelf net ook dat die stroom daadwerkelijk groen was opgewekt! Voel je je niet een beetje in maling genomen?

Het is dus eigenlijk een kwestie van etikettering. Als ik biefstuk koop, dan verwacht ik vlees van een koe en niet varkensvlees met een koeiencertificaat.

Het is volstrekt legaal wat die energieleveranciers allemaal doen. Maar netjes is het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 CRT

@6: uhm, jij wilt dus uit jouw stopcontact alleen groene stroom laten komen……. Succes ermee, hoodzekering eruit draaien, windmolen in de tuin en hopen op regelmatige winderige dagen……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rob

@7 Je mist het punt. De energiemaatschappijen doen alsof ze groene stroom verkopen. Moeten we nu echt naar de consument wijzen, alsof die beter zou moeten weten dan te denken dat zijn beloofde groene stroom echt groen is? Moeten we van consumenten verwachten dat ze in de avonduren studeren om te leren hoe het elektriciteitsnetwerk werkt of mogen we misschien gewoon verwachten dat energiebedrijven geen grijze stroom als groene stroom verkopen?

Je hoort me trouwens nog niet eens zeggen dat het idee achter die certificaten verkeerd is. Dat is een andere discussie. Ik zeg enkel dat de energieleveranciers op een leugenachtige manier hun waren aan de man brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 CRT

Ik ga ervan uit dat er in de wereld een equivalent aan groene stroom wordt opgewekt die ik in NL bestel. Ik hoef dit niet uit de gaatjes in de muur te krijgen. Dat ze het inkopen in een Noorwegen is ok voor mij. Wat wel moet gebeuren bij het bestellen van groene stroom is dat het daadwerkelijk gebeurd, dat inkopen bij een leverancier van Groene stroom in Noorwegen of Canada. Als dat niet wordt gedaan wordt ik bestolen, want ik betaal extra voor de groene stroom.
Nederland is een netto importeur van stroom, in het buitenland is de stroom goedkoper dus stroom wordt toch al ingevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk van S tot S

@8:
Uit de praktijk van een energieleverancier:
Certificaatje verwerven een kolencentrale in Delfzijl neerzetten om de door onze overheid gesubsidieerde “milieuvriendelijke” elektrische auto’s van stroom te voorzien ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Diener

Als houtsnippers worden meegestookt dan hoeven er toch minder kolen in die oven? ik snap niet waarom dit bedrog zou zijn. Je zou helemaal op houtsnippers kunnen draaien, maar hoeveel wilgen moet je dan planten om in de behoefte te voorzien, weet iemand dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Rob

@10 En het kost geen ene fuck. Bovendien hebben zowel de Nederlanders als de Noren tegelijkertijd het idee dat ze groene stroom verbruiken, want die Noren weten allemaal wel dat hun energie van waterkrachtcentrales komt en in Nederland wordt het effectief als groen geëtiketteerd. Oftewel: hoe je 1 kWh toch twee keer als groen kan verkopen en zodoende groene innovatie verlamt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 sikbock

Begrijp ik nou goed dat in Noorwegen opgewekte waterkrachtstroom, die niet wordt verbruikt of wordt geëxporteerd, “vastgelegd ” kan worden in een certificaat?

En dat dit certificaat vervolgens weer kan worden verkocht om in Nederland geproduceerde kolenstroom “groen te maken”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmmmmmoc

@Anton, #3 Dat de groene stroom uit een Noorse waterkrachtcentrale komt in plaats van uit een Hollandse windmolen doet niets af aan het feit dat de stroom zonder gebruik van fossiele energie is opgewekt.

Een aantal van die Noorse waterkrachtcentrales maakt gebruik van stuwmeren die ’s nachts met elektriciteit uit Nederland worden gevuld:p Het ultieme groenwassen:p

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/NorNed-kabel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Rob

@Sikbock Het gaat gewoon om stroom die daar in Noorwegen wordt gebruikt. Die wordt daar dan gestript van zijn groene imago (alsof dat kan) en dat groene etiket wordt doorverkocht in de vorm van een certificaat dat op een willekeurige kWh (bijvoorbeeld van kolen) kan worden geplakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

@15: ah.. de Noren doen dus net alsof ze tijdelijk even geen waterkrachtstroom gebruiken, maar grijze stroom? En dat deel grijze stroom ( dat dus in feite waterkrachtstroom is) wordt vervolgens verpatst in de vorm van “groene” certificaten?

Gouden handel, dubbel verdienen..

@14: interessant :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Rob

@16 Die eerste zin van je vat het samen. Die Noren gebruiken gewoon waterkrachtstroom maar het is officieel geen groene stroom meer, want dat etiket is verkocht aan onder meer de Nederlanders. Wij plakken dat etiket vervolgens op onze grijze stroom en doen alsof het groen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anton

@6 Als de de Nederlandse landsgrens als systeemgrens beschouwd heb je een punt, als je de Wereld als systeem beschouwd niet. Mij is altijd verteld dat CO2 een mondiaal probleem is dus was ik uitgegaan van de wereld als systeem.

@14 Als de stroom in Nl met fossiel werd opgewekt dan is het inderdaad greenwashing. Kwam de stroom uit een windmolen dan is er nog steeds niets aan de hand.

@15 @16 Aha, nu zie ik hem. Wat ze verzuimt hebben is een 0-meting waarmee al bestaande groene opwekcapaciteit van de certificatenhandel wordt uigesloten zodat er daadwerkelijk een incentive voor investeringen in groene stroom ontstaat.

Nu nog even meestook biomassa, wat is hier precies mis mee, het meestoken of de biomassa en waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Rob

@18

Als de de Nederlandse landsgrens als systeemgrens beschouwd heb je een punt, als je de Wereld als systeem beschouwd niet. Mij is altijd verteld dat CO2 een mondiaal probleem is dus was ik uitgegaan van de wereld als systeem.

In #6 heb ik het nog alleen over de kwestie van etikettering, niet over het idee van het systeem zelf, waar ik nog niet direct een positieve of negatieve mening over heb (wat ik in #12 zeg vind ik trouwens wel een belangrijk minpunt van het systeem).

Trouwens, als grijze stroom wordt voorzien van een certificaat van Nederlandse windmolens dan worden consumenten nog steeds even hard misleid. Nu is het natuurlijk zo dat we in Nederland helemaal geen overschot hebben van echte groene stroom, dus ik verwacht dat niet zo snel te zien.

Nu nog even meestook biomassa, wat is hier precies mis mee, het meestoken of de biomassa en waarom?

Dat weet ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Kacebee

@17: Het maakt allemaal niet uit hoe het wordt genoemd, als er per saldo maar evenveel groene stroom in Nederlandse huishoudens wordt verbruikt als waarvoor die huishoudens betalen. Gebeurt dat nou wel of niet? Ik ben het spoor bijster.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Rob

@20 Nou ja, ik vind het toch wel belangrijk hoe je het noemt. Dat bepaalt mede of er nieuwe investeringen in groene energie worden gedaan. Ik word er enigszins ongelukkig van als ik groene stroom koop en daarmee gewoon koolcentrales financier.

Maar om je vraag te beantwoorden: per saldo wordt er in het Nederlandse huishouden veel minder groene stroom verbruikt dan waarvoor wordt betaald. Een minderheid van de stroom die uit het stopcontact komt is ook echt groen geproduceerd, het grootste deel komt uit koolcentrales of andere centrales.

Het is dan wel weer zo dat als je in Nederland groene stroom koopt, dat er in totaal (dus in Nederland+Noorwegen) ook echt 100% groene stroom is geproduceerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Henk van S tot S

Eigenlijk is de hele discussie nogal academisch.
Nederland wekt ongeveer 10% van de stroom op milieuvriendelijke wijze op.
Wat dat betreft behoren zijn we een achtergebleven gebied!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Christian

Dankzij deze handel is het aandeel van duurzame energie in Noorwegen gedaald van bijna 100% naar 20% and counting down. Het is wachten tot de bodem daar geraakt wordt. Pas dan word de vraag van consumenten naar groene energie weer een sterke prikkel om duurzame bronnen bij te bouwen.

Zo lang we met z’n allen energie blijven besparen is er alleen geen economische incentive om vermogen bij te bouwen. Tenzij we vuile centrales sluiten, zoals de Duitsers nu doen met hun kerncentrales. Daar hebben we dan wel politici met visie voor nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 thallman

@23
Kerncentrales sluiten om de prijzen op te drijven is geen visie. Dat is de drogredenering van het gebroken raam. De Duitse energiewende is totaal mislukt. De CO2 en radioactieve uitstoot is er zelfs door omhooggegaan omdat er kolencentrales moesten worden bijgebouwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Martijn ter Haar

Ik snap de ophef hierover niet. Ten eerste kan ik niet geloven dat er mensen zijn die dachten dat alle groene stroom die in Nederland wordt verkocht ook in Nederland wordt opgewekt. Dat werkt uiteraard met certificaten, net als bv CO2-compensatie. Ten tweede is de groene stroom wel degelijk echte groene stroom. Er is geen fraude met certificering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 sikbock

@25: door die certificanhandel wordt er geen extra Mw aan groene stroom geproduceerd . De nederlanders gebruiken nog steeds even veel grijze stroom (die nu opeens groen zou zijn) en de noren gebruiken nog steeds evenveel waterkrachtstroom (die opeensz grijs zou zijn geworden). In feite is er dus niks verbeterd. Greenwashing in Nl dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Rob

@25

Ten eerste kan ik niet geloven dat er mensen zijn die dachten dat alle groene stroom die in Nederland wordt verkocht ook in Nederland wordt opgewekt. Dat werkt uiteraard met certificaten, net als bv CO2-compensatie.

Die mensen zijn er uiteraard wel. Waarschijnlijk zijn het er zelfs zeer veel. Je moet namelijk eerst een besef hebben van hoeveel stroom in Nederland daadwerkelijk als groene stroom verkocht wordt en vervolgens een idee hebben van de daadwerkelijke groene stroomproductie wil je kunnen schatten of de groene stroomproductie in Nederland voldoende is voor de vraag.

Vervolgens, het is maar een gokje, maar ik denk dat heel veel mensen helemaal niet stil staan bij het land van herkomst van hun stroom. Tot slot: mensen kunnen er ook vanuit gaan dat het geïmporteerde groene stroom betreft. Dat is met de certificaten uiteraard niet het geval.

Ten tweede is de groene stroom wel degelijk echte groene stroom. Er is geen fraude met certificering.

Nee, het is geen echte groene stroom. Het is stroom die officieel gelabeld is als groene stroom. En andersom: die stroom die uit een Noorse waterkrachtcentrale komt is nu officieel gelabeld als grijze stroom maar het blijft groen geproduceerde stroom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Rob

@25 Check trouwens deze link: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/

Er zijn duidelijk ook aanbieders van energie die daadwerkelijk 100% groene stroom leveren. De consument die verwacht dat al zijn energie daadwerkelijk groen is, heeft in sommige gevallen toch nog geluk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Andy Cap

Natuurlijk moet je overtollige biomassa omzetten in energie. Het zou zonde zijn om dat niet te doen en het ergens dumpen om te laten verrotten zou nog wel eens schadelijker kunnen zijn.

Daarmee wordt de procedure nog niet gezond, netzomin als de sigaretten die ik geheel CO2-neutraal rook, gezond zijn. Er is alle reden om de schadelijke stoffen die daarbij vrijkomen te filteren.

De manier waarop dat systeem met de certificaten werkt komt in het artikel niet echt goed uit de verf. Maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat stroom per definitie zo dicht mogelijk bij de consument moet worden opgewekt, omdat het verlies tijdens het transport vrij hoog ligt. Niet voor niets hebben we tegenwoordig een 380 kilovolt net. Als onze stroom werkelijk uit Noorwegen moet komen, dan is dat feitelijk onaanvaardbaar.

Groene energievoorziening betekent daarom vooral de-centrale opwekking en effectief gebruik (door besparende maatregelen), liefst zodanig dat gemeenschappen zoveel mogelijk autonoom kunnen funcioneren en transport over grotere afstanden wordt vermeden.

Op die criteria moet de energievoorziening worden afgerekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Martijn ter Haar

@25: Dat wordt dan wel aan die Noorse consument geleverd als grijze stroom. Maar misschien kiest die Noor ook wel voor groene stroom. Dan kan die waterkrachtstroom niet meer aan Nederland verkocht worden. Er wordt geen stroom 2x als groen verkocht. Naarmate de vraag stijgt zal men in Noorwegen meer groene stroom moeten gaan produceren en in Nederland minder grijze.

@26:

Tot slot: mensen kunnen er ook vanuit gaan dat het geïmporteerde groene stroom betreft. Dat is met de certificaten uiteraard niet het geval.

Dat zal soms ook het geval zijn. Maar of het daadwerkelijk geïmporteerde stroom is of virtueel geïmporteerde maakt feitelijk niet uit. Met certificaten is de stroom alleen gemakkelijker en daarmee ook groener te verhandelen. Als je het door een kabel van Noorwegen naar hier zou sturen heb je namelijk veel verlies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Rob

@30

Dat wordt dan wel aan die Noorse consument geleverd als grijze stroom.

En dat is als label volstrekt betekenisloos. Noorwegen produceert al groen. Wat je nu ziet is dat andere landen ook even kunnen meeprofiteren van de al aanwezige capaciteit van Noorwegen. Er wordt eerst een hoop uitgesmeerd voordat er geïnnoveerd wordt.

Ik kan me wel voorstellen dat die certificaten effectiever kunnen worden zodra de vraag naar groene stroom toeneemt, maar op dit moment is het vooral een manier om te investeren in bijvoorbeeld kolencentrales en tegelijkertijd jezelf een schoon imago aan te meten.

Maar of het daadwerkelijk geïmporteerde stroom is of virtueel geïmporteerde maakt feitelijk niet uit.

Zoals je kan lezen ben ik daarmee dus oneens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Martijn ter Haar

@31: Precies: je maakt gebruik van een overschot aan capaciteit aan groene stroom dat in Noorwegen opgewekt kan worden en anders niet gebruikt zou worden. Daardoor is in Noorwegen zelf minder grijze stroom nodig. Over het hele net is daardoor de hoeveelheid groene stroom toegenomen en de hoeveelheid grijze stroom af. Dat was toch het doel van groene stroom kopen?

Er zit geen stickertje op electronen ‘groen’ of ‘grijs’. Feitelijk zal je als je dicht bij een windmolenpark woont vaak groen opgewekte energie krijgen, al koop je grijs in en als je dichtbij een kolencentrale zit, je altijd grijs opgewekte stroom krijgt, al koop je groen in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 roland

Overtollige Franse atoomstroom wordt in de nacht in waterbekken opgeslagen en overdag als groene stroom geleverd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Roland

Zou deze discussie in Noorwegen ook zo gevoerd worden? Maar dan omgekeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Henk van S tot S

@25:
Jouw redenering volgend moet iedere Nederlander m/v er dus bij voorbaat van uitgaan dat hij/zij belazerd wordt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 sikbock

@32:

je maakt gebruik van een overschot aan capaciteit aan groene stroom dat in Noorwegen opgewekt kan worden en anders niet gebruikt zou worden.

# Mijn buurman heeft een Porsche 911 die 260 km per uur kan.
# Ik heb een oude Trabant die maar 80 km per uur kan.

Gelukkig heb ik van mijn buurman een officieel document gekocht. Daarin staat dat ik een deel van het vermogen van zijn Porsche mag gebruiken.

Mijn buurman mag tenslotte toch niet harder dan 130 km per uur en heeft daarom 50 km per uur aan mij verkocht.

Dank zij dat document rij ik nu ook 130!

=== > Geloof je het zelf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Rob

@32

Precies: je maakt gebruik van een overschot aan capaciteit aan groene stroom dat in Noorwegen opgewekt kan worden en anders niet gebruikt zou worden. Daardoor is in Noorwegen zelf minder grijze stroom nodig. Over het hele net is daardoor de hoeveelheid groene stroom toegenomen en de hoeveelheid grijze stroom af. Dat was toch het doel van groene stroom kopen?

Hier maak je een denkfout. De groen geproduceerde stroom wordt hoe dan ook gebruikt. Die capaciteit was al aanwezig en het is niet alsof deze stroom anders verloren zou gaan. We hebben het tenslotte over de verdeling van de certificaten en niet over de stroom zelf.

Je denkt dat de hoeveelheid groene stroom is toegenomen door die certificaten. Ik denk zelf dat dit mechanisme op dit moment niet echt fantastisch werkt. Noorwegen gaat namelijk van 100% naar een veel lager percentage groene stroom. Die overige procentjes worden uitgesmeerd over Nederland, België en vast nog wel een aantal andere landen. Zolang het uitsmeren in de behoefte groene stroom voorziet hoeven andere naties juist niet te investeren in groene stroom. Investeringen in bijvoorbeeld kolencentrales is dan ook zeer interessant zolang de vraag naar certificaten uit Noorwegen nog laag is en de certificaten daardoor voor een prikkie te koop zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 sikbock

@37: de slogan van Martijn ter Haar is: “verbeter het milieu, begin met creatief boekhouden”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Rob

@38 Het leuke aan Martijn is dat hij vaak het goede in de situatie probeert te zien. Het is meestal eenvoudig om iets af te kraken en lastig om het te verdedigen. Dat maakt hem niet altijd populair op Sargasso maar van mij heeft hij al een reeks plusjes mogen ontvangen.

Die veer in Martijns aars terzijde:uiteraard vind ik dat hij nu iets te gemakkelijk onze bezwaren aan de kant probeer te schuiven.

*Nu naar bed. Het is nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 mark3000

@37:

1. Nederland produceert 10% groen en verbruikt 30% groen.
2. Noorwegen produceert 100% groen en verbruikt 20% groen.

Het is inderdaad een kwestie van labeling, maar hoe lokaal wil je het bekijken? Hetzelfde zou gebeuren indien er windparken op de Noordzee zouden worden gebouwd, en je zou kijken naar de cijfers van Noord-Holland versus Limburg bijvoorbeeld. Bovendien werkt het argument twee kanten op, indien je vindt dat de Nederlanders opgelicht worden, dan worden de Noren ook opgelicht: zij kopen immers grijze stroom en verbruiken groene stroom! (whatever deze zin überhaupt betekent, want groene en grijze stroom zijn fysisch hetzelfde)

Overigens ben ik het er volkomen mee eens dat Nederland meer groene stroom zou moeten opwekken, ik vraag me alleen af of je het probleem moet zoeken bij deze certificering, want die hele certificering is bullshit. Om het doel te bereiken zou het beter zijn als het huidige ETS systeem wordt gewijzigd, zodat CO2 productie een hogere prijs krijgt en het voor leveranciers dus interessanter wordt om meer te investeren in groen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Rob

@40

Het is inderdaad een kwestie van labeling, maar hoe lokaal wil je het bekijken? Hetzelfde zou gebeuren indien er windparken op de Noordzee zouden worden gebouwd, en je zou kijken naar de cijfers van Noord-Holland versus Limburg bijvoorbeeld.

De energiemaatschappijen zouden natuurlijk gebruik kunnen maken van hetzelfde certificatensysteem en hun klanten gewoon kunnen vertellen dat de stroom eigenlijk grijs is maar dat ze door middel van certificaten investeren in groene stroom in een ander land. Dan spelen ze tenminste open kaart. Nu is het specifieke probleem van de certificaten op dit moment echter dat die investering geen ene hol voorstellen.

Zou die certificatenhandel ertoe leiden dat een windpark wordt gebouwd in de Noordzee (of desnoods in Noorwegen), dan wordt er tenminste nog geïnvesteerd.

Bovendien werkt het argument twee kanten op, indien je vindt dat de Nederlanders opgelicht worden, dan worden de Noren ook opgelicht: zij kopen immers grijze stroom en verbruiken groene stroom! (whatever deze zin überhaupt betekent, want groene en grijze stroom zijn fysisch hetzelfde)

Misschien vinden die Noren ook wel dat ze opgelicht worden. Het lijkt me onwaarschijnlijk, maar maakt het eigenlijk wat uit voor de discussie hier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Henk van S tot S

Onderstaande link geeft een aardig kijkje in een nog steeds ondergeschoven kindje bij onze energieopwekking.
http://jongsmasolutions.com/media/nieuwsbrief/2013-04/Geothermie-2.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 mark3000

@41
hun klanten gewoon kunnen vertellen dat de stroom eigenlijk grijs is

Daar ben ik het dus niet mee eens. De energiemaatschappijen in Noorwegen zouden tegen hun klanten moeten vertellen dat hun stroom eigenlijk grijs is, want dat is de manier waarop het certificatensysteem werkt. Jij hebt groen, de Noor heeft grijs. Dit is ook tevens de reden waarom de tweede zin relevant is voor de discussie. Wij doen aan greenwashing, in Noorwegen aan graywashing.
De enige reden waarom dit spel met stroom werkt is omdat stroom, waar ook ter wereld, fysisch hetzelfde is. Dus is het ruilbaar. Dat het systeem bullshit is, niet bijdraagt aan verduurzaming, ben ik het mee eens, maar dat is een andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Rob

@43

Daar ben ik het dus niet mee eens. De energiemaatschappijen in Noorwegen zouden tegen hun klanten moeten vertellen dat hun stroom eigenlijk grijs is, want dat is de manier waarop het certificatensysteem werkt. Jij hebt groen, de Noor heeft grijs.

Het maakt toch geen ene zier uit wat de energiemaatschappijen in Noorwegen tegen hun klanten vertellen? Ze weten daar toch wel dat de stroom groen is geproduceerd.

Maarre, dus in plaats van zeggen welke stroom je eigenlijk levert vind je het correcter om het anders te noemen omdat we dat nu eenmaal zo hebben afgesproken?

Ik vind dat gelegaliseerd bedrog. Ik vind dat een intrinsieke fout van het systeem en afgezien van het bedrog wat ik op zichzelf al kwalijk vindt, leidt die fout leidt er op dit moment toe dat energieleveranciers die wel echt investeringen doen in groene energie voor de consument niet zichtbaar beter bezig zijn dan energieleveranciers die investeren in kolencentrales en voor een prikkie een certificaatje erbij kopen.

Voor de consument wordt er zo nogal belangrijke informatie verzwegen. Daar sta je dan met je goede bedoelingen. Je wilt graag schone lucht, je kiest voor groene stroom, en wat blijkt? Je sponsort eigenlijk die ranzige kolencentrale 20 km verderop, terwijl je in Nederland al te maken hebt met ongeveer de ergste luchtvervuiling in Europa.

De enige reden waarom dit spel met stroom werkt is omdat stroom, waar ook ter wereld, fysisch hetzelfde is. Dus is het ruilbaar.

Duidelijk. No argument here. Het gaat dan ook over de oorsprong van de stroom en hoe je als consument bijvoorbeeld met een keuze voor groene stroom je steentje bijdraagt aan een duurzamere wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 mark3000

@44: ah wacht, i get it,

Er is een verschil tussen energieleverancier en energieproducent (had het zelf ook fout). De producenten produceren de elektriciteit, net zoals de gasterra de producent is van gas. De leveranciers leveren en de enige functie die zij hebben is elektriciteit kopen en doorverkopen aan jouw (gewoon ordinaire handel). De leveranciers kopen hun elektriciteit in voor een prijs die bepaald wordt door de APX-ENDEX (momenteel ca 50 euro/MWh) en bieden die vervolgens aan de consument voor een vaste lage prijs ;). Bovendien kunnen die leveranciers certificaten kopen voor energie die “groen” is opgewekt, weer een andere handel. De reden daarvoor: er is geen onderscheid tussen groen en grijs als het op het net zit. En ja, er zijn veel bedrijven die zowel producent als leverancier zijn, maar in principe is er een verschil. Er zijn immers leveranciers die 0,0 produceren. Dit alles heet liberalisering van de energiemarkt.
De gemiddelde VVD-er krijgt er stijve tepels van en de gemiddelde sargasso-reaguurder heeft er een hekel aan dat een nutsvoorziening op een dergelijke manier werkt.
Maar goed, mijn punt, ga er niet vanuit dat jouw euro aan een leverancier een investering is in groen, de prijs voor de certificaten is gewoon te laag (prijs groen/grijs is ook klein). Willen we er echt voor zorgen dat er in dit systeem iets veranderd, moet we er volgens mij voor zorgen dat 1. het produceren van CO2 duurder wordt (tax) of 2. het niet-produceren goedkoper (subsidie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Inca

@44, het werken met certificaten is onvermijdelijk, tenzij je tig redundante net-versies gaat leggen. Het is bij de huidige opzet simpelweg niet mogelijk om te zorgen dat jij stroom van de windmolen krijgt, terwijl je buurman, die geen groen hoeft, het van de kolencentrale betrekt.
En da’s ook helemaal niet nodig, want stroom is al zodanig niet een entiteit dat je het geen zin heeft om de stroom zelf te scheiden.

Alleen is het wel duidelijk dat de certificatenhandel zoals die nu verloopt wel wat nadelen heeft – overigens is het misschien zinvol als men dat in Noorwegen ook eens aan de orde zou willen stellen. Want feitelijk worden die nog het meest misleid: hun groene stroom wordt verkocht, willen ze dat eigenlijk wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Rob

@45 Schuif je nu een beetje op naar mijn kamp Mark?

Willen we er echt voor zorgen dat er in dit systeem iets veranderd, moet we er volgens mij voor zorgen dat 1. het produceren van CO2 duurder wordt (tax) of 2. het niet-produceren goedkoper (subsidie).

Misschien wel. Ik durf daar zo gauw geen uitspraken over te doen.

@46 Ik heb ook geen principieel probleem met het idee van certificaten. Ik denk dat de problemen die ik hier heb besproken binnen het systeem van certificaten zijn op te lossen. Spreek bijvoorbeeld met elkaar (als lidstaten) af dat een veel hoger percentage stroom duurzaam moet zijn (moet wel een serieuze verplichting zijn) en de prijs van certificaten schiet de lucht in. Verplicht energiebedrijven om eerlijk te communiceren (bijvoorbeeld in advertenties) over de manier waarop zij hun stroom aanbieden, en de consument heeft dan weer een extra stukje informatie om te kiezen voor een geschikte leverancier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 mark3000

@47 Zou kunnen, ik eindig meestal ergens in het midden :)

 • Vorige discussie