Moties bij debat over actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020
Dossier:

VERSLAG - En zo stemde de Tweede Kamer woensdagavond over 20 moties, ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus (schriftelijk verslag en videostream).

In totaal zijn er 23 moties ingediend. Drie worden aangehouden in afwachting van nadere informatie. Van de 20 ter stemming gebrachte moties zijn er 10 aangenomen (waarvan 8 unaniem) en 10 verworpen.

We zetten ze voor u op een rij:

Motie 151 van de leden Wilders en Baudet over afkondigen van een lockdown voor heel Nederland
Verworpen: alleen PVV en FvD voor. De motie was door Rutte ontraden.

Motie 152 van de leden Wilders en Agema over heropenen van gesloten ziekenhuizen.
Verworpen: Voor waren PVV, SP, PvdA, PvdD, FvD, Van Haga en Van Kooten-Arissen. De motie was door Rutte ontraden.

Motie 153 van het lid Ouwehand, Kuzu, Van Haga en Van Kooten-Arissen, Kamerlid Lid Van Kooten-Arissen c.s. over de adviezen van de WHO op (blijven) volgen.
Aangenomen. Alleen PVV en FvD tegen. Rutte liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 155 van het lid Klaver en alle andere partijen over verwerven van benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit classificeren.
Unaniem aangenomen. Rutte liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 156 van de leden Klaver en Segers over veilig stellen van de voedselvoorziening aan de allerarmsten.
Unaniem aangenomen. Minister Koolmees liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 157 van het lid Kuzu over aanvullende dwingende maatregelen om de dringende adviezen van het RIVM te doen opvolgen.
Verworpen. Alleen PVV, DENK en Van Haga waren voor. De motie was door Rutte ontraden.

Motie 158 van het lid Kuzu over bij gemeenten aandringen op kwijtschelding van lokale heffingen voor ondernemers.
Verworpen. Voor waren PVV, PvdD, DENK, Van Haga, Van Kooten-Arissen. De motie was door minister Wiebes ontraden.

Motie 159 van het lid Hijink, Asscher, Jetten, Segers, Klaver en Heerma over specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving.
Unaniem aangenomen. Minister Koolmees liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 161 van de leden Asscher en Krol over een helder landelijk beleid ten aanzien van bescherming van de meest kwetsbare groep mensen.
Unaniem aangenomen. Rutte liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 162 van het lid Baudet over uitspreken dat men niet aanstuurt op groepsimmuniteit vóór het verkrijgen van een vaccin.
Verworpen. Alleen PVV, DENK en FvD waren voor. De motie was door Rutte ontraden.

Motie 163 van het lid Baudet over het eerste uur in de ochtend de supermarkten openen voor klanten ouder dan 65 jaar.
Verworpen. Tegen waren VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP. De motie was door minister Wiebes ontraden.

Motie 164 van het lid Baudet over de scenario’s van het RIVM vóór morgenochtend delen met de Kamer.
Verworpen. Tegen waren VVD, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De motie was door Rutte ontraden.

Motie 165 van de leden Van Haga en Baudet over de bureaucratie rond uitstel van belastingen tot een minimum beperken.
Aangenomen. Alleen SP en PvdA waren tegen. Minister Hoekstra liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 166 van de leden Van Haga en Baudet over een uniforme landelijke uitstelregeling voor de OZB.
Verworpen. Alleen PVV, DENK, FvD en Van Haga waren voor. De motie was door minister Hoekstra ontraden.

Motie 167 van de leden Van Haga en Baudet over zorgen voor voldoende testmateriaal.
Verworpen. VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP waren tegen. De motie was door Rutte ontraden.

Motie 169 van het lid Krol, Asscher en Van der Staaij, K c.s. over een noodplan voor het voorkomen van knelpunten ten aanzien van de positie van ouderen en kwetsbare mensen.
Unaniem aangenomen. Rutte liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 171 van het lid Van Kooten-Arissen, Krol, Asscher, Kuzu, Wilders, Baudet, Van Haga, Van der Staaij en Ouwehand,  over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen.
Unaniem aangenomen. Rutte liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 172 van het lid Van der Staaij, Krol, Segers, over extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontzorgen.
Unaniem aangenomen. Rutte liet de motie over aan ‘oordeel Kamer’.

Motie 173 van het lid Van der Staaij, Van Haga, Baudet, over voor de rest van 2020 alle hypotheken vrijstellen van aflossing.
Verworpen. Alleen PVV, DENK, SGP, FvD en Van Haga waren voor. De motie was door minister Hoekstra ontraden.

Gewijzigde motie 174 van het lid Hijink over voorkomen van monopolisering van een vaccin door één bedrijf of land.
Unaniem aangenomen. Minister Wiebes liet de motie in deze versie over aan ‘oordeel Kamer’.

Dit was oorspronkelijk motie 160 die in aanvankelijk door minister Wiens werd ontraden. In de eerste versie van deze motie werd de regering verzocht “zo nodig met noodmaatregelen te komen zoals dwanglicenties of het opzij zetten van het patentrecht”. Minister Wiebes vond dat veel te ver gaan en raadde de motie af. Hijink heeft de zin geschrapt en de gewijzigde motie ter stemming laten brengen.

De reactie van minister Wiebes op een aantal moties, inclusief die van Hijink en hun debatje daarover lees je hier.

Ook kun je de reacties van Rutte, Koolmees en Hoekstra nog nalezen en zie welke moties ze ontraden hebben en welke ze aan het oordeel van de Kamer overlieten.

De volgende moties zijn niet ter stemming gekomen maar worden aangehouden.
Motie 154 van het lid Ouwehand, Hijink, Asscher, Kuzu, Van der Staaij, Krol, Wilders, Baudet en Van Kooten-Arissen over een noodplan geestelijke gezondheidszorg.
Motie 168 van de leden Krol en Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers.
Motie 170 van het lid Krol over verschuiven van de uiterlijke datum voor het doen van belastingaangifte over 2019 naar 1 september 2020.

Met dank aan de griffie van de Tweede Kamer voor het zo snel en duidelijk plaatsen van het verslag en de stemmingsuitslagen.

Reacties (3)

#1 okto

Het indienen van overbodige moties begint zo langzamerhand schering en inslag te worden. Helaas is dat nu nog steeds zo, dus.

  • Volgende discussie
#2 beugwant
  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Lmgikke

@1 op zich logisch. als je ander beleid wilt zoek je een meerderheid en dien je een motie in.

mooi overzicht hoe men in de wedstrijd staat. genoeg voer voor de analyse achteraf.

  • Vorige discussie