Moslims in het blauw

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

COLUMN - Wanneer ik problemen met de vermeende neutraliteit van de politie had? Ergens in de jaren tachtig, toen de politie fors had uitgebreid en elke onervaren gup, nog schonkig in zijn uniform, zichzelf een snor aanmat, hopend dat hem daarmee de begeerde autoriteit zou toevallen. Het bangelijke machismo droop van ze af en vertrouwen boezemden ze me echt niet in. Zulke agenten meed ik als de pest.

Mijn vertrouwen in de politie steeg met elke stap naar diversiteit. Meer vrouwen in de gelederen hielp enorm om de politie ook tot mijn vriend te maken. Een beter homobeleid (‘roze in het blauw’) scheelde eveneens: dat verzekerde me ervan dat er agenten waren die zulke dingen snapten. Om diezelfde reden is een korps dat moslims in de gelederen telt, een uitstekend plan. En wil je ook moslima’s in het korps hebben – en dat wil je – dan sta je voortaan een hoofddoekje onder de uniformpet toe.

Kom niet aan met onzin als ‘alweer gewetensbezwaarden’. De trouwambtenaren die indertijd weigerden huwelijken van een mannen- of vrouwenkoppel te voltrekken, wilden hun taak allee selectief uitoefenen: namelijk wanneer het hen uitkwam Ze onttrokken zich daarmee aan de wet. Momenteel hebben we het over moslimvrouwen die een eed willen zweren om de rechtstaat – de héle rechtstaat – te zullen naleven en de wet – de héle wet – te willen eren.

Begin evenmin over ‘religieuze uitzondering’. Mij zegt religie niets, maar net zoals ik voor sommige dingen liever een vrouwelijke agent spreek, begrijp ik terdege dat anderen hopen dat een agent enig besef van hún achtergrond heeft. Ambtenaren horen trouwens ook neutraal te zijn, en zij mogen hoofddoekjes dragen. Waarom agenten dan niet?

Een korps dat hoofdzakelijk uit mannen bestaat, is niet neutraal. Een korps dat hoofdzakelijk uit witte mensen bestaat, is niet neutraal. Een korps dat alleen uit christenen of atheïsten bestaat, is niet neutraal. Alleen een divers korps is neutraal: want alleen diversiteit in de gelederen biedt elke burger het gevoel dat ook zij door de dienst worden gerepresenteerd, en dat de politie hun zorgen of problemen kan begrijpen. Diversiteit maakt voor iedereen duidelijk dat de politie er ook voor hen is.

En nee, religie hoeft voor mij niet – bij de politie niet, bij de overheid niet, nergens niet. Maar eisen dat juist moslims hun religie om reden van onhaalbare neutraliteit wegmoffelen, is vals. Want zowat iedere witte Nederlander heeft, bij gratie van zijn of haar opvoeding, een tik van de christelijke molen meegekregen. Mijn opvoeding was atheïstisch, maar de cultuur waarin ik opgroeide was door en door protestants. Ik weet meer van de bijbel dan me lief is.

Juist dat maakt het verbod op ‘opzichtige’ religieuze symbolen bij de politie zo intens on-neutraal: het bevooroordeelt de christelijke ideologie, en zet elke moslima die bij de politie wil solliciteren, op achterstand. Hoofdoekjes zijn de grote gelijkmaker.
Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool.

Reacties (44)

#1 Kacebee

Alleen een divers korps is neutraal

Neutraliteit heeft niets te maken met de etnische afkomst van de agenten, maar met de opstelling van de agenten zelf. Van elke agent, blanke man of niet, kan worden verwacht dat bij blanke mannen met hetzelfde gemak op de bon slingert als zwarte vrouwen. Maar mohammedanen, die een religie aanhangen waarin er staatsrechtelijk voor mohammedaanse mannen een veel betere rechtspositie is bedacht dan voor mohammedaanse vrouwen (om over andere vrouwen nog maar te zwijgen), die wekken weinig vertrouwen in neutraliteit. En dat vertrouwen gaat er niet op vooruit als zij gekleed gaan in het uniform dat bij die opvatting hoort.

 • Volgende discussie
#2 Arduenn

Dat een agent een hoofddoek onder haar petje draagt, daar stoor ik mij netzomin aan als aan een stroopwafelpiet of een stel zoenende mannen op straat. Zo’n honkbalpet vind ik dan wèl weer amateurisme en zuinigheid uitstralen.

Alleen nog een honkbalknuppel, een wijde korte broek en witte kousen tot op de knieën, dan is het ensemble compleet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kacebee

Mijn vertrouwen in de politie steeg met elke stap naar diversiteit. Meer vrouwen in de gelederen hielp enorm om de politie ook tot mijn vriend te maken.

De politie is je vriend niet maar de handhaver van de wet. En daarnaast: in de logica van Karin zou het een goed idee zijn wat meer bejaarden in het korps toe te laten en, vooruit, ook een stel tieners.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 SG

Dé moslima bestaat niet. Ik ken genoeg vrouwelijke moslims die helemaal geen hoofddoek dragen. Dus om net te doen alsof geen enkele moslima nu agent kan worden is belachelijk. Ook zijn er genoeg gekleurde mensen die helemaal geen moslim zijn, dus verhaal over blanke politiemacht is onzinnig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 okto

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Zmmmmoooc

Niet dat ik weet wat wijsheid is in deze, maar volgens mij is “neutraal” en ietwat iel criterium. Je wil vooral agenten die loyaal zijn. Aan de wet. En op de een of andere manier heb ik daar minder vertrouwen in bij mensen die ook loyaal zijn aan een ándere wet. Dat is toch niet zo gek? Maar het zou waandenken zijn om te veronderstellen dat dat probleem weg zou zijn als je de bijbehorende uitingen verbiedt.

Je kunt daar natuurlijk nog verder in gaan; je wil ook dat agenten logisch en rationeel kunnen nadenken bij het handhaven van die wet. Geloof in oude sprookjes doet voor mij best wel af aan de illusie dat agenten daar goed in zouden zijn. Maarja, kijk naar de VVD en je kunt al snel concluderen dat mensen zonder oud sprookjesboek ook prima in staat zijn om er een potje van te maken….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Henk de Waal

Bah, dat er op een progressieve site wordt gepleit voor hoofddoeken bij de politie…. Iets heel basaals als de scheiding der machten en neutraliteit van de overheid is ook al rechts geworden blijkbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7:“neutraliteit van de overheid is” in ieder geval heel on-Nederlands. Dat is zelfs in de grondwet vastgelegd. Elke gekkie moet door de overheid betaald worden om zijn kroost met zijn godheden te kunnen indoctrineren. Dat is een veel grotere bedreiging van scheiding “der machten” (je bedoelt allicht tussen kerk en staat?) dan agenten die tekenen van religekte vertonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 analist

@4: Eens
Maar eisen dat juist moslims hun religie om reden van onhaalbare neutraliteit wegmoffelen, is vals.

geen hoofddoek dragen op je werk is niet “religie wegmoffelen” maar iets meer seculier zijn dan een Anatolische boerin. We moeten niet doen alsof de orthodoxen maatgevend zijn voor de religie.

@7: dit heeft niks te maken met “scheiding der machten”…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Henk de Waal

@9: @8 was je al voor, maar inderdaad: het moest scheiding tussen kerk/moskee en staat zijn. Dank jullie wel daarvoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zmooooc

@10 Individuen zijn geen kerk. Of moskee. Derhalve staat het hoofddoekjesvraagstuk volledig los van dat concept. Met scheiding van kerk en staat bedoelt men letterlijk dat: een scheiding van organisatiestructuren, niet een verbod op meedoen aan de overheid als je lid bent van zo’n organisatie. De scheiding van kerk en staat gaat dus niet over hoofddoekagenten of Christen-Democratische Appelen. Het zou bijvoorbeeld wel gaan de situatie in Vaticaanstad, waar de leider van de kerk tegelijkertijd de dictator van het land is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 hemaworstje

Dopjes in de oren en tralalala.
Karin praat weer vanuit haar Amsterdams eilandje en beseft niet dat ze in Nederland woont.Zit met een loep te zoeken maar heeft geen helicopter view.
Waar blijft het “ander” links geluid dan dat eeuwige Randstad gelul.
Je zou er rechts van worden.Bah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Le Redoutable

De meeste vrouwen met een hoofdoek eindigen na hun trouwen gedwongen achter het fornuis. Niet alleen moslima’s overigens, in de Bible belt zie je ook geen politieagentes met een lange zwarte rok. Als je meer Moslima’s bij de politie wilt zal je dus eerst de moslim gemeenschap moeten emanciperen. En als dat lukt hoeven ze waarschijnlijk ook geen hoofdoek meer op, dus dan is het probleem opgelost. Laten we dus niet proberen de klok terug te draaien naar de tijd van de verzuiling, maar andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk de Waal

@11:
“Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen.”

Dat valt dus nog maar te bezien wat jij stelt. Als een agent(e) z’n/haar neutraliteit overduidelijk te grabbel gooit door naast zijn/haar uniform een geloofovertuiging te dragen, dan vertegenwoordigt diegene naast de statelijke macht ook (impliciet) kerkelijke macht. De twee facetten van neutraliteit en scheiding tussen kerk en staat zijn in deze verbonden. Jouw uitleg is dus veel te eng. De mevrouw in functie is dan zowel moslima als agente. Dat kan dus niet, die twee machten vertegenwoordigd door een ambtsdrager. Dus, zet 1 van de 2 petten af. Of je bent agente, of je bent moslima. Wellicht ben je beiden op verschillende momenten, maar niet tegelijkertijd.

Want laten we het over een andere boeg gooien. Mag een opus dei lid ook agent zijn en tegerlijkertijd een boetegordel dragen? Nee, natuurlijk niet! Dit is een directe aanval op de scheiding tussen kerk en staat en de daarop volgende neutraliteit. Daarbij belemmert het ook het eerk van de agente. Ik accepteer geen boete van een moslima, die is namelijk niet bevoegd. Ik accepteer enkel een boete van een agent. Met wie praat ik dan eigenlijk op welk moment?

Neehoor, laten we vooral niet dingen stukmaken voor ‘diversiteit’, alsof elke moslima een hoofddoekje draagt! Ook maar wat mongooltjes bij de politie? Pedo’s, om zo andere pedo’s te begrijpen? Criminelen ook? Dito argumentatie…
Het snijdt geen hout wat Karin stelt. Te veel stellingen met ononderbouwde assumpties eronder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gronk

Ik accepteer geen boete van een moslima

Dan krijg je een knuppel in je nek en mag je -als je dan nog niet rustig wordt- ff uitrazen in een politiecel. Je doet wat de politie van je vordert, en het maakt niets uit of die politieagente een moslima of een gristen is. Verbazingwekkend dat autoritair domrechts dat niet snapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KJH

Ok. Deze grap ligt heel erg voor de hand. Het valt me echt tegen dat nog niemand ‘m gemaakt heeft. Klaar? Komt ‘ie:

Met moslima’s in het korps heb je ook geen probleem met mensen die hun snor niet kunnen laten staan!

(Giller he?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HenkdeWaal

@15:

Ik laat me dus ook niet slaan door een moslima. Ik heb namelijk het recht te weten waarmee ik te maken heb: een gelovige of een ambtsdrager en dat daarbij neutraliteit inbegrepen is. Ik eis dus een schijnbaar neutrale agente en zal eisen dat ik iemand spreek die onbevooroordeelt is. Dat lijkt me dus logisch, ook voor links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gronk

@17:Dit doet me heel erg denken aan mensen die roepen dat ze soeverei-hei-hei-eine personen zijn. Loopt meestal ook niet zo goed af.

Gaat trouwens wel even wennen worden voor de politie. Dat ze rechtse ‘brave burgers’ moeten aanpakken die het gezag van de overheid niet meer accepteren om kulredenen ipv dat ze los kunnen gaan op alles wat d’r maar een beetje linksig uit ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Henk de Waal

@18: Wat houdt jij er toch rare ideeën op na. Jij denkt dat “niet accepteren” gelijkstaat aan geweld ofzo? Ook wel eens gehoord van een rechtszaak? Of geweldlood protest? Of een discussie? Of gewoon niet naar Amsterdam gaan? Of dit idee gewoon tegenhouden via een rechtse meerderheid in de Kamer die graag een neutraal korps behoud.
Vechten met de politie. …. Waar haal je die onzin toch vandaan?
Verder reageer je nogal suggestief en een beetje op de persoon. Heb je ook nog een inhoudelijke kijk op de zaak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 John

Het is wachten op de eerste pastafarian die zijn/haar werk als agent uitoefent met een vergiet op het hoofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 gronk

@19: als jij in een situatie te maken hebt met een politieagente met hoofddoekje, en je accepteert haar gezag niet vanwege haar hoofddoekje, dan kun je d’r op wachten dat ze je gaat vorderen om mee te werken. Als je dat niet doet (want zoals je zelf in @14 zegt, het is of moslima of politieagente) en je gaat lopen kwelen dat ze haar hoofddoek af moet doen, dan kun je d’r op wachten dat je tegen de grond wordt gewerkt omdat je een bevel van de politie niet opvolgt.

‘niet accepteren wat de politie van je vraagt’ betekent al heel snel dat de politie geweld gaat gebruiken om je te laten doen wat de politie van je vraagt. Misschien moet je dat filmpje toch maar eens bekijken. Allemaal mensen die ‘geweldloos protest’ plegen totdat de politie het beu is.

Maar je mag daarna wel een klacht indienen. :’)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HenkdeWaal

@21:

Begrijpend lezen is niet echt je sterkste punt he? Verder veel whatabouterie.. Ik bedoel, als je quote, qoute dan echt en ga niet met jezelf in gesprek door een nepquote te plaatsen. Zo kun je natuurlijk altijd ‘winnen’, aangezien je zelf bepaalt wat je tegenstander eigenlijk zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 gronk

@22: gaap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 riche

@0 Weinig verbazend eigenlijk te lezen dat je voor een hoofddoekje bij de politie bent. Volgende stap is de burka. Kiezen vrouwen immers ook zelf voor en ja diversiteit enzo. Iemand met een satanskruis op zijn kop getattoeerd moet kunnen toch. We moeten niet zo bekrompen zijn. Waarom nemen we overigens niet meteen een paar shariarechters in dienst? Ook in het kader van diversiteit natuurlijk. Moet wel man zijn want Islam natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 De Vrede

@15:

en het maakt niets uit of die politieagente een moslima of een gristen is.

En dus is het ook niet nodig met een vergiet of hoofddoek op je hoofd te lopen als agent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 gbh

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Henk van S tot S

@20:
Deze dame bij m.p lijkt er wat op en misschien draagt ze er stiekem wel een hoofddoekje onder.
;-)

@14:

Ik accepteer geen boete van een moslima, die is namelijk niet bevoegd

Jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar agenten met een “peroxide-kapsel”
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Mario

@27

‘Tis me toch wat met al die kopvodden, al dan niet vergiet.
https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/24/donald-trump-vatican-meeting-pope-francis

@22
Toevallig dat ik even langswip, je gebruikelijke projectie is wederom eens superhilarisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lutine

Ik vind dat naturisten ook agent mogen worden.
Dat spaart nog een uniform uit ook!

Neutraal bij de politie? Wat een onzin.
PVV’ ers met een zeemeeuw.
SP’ ers met een rode ster.
Moet kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 basszje

Het niveau van de reacties is wel laag. Kennelijk kan je er in Nederland niet meer op een normale manier over discussieren zonder dat dees of geen volstrekt hysterisch worden.

Is het uberhaupt duidelijk waarom de mix bij politie is zoals die is? Wellicht intimidatie vanuit de werkvloer? Teveel een witte-mannen-PVV-bolwerk? Al dan niet door de vingers gezien bij de korpsleiding? Is er onderzoek? Lijkt mij een stuk nuttiger dan lopen te gillen over wat voor kleding een agent(e) al dan niet mag dragen.

Overigens is de scheiding kerk / staat in NL niet aanwezig zolang alle weten worden ondertekend door zijn allerheilige plaatsvervanger van God (de christelijke!) op aarde.

Ik denk ook niet dat als je wat ‘moreel verwerpelijks’ doet op de biblebelt meneer de agent aldaar je erg neutraal tegemoet gaat komen. Denk ook dat dat de bias is waar Karin het over heeft, en dat komt hier mee dan naar voren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Lutine

Het niveau van de reacties is wel laag.

Wat moet je ook voor zinnigs melden over een onderwerp als dit?
Het leent zich prima voor hilarische opmerkingen. Dat Karin Spaink het serieus neemt had ik niet verwacht.

Ik denk ook niet dat als je wat ‘moreel verwerpelijks’ doet op de biblebelt meneer de agent aldaar je erg neutraal tegemoet gaat komen.

Ik heb geen flauw idee. De enkele keer dat ik daar geweest ben heb ik geen agent gezien. Vermoedelijk verzin je maar wat. Ik zou ook niet weten wat moreel verwerpelijk is daar. Heel hard GVD roepen of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Nietingelogd

Allemaal kansloos GL/D66 geleuter. Verder wat @13 zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Henk de Waal

Het hoge woord is eruit: gaat gelukkig niet door eegens geen draagvlak. Godzijxank heeft geloof niet gewonnen en is de neutraliteit vd politie niet aangetast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 coooomz

@30

Overigens is de scheiding kerk / staat in NL niet aanwezig zolang alle weten worden ondertekend door zijn allerheilige plaatsvervanger van God (de christelijke!) op aarde.

Onjuist. God is geen kerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Nietingelogd

@33: let op dat “voorlopig”. Ik ben niet gerust gesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Henk de Waal

@35:

Het lijkt me ook dat die korpsleiding op de vingers getikt moet worden . Ten eerste omdat het een agent met hoofddoek als wervingsmiddel ziet. Blijkbaar is die man van mening dat een veranderde maatschappelijke samenstelling reden is om je kerntaak te vergeten en lekker politiek te bedrijven. Ten tweede omdat de kwestie intern voor enorme polarisatie heeft gezorgd en dat er onvoldoende draagvlak voor is. Die 2 zaken hoor je eerst te onderzoeken voirdat je een ballonnetje oplaat. De leiding heeft dus door mismanagement en gebrekkige feeling schade veroorzaakt. Tijd voor een korpschef bij wie de prioriteiten wel kloppen. Achtergrond doet er niet toe, het uniform is uniform. Ze zijn allemaal gelijk. En nu aan het werk!

PS: die agente zou ook op non-actief gesteld moeten worden. Het is niet aan een agent zelf om z’n/haar eigen regels erop na te houden. Duidelijk ongeschikt. Een maandje op onbetaald verlof zal haar leren. Eens zien hoe graag ze een doekje op haar hoofd wil….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 analist

@12: mwah dit gaat wel over een voorstel van het Amsterdamse politiekorps? het is juist de landelijke politiek die zich hier met Amsterdam bemoeit.

@Hdw: je draagt met je geschreeuw weer bijzonder weinig bij. ben ook niet voor hoofddoekjes bij de politie, maar de moslim/allochtonenhaat die je hier tentoonspreidt is weer tenenkrommend. sad. je zegt letterlijk dat je schijt hebt aan een agente als ze moslima is (#14). wat is er met je aan de hand man?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 gronk

@37: ja, dat geschreeuw is een beetje jammer. HdeW roept allerlei dingen, en als je dan uitspelt waar dat op neerkomt doet-ie alsof z’n neus bloedt en-ie ‘verkeerd begrepen’ is. Hypocriet, maar als we op die toer gaan wil ik minder, minder, minder HdeW.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 HenkdeWaal

@37:

Je bent je ervan bewust dat we een landelijk korps hebben tegenwoordig? Verder beetje karaktermoord-poging wat je nu probeert te doen. Merk dat dat best popi is bij sommigen hier. Ik zeg namelijk nergens letterlijl dat ik schijt heb aan een agente als die moslim is. Je bedoelt waarschijnlijk figuurlijk, maar ook dan is er wat mis met je leesvaardigheid. Maar goed, ik hoef me niet te verantwoorden voor jouw loze beschuldigingen. Als klopt wat jij zegt, dan was ik allang geband. Ben ik niet, dus….
Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar je beweegredenen. Waarom zeg je dit soort dingen over je gesprekspartners? Hoop je dat iedereen met een andere overtuiging hier weggaat soms? Want daartoe is sargasso wel vervallen in t afgelopen decennium. Er was meer diversiteit, nu is het altijd weer de racismekaart die wordt getrokken. Gronk doet het in het andere draadje, jij hier. Dat is tamelijk sneu van jullie

PS: ik zie dat je alweer bijval hebt van je vriendje ;). Toch fijn als je in groepjes kunt optrekken, dan lijkt t net alsof je een punt hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Henk van S tot S

@39:
Nogmaals als in #27 :

Jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar agenten met een “peroxide-kapsel”
;-)

Dit heb je inmiddels meerdere malen, op zeer omslachtige wijze, duidelijk gemaakt.

Een normaal mens maakt zijn of haar opmerking en komt er hooguit een met enkele keer, met aanvullingen ter verduidelijking op terug.

Maar jij blijft maar pathetisch doormekkeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Henk de Waal

@40:

Kijk, nog een vriendje, die z’n andere vriendje quote als bewijs. Wat moet dat heerlijk zijn. BTW: ik heb nergens een voorkeur voor haarkleur geuit, laat staan meer PVV ers bij het korps. Quote mij, of wees een vent en bied je excuus aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Henk van S tot S

@41:
???

In #22 heb je het over begrijpen lezen:

Ik haalde in #40 een quote van me zelf aan!
Nogal slordig door jou gelezen.
;-)

Verder:
Je schrijft niet letterlijk over je voorkeur voor pvv-ers bij het korps.
Maar na het lezen van jouw antwoorden en/of commentaren op Sargasso, kan ik niet anders concluderen, dan dat je redelijk veel sympathie voor dat clubje hebt.

Vale.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 HenkdeWaal

@42:
Dan zit je er gigantisch naast, want dat heb ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 analist

@39: Je bent je ervan bewust dat we een landelijk korps hebben tegenwoordig?

De Amsterdamse politiechef Aalbersberg zette de deur op een kier. Hij wilde een discussie over het dragen van een hoofddoek door agentes.

dus… tevens bestaat de nlse politie uit 11 eenheden, waaronder Amsterdam. zie ook
https://www.politie.nl/over-de-politie/een-politie-elf-eenheden.html

men had het dus ook een amsterdams issue kunnen laten blijven, maar nee er moet weer boos gedaan worden

Verder beetje karaktermoord-poging wat je nu probeert te doen. Merk dat dat best popi is bij sommigen hier.

stel je niet aan. verder zie ik dat het weer een “iedereen is gek hier!” reactie van je is. jammer, gemiste kans.

 • Vorige discussie