Mijnbouwschade: open brief aan minister Kamp

Foto: De familie Meulema voor hun ingestorte schuur. copyright ok. Gecheckt 22-11-2022
Dossier:

OPINIE - Groningen kampt al decennia met de gevolgen van de gaswinning. Sinds 2012 groeit de landelijke aandacht voor de aardbevingen in Groningen en de toenemende mijnbouwschade, als gevolg van gaswinning, aan woningen, gebouwen en infrastructuur.

Het besluit van minister Kamp ging vergezeld van een behoorlijk aantal rapporten, waarover de Tweede Kamer deze week 419 technische vragen heeft gesteld. Onder de rapporten die de Tweede Kamer ontving bevind zich ook de versterkingsaanpak van Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Centraal in de aanpak van de NCG staat herstel van vertrouwen van Groningers.  Of zoals Alders schrijft:

De gevolgen van de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning grijpen diep in op het persoonlijk leven van veel Groningers. Inmiddels is het aantal schademeldingen sinds 2012 opgelopen tot ruim boven de 50.000. Veel bewoners van het gebied voelen zich niet veilig in hun woning. Als er een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen is het wel je thuis. Het besef dat aan deze situatie een eind moet komen leeft breed. Veiligheid van de inwoners moet voorop staan.
(…)
U, als inwoner van het gebied, staat hierin centraal. We moeten aan de slag. En we moeten daarbij eerlijk zijn over wat we wel en niet weten en helder zijn over wat wel of niet kan. Het vertrouwen is verdwenen en zal stapje voor stapje herwonnen moeten worden. Dat kan niet met woorden, maar alleen met daden!

Eerder zegde Minister Kamp aan de Tweede Kamer toe dat alle bestaande complexe gevallen eind 2015 opgelost zouden zijn. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Kamp dat NAM hieraan naar zijn mening voldaan heeft. In de 34 nog niet afgeronde gevallen wenst de bewoner meer bedenktijd, is er sprake van een specifieke complexe situatie waardoor er meer tijd nodig is, loopt er nog een contra-expertise of wordt verwacht dat zaken door bewoners aan de rechter zullen worden voorgelegd. Hieronder de open brief aan minister Kamp en Hans Alders die Annemarie Heite, schreef om aandacht te vragen voor de familie Meulema, haar buren en een van de complexe gevallen, die al vanaf begin 2014 wachten op een oplossing.

Geachte heer H. Kamp (-cc Nationaal Coördinator),

Reeds vele malen heb ik uw aandacht (en die van de Tweede Kamer) gevraagd voor de schrijnende situatie van mijn buren de familie Meulema (Ter Laan Bedum). Zij hebben in januari 2014 aardbevingsschade gemeld bij de NAM en gevraagd om hun schuur te stutten. Daaraan is geen gehoor gegeven. In mei 2014 is hun schuur ingestort. Oorzaak: aardbevingsschade, stormschade en achterstallig onderhoud. De familie is destijds enkele dagen voor de instorting acuut hun huis uit gezet door de gemeente. Twee dagen later is hun leegstaande huis geheel leeggeroofd, terwijl zij in een tijdelijk onderkomen van een buurman waren ondergebracht. Sindsdien wonen zij in een, eufemistisch uitgedrukt, volledig uitgeleefde, schimmelige woning in afwachting van een oplossing. Bij dit alles is het van belang om te weten dat drie jaar voor de instorting een inspecteur van de verzekering Interpolis, ter plaatse het geheel in een opstalverzekering had genomen voor EUR. 550.000 zonder met een woord achterstallig onderhoud te noemen. Ook zijn inmiddels drie buren van de familie Meulema ‘geruimd’ of worden binnenkort ‘geruimd’, allemaal ten gevolge van door de NAM erkende aardbevingsschade en de dreiging van zwaardere bevingen.

De familie Meulema voor hun ingestorte schuur.

De familie Meulema voor hun ingestorte schuur.

Ik zal verder niet in herhaling vallen. Ik schrijf u omdat ik u graag aan uw belofte wil houden. U heeft beloofd dat alle complexe aardbevingsdossiers in Groningen voor januari 2016 zouden zijn opgelost. U heeft de Tweede Kamer inzake dit specifieke geval lang geleden beloofd dat er een spoedige oplossing zou komen. Helaas heeft de familie Meulema nog niets gemerkt van uw beloftes. De zaak zit muurvast op een bedrag van ca. EUR. 35.000. Begrijpt u me goed, dit is uiteraard geen klein bedrag, maar in de context van het feit dat de aardgasbaten dit jaar 7 miljard euro waren, dus 19 miljoen euro per dag, vind ik dit echt onbegrijpelijk. Ik heb u al eerder laten weten dat Tiemen en Alie ernstige psychische en lichamelijke klachten hebben door hun onmenselijke, uitzichtloze situatie die nu al sinds mei 2014 duurt! Tiemen is zwaar hartpatiënt, ik weet niet hoe lang ze dit nog volhouden en ik maak me ernstig zorgen om hen.

De Nationaal Coördinator is in deze ingeschakeld, maar daar kwam de familie niet verder dan het advies om bij een bank een extra hypotheek of lening af te sluiten tegen gunstige voorwaarden (?), zodat zij de EUR 35.000 zelf zouden kunnen financieren. Overigens is het daar bij gebleven, er is naast enige correspondentie geen concrete hulp bij dit voorstel geboden of enig echt concreet initiatief vanuit de organisatie van de Nationaal Coördinator geweest in deze, tot nu toe. Daar komt bij dat ik weinig vertrouwen heb in een financieringsregeling voor een echtpaar dat binnen enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en waarvan een van beide volledig is afgekeurd, omdat hij zwaar hartpatiënt is, maar wie ben ik?

Woensdag 13 januari as. vindt er weer een gesprek plaats met de NAM inzake dit dossier en belofte maakt schuld. Ik wil u dan ook vragen om u aan uw belofte te houden, zodat deze familie aan het begin van het nieuwe jaar ook daadwerkelijk een nieuwe start kan maken. Als er de 13e weer geen concrete afspraken kunnen worden gemaakt, dan rest de familie Meulema geen andere gang dan die naar de rechter. De situatie kan echt niet langer zo, er moet wat gebeuren! Gelukkig hebben ze een advocaat die hen wil bijstaan, maar ik hoop dat ze dit na alle ellende van de afgelopen jaren bespaard zal blijven en dat u de familie Meulema wilt helpen.

Voor vragen ben ik uiteraard beschikbaar, mijn dossier inzake dit geval pas inmiddels niet meer op 200 pagina’s en deel ik graag met u.

Hoogachtend,

Drs. Annemarie Heite
Ter Laan 27
9781 TL Bedum

Bron: Aardbevingen in Groningen of bekijk de open brief hier.

Reacties (7)

#1 GerritB

In Duitsland hebben ze al sinds,ik weet niet hoelang “Ewigheitsshaeden”, de mijnbouw firma betaald gewoon, punt uit.
Kom daar in Nederland maar eens om.

 • Volgende discussie
#2 Dehnus

Sinds 2012? Sorry hoor maar de aardbevingen en landverzakkingen waren er in de jaren 70 al. Alleen gaf men er toen nog minder om. Tegenwoordig is ook bewezen dat de twee in verhouding staan, toen werd gezegd dat het aan “de drassige grond lag!” en “bewijs het maar”. Als ik mijn vader althans moet geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Dehnus

@1: Tja staatsbedrijf he. Die werken zelfs met Pastoor samen om de Limburgsche mijnwerkers er onder te houden. Stakers werden hardhandig door kerk en staat tegengewerkt en kapot gemaakt.

De Calvinisten en Lutheranen konden toen ineens wel die Katholieken vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mario

maar de aardbevingen en landverzakkingen waren er in de jaren 70 al.

animatie:
http://www.dwarshuis.com/aardbevingen-groningen/

En dit gaat enkel nog maar over de gaswinning. Zoutwinning (door nedmag) is tevens problematisch.

Wat overigens niets afdoet van de vele schijnende situaties, zoals van de fam. Meulema uit het artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Krispijn Beek

@2 en @4 dit weekend dit bericht tussendoor klaar gezet en voorzien van een (te kort door de bocht geformuleerde) inleiding. Is nu aangepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Gerrit Wigger

@1: Inderdaad worden de nieuwe bewoners in het aardbevingen gebied in Duitsland schadeloos gesteld. Dit is evenwel een eenmalige uitkering. Tevens moet de bewoner een verzekering afsluiten op een te bouwen woning die de vervolgschade regelt. Deze verzekering is behoorlijk duur, omdat ook schade aan derden betaald moet worden. Ook moet elk jaar de woning geïnspecteerd worden. De schadeloosstelling in Duitsland bedraagt ca 80% van de nieuwbouw waarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mario

….dit weekend dit bericht tussendoor klaar gezet

Niets beters te doen, joh? ;-P

 • Vorige discussie