1. 1

  Gevoeld hebben we de afgelopen vier jaar allemaal wel wat, en in die tijd is ondubbelzinnig duidelijk geworden dat je als stemvee bij een ander dan de VVD moet zijn om van enig beleid vruchten te kunnen plukken.
  Cunning plan of niet.

 2. 3

  De afgelopen vier jaar ging over ‘Nederland sterker uit de crisis’

  Wat een gotspe! Als het daar om ging dan is dit een van de slechtste kabinetten ooit: De rekening van Rutte. Dankzij bezuinigingen is de groei ver achter gebleven, kunnen grote aantallen mensen geen werk vinden en loopt de overheid belastinginkomsten mis. Een grote faal dit.

 3. 4

  Ik heb een plan. Namelijk: beschermen wat we met elkaar hebben bereikt en daarbij nog verdere verbeteringen aanbrengen … een land wat innovatiever is, waar meer banen zijn, waar normen en waarden centraal staan

  Wat een loze lege babbel, vooral gezien @3. Goeie hemel, nog meer van dat beleid. Keihard nog wel!

 4. 7

  @4: maar let op: in maart zijn er weer hele volksstammen die erin trappen en weer op de partij van deze windvaan stemmen. Inclusief de mensen die hard geraakt zijn, maar om een of andere reden blijven denken dat zij tot de VVD-achterban behoren (een inkomen van < 2x modaal).

 5. 8

  @7:
  Ook de hogere inkomens hebben op de langere termijn geen baat bij VVD-beleid. De economie is gebaat bij consumeren, maar dat is juist wat de VVD bestrijdt. De VVD haalt koopkracht weg bij het merendeel van de consumenten en sloopt zo ook de potentiële toekomstige inkomsten van producenten en beleggers.

 6. 9

  @8: maar dat is typisch des VVD’s: volstrekt geen langere termijnblik. Alleen gericht op de zeer korte termijn, en dan geldt enkel: zelf zoveel mogelijk geld naar binnen harken. Dat hun gedroomde beleid inderdaad resulteert in het zichzelf in de voet schieten lijkt volstrekt een zorg voor later, zoals ze elk wezenlijk probleem het liefst bij anderen neerleggen.

 7. 12

  Premier Rutte is de baas van ons land, een beetje eerbied a.u.b. voor deze man, die ons land leidt met al die beterweters aan de zijlijn. Hij durft met de socialisten van de arbeiderspartij een verbond te sluiten waarbij allerlei noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd.

  Helaas, zo schrijft de Telegraaf vandaag op pagina 2 en 3, is heel de integratie mislukt. Afspraken van zijn eerste kabinet met de christen-democraten en Wilders zijn helemaal niet uitgevoerd. Alleen de rechten, niet de plichten voor de nieuwe medelanders. Want Klijnsma schuift al haar verantwoordelijkheid af naar de gemeenten, waar bijvoorbeeld in Amsterdam een rooie wethouder helemaal niets doet. Op geen Nederlands leren volgen geen sancties. Werk zoeken hoeft niet, zolang ze maar geholpen worden bij de plaatselijke sociale dienst met een vracht geld, enz. enz.

 8. 13

  Vervolg op mijn vorige reactie.

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over 1,5 jaar. Dan pas kan het landelijk beleid waar onze geliefde premier voor staat worden uitgevoerd in de gemeenten, mits de PvdA en haar bondgenoten massaal de rug wordt toegekeerd.

  Dan moet allereerst zoals oud-minister Bomhoff heel goed al zag op zijn ministerie, de plaatselijke koninkrijkjes van hoge bobo’s op de stadhuizen worden uitgemest en worden opgeruimd.

  Jammer genoeg, is nu de beleidsambtenarenpartij D66 aan de macht in veel grote steden. D66-ers houden vooral van (gelijkgestemde hoogopgeleide) praatgrage rapportschrijvers die conferenties houden om de twee weken. Met alle kwalijke gevolgen van dien zoals u zult begrijpen. Want alles komt geen millimeter verder.