Midterm 2014 | Georgia: cruciale staat voor de Democraten

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022
Serie:

ACHTERGROND - Er moet in de verkiezingsnacht van dinsdag 4 november als de Midterm-verkiezingen worden gehouden een klein wondertje gebeuren, willen de Democraten de Slag om de Senaat winnen van de Republikeinen.

Slechts in drie van de tien senaatverkiezingen in toss up states – North Carolina, New Hampshire, Colorado, Kansas, Arkansas, Alaska, Georgia, Kentucky, Louisiana, Iowa – zijn de Democraten de bovenliggende partij. Dat is in New Hampshire, North Carolina en Georgia, hoewel de voorsprong van de Democratische kandidaten in deze staten slechts een neuslengte bedraagt.

Daarnaast ligt de Onafhankelijke kandidaat in Kansas met een neuslengte voor op zijn Republikeinse tegenstrever. Deze Onafhankelijke politicus zal als hij wint toetreden tot de Democratische senaatsfractie. De Democraten komen dan nog één staat tekort om de Senaat te behouden. Daarvoor moeten ze tegen de verwachtingen in het tij zien te keren in Colorado, Iowa of Alaska. Dan is de zetelverdeling in de Senaat tussen de Republikeinen en de Democraten 50-50, en geeft de stem van Vice-President Joe Biden als voorzitter van de Senaat de doorslag.

georgia-quarter

Cruciaal voor de Democraten om de meerderheid in de Senaat te behouden is de staat Georgia, waar Michelle Nunn, de dochter van de Democratische veteraan in de senaat Sam Nunn (inmiddels gestopt), de neerwaartse trend voor Democratische kandidaten voor de senaat – in New Hampshire, North Carolina, Kansas en Iowa verliezen de Democratische kandidaten terrein op hun Repubikeinse tegenstanders – lijkt te breken. Nunn staat voor in de  twee peilingen van SurveyUSA en CNN, die afgelopen weekend werden gepubliceerd, op haar Republikeinse tegenstander, zakenman David Perdue.

Een paar weken geleden keek Nunn nog tegen een achterstand aan. De Republikein Perdue was duidelijk de favoriet, maar de afgelopen weken vocht Nunn zich terug in de race door de aandacht te vestigen op de betrokkenheid van Perdue bij het outsourcen van Amerikaanse banen. In een formele verklaring zei hij in 2005 dat hij trots was op het outsourcen van banen. Nu ontkent hij dat. Dit thema doet het altijd erg goed bij werkend Georgia en zet Perdue neer als een kapitalist die weinig geeft om de banen van gewone bevolking van Georgia. Erg handig was zijn uitspraak niet tegen zijn Republikeinse achterban, dat kiezers niet druk moesten maken om de werkloosheid in Georgia, die met 7,8% hoger ligt dan het nationale gemiddelde (6,2%).

Nunn houdt zoals veel Democratische kandidaten voor de senaat afstand tot President Obama, die bij het overwegend blank Midterm electoraat, zeker in het Zuiden, erg onpopulair is. Nunn moest zich verdedigen tegen een Republikeins campagnespotje waarbij Nunn samen met Obama te zien was op een misleidende foto. Die foto was volgens Nunn genomen op een eerbetoon aan George H.W. Bush.

Nunn heeft in de voorverkiezingscampagne voorzichtig gemanoeuvreerd tussen de populariteit van Obamacare bij de Democratische achterban en de impopulariteit van Obamacare bij de blanke kiezers door het doel van universele gezondheidszorg te ondersteunen maar Obamacare niet in zijn geheel te steunen. Volgens Nunn moet de zorgwet van Obama hervormd worden. Zoals veel Democraten in het Zuiden heeft Nunn ook gepleit voor een reisverbod voor inwoners van Afrikaanse landen met gevallen van Ebola. Dit is rechtse agitprop van de Republikeinen die het goed doet in deze campagne. Door dit standpunt over te nemen is Nunn minder gevoelig voor Republikeinse aanvallen in de laatste week van de campagne.

Afgelopen zondag bestreden beide kemphanen, Nunn en Perdue, te vuur en te zwaard in het laatste televisiedebat voor de verkiezingen van volgende week dinsdag. Perdue werd hard aangepakt op het outsourcen van banen en Nunn werd aangevallen op haar overeenkomsten met Obama. Obamacare, generaal pardon voor illegale immigranten, hogere belastingen, beroerde werkgelegenheid en een falend economisch beleid van Obama, werd Nunn allemaal voor de voeten geworpen. Gelukkig ging het veel beter toen er een neoconservatieve Republikein in het Witte Huis zat.

Nunn verdedigde zich tegen deze aanvallen door op te sommen waar ze allemaal met Obama van mening over verschilt. In tegenstelling tot Obama is Nunn, net als de vakbonden vanwege de werkgelegenheid die dit oplevert, voor de aanleg van de Keystone oliepijplijn, een project waar conservatieve Republikeinen vol van zijn. Nunn maakt zich zorgen over het begrotingstekort en de staatsschuld. Zij is zelfs voorstander van balanced budget amendment in de Grondwet en ze is tegen bezuinigingen op federale uitgaven voor de oorlogsindustrie defensie.

Nunn is ook tegen strenge wapenwetgeving met uitzondering van het screenen van wapenbezitters zodat criminelen en geesteszieken geen wapen kunnen krijgen. Nunn is tegen het intrekken van Obamacare en tegen de sluiting van de federale overheid om die reden. Nunn is voor het homohuwelijk en tegen het beperken van abortus. Nunn is voor het verlengen van de werkloosheidsuitkeringen, verhoging van het minimumloon, voorstander van strenge regulering van Wall Street en voor verlaging van de belasting op bedrijven. Nunn is ook tegen het sturen van troepen naar Irak. Dit zijn niet de standpunten van een hele linkse Democraat, maar van een typische zuidelijke Democraat, een moderate met conservatieve trekjes.

Perdue is wel een hele rechtse Republikein, die pleit voor afschaffing van de inkomstenbelasting en voor invoering van een nationale omzetbelasting, tegen iedere belastingverhoging is. Verder is hij voor het afschaffen van Obamacare en voor de sluiting van de federale overheid in 2013. Hij is voor het verder beperken van abortus, tegen het homohuwelijk, tegen het legaliseren van illegale immigranten, eerst moet de grens bewaakt worden. Hij is tegen het verhogen van het minimumloon, tegen strenge regulering van de financiële sector, voor verhoging van het schuldplafond, tegen iedere beperking van het vrij wapenbezit, tegen strenge regels voor campagnefinanciering en tegen het stimuleren van economische via overheidsuitgaven.

Nunn en Perdue zijn beiden outsiders in de politiek. Nunn is minder partijdig dan Perdue die de Democraten wil tegenwerken vanwege hun falend beleid. Nunn wil juist samenwerken met de Republikeinen om problemen te kunnen oplossen. Perdue vindt dat het land de verkeerde richting in is geslagen en wil daarom een keiharde bocht naar rechts maken. Beide kandidaten scoren nog geen 50% doordat de Libertarische kandidaat Amanda Swafford 5% scoort, zodat er een run off nodig is. Het is niet duidelijk in wiens voordeel een tweede ronde zal zijn omdat de libertarische kandidaat op sociaal-economisch gebied erg rechts is maar op sociaal-culturele thema’s zoals drugs, homohuwelijk en abortus erg progressief is.

Als Nunn de senaatsverkiezingen wint tijdens de Midtermverkiezingen van 4 november dan is dat mede het gevolg van de veranderde samenstelling van het electoraat in Georgia. Het aandeel blanke kiezers in het aantal geregistreerde kiezers is gedaald van 72% naar 58%, het aantal zwarte kiezers is gestegen naar 29%. Bijna 1 miljoen niet-blanke kiezers zijn geregistreerd sinds 2008 tegenover slechts ruim 100.000 blanke kiezers. Nunn scoort als pragmatisch politica beter onder de blanke kiezers in de suburbs, die veel conservatiever zijn dan bijvoorbeeld in Virginia. Indien deze demografische ontwikkeling zich doorzet in Georgia, dan zal Georgia binnen 10 jaar een Democratische staat worden, net als die andere nieuwe southern swing states als North Carolina en Virginia. Een overwinning van Nunn markeert deze demografische ontwikkeling naar een veel sterkere Democratische vertegenwoordiging in het Zuiden.

UPDATE: uit de laatste peilingen van vandaag blijkt de Republikein Perdue voor te staan met 3%. Het blijven dagkoersen tot verkiezingsdag.

Reacties (1)

#1 Folkward

Toch erg jammer van die tweepartijenpolitiek. Zeker als de grens langs etnische lijnen lopen:

Als Nunn de senaatsverkiezingen wint tijdens de Midtermverkiezingen van 4 november dan is dat mede het gevolg van de veranderde samenstelling van het electoraat in Georgia. Het aandeel blanke kiezers in het aantal geregistreerde kiezers is gedaald van 72% naar 58%, het aantal zwarte kiezers is gestegen naar 29%.