Menselijk schild: een Israelisch voorrecht

jonge palestijn vastgebonden op israelische jeepTerwijl oorlogsmisdaden van Palestijnse strijders worden benadrukt, negeert de Tweede Kamer structureel Israëlische oorlogsmisdaden. De kwestie van het gebruik van menselijke schilden tijdens de Gaza-oorlog maakt dat pijnlijk duidelijk. Deze vooringenomenheid staat een koele analyse van de feiten en daarmee een onpartijdige benadering van het slepende conflict in de weg.

Van 27 december 2008 tot 18 januari 2009 vond operatie Cast Lead plaats. Het Israëlische leger bombardeerde de Gazastrook en viel die daarna binnen. Hierdoor kwamen ongeveer 1400 Palestijnen om het leven, in meerderheid burgers. Aan Israëlische zijde kwamen dertien mensen om, onder wie drie burgers. Israëlische politici en officieren beschuldigden Hamas ervan veelvuldig Palestijnen als menselijk schild in te zetten – de oorlogsmisdaad waarbij burgers gedwongen een fysieke bescherming vormen voor militaire doelen. Daarom zouden er zoveel burgers zijn omgekomen.

Vooral Israël gebruikt menselijke schilden.

Onafhankelijke rapporten vertellen echter een heel ander verhaal. Onderzoek van Amnesty International wijst bijvoorbeeld uit dat ‘contrary to repeated allegations by Israeli officials of the use of human shields, Amnesty International found no evidence that Hamas or other Palestinian fighters directed the movement of civilians to shield military objectives from attacks.’ Grofweg hetzelfde concludeert het rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, beter bekend als het Goldstone-rapport. Human Rights Watch vond wel aanwijzingen voor misbruik van burgers. De NGO houdt het erop dat Palestijnse strijders twee keer raketten afvuurden nabij burgerdoelen met de intentie dat Israël niet terug zou slaan, wat neerkomt op het gebruik van menselijke schilden.

Niet alleen spreken deze en andere rapporten de Israëlische beschuldiging tegen, ze stellen tegelijkertijd vast dat juist Israël zich schuldig maakte aan het gebruik van Palestijnse burgers als menselijk schild. ‘In several cases Israeli soldiers (…) used civilians, including children, as human shields, endangering their lives by forcing them to remain in or near houses which they took over and used as military positions. Some were forced to carry out dangerous tasks such as inspecting properties or objects suspected of being booby-trapped,’ aldus Amnesty International.

Het Goldstone-rapport beschrijft ‘four incidents in which the Israeli armed forces coerced Palestinian civilian men at gunpoint to take part in house searches during the military operations. The men were blindfolded and handcuffed as they were forced to enter houses ahead of the Israeli soldiers. (…) This practice amounts to the use of Palestinian civilians as human shields and is therefore prohibited by international humanitarian law.’

Human Rights Watch berekende dat Israël bij deze oorlog minimaal 21 keer gebruik zou hebben gemaakt van Palestijnen als menselijk schild. Dat zou volgens deze NGO overigens niet hoeven verbazen, aangezien Israël zich in de periode voor de Gaza-oorlog al tientallen keren schuldig zou hebben gemaakt aan deze oorlogsmisdaad.

Den Haag: alleen Hamas gebruikt menselijke schilden

Wie de Nederlandse politieke discussie over bovenstaande bestudeert valt echter op dat de balans daarin ver te zoeken is. Continu wordt Hamas er namelijk door politici van beschuldigd menselijke schilden in te zetten, terwijl Israël er nooit mee in verband wordt gebracht.

Toenmalig Kamerlid en VVD’er Hans van Baalen is hiervan het meest illustratieve voorbeeld. In het debat van 14 januari 2009, dus nog tijdens de oorlog, stelde hij het zo duidelijk als het kan: ‘Hamas gebruikt een menselijk schild. Israël gebruikt geen menselijk schild.’ Dat voor beide beweringen dan nog helemaal geen bewijs is maakte Van Baalen kennelijk niets uit. De VVD’er voegde er nog aan toe dat ‘wij (niet) gaan praten met wie een menselijk schild gebruikt.’

Dit blijkt een zeer breed gedeelde opvatting in de Tweede Kamer. Een motie tijdens hetzelfde debat, die voorstelt ‘geen bilaterale contacten aan te gaan met Hamas’ omdat, onder andere, ‘Hamas (…) zijn eigen bevolking inzet als menselijk schild,’ kreeg flinke steun. D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk, dan goed voor 93 zetels (nu 87), stemden voor aanname.

Toen deze motie werd aangenomen waren er nog geen onafhankelijke rapporten die vaststellen dat vooral Israël menselijke schilden gebruikte. Maar in de Tweede Kamer maakt dat niets uit. Ook na het verschijnen ervan blijven politici volhouden dat enkel Hamas en niet Israël gebruikmaakte van menselijke schilden.

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken en CDA’er Maxime Verhagen, bijvoorbeeld, zei in een debat van 29 september 2009, nota bene naar aanleiding van het Goldstone-rapport, dat ‘Hamasleiders (…) een einde moeten maken aan (…) het gebruiken van burgers als menselijk schild.’ Andere politici lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Niet één politicus wees er in het debat op dat juist Israël menselijke schilden gebruikte.

Tekenend voor de selectieve verontwaardiging van de Nederlandse politiek is de Kamerbrief van Verhagen van 25 september 2009. Daarin worden verschillende onderzoeken beschreven. In maar liefst vier daarvan wordt vastgesteld dat Israël menselijke schilden gebruikte. In drie gevallen laat de brief dit onvermeld. Alleen bij het vierde rapport, van de Israëlische NGO Breaking The Silence, wordt genoemd dat Israëlische soldaten toegeven Palestijnen ingezet te hebben als menselijk schild. Verhagens reactie is kenmerkend en zorgde ervoor dat hij er serieus op in hoefde te gaan: ‘deze anonieme getuigenissen kunnen niet beschouwd worden als onafhankelijk onderzoek dat gericht is op het optreden van beide partijen gedurende de Gaza-oorlog.’

Het wordt nog erger. In november vorig jaar werden twee Israëliërs veroordeeld voor het gebruik van menselijke schilden ten tijde van de Gaza-oorlog. Ze dwongen een Palestijnse jongen van negen jaar om objecten te openen waarvan ze vermoedden dat er explosieven in verborgen zaten. Voor het in de waagschaal stellen van het leven van dit kind kregen de twee Israëliërs een ongewoon lage straf: drie maanden voorwaardelijk en degradatie in rang. Dat is overigens een veeg teken, aangezien soldaten zo nauwelijks ontmoedigd worden in een volgende oorlog opnieuw gebruik te maken van menselijke schilden.

Maar ook deze veroordeling zorgt er tot nu toe in de Tweede Kamer niet voor dat Israël in verband wordt gebracht met het gebruik van menselijke schilden. De veroordeling is zelfs nooit aan de orde geweest. De enige verwijzing naar menselijke schilden sindsdien komt van Kamerlid Wim Kortenoeven. In een debat van 6 januari 2011 wees de PVV’er erop dat de Verenigde Naties een aantal scholen wil bouwen in de Gazastrook in de buurt van een Hamasbolwerk. Kortenoeven benadrukte dat Israël dat een slecht idee vindt, want ‘de schoolkinderen (zouden) daarom in een mogelijke nieuwe confrontatie tussen Israël en Hamas als menselijk schild worden aangewend.’

Alleen Israël mag menselijke schilden gebruiken

De bovengenoemde, zorgvuldig gedocumenteerde en onafhankelijke rapporten van gerespecteerde mensenrechtenorganisaties concluderen allemaal dat vooral Israël zich tijdens de Gaza-oorlog schuldig maakte aan het gebruik van menselijke schilden. Maar deze bevindingen hebben geen enkele invloed op het politieke debat. Politici klagen slechts over, en nemen maatregelen tegen, het aanzienlijk minder frequente gebruik van menselijke schilden door Hamas. Cynici zouden daardoor tot de bizarre conclusie kunnen komen dat alleen Israël Palestijnse burgers als menselijke schilden mag gebruiken.

Lees meer bij Jip van Dort.

Reacties (52)

#1 davidk

Goede post. Ik ben moemnteel bezig in beyond chutzpah van Finkelstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Chutzpah)
Dit is weer een mooie recente aanvulling er op. Ik vind het altid moeilijk om in discussies met concrete feiten te komen, maar deze post is weer een goede :)

 • Volgende discussie
#2 Hans Verbeek

Pas op met dit soort berichtjes. Voor je het weet ben je antisemiet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Weerman

@ 2:

True helaas. Terwijl het een helemaal niets met het ander te maken heeft. Ik heb geen problemen met Joden, maar wel met een koloniaal regime waarvan we het maar normaal moeten vinden dat er “ultranationalistische / -religieuze” partijen in het kabinet zitten. Israël is hard op weg om precies zo te worden als de staat die aanleiding voor haar vorming vormde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Waar blijft Likoed.nl om te benadrukken dat alle rapporten vooral gebiased waren, dat hullie begonnen en dat Israël een democratische rechtstaat is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Thom

@3 jij hebt duidelijk een lesje geschiedenis nodig.

Er zit aan beide kanten veel haat zolang dit min of meer gecontroleerd wordt blijft de situatie waarschijnlijk zoals deze nu is. Helaas wordt de haat van de Palestijnen door Israël onder controle gehouden en de haat van de Israëliërs ook.
Als die controle wegvalt volgt waarschijnlijk een afrekening, en die afrekening zal waarschijnlijk veel lijken op hetgeen jij doelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 piet

Je kan Nederland niet verwijten met twee maten te meten. In het stuk staat letterlijk: “Een motie tijdens hetzelfde debat, die voorstelt ‘geen bilaterale contacten aan te gaan met Hamas’ omdat, onder andere, ‘Hamas (…) zijn eigen bevolking inzet als menselijk schild,’ kreeg flinke steun

Israel gebruikt niet de eigen bevolking als menselijk schild.
Als je niet-onderdanen daarvoor gebruikt is het dus toegestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cracken

Ach, beide kanten zijn bij het voortzetten van het conflict gebaat.
Hamas/Fatah omdat ze dan bij enige haat tegen hun leiders die af kunnen leiden door voor wat dan ook naar Israël te wijzen en de volkswoede daar op te focussen, of dat nou gerechtvaardigd is of niet.
En voor de Israëlische politiek hetzelfde eigenlijk, dat ze het electoraat bang kunnen houden door de Palestijnen als de ultieme boogeyman aan te wijzen en daarmee allerlei wetten er door heen kan drukken in het eigen politiek belang.
En aan de linkerzijde in Israël is het voortzetten van het conflict handig omdat ze dan naar rechts kunnen wijzen en zeggen dat zij er niks aan doen.

De enige die er niks beter van worden zijn de inwoners van beide landen/gebieden, maar ja dat is minder belangrijk.

Beetje off-topic verder, maar ’t moest er even uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 su

@6: Als je niet-onderdanen daarvoor gebruikt is het dus toegestaan.

Onzin. De Geneefse conventie verbiedt het gebruik van niet-strijders, ongeacht van welke origine, als schild. Daarnaast erkent Israël meen ik de Palestijnse gebieden niet als autonoom land.

p.s.: Onderdanen kom je alleen in een koninkrijk tegen. En ook niet altijd, zoals Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 piet

@8
was meer als een soort ‘grapje’ bedoeld, ze beklagen zich over het gebruiken van ‘eigen bevolking’ als menselijk schild door Hamas, en niet over het gebruiken van ‘niet-eigen bevolking’ door Israel. Dus de conclusie is….
Dat het allebei fout is dat snap zelfs ik nog wel.

Overigens, iets serieuzer: boze tongen durven wel eens te beweren dat het opheffen van de bezetting van Gaza (een inwoner van door jou bezet gebied valt uiteindelijk toch een beetje onder jouw bevolking) voornamelijk bedoeld was om operaties als Cast Lead mogelijk te maken…

p.s. Zoals je ziet heb ik n.a.v. jouw p.s. ‘onderdanen’ veranderd in ‘bevolking’.
Wist ik eigenlijk niet, weer wat geleerd waarvoor mijn dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@9: Sorry, had de ironie teken idd niet geparsed :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Olav

Los van #8, Israël gebruikt natuurlijk wel degelijk eigen mensen als schild, of in elk geval als wapen. Namelijk de bewoners van de “nederzettingen” op de Westoever.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Likoed Nederland

@Bismarck

Israel verbiedt het gebruik van menselijke schilden uiteraard, want het volgt het oorlogsrecht. Desondanks zijn er van de Gaza oorlog voor zover ons bekend twee bewezen gevallen waar soldaten zich hier toch schuldig aan hebben gemaakt, in strijd met de instructies.
Die Israelische soldaten zijn uiteraard daarvoor gestraft.

Dat is wat anders dus dan bij Hamas, waar menselijke schilden als bewuste tactiek worden ingezet.
Wij hebben wat voorbeelden ondersteund door beelden verzameld op http://www.likud.nl/schild.html

Hamas ziet drie voordelen in deze oorlogsmisdaad als tactiek:
1. Hun strijders hebben dekking.
2. Als er burgerdoden vallen krijgt Israel toch wel de schuld.
3. De doden gaan als martelaar rechtstreeks naar het Islamitisch paradijs.

De geallieerden in Afghanistan weten er ook alles van met de Taliban.

Dus ziet u op bovenvermelde pagina ook een Hamas woordvoerder verklaren:
“Wij gebruiken vrouwen en kinderen als menselijk schild.
De zionisten weten niet dat het Palestijnse volk methoden van dood en het opzoeken van de dood hebben ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild.
Zij doen het fantastisch. Wij houden zo van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.”

Hamas Al-Aqsa TV (Gaza), 29 februari 2008.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HPax

A De Palestijnse cultuur kent zeker de discontinuiteit: gewapende strijder(soldaat) – ongewapende burger (non-combattant), maar dit slechts als een Westers onderscheid dat zij behendig weet uit te buiten.

Voor zichzelf hangen de Palestijnen die discontinuïteit als waarde niet aan. De Palestijnse is een totalitaire cultuur waarin jong en oud* combattant is. En dit geeft de reden waarom Palestijnen het zich moreel kunnen veroorloven bijv. raket-lanceer inrichtingen (RLI) in zeer drukt bevolkte gebieden Palestijnse gebieden op te stellen. Voor hen is die bevolking daar intern mede-strijdend, maar vis-á-vis Israel een ‘menselijk schild’. (On)menselijk schild. Daar gaat deze ‘posting’ toch over?

En nu Israël. Valt het geplaagd door raketten zo’n RLI aan, loopt het alle kans quasi-non-combattanten te doden en te verwonden en schreeuwt de hele wereld dat Israël oorlogsmisdaden bedrijft, in casu een ‘menselijk schild’ niet respecteert. Een schild waarop je niet mag schieten, dat schild wel op jou.

B In 2008-2009 ondernam Israël in Zuid-Israël en in de Gaza-strip militaire actie. Nadat Hamas 6000 raketten op Israël had afgevuurd, was het wel tijd geworden daar iets aan te doen.

Na beëindiging van dat optreden gaf de UNO via een van haar suborganen de opdracht aan een commissie o.l.v. R. Goldstone om onderzoek te doen naar: ‘alle schendingen van internationale mensen rechten en internationaal humanitair recht door de bezettende Macht, Israel, tegen het Palestijnse volk in heel bezet Palestijns gebied, in het bijzonder in de Gaza Strook, als gevolg van de doorgaande agressie’ enz,

Om te beginnen merk ik op dat Israël Gaza niet bezet en het ook geen agressie pleegde. Israël verdedigde zich tegen Hamas dat 6000 raketten op Israël had afgevuurd.

In het licht van deze feiten had Goldstone zijn missie nooit mogen aanvaarden. Twee strijden, een mag maar bij voorbaat schuldig zijn. Een bizarre opdracht. Of niet. Want dat van die ‘menselijke schilden’ in Palestijnse gebieden wist de UNO al lang – dat is daar doodgewoon – en hoefde Goldstone dat niet meer uit te zoeken.

* In feite kennen Palestijnen ook de waarde ‘kind’ niet. Voor hen zijn kinderen volwassenen in de dop. Authentieke videoclips van een Palestijns TV-kinderprogramma (iets met een Palestijnse Micky Mouse) illustreren dat. De zeer jonge kinderen wordt Jodenhaat ingegoten, en het verlangen naar martelaarschap in de zin van terroristische aanslagen. Alsof ze volwassenen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 piet

stuitte eerder vandaag op deze ‘propaganda’
http://www.rememberthesechildren.org/remember2000.html
(en na 2000 kan je dan doorklikken naar 2001 etc.)
Allemaal menselijke schilden natuurlijk.
Mooi klusje voor LN en HPax om dat even te debunken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Cracken

Likoed, wat ik niet snap is waarom je Israël en Hamas überhaupt vergelijkt.
Israël moet zich toch juist aan een hogere standaard houden en worden gehouden omdat ze een democratie en rechtstaat zijn op westerse grondslag.
Israël moet toch ten alle tijden de moral highground hier zoeken juist omdat ze zeggen dat ze een democratische rechtstaat zijn. Dus niet als het lastig wordt haar idealen te grabbel gooien om ten alle koste de winst te behalen.
Want die winst wordt toch wel erg hol als je daarmee de democratische rechtstaat de nek hebt omgedraaid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Prediker

@12; hoe handig voor de apologeten van Israël dat Hamas in een toespraak aan z’n eigen mensen precies dat zegt waar Israël Hamas van beschuldigt. Beetje te handig, als je het mij vraagt.

O wacht, het is een MEMRI-vertaling. MEMRI, dat was toch die organisatie die opgezet was door zionisten en Israëlische veiligheidsmensen om Westerlingen te overtuigen dat de Arabieren allemaal bloeddorstige griezels zijn en dat men dus Israël moet blijven steunen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ernest

@15 Sorry, maar ik vind dat Hamas en Israel zich aan dezelfde standaard moet houden. Als Hamas zich aan een lagere standaard mag houden, mogen mensen zich dan ook aan een andere standaard houden als Hamas er een potje van maakt? Mensenrechten zijn universeel. Ik zie eerlijk gezegd ook de koppeling met “democratische rechtsstaat” niet zo. Een meerderheid in een land kan makkelijk besluiten om de mensenrechten aan zijn laars te lappen, en in het geval van Israel gebeurt dat dus ook. Israel verlaat zijn “moral highground” (wat overigens erg aanmatigend overkomt) keer op keer omdat straffen daar betekent “voor jou telt geen moral highground”. Voorbeelden te over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cracken

@17
Ik zeg niet dat Hamas zich aan een lagere standaard mag houden, maar dat ik van een liberale democratie als Israel ten alle tijde meer verwacht. En van Hamas niet omdat dat nou eenmaal een terroristische organisatie is.

Ik ga er ook niet van uit dat de Nederlanders in Afghanistan bermbommen gaan leggen en dan naar de taliban wijzen en zeggen dat zij dat ook doen, dus dat het mag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jip van Dort

@Likoed Nederland

Je schrijft dat de Israëlische soldaten uiteraard zijn gestraft voor het gebruiken van Palestijnse kinderen als menselijk schild. Strikt genomen klopt dat, maar ik neem aan dat je het met me eens bent dat degradatie in rang nou niet bepaald een gepaste straf is voor deze oorlogsmisdaad. We hebben het over oorlogsmisdaden! Bovendien schrijft Human Rights Watch over zeer sterke aanwijzingen voor minimaal 21 gevallen van het gebruik van menselijke schilden door Israël. Daar gebeurt niets tegen. Dat geldt ook voor gevallen hiervan van voor de Gaza-oorlog. Het verbieden van menselijke schulden zonder vervolgens serieus te vervolgen indien dat wel gebeurt wekt de indruk dat Israël het geen groot probleem vindt. En, zoals ik schrijf in het artikel, is hierdoor de kans groot dat in een volgende oorlog Israëlische soldaten opnieuw onschuldige Palestijnse burgers als menselijk schild zullen inzetten.

Je schrijft verder dat Hamas doelbewust menselijke schilden gebruikte in de Gaza-oorlog. Dat wordt nu juist deels tegengesproken door onafhankelijke rapporten. Het kwam wel voor, maar op veel minder grote schaal dan Israël beweert. Human Rights Watch heeft het over twee gevallen. Dat zijn de feiten.

Bovendien schrijven de rapporten die ik in mijn stuk noem dat de Palestijnse strijders vrijwel geen mogelijkheid hadden om niet vanuit bewoond gebied raketten af te vuren (en zo het risico nemen dat er een Israëlische reactie komt), aangezien de openluchtgevangenis die Gaza is zwaar overbevolkt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cracken

“Bovendien schrijven de rapporten die ik in mijn stuk noem dat de Palestijnse strijders vrijwel geen mogelijkheid hadden om niet vanuit bewoond gebied raketten af te vuren”

Dan moet je dus niet vreemd opkijken dat de tegenstander terug vuurt op de plek waar vandaan je op hen schiet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jip van Dort

@Cracken

Inderdaad. En daar zullen ze ook niet van opkijken. Ze kennen hun vijand.

Maar dit alles gaat wel voorbij aan mijn punt: De Nederlandse politiek beschuldigt en straft Hamas wel als het menselijke schilden gebruikt, maar Israël niet, terwijl die er vaker gebruik van maken. Dat is erg hypocriet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ernest

@21 Ik denk dat de hypocrisie zal blijven bestaan omdat Israel bewondering oogst doordat het stoere jongens mentaliteit en gedrag heeft dat in de softe Nederlandse politiek eigenlijk niet mag. Israel mag gewoon zeggen: “En nou is het gvd voorbij met dat gedoe” als het genoeg heeft van wat de tegenstander doet of gewoon zijn zin wil hebben en dan mensen oppakken, klappen verkopen, huizen bouwen of slopen, bomen kapot maken. Echte mannen dingen ook. Ze houden daar gewoon van aanpakken, dat doen ze ook met hulpverlening overigens, en dat is allemaal machtig om te zien.

Nederlandse politici die eigenlijk ook best wel eens willen ingrijpen mogen dat niet, want dat is onethisch, enzovoort, maar diep in hun hart zouden ze ook wel eens korte metten willen maken maken met dingen die hun niet bevallen. Maar ja, hier moet alles eest overlegd worden, met een commissie hier en werkgroepje daar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cracken

@22
Toch liever een commissie of werkgroep dan een Hellfire raket door m’n raam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 HPax

De natie Israël wordt in haar naakte bestaan bedreigd, geen een andere existentieel door Israël.
Beschikt Israël t.o.v. zijn directe belagers over de techno-macht, het kan die i.v.m. de internationale verhoudingen niet volledig ontplooien. Schermen met een oppermachtig Israël
tegenover een massa vertrapte, onmachtige Palestijnen is dan ook bedrieglijk, dit nog afgezien van het algemene feit dat ‘macht’ toch al nooit een ‘zero-sum’ factor is. (Talcot Parsons)

Op een video-clip zag ik een beer, steeds weer aangeblaft en aangevallen door honden. Het machtige dier kon niets doen. Een gruwelijk beeld. Die beer doet mij aan Israël denken.

Israël wordt van alle kanten onder aantijgingen bedolven. Al dan niet gerechtvaardigd dienen ze te worden beoordeeld in het licht van boven ontwikkelde these, die makkelijk te weerspreken is, maar overigens onweerlegbaar.

Waar Jip van Dort (JIP) in zijn artikel doet is een bijdrage leveren aan het nominaal opwerken van Israëlitische ‘misgrepen’ van meest militaire aard tot op een niveau dat ze internationaal kunnen worden begrepen en idem gestraft.
Voorbeeld. Indien Israëlitische militairen te laag naar JIP’s zin worden gestraft*, vindt hij dat geen gepaste straf voor een oorlogsmisdaad. ‘We hebben het over oorlogsmisdaden!’ zo schrijft en leert JIP zijn lezers, en zo verricht hij zijn boosaardig werk.’ In het kielzog van Goldstone. ’t Heet ook wel daimoniseren. Waarom hij dat doet, ik weet het niet. Het kan van alles zijn.

Ik vind het artikel van JIP: onwaar, onheilig, anti-Joods, anti-Israël.

*Voor het gebruiken van Palestijnse kinderen als menselijk schild’. In JIP’s ‘Posting’ wordt de leeftijd van een zo’n gebruikt kind genoemd: 9 jaar. In mijn ‘comment’ 13, laatste alinea ben ik op het Palestijnse begrip van ‘kind’ ingegaan, maar dat heeft JIP niet gelezen of begrepen.
Het argument dat ik daar toen ontwikkelde, wil ik versterken met op te merken dat de Palestijnen massaal vurige vereerders zijn van een figuur die het op zijn oude dag met een meisje van 9 deed. Leer het nou eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cracken

“De natie Israël wordt in haar naakte bestaan bedreigd, geen een andere existentieel door Israël.”

Als enige land in de regio met nucleaire wapens en de mogelijkheid die over de gehele regio te laten neerkomen zie ik niet in hoe Israël precies bedreigd wordt in haar naakte bestaan.
Er zijn zeker bedreigingen voor de nationale veiligheid van Israël, maar haar voortbestaan is tegenwoordig toch wel vrij zeker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Ernest

@24 “Israël wordt van alle kanten onder aantijgingen bedolven.” Wat is erger? Door aantijgingen te worden bedolven of door fosforgranaten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 HPax

@ 25 Denk relatief, denk mondiaal.
De Serven verkeerden t.o.v. de Albanezen in de materieel superieure positie, maar verloren toch de strijd om Kosovo.

@ 26 Een kinderachtige vraag die je in de gegeven context zelfs als ongepast zou kunnen opvatten. Vergeet niet: er zijn dodelijke aantijgingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Ernest

@27 antw op 25 Sorry, maar de Kosovaren kregen hulp van grote broer NAVO, dus dat klopt niet.

2 – De gegeven context van deze discussie is (het artikel van Jip van Dort over de rapporten over) het gebruik van menselijke schilden door het Israelische leger. Dat is in ieder geval geen aantijging, laat staan dodelijk, maar een feit. En een dodelijke aantijging is altijd nog figuurlijk, althans, als ik wel eens lees: “Dat was een dodelijke aantijging”, dan is de beschuldigde niet dood neergevallen. Vaak betekent “dodelijke aantijging” vooral dat iemand zich uit het openbare leven moet terugtrekken en de beschuldigingen niet zal kunnen weerleggen. Zijn of haar gezondheid wordt misschien hooguit aangetast als er psychosomatische klachten ontstaan – gedreven uit de geest in dit geval, of als de schaamte of het schuldgevoel zo groot is dat er zelfmoord wordt gepleegd.

Dan nog wat vragen over wat je schrijft in @24:
– waarom kon de beer niets doen tegen het blaffen en aanvallen van de honden? En waarom deden de honden dat?
– waarom maak je JIP van de naam als het gewoon Jip is en ook geen initialen zoals J.V.D.?
– waarom schrijf je demoniseren als daimoniseren, hoewel dat geen correcte schrijfwijze is? (Google maakt er ook meteen “demoniseren” van.)
– en wat is een “these, die makkelijk te weerspreken is, maar overigens onweerlegbaar”? Dat is toch een paradox, een tegenspraak, en contradictio? Want als iets “makkelijk te weerspreken is”, is het toch wél weerlegbaar, of omgekeerd, als iets “overigens onweerlegbaar” is, dan is het toch móéilijk of niét te weerspreken?

Je bedoelt het ongetwijfeld goed, maar ik vind je moeilijk te volgen hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Jip van Dort

@HPax:

Je schrijft: “Waar Jip van Dort (JIP) in zijn artikel doet is een bijdrage leveren aan het nominaal opwerken van Israëlitische ‘misgrepen’ van meest militaire aard tot op een niveau dat ze internationaal kunnen worden begrepen en idem gestraft.”

Ik heb allereerst een eenvoudige vraag aan jou HPax (H.P. ax): Vind jij dat Israëlische oorlogsmisdaden (je schrijft over ‘misgrepen’, maar het zijn oorlogsmisdaden) moeten worden gestraft? Je reactie wekt de indruk van niet.

Verder schrijf je: “Ik vind het artikel van JIP: onwaar, onheilig, anti-Joods, anti-Israël.”

Dat vind ik een bijzonder vreemde opmerking. Ik verwijs continu naar de feiten zoals opgenomen in de rapporten van onafhankelijke mensenrechtenorganisaties. Dat lijkt me niet ‘onwaar.’ Ik zie niet in waarom mijn stuk heilig dan wel ‘onheilig’ zou zijn. Volgens mij heeft het helemaal niks met welk geloof dan ook te maken. Er staat daar niks over in. Het stuk is evenmin ‘anti-joods’, want het zegt niks over joden. Religie heeft hier niks mee te maken. Het stuk is evenmin ‘anti-Israël’. Als je het goed leest valt je op dat het anti Nederlandse politici is, die het goed vinden dat Israël Palestijnse burgers inzet als menselijk schild terwijl dat een oorlogsmisdaad is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 HPax

@ 28
1) ‘@27 antw op 25 Sorry, maar de Kosovaren kregen hulp van grote broer NAVO, dus dat klopt niet.’

Mijn argument klopt wel. Zoals de Albanese Kosovaren niet alleen stonden tegenover de Serven, zo staan de Palestijnen ook niet in hun eentje tegenover Israël. De wereld is doordrenkt van een virulent anti-semitisme dat op alles kan uitlopen. Israël stelt territoriaal niets voor en is zo weggebombardeerd. En ook tegen een invasie vermomd als massa-immigratie is het niet bestand.

2) Ad de Beer: die was geketend en had geloof ik ook nog een soort van anti-bijtmasker op. De honden leken mij tegen hem opgehitst. Ik zag het op ‘Animal Planet’. Maakte een diep-tragische indruk op mij.

3) Demoniseren of daimoniseren. Ik schrijf en spel graag zoals ik het zelf het mooist vind. Op die van anderen heb ik nooit critiek, ook al lees ik: ‘ik vindt’. Zolang ik het maar begrijp.

4) De paradox = een tegen de verwachting in, is een klassiek geoorloofde stijlmiddel; en ook het gebruik ervan zeer aan te bevelen, omdat het leven paradoxaal is. Zoals de verhouding van het machtige Israël / de zwakke Palestijnen, en toch kan Israël niet veel tegen ze beginnen.

@ 29
Het beste wat ik in antwoord op jouw reactie denk te kunnen doen, is te verwijzen naar het weblog van Melanie Phillips, schrijfster van Londonistan.
Weblog: spectator.co. uk/melaniephillips. ZOEKEN: Goldstone Report.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Ernest

@30 Je diepgewortelde gevoelens kun je angsten noemen of empathie. Je schrijft uit je hart, maar laat het je verstand niet onnodig verwarren. Op de een of andere manier lijk je niet te zien dat Israël helemaal niet zielig en alleen is, maar gesteund wordt door ’s werelds supermacht en diens bondgenoten, over nucleaire en biologische wapens beschikt en er als enige land ter wereld zich niet voor hoeft te verantwoorden. Het beeld van Calimero-land is een vals beeld om mensen als jij, die behept zijn met een enorm gevoel voor de underdog, te misleiden. En dat lukt vrij goed bij jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sonja

Lachen dat Avi Likoed Israël met Hamas vergelijkt. Hij heeft geen hoge pet op van zijn beloofde land.

Ook lees ik hier dat bovenstaand artikel “anti-joods” zou zijn. Blijkbaar vindt die reageerder dat joden anders zijn dan andere mensen, aangezien de rest van de wereld zich gewoon aan de regels moet houden: geen mensenrechten schenden en geen oorlogsmisdaden plegen. Joden zijn dus ‘anders’, uitgezonderd, waar andere regels en normen voor gelden – waar doet me dat toch aan denken?

Het archaïsche (christelijke) antisemitisme is nog springlevend, het heeft alleen een ander jasje aangetrokken.

Jan Blokker had gelijk toen hij stelde dat “na de Tweede Wereldoorlog is het jodendom in de christelijke wereld vrijwel heilig verklaard en geen volk dat in die processie zo hard vooroploopt als de Nederlanders.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 HPax

@32
Ex-Premier Spanje Aznar dd 16.09.2010: ‘zonder Israel zijn we allemaal verloren’.

Waarom zei hij dat? Denk na!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 piet

Volgens mij wordt Israel juist bedreigd door de slechte beeldvorming die ontstaat door malloten als Wilders.
En door Netanjahu, die een collectieve straf uitdeelt in de vorm van 200 extra huizen voor ‘joodse’ menselijke schilden. Voor een inderdaad afschuwelijk vergrijp wat zoals het er nu uitziet misschien gepleegd is door de rancuneuze niet betaalde Thaise huisknecht.
Zal wel een Thaise moslim zijn, anders moet Geertje z’n mond weer ernstig gaan spoelen…
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=212115

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Prediker

@HPax, omdat Aznar een neoconservatieve zwatelaar is, die zionistische propaganda napapegaait?

Het idee dat als Israël onder de voet gelopen wordt door Hamas en Hezbollah (onwaarschijnlijk, met die kalashnikovs en amateurraketjes tegenover het meeste geavanceerde leger van het Midden-Oosten), ze dan richting Europa en Amerika komen is volslagen krankjorum. Of dat Iran dat zou doen.

a) Iran heeft regionale ambities (en wordt in die ambities dwarsgezeten door alle soennieten in de regio, plus kan niet tegen de militaire macht van de VS opboksen).

b) Hamas en Hezbollah zijn lokale bewegingen, die strijden tegen het zionisme. Als het ze ooit zou lukken om Israël te veroveren – zie eerdere opmerking waarom dat vrijwel uitgesloten is – dan zouden ze bovendien elkaar naar de strot vliegen. Soennieten – sji’ieten, weet u nog? Dat botert niet.

Maar goed, toegegeven, het zijn enge bewegingen verder, die er enge ideeën op nahouden. Geeft dat Israël het recht om oorlogsmisdaden te plegen en land te roven van een andere etnische bevolkingsgroep (de Arabieren)? Lijkt mij niet.

Ook al niet omdat Israël zelf enge nationalistische bewegingen heeft en enge clubs van rabbijnen die propageren dat de Arabieren verdreven moeten worden. Brrrr!

Jamaar, jamaar – die enge islam dan? Ja, wat is er met die enge islam? Als Israël wegvalt, dan gaat de Arabische Liga ineens de koppen bijeensteken en Europa binnenvallen ofzo? Zo grappig. Als je de afgelopen honderd jaar bekijkt, dan zijn het steeds Westerse machten geweest die militair hebben geintervenieerd en de dienst uitgemaakt in het Midden-Oosten en andere moslimlanden. Van de mandaatgebieden tot aan de inval in Irak en Afghanistan. De Arabische wereld maakt militair niks klaar (zelfs Libië kunnen ze niet uit de brand helpen, hebben ze ons voor nodig) en ze verdienen meer door handel met ons te drijven dan oorlog met ons te voeren.

Kortom, Aznar met z’n “zonder Israël zijn we allemaal verloren” praat poep. Wie zich een beetje informeert over de verhoudingen in de regio, de geschiedenis, de militaire krachtsverhoudingen, de economische belangen enzovoorts snapt dat, maar voor jou is dat blijkbaar te hoog gegrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 JanT

@HPax
Hoe komt het eigenlijk dat Israel militair superieur is, omdat ze gemuilkorft wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 HPax

De Geschiedenis barst van de voorbeelden van partijen die materieel sterk stonden, maar het desondanks aflegden tegen een in dat (materiële) opzicht als zwakkere beschouwde (en zijnde) partij. Door list, verraad, interne & externe verkeerde beoordeling enz.
Tussen haakjes: wat is de waarde van een tot de tanden gewapende peloton pacifisten?

Ik vraag mij af tot welke kinderachtige voorstellingen van zaken ik moet vervallen om dat wat uit zichzelf al zo objectief-evident is nog duidelijker te representeren. Ik kan het niet en, begin ik te begrijpen, eigenlijk hoef ik het ook niet. Wie kan mensen willens en wetens boosaardig of doctrinair verblind de realiteit doen zien; de werkelijkheid die ze heus wel kennen als ze een keer eerlijk tegenover zichzelf zijn. Voor de verandering.

Maar vooruit, men moet 2 mijlen met z’n vervelende tegenstander meegaan, en kom ik nog eens met een indringend voorbeeld van een superschurk die niet gek was. Een voorbeeld na enige aanpassing buitengewoon instructief voor deze tijd in onze regio en in het MO.

Eens ondernam Draculea een actie tegen de bedelaars in zijn land; hij roeide ze uit. Zijn te verwerpen daad rechtvaardigde hij aldus. ‘Deze mensen leven van het zweet van anderen, dus zijn zij waardeloos voor de mensheid. Het is een vorm van stelen. De gemaskerde dief in het woud eist jouw beurs, maar je kunt hem ontsnappen als je vlugger met je hand bent en sterker dan hij. Maar deze vagebonden nemen langzamerhand wat van jou is in bezit, door te bedelen, maar even zo goed nemen zij het. Zij zijn erger dan dieven. Mogen zulke mensen in mijn land worden uitgeroeid’.

Hier zien wij dus – ik leg het maar even uit – dat de ongewapenden het op den duur kunnen en zullen winnen van de gewapende dief; of ook van de dappere, gewapende soldaat. We behoeven niet in ieder opzicht met Draculea mee te gaan.
Kunnen we verder nog iets van Draculea leren? Ik denk na wat morele correcties van wel. Zo.

Ik neem de NMI* en stel daarbij immigranten en allochtonen individueel gezien nadrukkelijk niet gelijk aan bedelaars, rovers, dieven. Welnu, dan nog zou je in de NMI een alternatieve manier van land veroveren kunnen zien. Deed je dat normaal of ouderwets met soldaten die schieten en op wie je met je eigen soldaten mocht terugschieten, tegenwoordig kun je het ook via e/i/mmigratie doen. Mensen op zoek naar levensruimte overschrijden jaar in jaar uit druppelsgewijs en alsmaar brutaler en allengs in steeds dichtere drommen** de grenzen van een land. Dat durft niet op ze te schieten, want de infiltranten zijn ongewapend! en met babi’s op hun arm en de overstroomde natie heeft vluchtelingenverdragen gesloten en ook ‘Amnesty International’ houdt een oogje in het zeil enz. En dat weten de mensen die binnen komen uitstekend, daar speculeren ze op en de instroom houdt aan en zo ontvalt aan jou je land. Van lieverlee, langs vreedzame weg, maar even goed wordt het je ontvreemd. Herinneren we ons nog als de dag van eergisteren hoe de USA aan hun 28e staat Texas kwamen; dat begon ook met emigratie, of immigratie. En het is maar hoe je het bekijkt. Immigratie of invasie, het zijn hemelsbreed verschillende methoden, wier uiteindelijke convergentie zich laat voorzien.
* Nederlandse Massa Immigratie.
** De NMI staat nog maar in zijn kinderschoenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 piet

@HPax
ik hoop dat ik het niet snap.
Noem je eerst het uitmoorden van de bedelaars ‘een te verwerpen daad’, en rechtvaardig je vervolgens die daad weer, want inderdaad de ‘NMP’ verovert het land op een net zo efficiënte manier als een leger. Eh nee, die NMP stel je weer niet gelijk aan die bedelaars, na wat ‘morele correcties’ valt er weer mee te gaan met Dracula, hoe ook als je niks doet ‘ontvalt aan jou je land’, etc.
Ik kan er geen soep van koken, maar proef toch wel iets heel engs in dat brouwsel. Misschien omdat ik bij Dracula aan griezelfilms denk, die reputatie zal hij niet voor niets opgebouwd hebben…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Likoed Nederland

Hamas heeft toegegeven gelogen te hebben:
http://www.likud.nl/artik45.html

En voorzitter Goldstone (VN) geeft nu toe dat Israel geen doelbewuste oorlogsmisdaden heeft begaan:
http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html

Dus dat zijn eerdere beschuldigen het dom napraten van de leugens van Hamas was. Zoals Israel vanaf het begin al stelde.

Hij concludeert dat Hamas daarentegen wel doelbewust oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hal Incandenza

@Likoed
Hij zegt dat hij denkt dat het geen beleid was om bewust burgerdoelen te treffen, dat is toch wel iets heel anders. Nergens zegt hij dat Israel geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

Sterker nog hij heeft het over het verminderen van het gebruik van witte fosfor in ‘civilian areas’. U weet wel: een oorlogsmisdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 piet

In Libië was het dreigen met/uitvoeren van collectieve straffen reden tot gewapend ingrijpen. Collectieve straffen zoals ‘Cast Lead’ en de muren om de Westbank worden nog steeds gedoogd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Likoed Nederland

@Hal

Uit het onderzoek is gebleken dat er inderdaad geen beleid vanuit de legerleiding was.

Er zijn individuele fouten gemaakt, waaronder 1 maal het afvuren van fosfor. Die soldaten zijn bestraft voor het niet opvolgen van de instructies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Harm

@Likoed – Ik kwam je ook al tegen in de Gelderlander, waar je ook al bezig was om de Israelische moordpartijen te verdedigen. Daar heb je zeker wel een dagtaak aan.

Betalen ze een beetje redelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Frank

Nee joh Harm, dat doen ze niet voor geld. Dat doen ze voor het hiernamaals. Van die twintig weduwen en zo…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 HPax

@40 Hal.
Een reactie waarbij ik over het juiste antwoord verdeeld ben: kleinzielig, onsportief komen mij het eerst in de zin. Meer en erger kan.

Wat geeft het nou eens een keer je ongelijk te bekennen? Het wel te kunnen en ook te doen, zal je verder brengen, moreel en intellectueel.
Eens kom je er toch alleen voor te staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hal Incandenza

@HPax
Jij begrijpt klaarblijkelijk ook geen Engels. Dat dat droge feit een aanleiding is om mijn persoon te beschimpen, laat ik verder voor uw rekening.

“Eens kom je er toch alleen voor te staan.”

Bij de Hemelpoort zeker… Als ik één ding zeker weet dan is het dat welke God er al dan niet op een troon in de wolken zit, dat hij mijn moraliteit als ver verheven boven de uwe zal beoordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Ernest

@42 Nou wil het geval dat het gebruik van fosforgranaten overduidelijk te zien was op foto’s in de kranten. En niet de foto’s van dezelfde dag of zo. Dus: slechts één maal? Het lijkt alles bij elkaar op het Abu Graib smoesverhaal: de legerleiding vindt het maar niks wat er gebeurt, maar ja, die stomme soldaten ook, die maken er een potje van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 HPax

@46 Beschimpen was toch niet mijn bedoeling, al heb ik dat misschien wel gedaan met mijn woordkeus. Wat ik wilde was en is je iets ter overweging aanbieden.

En ook dacht ik niet aan ‘bij de Hemelpoort’, maar aan een individualiseringsproces dat je in meerdere culturen aantreft. Jung heeft er ook over geschreven. Maar goed, laat maar zitten.

En wat betreft ‘moraliteit’, met die van mij worstel ik dagelijks en zal ik niemand exemplarisch voorhouden. We moeten het allemaal zelf doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Rob Rotterdam

Wat een merkwaardige discussie. Ik zie alleen maar mensen die voor één van beide partijen zijn, de daden van die partij goedpraten en de daden van de andere partij als rechtvaardiging aangeven. Ik heb alle linkjes gevolgd, en ben overtuigd dat beide partijen de regels van het oorlogsrecht aan hun laars lappen.
Stap 1 is dat we moeten ophouden met het beschermen van één van de partijen, en internationaal een keiharde veroordeling uitspreken als een partij over de schreef gaat.
Stap 2 is om die partijen met de koppen tegen elkaar te klappen, en ze te dwingen aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Vrede kan nou eenmaal niet militair worden afgedwongen dat kan alleen maar bereikt worden met praten.

Zolang echter iedereen een mening heeft over wie er “gelijk” heeft blijven de kogels over en weer vliegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Ernest

@49 Je hebt geen gelijk wat betreft de discussie hier, maar dat doet er niet zo toe. Ik denk dat die kogels ook wel heen en weer blijven vliegen zonder de mening van anderen. Ik zie het somber in, maar ook daar liggen ze in Israel en omstreken niet wakker van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 HPax

@ 49 & 50
Te menen waar 2 vechten er altijd 2 vechtersbazen zijn die ook altijd onder enige druk en met wat goede woorden tot een onderling overleg kunnen worden gebracht, waarna ze ten slotte in redelijke harmonie gaan samenleven = miskenning van de betekenis van WO II. En al eerder ook van de les van de la Fontaine (wolf en schaap).
Niemand is vlekkeloos, maar soms moet je kiezen. In WOII moest je dat ook. Je koos voor de Duitsers of de Britten, voor de illegalen of de NSB-er. Die kon je niet bij elkaar brengen, en dat moest je ook niet willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Harm

@51 Bedoel je nu te zeggen dat de bezetters gewoon moeten oprotten
en dat wat dat betreft een compromis niet mogelijk is?

 • Vorige discussie