Meer Duyvendakjes graag

Het neveneffect van zijn handelen werd hem uiteindelijk fataal. Wijnand Duyvendak moest het veld ruimen omdat zijn activisme indirect tot kwalijke daden richting individuen had geleid. Begrijpelijk en spijtig.
Idealisme, activisme en het opzoeken van grenzen en soms eroverheen gaan en weten dat je daarvoor een prijs zou kunnen gaan betalen, wordt niet op prijs gesteld. Nu niet meer in ieder geval. In de vele reacties is enerzijds de afschuw voor zijn acties te lezen en anderzijds hooguit meewarig begrip. Zelden hoor je iemand zeggen dat het type Duyvendak Nederland een dienst van onschatbare waarde heeft geleverd. Nee, het type Duyvendak kan gemist worden als kiespijn, het type Duyvendak is als mens een verschijnsel van het verleden. In deze tijd is alleen plaats voor nette mensen.
En met die nette mensen zet Nederland zijn achteruitgang in. Terug naar passiviteit. Terug naar normen en waarden die nergens toe dienen anders dan om iedereen koest en braaf te houden. Terug naar een onmondige massa die netjes doet wat meneer pastoor/dominee/minister zegt.
Het lijkt ook bijna onderdeel van een langlopend complot waarin ook de hele verbouwing van het onderwijssysteem past.

Een middelbaar onderwijssysteem waarin het passé is om als leraar politieke ideeën te verkondigen. Een hoger onderwijssysteem waar alle ruimte voor activiteiten naast de studie uit gesloopt is en het verplicht is om zo snel mogelijk na de studie te gaan werken om de schulden af te lossen. Een systeem dus waarin mensen te laat realiseren dat er meer is tussen hemel en aarde dan die baan, dat huis en die grote auto. Een systeem zonder opstandige mensen, zonder bevlogenheid, want dat kost tijd.
Dat heeft twee grote negatieve gevolgen. Ten eerste is het een demotivator voor het laten opbloeien van creatieve, initiatiefrijke geesten die buiten de gebaande paden willen gaan. En zonder dit soort geesten verstilt de ontwikkeling. Blijft het bij bestendiging.
Maar het tweede effect is minstens net zo ernstig. Zonder activisten die het, soms door het overtreden van de wet, de overheid lastig maken met het zoeken naar de waarheid en het proberen te tonen van de andere mogelijkheden, wordt een overheid onbewaakt. Een overheid die niet op zijn tenen moet lopen om alles goed te doen omdat er anders een of andere actiegroep linksom of rechtsom duidelijk maakt dat er sprake is van misstappen, zal steeds vaker misstappen. Die overheid zal zijn eigen normen en waarden krijgen die niet dezelfde zijn als waar het volk op zit te wachten. Een ontwikkeling die nu al zichtbaar is.

Daarom is de zaak Duyvendak zo jammer. Nu blijft alleen de nare smaak over en zal een komende generatie niet meekrijgen dat een ruit ingooien ook belangrijk is voor de vooruitgang. Een nieuwe generatie Duyvendakjes zal node gemist worden in een land dat nu al zijn voortrekkersrol verloren heeft in de wereld. Het zal saai zijn in Nederland en weer beklemmend. Voer voor boekenschrijvers.

Eigenlijk zouden we een standbeeld op moeten richten met de beeltenis van Duyvendak die een steen door de ruit van het ministerie gooit. En dan iedereen op school het verhaal vertellen van de held Duyvendak, die tenminste ergens voor stond. Daar hebben we immers veel te weinig verhalen van.

 1. 1

  O? Ik vind Duyvendak meer de leugenachtige politicus, die niet, voordat hij verkozen wordt, eerlijk durft te vertellen wat ‘ie allemaal op z’n conto heeft staan… Daar ga ik geen standbeeld voor oprichten.

 2. 2

  Creatieven zijn alleen maar lastig en veel te mondig bovendien. Dwars en oneens zijn mag alleen in reactiepanelen en georganiseerde boesessies op het Malieveld. En op Lowlands als een band bekend uit De United States of America komen en dat je dan heel stoer boe gaat roepen. Eigenlijk is er veel te weinig terrorisme al was het alleen maar om het volk eronder te houden qua brood en spelen.
  Iedereen die loopt te zaniken dat “stemmen toch niet helpt” zou een baksteen moeten pakken.

 3. 5

  “Een systeem dus waarin mensen te laat realiseren dat er meer is tussen hemel en aarde dan die baan, dat huis en die grote auto. ”

  Dat zegt de dominee en de pastoor ook maar daar mag ik van Steeph dan weer niet naar luisteren:

  “Terug naar een onmondige massa die netjes doet wat meneer pastoor/dominee/minister zegt.”

 4. 6

  Waarschuwing voor Bergmarmot (of welke naam je ook gebruikt): Jouw regelmatige linkspam zonder enige relevante deelname aan de discussie gaat een keer tot een ip-ban leiden.
  Reactie verwijderd dus.

 5. 7

  Relatief verfrissend als verhaal maar het vervelende is ook wel dat de tijd de guitigheid een beetje heeft ingehaald.

  Zijn misstanden bestonden uit die inbraak en het als redacteur verantwoordelijk zijn voor het publiceren van adresgegevens. Hoewel, inderdaad, ook dat eerste deel al een wat rare focus op burgermans-fatsoen leek op te roepen bij sommige mensen was het dat tweede dat hiervan meer dan een storm in een glas water maakte en dat wegzetten als “indirect” vind ik ook wel wat snel.

  Het waren naïevere jaren en momenteel komt die actie na een politieke moord en die voortdurende stroom van kogelbrieven en andere bedreigingen aan bestuursfunctionarissen anders en voor de meeste mensen meer direct onacceptabel over dan destijds — maar als je redacteur bent ben je nu eenmaal verantwoordelijk en aangezien geen ander doel met de publicatie gediend kan zijn dan in ieder geval het bezorgen van enig persoonlijk ongerief mag het gerust destijds ook al als onkies hebben gegolden. Een standbeeld lijkt wat overtrokken daarvoor.

  Maar wat meer focus op de het bewezen dienst van de ontmaskering van een de kamer en het land voorliegende VVD minister zou niet misstaan inderdaad.

 6. 9

  @rene: Het was voor de lijn van het verhaal niet haalbaar om het woordje “indirect” in al zijn nuances uit te werken om daarmee “correct” over te komen. Dan was ik 5 alinea’s verder geweest.

  En in deze tijd zou een groep toch kunnen “scoren” als ze in staat zijn de notulen van het kabinet te stelen waarin staat de besluitvorming voor de deelname in Irak staat.

 7. 11

  Het gaat allemaal met golven, Steeph. Aan het eind van de negetiende/begin twintigste eeuw waren er al types WD. Ze heette toen Aletta Jacobs en Pieter Jelles Troelstra. De grote spoorwegstaking van 1903, daar zijn heel wat WD-types in actief geweest. Hoe herkenbaar was de reactie van de overheid: Het Kabinet Kuyper ontwikkelde wetten waarin het staken voor spoorwegarbeiders strafbaar werd gesteld. 
  Na de roerige eeuwwisseling en beide oorlogstijden braken de brave jaren vijftig aan, de jaren van spruitjes en bloemkool. En van de wederopbouw. Tot halverwege de jaren zestig er weer een nieuwe generatie WD’s uitbrak. Toen heette ze Arie van der Zwan, Roel van Duijn, Mick Jagger en Janis Joplin. 
  Halverwege de jaren 80, toen de internationalisering van de politiek op stoom kwam en de invloed van Reagan en Thatcher eerst via Lubbers en daarna Kok binnenkwam, braken de nieuwe jaren vijftig uit. 
  Die duren geen eeuwigheid. En de nieuwe generatie Duyvendakjes staat klaar. Vorig jaar hadden ze hun eerste oefening met de scholierenstakingen. Het deed me goed te zien dat er weer een generatie rondloopt die bereid is voor de goede zaak van hun reet af te komen. Vanaf nu druppelt die generatie langzaam de universiteiten binnen. Ik heb vertrouwen in de toekomst!

 8. 12

  ik zie op een bepaalde manier eigenlijk wel een overeenkomst van het activisme van Duyvendak destijds en die van bijvoorbeeld de redacteuren van GS nu. Allebei een enorm fanatisme, geen middel schuwend om hun doel te bereiken. Allebei angst voor iets. De een streed daarentegen tegen de gevestigde orde, en de ander strijd tegen een minderheid voor de gevestigde orde.

 9. 13

  Hé, alweer een “peter”, zie #2, (gelukkig een heel andere deze keer). Om verwarring te voorkomen dan toch maar mijn pseudoniem weer gebruikt hier.

  Eerder in de vaderlandse geschiedenis zijn politici die eerst aan de schandpaal werden genageld, later gerehabiliteerd. Zie bijvoorbeeld Willem Aantjes die in 1978 konj opstappen omdat zijn vermeende “verkeerde” polititieke verleden geopenbaard werd door historicus Loe de Jong.
  Een half jaar later bleek de Jong’s informatie onjuist en werd Aantjes eer hersteld.

  Steeph’s poging tot de rehabilitatie van Duyvendak is misschien een antwoord op Femke Halsema’s oproep tot een debat over de burgerlijke ongehoorzaamheid waar Duyvendak en companen zich “schuldig” aan hebben gemaakt in de 80-er jaren.

  Of Duyvendak de Nobelprijs voor Burgerlijke Ongehoorzaanmheid verdient, is nog maar de vraag.
  Hij heeft namelijk wel gezondigd tegen een aantal regels die de uitvinder ervan (Thoreau) , en later hoogleraar rechtssociologie Schuyt, voorwaarden vonden een rechtsschapen ongehoorzaamheid (lees dit stukje op Blikopdewereld.nl).

  In de 80-er jaren werd regelmatig gezondigd tegen een paar van die regels. Met name deze punten (van Schuyt) werden nogal eens terzijde geschoven:
  5) De handeling geschiedt openlijk en in het openbaar;
  6) Men werkt vrijwillig mee aan arrestatie en vervolging;
  7) Men aanvaardt het risico van straf;
  9) Men is principieel geweldloos en blijft volharden in geweldloosheid;

  Wat dat laastte betreft wordt Duyvendak verweten niet direct zelf geweld te hebben gebruikt, maar het mogelijk maakte door het publiceren van adressen van ambtenaren.
  Zeer tijfelachtige redenering, want wat ik ook publiceer, het ontslaat anderen niet van hun eigen verantwoordelijkheden.
  Maar punt 5 t/m 7: ja, daar heeft Duyvendak zich niet zo netjes aan gehouden.

  Niet zo netjes en dus, zegt Steeph, heeft hij een een bijdrage geleverd aan “…het laten opbloeien van creatieve, initiatiefrijke geesten die buiten de gebaande paden willen gaan.

  Kan het zijn dat het ook tot creativiteit hoort dat die regels van Thoreau en Schuyt niet zo strikt werden toegepast door sommige activisten?
  Als je openlijk je actie uitvoert, je onmiddelijk bekend maakt en ook nog eens vrijwillig en zonder verzet meewerkt aan de onvermijdelijke arrestatie, dan kun je er op rekenen dat je een poosje actie-lam zult zijn.
  Dat schiet niet op. Je moet minstens het kaliber en de naam en faam van een Gandhi en King hebben, wil je gevangenneming een bijdrage aan de zo broodnodige ontwikkelingen zijn.

  Hoewel ik het wel eens ben met Steeph, dat het met de “creatieve initiatieven” niet bijster florissant voor staat dankzij de culturele revolutie der normen en waarden, vraag ik me toch af of er geen betere voorbeelden voor een standbeeld zijn dan Wijnand Duyvendak.

  De grimmigheid en hardere lijn van de krakersbeweging, Onkruit en de activisten tegen kernenergie kernwapens, is helder te verklaren. Parlementaire democratie leek niet in staat de bedreiging van de atoomlobby te keren, noch de woningnood adequaat op te lossen, laat staan een eind te maken aan het militaire instituut dat verantwoordelijk was (en is) voor deelname aan dubieuze oorlogen (= alle oorlogen),

  De meer vrolijke, ludieke acties van Provo en de Kabouters hadden slechts geleid tot repressieve tolerantie, dus welke acties konden dan wel het tij keren?
  Hardere acties en meer in de illegaliteit, zo dacht men dus.

  Beide “trends” hebbben redelijk wat goodwill gehad bij “het publiek”, maar hebben geen van beide kunnen voorkomen dat we nog steeds een samenleving hebben met aardig wat onrechtvaardigheid. Neem alleen al het gegeven dat de verschillen tussen de rijkere en armere burgers groter is geworden.

  Als ik moest kiezen voor een standbeeld, dan ligt mijn voorkeur toch bij de ludiciteit van bijvoorbeeld de Provo-beweging. De sfeer is immers nog steeds wat grimmig. Of, zoal het CBS in een grafiekje aangaf: het zwarte soort cynisme is niet van de lucht.
  Dat moet toch een stuk vrolijker kunnen.

  Hoe zou een hernieuwd burgerlijke ongehoorzaamheid er uit moeten zien?
  Ik weet het nu ook even niet. Maar wel volgens twee regels:
  regel 4 van Schuyt: men doet niet iets onbezonnens of uit onweerstaanbare woede en, zoals Steeph schrijft: buiten de gebaande paden willen gaan.

 10. 14

  @ 12:

  Ik acht uw vertrouwen in de motivatie van mensen hartverwarmend. “De ander” strijd in dit geval maar voor 1 ding en dat is z’n bankrekening.

 11. 16

  @MvL: Ja, die scholierenstaking deed even vermoeden dat het ging veranderen. Maar nu ben ik daar niet meer zo zeker van. Een hyveshype, dat leek het meer.

  @P.J.: Dank voor de uitgebreide reactie. Zoals eerder gezegd, het gaat niet om de persoon Duyvendak en dus ook niet per sé om een standbeeld van hem, maar om het type Duyvendak.
  En als ongehoorzaamheid alleen echte ongehoorzaamheid is als het binnen de 10 regeltjes van een of andere prof valt, dan is het eigenlijk al geen ongehoorzaamheid meer. Dan is het gereguleerd.

 12. 17

  Uitdaging 1: de samenleving veranderen terwijl je binnen de gebaande paden blijft (er is ruimte zat, maar je zult moeten ondernemen, geduld hebben, overleggen etc…)
  Uitdaging 2: jezelf aanpassen aan een samenleving die misschien niet jouw ideaal is maar wel door miljoenen anderen verkozen wordt boven andere opties, die ook allemaal niet ideaal zijn.
  Uitdaging 3: de schuld of oorzaak in eerste instantie bij jezelf zoeken, niet bij anderen en al helemaal niet bij ‘de grootmachten’ het ‘grootkapitaal’ de ‘communisten’ de ‘kapitalisten’ of welke andere groep je ook kunt bedenken.
  Uitdaging 4: Compromissen sluiten, met jezelf, met anderen, met andersdenkenden en anderswillenden.
  Uitdaging 5: Er altijd van uitgaan dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben en jij ongelijk.

  Vijf uitdagingen om aan te gaan voor wie echte duurzamen, breedgedragen verandering wil. Heb je geen burgerlijke ongehoorzaamheid voor nodig, geen duyvendak, geen fortuyn, geen geweld, geen populisme. succes!

 13. 19

  @14, ik snap wat u bedoelt, maar ik denk dat het eerder een gebrek aan inlevingsvermogen is in de ander(e soort mens). Of een gebrek aan wil om zich in te leven.

 14. 21

  @hanedop:
  Dat lees ik als zorg dat je minister-president wordt en ook nog je integriteit bewaart 

  De praktijk leert dat dat een onmogelijke combinatie is. Het klinkt bijna religieus. Maar denk eraan dat ook Jezus Christus de tempel heeft bestormd. Ook een type Duyvendak, eigenlijk.

  @rene (15): Je statement krijg zo weinig aandacht omdat niemand meer opkijkt van een liegende minister.

 15. 22

  Steeph, ideologie is toch hopeloos achterhaald? We zijn er toch achter dat er geen kant en klare oplossingen zijn. Meerdere waarheden enzo.

  En jij was toch juist altijd van de nuance? Vanwaar opeens dit zwart-wit verhaal? Als we geen ruiten meer ingooien wordt het saai in ‘dit land’? Huh? Moet de spanning daar vandaan komen?

 16. 23

  @Steeph (zzie 16): geen dank, ik was toevallig bezig met een artikeltje dat nu prima paste als reactie op jouw betoog.

  Ik begrijp goed dat het niet om het individu Duyvendak gaat, maar om het type mens. Daarom haal ik ook wat “bewegingen” aan. Hele groepen die bezig buiten de platgetreden paden te gaan.

  En ja, als je burgerlijke ongehoorzaamheid gaat reglementeren, dan dreigt natuurlijk de repressie van de keurigheid en gaan “nette mensen” achterwaarts vooruit.

  Er is nog hoop. Het Duyvendak-gedoe zou GroenLinks geen zetels kosten. Betekent dat dat er nog steeds wel een draagvlak is voor de “types Duyvendak”?

 17. 24

  Het is wel wat problematisch om Duyvendak nu als een soort voorbeeld te nemen, als een vertegenwoordiger van iets groters. Dan liever iemand die geen domme dingen zoals publiceren van adressen heeft gedaan. Een goede activist is geweldloos. Die “regels” van die professor zijn wat dat betreft best aardig, hoewel het me nogal stom lijkt om vervolgens aan je eigen arrestatie mee te gaan werken. Ze komen je maar halen!

  Een zinnetje triggerde me wel: “Een middelbaar onderwijssysteem waarin het passé is om als leraar politieke ideeën te verkondigen.” Dat is uiteraard uit persoonlijke betrokkenheid, als politicus voor de klas. De politiek komt regelmatig voorbij. Ik geef mijn mening ook wel, soms, maar wel met voorzichtigheid. Je staat als docent voor de klas met een bepaalde autoriteit, jij bent degene die de waarheid verkondigt, feiten brengt. Politieke ideeën zijn meningen. Ik ga niet mijn mening opdringen aan een groep kinderen, die hoe slim ook, nog niet volledig in staat zijn om die mening te waarderen, de achterliggende feitenkennis nog missen om een eigen afweging te maken. Ik discussiëer, praat, maar ik verkondig niet mijn ideeen, want dat laatste past gewoon niet bij je rol.

  (hoewel, als iemand zegt dat ie Wilders stom vindt dat bij mij op enige enthousiasme mag rekenen natuurlijk. het zijn ten slotte wel slimme kinderen die ik heb)

 18. 25

  alsof duivendakje het tiepetje was om barricades te slechten.
  Achteraf is wel weer gebleken wat voor een watje het was en zijn ziel heeft verkocht aan den duivel.
  Kok was ook al zo’n fraai exemplarisch voorbeeld..
  We hebben het volk ontstegen en de apenheuvel bereikt.

  Standbeeld? moaahaha,zet hem naast andré hazes.
  hij had de wind mee,
  ecomische barre lubbers tijden hoge woningnood punk werd mode en een fraaie babygolf in de pubertijd die niet in dienst hoefden.
  wij ouderen hebben onze “sociale “linkse én rechtse dienstplicht ruimschoots voldaan,

  Tegenwoordig krijg je de patatgeneratie niet meer in beweging.
  De beperkingen van onze vrijheden zal de jeugd niets boeien, stemmen al helemaal niet meer.

  De problemen oplossen kan als links en rechtse mensen die in dezelfde mest rondlopen het eens zijn en de politiek eens daadwerkelijk duidelijk wordt gemaakt het niet meer te pikken ipv met een lullig protestbordje aan de kant worden gedrukt.
  Revoluties horen op de studenten /jeugd gebaseerd te zijn , maar ja wie studeert nog?
  Als de armoede grens de 11 % bereikt begint de trammelant pas, gezien de koers van balkenende gok ik op 1.5 jaar .

 19. 26

  Wel verwarrend overigens dat Duyvendak zelf geen ‘type Duyvendak’ is. Dan is Duyvendak misschien niet helemaal het goede voorbeeld? :)

 20. 28

  @hanedop:
  uitdaging 1: Zo loop je het risico sluipenderwijs onderdeel te worden van het systeem dat je eigenlijk wilt veranderen.
  uitdaging 2: Die maatschappij waarvoor miljoenen anderen kiezen is er wel gekomen doordat anderen het eerder in de tijd wilden veranderen, tegen de stroom in.

  Die andere drie heb ik weinig op aan te merken.

  @Raven: Niet iedereen hoeft ruiten in te gooien. En het ruiten ingooien moet ook zeker gericht gaan. En soms is nuance beter, soms de botte bijl. Ook een grijs gebied :-)
  En een ideologie hebben en begrijpen dat er geen pasklare oplossingen zijn, sluit elkaar niet uit. De ene levert energie, de andere de definitieve richting.

  @Raven #26: Had geen zin te wachten op het ideale voorbeeld. (Wel overwogen om Krista van Velzen te nemen. Maar dan moet ik weer heel veel uit gaan leggen over onderzeeërs en zo).

 21. 29

  Steeph,

  “Een hoger onderwijssysteem waar alle ruimte voor activiteiten naast de studie uit gesloopt is en het verplicht is om zo snel mogelijk na de studie te gaan werken om de schulden af te lossen”. Zo schrijf je.

  Intressant idee om de achtergrond van Duyvendak te linken aan het Hoger Onderwijs. Overigens denk dat de term “alle ruimte voor activiteiten naast de studie uit gesloopt”
  overdreven is. Tijdens mijn studietijd genoeg gezien en gedaan buiten mijn studie. Uitwisselingen, congressen, studiereizen, stage noem het maar op. Het werd misschien niet actief van de daken geschreeuwd ,maar mogelijkheden zat. Kwestie van actieve inzet van de student, veel praktische zaken regelen en contacten leggen. Vanuit dat idee is en was er hele hoop mogelijk. Persoonlijk heb ik mij mij nooit beperkt gevoeld om iets op touw te zetten of ergens heen te gaan. Het lag veel meer aan de instelling en het doorzettingsvermogen van de betreffende student.

  “…verplicht is..”. Door wie?
  Ik heb veel meer het idee dat mensen erg goed zijn in het zichzelf opleggen van beperkingen.

  PS: Overigens maakt het artikel melding van
  studenten die vanaf dag één actief bezig zijn met hun CV. In al die jaren op de universiteit ben ik ze niet tegen gekomen. Wel gemotivieerde studenten ,maar ook die waren op één handje te tellen.

 22. 31

  @24: als iemand zegt dat ie wilders stom vindt wordt je enthousiast… in de ogen van sommigen/velen is wellicht Wilders juist het type dat door de grens op te zoeken (ook die van de wet, hoeveel zaken lopen er niet tegen hem?)probeert de ingedutte samenleving wakker te schudden. Wilders is in zekere zin een provo van nu en een provo van rechts…

  Punt is: de ondertoon van nogal wat reageerders dat links de samenleving zou willen veranderen en rechts niet,is achterhaald. Wilders is de nieuwe Duyvendak (vanuit Wilders’ eigen idealen geredeneerd heeft hij gelijk en mag hij dys best de grens opzoeken of overtreden voor de goede zaak). Komt overigens bij dat Wilders lijkt te voldoen aan de regels als geciteerd door Cokema in 13.

 23. 32

  @31: Ik eindigde overigens met: “Hoe zou een hernieuwd burgerlijke ongehoorzaamheid er uit moeten zien?
  Ik weet het nu ook even niet. Maar wel volgens twee regels:
  regel 4 van Schuyt: men doet niet iets onbezonnens of uit onweerstaanbare woede en, zoals Steeph schrijft: buiten de gebaande paden willen gaan.

  Aan die regels voldoet heer W. naar mijn mening niet.

 24. 33

  @32: heb je een punt, onweerstaanbare woede/frustratie is ook naar mijn idee de drijfveer van geert W. Ik denk overigens dat uiteindelijk iedere activist overgaat tot actie omdat er via de reeds bewandelde wegen niets of niet voldoende bereikt is en er daarover woede/frustratie is ontstaan.

 25. 34

  @33: Zeker, woede en frustratie zijn, helaas, veel te vaak drijfveer voor van alles en nog wat. Ik denk dat als je daardoor wordt geleid vrij snel blind bent voor een ander regeltje van Schuyt: De handeling is gewetensvol, doet een beroep op het geweten van de dader, maar ook op het geweten van de medeburgers.

  Heer W. gaat nogal eens voorbij aan dat laatste stukje achter de komma.
  En ja, in de 80-er jaren heb ik behalve veel bezonnen actievoerders, ook wel louter woede gezien.

 26. 35

  pff.. types zoals duyvendak gaan over lijken voor de “goede zaak”.

  Het “ideaal” heeft de hoogste prioriteit en daar mogen beste een paar mensen onder lijden of bij sneuvelen.. dat is de gedachte

  Geen standbeeld waard. Afvoeren die man

 27. 36

  Even uit de heup geschoten: ik geloof eigenlijk dat Grote Maatschappelijke Veranderingen pas plaats vinden als er draagkracht is bij het grote midden. En die hebben nu eenmaal geen sympathie voor WD. Wat ik eerder om me heen zie en voel is dat mensen maatschappelijk betrokken raken als oplossing voor hun dertigers (twintigers?)-dilemma. Mensen die verstrikt raken in het doelloze corporatisme en ineens beseffen dat ze wat meer te bieden hebben dan de gebaande paden hun kunnen bieden.

  Ik verwacht dat dit soort “bourgeois” activisme van binnenuit de komende jaren meer gaat veranderen dan een standbeeld voor ome Wijnand.

  Een geëngageerde middle-manager of docent heeft in mijn optiek meer veranderkracht dan een politicus.

 28. 40

  duyvendak heeft gelijk. zonder actie geen brave overheid. actie tegen de overheid moet gewelddadig zijn, dat is de overheid ook, anders geen effect. actie tegen medeburgers niet. duyvendak c.s. staken mijn vergaderingen te Boekel en Kedichem in de brand, ze schoten op me, daders bekend, niet vervolgd. allemaal omdat ons ten onrechte fascisme werd verweten zonder ooit een gesprek met ons te voeren. op mijn website staat mijn gesprek met horst mahler, eerst advocaat rote armee fraktion, later van deutsche nateionale partei: zogenoemde rechtse en linkse actievoerders hebben met elkaar heel wat meer gemeenschappelijk dan de kille apathische amorfe meute, die het recht om niet geinformeerd te worden opeist als legitimatie voor de overheid. die middengroepen spelen ons uit elkaar. standbeeld voor duyvendak ? de man die de islamisering van nederland wil ? waarom geen standbeeld voor vierling de grote (haha) ?

 29. 41

  mijn e-mail-adres is [email protected] dus met punt tussen voor- en achternaam; op mijn website geef ik uititng an mijn bewondering voor de chinese jeugd die wel massaal (i miljoen mensen) op een plein ging staan tg de meest repressieve overheid ter wereld in 21989; die overheid reageerde sedertdien dan ook heel verstandig. wij kunnen qua tect en strategie heel veel van de chinezen leren, er zijn talloze effectiever middelen tegen de overheid voordat ze zouden moeten uitmonden in gewelddadigheden als laatste open optie.

 30. 42

  duyvendak wil een discussie over de jaren tachtig. de meest gewelddadige linkse acties waren tegen mijn centrumstroming. nou wie durft ons dan eens uit te nodigen voor een eerste gesprek ? ik mag in dit land geen lezingen , geen zaal huren, allemaal ten gevolge van de fascistoide mehtoden van duyvendak. wie in de kringen van autonomen durft terug te blikken en een gemaaneschappelijke toekomst uit te dokteren? ik ken er niet een, het is een sekte. ik ken die van binnen uit, want ik was jarenlang een fel milieu-activist/dierenbeschermer. groet alfred vierling

 31. 43

  Steeph,

  > Wijnand Duyvendak moest het veld ruimen omdat zijn activisme indirect tot kwalijke daden richting individuen had geleid.

  Met alle respect, maar nou haal je wat door elkaar.

  Duivenman moest het veld ruimen omdat het een misdadiger is die inbrak en opriep tot geweld.

  Tegenwoordig verdwijn je in cia-detentie centra voor dit soort grappen. De gewone man dan, politici als Duivenman glippen er natuurlijk weer tussendoor.

  Wat ik je na kan geven is dat bij GL flikkeren ze ‘m (onder schijnheilig protest) er na lang zeuren eruit, terwijl bij andere partijen de heren misdadigers gewoon blijven zitten. Zo zitten er hele onaangename lieden in de 2de kamer die allemaal zouden moeten opzouten.

  Als je nou wilt helpen: Vind uit wie er nog meer moet opsodemieteren en ga daar met gs, elsevier etc aan lopen sleuren.

  Dat helpt, dat werkt en dat is goed voor ons kikkerlandje.

 32. 44

  Jaaa een standbeeld voor terrorist Duyvendak. Kunnen de vogels hem op zijn kop schijten en degene die wel een democratisch land zonder links liegend stelend en bedreigend tuig voor ogen hebben het ding omzagen en in moten hakken. Iemand nog het adres van Femmeke de terroristen verdedigster nodig?

 33. 46

  “Nu […] zal een komende generatie niet meekrijgen dat een ruit ingooien ook belangrijk is voor de vooruitgang.”
  —————–
  Als je je woonadres even openbaar maakt, Steeph, dan zal die vooruitgang zich ongetwijfeld spoedig aandienen.
  —————–
  Of bedoel je dat soms niet?

 34. 47

  Laten we aannemen dat je drie gebieden kunt onderscheiden: binnen de wet, buiten de wet, en op de grens. Volkert en Mohammed (u weet wel) zaten duidelijk buiten de wet en hebben daarvoor de consequenties aanvaard. Halsema wil louter binnen de wet “want ik maak zelf wetten en dus ben ik niet geloofwaardig als ik zeg dat mensen zich er niet aan hoeven te houden” – Halsema kiest voor de lange parlementaire weg van het debat en de compromissen. Ze kan moeilijk anders.

  WD heeft op de grens geopereerd, maar bleef dat verzwijgen totdat het verjaard was, en hij beweert bovendien niet te hebben geweten welke gevolgen zijn acties hebben gehad. WD is dus op twee manieren niet bereid om de consequenties van zijn handelen te aanvaarden. Daarmee valt hij ernstig door de mand en ik ben dus ook blij dat hij ophoepelt uit de volksvertegenwoordiging.

  De kraakbeweging had tot gevolg dat leegstand uiteindelijk werd tegengegaan en dat was positief. Maar er gonsde ook altijd een heleboel uitschot omheen. Gratis wonen trok nogal wat mensen met dure hobbies zoals heroïnespuiten. En puberale geweldplegers, lekker stenen gooien naar de kit.

  Iedereen moet altijd kritisch blijven ten aanzien van hetgeen men zich door de overheid moet laten aanleunen. Voorbeeld: de Drugs Enforcement Agency van de US van A heeft 2 vestigingen in Nederland vanwaaruit zij inzage heeft in uw en mijn gegevens. Europarlementariër Sophie in ’t Veld ageert daartegen, en wordt dus ook altijd extra vervelend behandeld als ze de USA bezoekt. In ’t Veld aanvaart de consequenties van datgene waar ze voor staat. Dat is geloofwaardig. Dat kan ik respecteren.

  De hedendaagse jeugd komt alleen nog maar de sofa af om even op de WII-fit te trappelen, beweren PJ Cokema en Hemaworstje. Ik zie dat ook wel. Actievoeren zit er niet meer in.

  Is dat jammer? Dat is de vraag. Via internet en sms en dergelijke krijgen massa’s ook een stem. De sms-acties van Amnesty International zijn een goed voorbeeld. Geen massale demonstraties, molotovcocktails door de ruit bij die arme J-P, maar wel politieke gevangenen vrij.

  De hedendaagse actievoerder (m/v)is misschien wel een couch potato. Dankzij mobiele telefonie en internet.

  Dus, mensen, op wat voor actievoerders zitten we nou eigenlijk precies te wachten?

 35. 49

  @47 Rule III: De hedendaagse jeugd komt alleen nog maar de sofa af om even op de WII-fit te trappelen, beweren PJ Cokema en Hemaworstje

  Mijn geheugen is niet best en kan zijn dat ik daarom het vergeten ben, maar waar heb ik dat geschreven?

  Overigens liet het CBS zien dat er inderdaad weinig aktie in de praktijk wordt gevoerd, maar wel veel gediscussierd via internet. e-mail en sms.
  Je hebt volgens het CBS dus gelijk dat dit de nieuwe politieke betrokkenheid lijkt te zijn.
  Er dus blijkbaar een sterk vertrouwen in dat praten (al is het virtueel) helpt. Dat scheelt allicht een paar stenen door ruiten.

 36. 50

  Alfred je hebt gelijk, er zit heel wat gespuis zoals Duyvendak (wat een rotnaam) in de top van bv Nederland…..word het niet tijd om dat zooitje eens uit te roken.??

  Groetjes….Harry

 37. 51

  @40:

  actie tegen medeburgers niet.

  Wellicht handig, gezien deze uitspraak, om uw steun voor Voorpost toe te lichtten. Vooral gezien hun betrokkenheid bij brandstichtingen bij een synagoge, islamitische slager, islamitische school en kraakpand?

 38. 52

  Citaten uit de Volkskrant van vandaag (zie http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1057153.ece/Het_gaat_weer_om_de_bv_Duyvendak):

  “Het gaat om ‘kraker Jack’, waarachter de voormalige krakers (en medestrijders van Duyvendak) Jack van Lieshout en Theo van der Giessen schuilgaan. In talloze openbare bronnen is na te lezen dat het duo, ook wel Asterix en Obelix genoemd, vele jaren de schrik was van de Staatsliedenbuurt, een van de best georganiseerde krakersbolwerken van Nederland. Intimidatie en geweld bewaren aan de orde van de dag.

  De twee waren ook betrokken bij het verzet tegen het bezoek in 1985 van paus Johannes Paulus II aan Nederland. Het Katholiek Nieuwsblad maakte in 2003 een reconstructie en sprak met Duyvendak.

  Anno 2003 vertelt hij dat ‘kraker Jack’ tot een heel andere groep dan de zijne behoorde. Toch konden Van der Giessen en Van Lieshout in april 1985 in Bluf! vermelden dat een Franse terreurgroep was uitgenodigd de paus te vermoorden.

  De redactie van het blad voegde eraan toe: ‘15 duizend piek voor een kogel door z’n kop lijkt ons te simpel en te weinig. Eerst kidnappen, een losprijs innen en dan kondigen we in Bluf! wel aan wanneer we hem loslaten in het Vondelpark.’ Duyvendak in 2003: ‘Sommige mensen waren guerrilla aan het voeren en daarmee wilden we de draak steken. We probeerden er steeds de lol in te brengen.’

  Ik denk dat die idealisten allemaal stuk voor stuk toppertjes zijn en allemaal een standbeeld verdienen, wat zeg ik één standbeeld, honderden standbeelden! Graag te bekostigen uit de algemene middelen; een betere besteding van gemeenschapsgeld is er nooit geweest.

  De Paus vermoorden, dat is echt een geweldig plan. Had ik maar een ruimere studiebeurs gehad dan was ik vast ook met zo’n creatief plan gekomen. Had ik maar meer tijd kunnen besteden aan “het opzoeken van grenzen en soms eroverheen gaan!” (* snif snif …*)

 39. 54

  antwoord aan @40 nr 51: ik was nooit lid van voorpost; ik ken geen bewijzen van hun betrokkenheid bij genoemde voorvallen. brandstichting bij islamitische instellingen is nog wel wat anders dan mensen in gevaar brengen. maar ik ben niet voor brandstichting, ik weet wat brandwonden zijn. zoals onder mao zi dong, met wat studenten enige akelige bureaucraten op een mestkar door de stad rijden en in de mest gooien met een puntmuts op waarop staat wat ze hebben misdaan, lijkt me wel aanvaardbaar. zeker in een land waar geen onafhnankelijke procedure tegen politiegeweld bestaat.

 40. 55

  brandstichting bij islamitische instellingen is nog wel wat anders dan mensen in gevaar brengen

  Brandstichting is mensen in gevaar brengen.

 41. 57

  Steeph 30,

  Had je ook zoveel ruimte in je studieschema dat je uit verveling rare dingen ging doen?

  Dat was de reden dat mij ook actief ging bemoeien met activiteiten buiten de studie en eveneens een tweede studie begonnen ben.

  De reden dat menig student niet verder komt dan het hijsen van zijn bier (niks mis mee maar niet aan mij besteed) heeft, mijnsinziens, bijna niets te maken met het feit(?) dat er allerlei activiteiten uit de studie zijn gesloopt ,maar des te meer met de houding en visie van de student zelf.

 42. 58

  @SalonSocialist: Er zullen altijd bierhijsers zijn.
  Maar als de vrije tijd verder en verder wordt ingeperkt, is er dus geen ruimte meer voor andere activiteiten.
  Iedere keer schuift het een beetje op.

 43. 59

  @51

  De jongeren die de brandstichtingen uitvoerden deden alsof ze uit naam van Voorpost spraken maar Voorpost heeft ze nooit erkend als afdeling. Sterker nog, de twee jongeren van die groep die lid waren van Voorpost werden na hun veroordeling geroyeerd.