1. 2

  Hij geloofde gewoon echt nog in de goede richting. Achteraf gezien ook een eenvopudige dupe, zinloos, op verkeerde been gezet door de Nixons, Amins en Pol Pots.

  Een veel moeilijker klus heeft de necrologist van Andries van Agt, nee echt.

 2. 3

  Nog uit te tijd dat buitenlandse politiek nog wel iets meer betekende dan alleen maar geld binnenhalen.
  Zijn strijd tegen dictaturen -vooral tegen het door de VS gesteunde kolomelsregime in Griekenland- maakte dat ik er trots op was Nederlander te zijn.

 3. 5

  Voor een typische PvdA-er was hij anders wel hoofd van Gladio. En was hij niet ook die man, wiens vrouw werd doodgestoken bij de uitgang van een restaurant in Indonesie ?

 4. 6

  Max van der Stoel regelde, eind jaren zeventig, ook een ontmoeting met dissident Jan Potocka, toen hij voor een officieel bezoek Tsjechie aandeed. Zoiets zie ik tegenwoordig toch niet meer gebeuren.

 5. 7

  En laten we niet vergeten wat hij voor de OVSE heeft gedaan. Na de val van de Muur heeft hij alle Oost-Europese en oud-Sovjetstaten afgereisd om conflicten te bezweren. De beste man verdiende een Nobelprijs hiervoor. En dat zeg ik niet met overdrijving.

  Idd had hij een belangrijke functie in Gladio. Gladio was (is?) een verzetsconstructie, dus ik zie niet wat daar mis mee is…

  Vergelijk Van der Stoel eens met een paar opvolgers en het verschil is meteen duidelijk: De Hoop Scheffer, Verhagen (proest), Rosenthal…

  Groot verlies…

 6. 9

  Max van der Stoel 86 socialist exit. Naar aanleiding van. PM.

  2 November 2004 werd de cineast en auteur Theo van Gogh door een Islamiet ritueel vermoord. De dader, een jonge man, leefde allochtoon en uitkeringsgenietend in Nederland, en gaat daarmee – heel duur* – door, zij het nu in een gevangenis.

  Door deze gebeurtenis raakte het land in rep en roer en werd alles met betrekking tot de NMI opgerakeld. Het leek wel het rampjaar 1672, met ‘de regenten radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos’. Maar deze keer geen leider Willem III.

  Vooral Islamieten gingen over de tong; men is bang voor ze, het weerloze volk vindt dat er hier teveel van ze zijn.

  In een Televisie-studio – zie je via je je scherm – bevindt zich een select gezelschap. Zijn leden – onder wie ancien-Minister Max van der Stoel! – worden de kijker voorgesteld. Verder nóg twee oud-ministers, een ex-voorzitter van het parlement en de rest ook prominent. Ik noem ze politieke intellectuelen. Ze gaan discussiëren over wat Nederland na die moord te doen staat.

  Uit dit debat waarbij ook met tussenpozen ‘ingezoomd’ publiek uit de Rotterdamse wijk Crooswijk zijn zegje mag doen, zullen conclusies worden getrokken om die aan de regering voor te leggen.

  Het debat verliep mat. De studio-panelleden hadden opvallend weinig te zeggen; enige originaliteit was ver bij ze te zoeken. Bedremmeldheid, niet paniek, was de grondtoon.
  Ancien Max socialistisch mensenrechter van der Stoel valt als een nietswaardige door de mand.

  Ze gaven zelfs geen blijk een primaire brandweerregel te kennen: eerst de vuurhaard uitschakelen. Blussen met de gaskraan vol open helpt niet. Met dweilen heb je iets dergelijks.

  Het zijn uitgangspunten die mutatis mutandis op alle terreinen des levens toepasbaar zijn. Aanvoerende mensen dienen die te kennen en paraat te hebben. Maar neen, het advies ‘stop de NMI’ konden ze niet eens bedenken, of verzwegen ze liever. Habitueel!

  De conclusies voor de regering getrokken waren beneden peil. De oorzaak van dit resultaat lijkt mij te achterhalen uit de enige opmerking die naargeestige avond ad rem. Zij was afkomstig van een dame uit Crooswijk, dezelfde wijk waar ook onze enige revolutionair H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) vandaan kwam.

  Kijkend naar het Tv-panel met die oud-ministers en de rest, zei ze: ‘Daar zitten de schuldigen’. Deze Mevrouw heeft hun ‘bedremmeldheid’ juist getaxeerd. Zij is die van zware misdadigers. Van onberouwvolle misleiders is niet te verwachten dat ze met de creatieve oplossingen komen voor de problemen die ze zelf hebben gecreëerd. Hun reële beantwoording zou ze schaamtevol ontbloten.
  Sociale Max, ? hebbe je ziel.
  * Duizenden Afrikaanse babies hadden geholpen met het geld aan die dodende Islamiet besteed in leven kunnen blijven. Maar ja, wat voor een leven?

 7. 13

  @9. Dank je wel dat je herinnert aan onze enige revolutionair Sneevliet. Want je zegt dus eigenlijk dat Pim Fortuyn dat niet was, en dat je daarmee je hele verspeelde tijd met rechtse intellectuele praat tot poep laat vergrijzen, net zoals je hersenen, en waarschijnlijk ook je enige motivatie, de jongelui weten het niet, ikke wel als ouwe lul, dus naar de vorige eeuw verwijs, eindelijk.

  HPax ga lekker van je uitgevreten fiscale pensioen genieten, niemand neemt je hier serieus. Rot op, ouwe bok!