Mag het OM straks voor eigen rechter spelen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Prikkeldraad (Foto: Flickr/ClayOgre)

Zo in de komkommertijd probeert het demissionaire kabinet Balkenende nog even een verregaande censuurmaatregel te introduceren. Op dit moment is het nog zo dat een website of internetdienst, als daar volgens het OM strafbare dingen op staan, alleen maar door een dwangbevel van de rechter-commissaris van het internet kan worden verwijderd of geblokkeerd.

Als het aan Ernst Hirsch Ballin ligt gaat dat veranderen. Als hij en zijn ministerie hun zin krijgen zal het OM het recht krijgen om sites te laten verwijderen of blokkeren als zij een “strafbaar feit” constateert, zonder tussenkomst van de rechter. De term “strafbaar feit” is breed interpreteerbaar. Het kan uiteraard om kinderporno gaan, maar ook om een site die youtube-filmpjes embed die volgens BUMA auteursrechtelijk beschermd zijn. Of cartoons, natuurlijk.

Deze regel vraagt er om misbruikt te worden. Want pas achteraf wordt door de rechter getoetst of de verwijdering of blokkering terecht was. Maar dan is het leed vaak al geleden. De burger of bedrijf die onterecht werd aangepakt krijgt dan bijvoorbeeld wel gelijk, maar zijn in de tussentijd wel geïntimideerd waardoor ze toch stoppen met de activiteit. Daarnaast is het heel goed mogelijk dat informatie in opdracht van het OM permanent gewist is. Zo krijgt het OM buiten de rechtsgang om toch nog haar zin. En hoe lang gaat het duren voordat iemand achteraf gelijk krijgt? Is dat een procedure van uren, of van dagen, weken, maanden? Hoogstwaarschijnlijk dat laatste, en in de tussentijd blijft de site onbereikbaar. Dat zou de doodsteek kunnen zijn voor een blog of bedrijfssite.

De voorgestelde wetgeving is wederom een ondermijning van onze rechtsstaat en een verder afglijden naar een achteraf-rechtsstaat waar je vogelvrij bent en pas gelijk krijgt als het al te laat is. En dat moet koste wat kost voorkomen worden.

Reacties (48)

#1 Martijn

Niet verwijderen, alleen blokkeren:
“Evenals het geval is onder de bestaande regeling van artikel 54a Sr kan ingevolge de in het voorgestelde artikel 125p Sv opgenomen regeling alleen ontoegankelijkmaking van de gegevens worden gevorderd. Over de vraag of deze gegevens vervolgens moeten worden vernietigd, beslist de rechter.”

Daarnaast is het heel goed mogelijk dat informatie in opdracht van het OM permanent gewist is.

Dat is dus niet zo.

En hoe lang gaat het duren voordat iemand achteraf gelijk krijgt? Is dat een procedure van uren, of van dagen, weken, maanden?

Ik neem aan dat dat snel te regelen is via een kort geding, maar daar ben ik niet 100% zeker van.

Het doel van de wet is duidelijk: ”snelle ontoegankelijkmaking van gegevens ter voorkoming of beïndiging van strafbare feiten.”
Dat is een redelijk punt, ook in een rechtsstaat. Er zit ook wel eens iemand (achteraf) onterecht een paar weken in de gevangenis om die reden.
De wet is heel simpel te verbeteren: als de rechter oordeelt dat de blokkering onterecht is, dan moet het OM een fikse schadevergoeding betalen voor de geleden bedrijfs- en reputatieschade. Dat voorkomt trigger happy officieren van justitie. Dan moet het dus wel een fikse schadevergoeding zijn, geen fooitje.

 • Volgende discussie
#2 Erik

Ben wel benieuwd wat dit betekent voor bijvoorbeeld Wikileaks. Blijft vast niet lang bereikbaar vanuit Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Martijn

@2: Natuurlijk wel. Dat valt onder artikel 10.2 EVRM. Het gaat om dit stuk: “…die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn…” Dus het moet bij de wet verboden zijn en het moet noodzakelijk zijn voor etc, etc. Daar is al enorm veel jurisprudentie over, daar verandert deze wet niets aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Martijn

Overigens staan in dit wetsvoorstel naast dit twijfelachtig voorstel (ik vind het een twijfelachtig voorstel, maar ik probeer de hysterie wel te nuanceren) ook een aantal heel goede dingen: het wordt ook verboden gesprekken stiekem op te nemen waar je zelf aan deelneemt (tot nu toe mocht je alleen niet de gesprekken van anderen aftappen) en informatie stelen van een computer zonder dat je hemt hackt wordt strafbaar. Dat is dus allemaal betere bescherming van de privacy van de burger tegen computercriminaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn

Nog één ding dan: Bits of Freedom begint aan hetzelfde euvel te lijden als Greenpeace als milieubeweging. Door dogmatisch radicalisme worden ze ongeloofwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@Martijn: Dat van het wissen had ik van BoF.

Wat betreft de schadevergoedingen, daar heb ik geen vertrouwen in. Toen in het verleden spandoeken tegen Verdonk onterecht waren verwijderd bleven sancties voor de betreffende ambtenaren ook uit, wat er in resulteert dat dat middel gebruikt blijft worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

“het wordt ook verboden gesprekken stiekem op te nemen waar je zelf aan deelneemt”

Ik zie niet in wat daar de grote winst in is. Het versterkt je privacy misschien een beetje, maar maakt het ook lastiger om jezelf te verdedigen, als je bijvoorbeeld gechanteerd wordt, of, misschien iets basaler, wordt lastig gevallen door callcenters die de betekenis van “nee” niet kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Erik

@3: Da’s natuurlijk ook weer zo, maar het OM kan de bereikbaarheid wel flink opschorten tot de blokkering door de rechter weer is opgeheven.

@4: Goede dingen maken de slechte nog niet goed ‘by association’, hoewel de slechte de goede ook niet minder goed maken. Alleen is dit een totaalpakket, en als deze blokkeermacht voor het OM er niet uitgehaald wordt, heb ik ’t liever allemaal maar niet dan allemaal wel.

Ben dan trouwens ook benieuwd wat dat verbod op opnemen van gesprekken waar je zelf aan deelneemt betekent voor onderzoeksjournalistiek a la Alberto Stegeman.

En de track-record van justitie wat betreft sankties tegen officieren van justitie die de bocht uit vliegen stelt me ook niet erg gerust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Erik
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

Als je gesprekken, waar je zelf aan deel neemt, niet meer op mag nemen, is dat de doodsteek voor de journalistiek, die dan flink beperkt wordt in de mogelijkheden om interviews af te nemen (als rechtstreeks uit te zeden interview, of bewijs van een feitelijke weergave van een gesprek).

Informatie stelen van een computer zonder dat je hem hackt? Stelen? Iemand, die ik in mijn huis binnen laat en die ongevraagd een glas water drinkt, beschuldig ik toch ook niet van stelen? Ik weet wel, waar dit voorstel voor gebruikt kan worden: het strafbaar maken van het downloaden van bestanden via p2p wordt met deze bewoordingen stelen. Ik denk, dat dat de bedoeling is van dit voorstel.

Dat is een redelijk punt, ook in een rechtsstaat. Er zit ook wel eens iemand (achteraf) onterecht een paar weken in de gevangenis om die reden

Ik vind het helemaal niet redelijk als mensen onterecht weken in de gevangenis zitten. Een paar uurtjes, als de verkeerde persoon opgepakt wordt, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Een paar weken is een grove fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@4: “het wordt ook verboden gesprekken stiekem op te nemen waar je zelf aan deelneemt”

Dat klinkt meer als inperking van rechten. Ik zie bijvoorbeeld de laatste verdediging tegen willekeurig gedrag van de politie verdwijnen. Als je ze openbaar opneemt, pakken ze immers (straffeloos) je apparatuur af. Bovendien mag de politie en AIVD wel blijven afluisteren (en zoals bekend maken ze grootschalig misbruik van dat recht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bookie

@4 Hoezo goed? Iemand die de gesprekken met haar/zijn stalker opneemt wordt strafbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn

@6: Maar in het geval van de spandoek lagen dus ook geen sancties vast. Dat is nu eens een echt groot probleem in ons rechtssysteem waar iets aan gedaan moet worden: dat de overheid altijd probeert onder zijn aansprakelijkheid uit te komen en daar vaak nog in slaagt ook.

@7/@8: Wat jullie denken dat een probleem is, is dat niet:
“Van strafbaarheid is alleen sprake als het opnemen van de communicatie wederrechtelijk is. Daardoor ontbreekt de strafbaarheid in bijvoorbeeld het geval van toestemming van de deelnemers aan de communicatie, maar ook in gevallen waarin het zonder toestemming/medeweten van een van de deelnemers opnemen van de communicatie civielrechtelijk niet onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie.” ((pdf)

@9: Nog maar eens herhalen: het probleem is in Nederland dus vooral dat de overheid straffeloos fouten mag maken.

@10: Ik weet wel, waar dit voorstel voor gebruikt kan worden: het strafbaar maken van het downloaden van bestanden via p2p wordt met deze bewoordingen stelen. Ik denk, dat dat de bedoeling is van dit voorstel.

Dan denk je dat fout:
“Voorkomen moet worden dat het van het internet downloaden van de hier aan de orde zijnde gegevens in het algemeen strafbaar wordt gesteld. Van strafbaarheid van downloaden is alleen sprake als bijzonder bepalingen daarin voorzien. Zo is het downloaden van afbeeldingen van kinderporno strafbaar op grond van artikel 240b Sr. En het downloaden van auteursrechtelijk beschermde gegevens is, voor zover dit niet onder het ?thuiskopiestelsel? in artikel 16c e.v. van de Auteurswet valt, strafbaar op grond van de Auteurswet. De vraag of en zo ja onder welke voorwaarden het aangewezen is om in de toekomst het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal als onrechtmatig aan te merken of strafbaar te stellen ? welke vraag aan de orde komt in kabinetsreactie op het rapport parlementaire werkgroep auteursrecht (Kamerstukken II 2009/10, 29 838, nr. 22, paragraaf 5) ? is een kwestie die door het auteursrecht wordt beheerst en in dat kader moet worden bezien.”

Ik vind het helemaal niet redelijk als mensen onterecht weken in de gevangenis zitten.

Het is natuurlijk heel vervelend als dat gebeurt, maar er wordt toch echt wel eens iemand na een lang proces uiteindelijk vrijgesproken. Ik zie graag je revolutionaire ideeën over hoe dit anders aan te pakken tegemoet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 dramklukkel

@10 “Informatie stelen van een computer zonder dat je hem hackt? Stelen? Iemand, die ik in mijn huis binnen laat en die ongevraagd een glas water drinkt, beschuldig ik toch ook niet van stelen?”
Grappig voorbeeld, maar het gaat hier niet om een goede vriend die een glaasje water drinkt, maar om die pas aangetrouwde oom Eddie die al bij een eerste verjaardagsbezoek jouw koelkast leegvreet, je post doorneemt en wegdwaalt om in het gereedschapschuurtje te snuffelen. Stelen zonder hacken slaat niet op P2P (waarbij men bewust een map open zet voor sharing), maar op bedrijfsspionage waarbij in de pauze een USB-stick wordt volgegoten. Hierbij kun je weer wel denken aan film/muziek naar een media-drager kopiëren vooruitlopend op de release.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt

De bewijslast wordt dus omgekeerd. De opgenomen partij dient niet langer te bewijzen, dat het opgenomen gesprek wederrechtelijk is (onterecht hun belangen schaadt zonder dat daar een grotere zaak mee is gediend), maar komt bij de ‘klokkenluiders’ (bijvoorbeeld) te liggen. Zij moeten bewijzen, dat opgenomen gesprekken, waar ze zelf aan deel hebben genomen, niet wederrechtelijk zijn of een groter belang dienen. Als deze regels gelden voor door de overheid opgenomen gesprekken, sta ik er volledig achter, Voor privé personen niet (tenzij ik deze tekst volledig verkeerd interpreteer).

een kwestie die door het auteursrecht wordt beheerst

Exact. En deze wet faciliteert het strafbaar stellen van het downloaden. In de verdediging van downloaden speelt het argument, dat van stelen geen sprake is, een grote rol. Deze wet bepaalt, dat wanneer een auteursrechthebbende zegt, dat het stelen is, het ook stelen is, ongeacht de omstandigheden en zonder met enige andere factor rekening te houden. Ik wordt strafbaar als iemand anders via mijn computer iets downloadt, omdat downloaden strafbaar wordt en wederom wordt de bewijslast omgekeerd dus. Brein hoeft niet meer te bewijzen, dat het bestand illegaal is verhandeld, zoals vroeger het auteursrecht werd gehanteerd, of illegaal ter beschikking werd gesteld, wat door de p2p gebruikers delen wordt genoemd en vroeger niet onder het auteursrecht werd veroordeeld, omdat er geen winstoogmerk achter zit.

Overigens is het misschien wel een reden om voor deze wet te zijn, wanneer we dan van die belachelijke Brein voorfilmpjes af raken, die ons op onze eerlijk gekochte dvd´tjes steeds weer voor dief uitmaken ;-)

Ik zie graag je revolutionaire ideeën over hoe dit anders aan te pakken tegemoet

Waarom? Ik weet ook wel, dat het gebeurt, maar dat maakt het nog niet redelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Johanna Nouri

Als ik het persbericht lees mag de Officier straks dus wel zelf gegevens verwijderen:
“- De officier van justitie wordt zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Een groot aantal internetproviders werkt vrijwillig volgens de zogeheten notice and take down – gedragscode. Daarbij verwijderen internetproviders zelf gegevens als overduidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is. Wanneer de gedragscode niet afdoende is, kan de officier opdracht geven de omstreden informatie op het internet ontoegankelijk te maken. Hij kan daarbij zo nodig een dwangsom opleggen.”

Je kunt zelf ook aan die internetconsultatie deelnemen. Link zie hierboven, helemaal onderaan kun je een reactie achterlaten.

Het concept wetsvoorstel dat nu voor consultatie wordt voorgelegd, verwijst weer naar een brief (.pdf) die het ministerie in juli (altijd midden in de zomervakantie, mogen we het niet weten?) vorig jaar naar de Kamer stuurde.
Die brief staat op de lijst van controversiële onderwerpen van de Tweede Kamer (.pdf, nr. 63) en mag dus niet worden behandeld zolang er geen nieuw kabinet is.
De consultatie maakt natuurlijk onderdeel uit van de wetsvoorbereiding en mag als zodanig wel doorgaan.

Persoonlijk vind ik een reactietermijn tot 3 september, die dus grotendeels in de zomervakantie valt, wel erg kort.

Het hele dossier, waarin nog veel meer interessante stukken, is hier te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

die pas aangetrouwde oom Eddie die al bij een eerste verjaardagsbezoek jouw koelkast leegvreet

Dat is een heel vervelende eikel, maar geen (of niet per se een) dief.

waarbij men bewust een map open zet voor sharing

Een p2p prog installeert zich met die map ‘open’. Je kunt hem dus alleen bewust wijzigen of dicht zetten. Niemand zet die map bewust open (al kun je weten, dat een map open staat). Bovendien (gelukkig) ondermijnt dit het Brein-concept van stelen weer: als ik aangeboden spullen accepteer, steel ik niets.

bedrijfsspionage waarbij in de pauze een USB-stick wordt volgegoten

Wanneer dat gebeurt en bewezen kan worden, is dat nu al strafbaar. Daar is geen nieuwe wet voor nodig.

Je laatste opmerking bewijst eens te meer, waar de nieuwe wet voor bedoeld is, terwijl het voorbeeld nu al gewoon strafbaar is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Martijn

@15: De opgenomen partij dient niet langer te bewijzen, dat het opgenomen gesprek wederrechtelijk is (onterecht hun belangen schaadt zonder dat daar een grotere zaak mee is gediend), maar komt bij de ‘klokkenluiders’ (bijvoorbeeld) te liggen.

Dat lijkt me logisch. Als jij iemands privacy schaadt door een privégesprek op te nemen en dat openbaar te maken, dan moet je daar een goede reden voor kunnen aandragen.

In de verdediging van downloaden speelt het argument, dat van stelen geen sprake is, een grote rol.

Nee. Downloaden van auteursrechtelijk materiaal mag op basis van een expliciete toestemming voor privégebruik die in de Auteurswet staat.

of illegaal ter beschikking werd gesteld, wat door de p2p gebruikers delen wordt genoemd en vroeger niet onder het auteursrecht werd veroordeeld

Openbaarmaken (dat is dus uploaden of zorgen dat anderen van je kunnen downloaden) is gewoon verboden zonder toestemming van de rechthebbenden in de Auteurswet. Altijd al geweest. Winstoogmerk heeft er niets mee te maken.

@16: “- De officier van justitie wordt zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen.”

Dat is dus (tijdelijk) offline laten halen, niet verwijderen in de zin van ‘vernietigen’. Mocht de rechter oordelen dat het onterecht is, dan komt het weer online.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Martijn

@17: Wanneer dat gebeurt en bewezen kan worden, is dat nu al strafbaar. Daar is geen nieuwe wet voor nodig.

Jawel, want volgens de huidige wet is het verkopen van illegale verkregen informatie geen heling, omdat digitale informatie geen goed is. Het staat allemaal keurig uitgelegd in de PDF met toelichting, die je blijkbaar nog steeds niet hebt gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

Als jij iemands privacy schaadt door een privégesprek op te nemen en dat openbaar te maken, dan moet je daar een goede reden voor kunnen aandragen

Als ik zelf bij een gesprek aanwezig ben, mag ik achteraf gewoon weten wat er precies gezegd is, en kan het feit, dat ik op de hoogte van de inhoud van dat gesprek ben nooit een schending van de privacy zijn. Als de gesprekspartners vinden, dat niets van de inhoud van het gesprek openbaar gemaakt mag worden, moeten ze dat aangeven, waarna openbaarmaking ook nu al strafbaar is.

Downloaden van auteursrechtelijk materiaal mag op basis van een expliciete toestemming voor privégebruik die in de Auteurswet staat

Dus is er van stelen geen sprake. Deze wet maakt het mogelijk dat wel als stelen te bestempelen, ook als ik alleen kopieer voor thuisgebruik.

Altijd al geweest

Nee. Zo lang bestaat p2p nog niet, dus het is niet altijd al zo geweest. Bovendien werd vroeger ook niemand aangeklaagd, die een cd een paar dagen aan een vriend uit leende en zo doende openbaar maakte. In die tijd werd die vraag helemaal niet eens opgeworpen, want toen mocht je met je eigen gekochte spulletjes nog doen wat je wilde.

het verkopen van illegale verkregen informatie geen heling,

Dan moeten ze dat ook strafbaar stellen, net zoals het verkrijgen van die informatie al strafbaar is (ik heb het niet over heling gehad). Het illegaal verkopen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is nu al strafbaar en is dat altijd al geweest ook (al voor p2p er was).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Martijn

@20: Als de gesprekspartners vinden, dat niets van de inhoud van het gesprek openbaar gemaakt mag worden, moeten ze dat aangeven

Wat een onzin. Als ik met iemand een privégesprek heb, dan mag ik van de veronderstelling uitgaan dat dat gesprek niet wordt opgenomen en openbaar wordt gemaakt. Wie wel wil opnemen zal dat aan zijn of haar gesprekspartner van te voren kenbaar moeten maken, niet andersom.

Deze wet maakt het mogelijk dat wel als stelen te bestempelen

Hoe dan?

Zo lang bestaat p2p nog niet, dus het is niet altijd al zo geweest.

De huidige Auteurswet is van 1914. Zolang mag het dus al niet.

Bovendien werd vroeger ook niemand aangeklaagd, die een cd een paar dagen aan een vriend uit leende en zo doende openbaar maakte.

Dat is dan ook geen openbaarmaking volgens de Auteurswet.

Dan moeten ze dat ook strafbaar stellen

En laat dat net nou net zijn wat de wet beoogt te doen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

@21: Is het gevoelsmatig niet een beetje hetzelfde als fotografie in het openbaar? Het mag, maar je mag niet zonder toestemming publiceren als op de foto’s herkenbare mensen staan (te simpel gezegd, maar goed).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

Als ik met iemand een privégesprek heb, dan mag ik van de veronderstelling uitgaan dat dat gesprek niet wordt opgenomen en openbaar wordt gemaakt

dat vind ik onzin, hoe redelijk het ook klinkt. Als ik door een vervelende kl**tzak op wordt gebeld en dat gesprek opneem, ga ik hem dat echt niet vertellen. Als ik een gesprek met mijn moeder op ga nemen, ben ik een sociopaat, en vertel ik het haar (waarschijnlijk) dus ook niet. daartussen in zitten allerlei andere gradaties. In vrijwel geen van de gevallen is de gesprekspartner op de hoogte van het opnemen, en vrijwel nooit zullen de opgenomen gegevens openbaar gemaakt worden, tenzij dat is om in zwaarwegende gevallen het precieze verloop van het gesprek vast te stellen. In die gevallen is volgens de wet opnemen echter weer wel toegestaan en in de praktijk verandert dat dus niets. Bovendien is het nonsens te verwachten dat niets uit een privé gesprek openbaar gemaakt zal worden, zonder dat je hebt gevraagd om dat niet te doen. Als ik in een privé gesprek met jou iets hoor, dat mijn moeder ook interessant vindt, zal ik haar dat echt wel vertellen, tenzij jij hebt gevraagd om dat niet openbaar te maken. Maar de Boekesteintjes uit de wereld, die in privégesprekken hun zorgvuldig gecultiveerde redelijke en politiek correcte imago onderuit schoppen, zullen wel blij zijn met deze wet.

Hoe dan?

Door het als zodanig in de auteurswet te bestempelen.

De huidige Auteurswet is van 1914. Zolang mag het dus al niet.

De discussie over de interpretatie van deze wet voor het internet dateert niet van 1914. In de jaren 60 is eenzelfde soort discussie over cassettebandjes gevoerd. Heel lang heeft de auteursrechtenlobby toen vol weten te houden, dat het opnemen op cassettebandjes volgens die auteurswet verboden was. Ook dat bleek vechten tegen de bierkaai en ze hebben hun gezicht gered door te stellen dat kopiëren voor thuisgebruik zonder commercieel oogmerk wel mocht. Eenzelfde interpretatiestrijd is nu aan de gang over p2p en internet. En of we daarbij de kant kiezen van de auteursrechtenlobby (de door jou hier verdedigde interpretatie) of die van de thuiskopieerders (waar ik me meer bij thuis voel) is volgens mij anathema. De uitkomst staat toch al vast: hevig tegenstribbelend zal de auteursrechtenlobby zich neer moeten leggen bij het thuis kopiëren, zo lang er geen geld mee verdiend wordt. De thuiskopieerders over de hele wereld hebben immers geen boodschap aan deze interpretatiestrijd. Tot de dag, dat ze de realiteit accepteren, zullen ze hun eigen imago blijven schaden door de strijd, die ze tegen hun klanten voeren.

laat dat net nou net zijn wat de wet beoogt te doen!

Ook probeert te doen. dat deel van de nieuwe wet is acceptabel. De wet gaat echter veel verder en wil veel meer zaken strafbaar stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Martijn

@23: ben ik een sociopaat

Precies de groep waarop de wet zich op richt. Types die uit wraak verhitte telefoontjes met hun ex op internet zetten zodat de GeenStijl goegemeente er eens lekker om kan lachen.

Door het als zodanig in de auteurswet te bestempelen.

Je bedoelt invoering van een eventueel downloadverbod? Dat is een op zichzelf staand besluit (dat er overigens niet komt.) Ik zie echt niet in wat het met deze wet te maken heeft.

De wet gaat echter veel verder en wil veel meer zaken strafbaar stellen.

Zoals?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Martijn

@22: Foto’s nemen in het openbaar mag bijna altijd. Gesprekken opnemen trouwens ook, ook met deze wet. Onder bepaalde voorwaarden kan je daar bezwaar tegen maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

@24:

Types die uit wraak verhitte telefoontjes met hun ex op internet zetten

zullen zich daar door een nieuwe wet echt niet van laten weerhouden. Die boete of taakstraf nemen ze op de koop toe. Als dit de enige groep is op wie de wet zich richt, is het goedbedoelde tijd en geldverspilling, die ook misbruikt kan worden voor andere groepen. Waarom die ex dan trouwens niet gewoon de hoorn op de haak gooit, snap ik niet. Waarom ga je je ex, waar je klaarblijkelijk ruzie mee hebt, dingen vertellen, die niet bekend mogen worden?

Ik zie echt niet in wat het met deze wet te maken heeft

“Voorkomen moet worden dat het van het internet downloaden van de hier aan de orde zijnde gegevens in het algemeen strafbaar wordt gesteld”. Als het niets met deze wet te maken heeft, hoeft dat niet genoemd te worden. Blijkbaar kan deze wet daar wel voor gebruikt worden en is dat zo reëel, dat in de wet opgenomen moet worden, dat dat voorkomen moet worden. De wetgever ziet de link, die gemaakt kan worden, wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Erik

Gaat niet alleen om wraak en verhitte telefoontjes, ’t lijkt me bijvoorbeeld een goede kant van dit voorstel dat als je plotseling een seksfilmpje met jezelf in de hoofdrol tegenkomt, dat filmpje zo snel mogelijk geblokkeerd wordt, voordat er al zoveel kopieën ronddwalen over internet dat er niks meer tegen te doen is.
En dan maakt ’t niet eens zoveel uit of je zelf wist dat je werd opgenomen of niet.

Seksfilmpje bij wijze van voorbeeld, gaat natuurlijk om heel wat meer, adresgegevens van politie-agenten, happy-slappingfilmpjes enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Martijn

@26: Je bent erg vervelend in de contramine vandaag, Pedro. Zowel hier als bij de Love Parade.

Als dit de enige groep is op wie de wet zich richt

Dat was een voorbeeld. Ik zal de letterlijke tekst hier plakken:
“Inmiddels zijn de technische ontwikkelingen zodanig voortgeschreden dat het betrekkelijk eenvoudig is om heimelijk gesprekken of andere vormen van communicatie op te nemen en vervolgens door middel van het internet breed te verspreiden. Dergelijke handelingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de slachtoffers. Hun persoonlijke levenssfeer wordt geschonden doordat gegevens, ten aanzien waarvan zij in de veronderstelling verkeren dat die uitsluitend bij henzelf en bij degene(n) bekend zijn met wie de communicatie is gevoerd, kunnen worden vastgelegd en verspreid. De kring van personen die vervolgens van de inhoud van deze gegevens kennis kunnen nemen is vrijwel onbegrensd. Daar komt bij, dat het verwijderen van deze gegevens, als deze op het internet zijn geplaatst, in de praktijk niet altijd eenvoudig is. Het is dan ook wenselijk om de strafbaarstellingen van het afluisteren en opnemen van gesprekken en het aftappen en opnemen van gegevens die door telecommunicatie of een geautomatiseerd werk worden verwerkt, te verruimen zodat voortaan (onder overigens gelijkblijvende voorwaarden) ook strafbaar is het opnemen van gesprekken en communicatie waaraan de dader zelf deelneemt.”

Altijd wordt geklaagd dat overheid geen oog heeft voor de privacy van de burger. Doen ze dat wel eens, is het nog niet goed!

Als het niets met deze wet te maken heeft, hoeft dat niet genoemd te worden.

Waar de ambtenaar die het stuk geschreven heeft het hier over heeft is dat als je een wet maakt die het verbiedt gegevens te stelen van een computer waar je wel toegang tot hebt, je wel moet oppassen dat de tekst niet zodanig wordt opgesteld dat downloaden in het algemeen verboden wordt. Zorgvuldig formuleren dus! Verder geeft de ambtenaar aan dat in specifieke gevallen downloaden natuurlijk wel verboden is. Bijvoorbeeld kinderporno en bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet onder de thuiskopieregeling valt.Dat wordt echter geregeld in de wetten die daar over gaan.

Dat had je kunnen weten als je de moeite had genomen de PDF te lezen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedro

@27: maar dat gebeurt nu toch ook al, al is het dan al te laat? 2 Minuten plaatsen en het is al te laat.

Publicatie van adresgegevens van agenten, happy slapping enz, kan nu ook al wettelijk allemaal aangepakt worden, behalve dan het plaatsen van het filmpje daarvan, misschien, maar dat lijkt me geen goede reden om een wet aan te nemen, waar ik voorlopig eerder negatieve kanten voor mijn privacy aan zie, dan dat mijn privacy beter gewaarborgd wordt met deze wet. Tegelijk denk ik dat er in de praktijk helemaal niets gaat veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Erik

Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je erger leed kunt voorkomen.

Ik heb ook m’n twijfels bij delen van dit wetsvoorstel -zie eerdere reakties- maar daarmee is nog niet alles in ’t voorstel slecht.
In tegenstelling tot jou geloof ik dan wel weer dat er in de praktijk dingen zullen verslechteren, maar als jij denkt van niet: waar maak je je druk over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Martijn

@29: Dat soort fatalisme heb ik niets mee. Het internet hangt op een paar grote sites. Als je het daar vanaf krijgt, dan weet de goegemeente het niet.

kan nu ook al wettelijk allemaal aangepakt worden

Lees die PDF toch, dan zie je dat er een aantal specifieke gaten in de wet zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

het lezen heeft mijn zorgen niet weg kunnen nemen, Martijn. En misschien ben ik vandaag wel erg sikkeneurig, ja. Sorry daarvoor.

Zorgvuldig formuleren is voor de wet nodig, ja, maar waar is de wet nou precies voor nodig? Dat is de vraag. Wat gaat het voorkomen, dat nu niet aangepakt kan worden? Zorgvuldig formuleren is ook nodig, wanneer de wet zelf dubbelzinnig is. Vermelden, dat een nu nog ongewenst door de wet niet verboden wordt, betekent, dat de wet daar juist ook voor gebruikt kan worden. Net zoals het noteren van iemands geloof in het paspoort bepaalde voordelen kan hebben, zitten daar ook nadelen aan vast. Daar zijn de nadelen veel groter dan de voordelen. Bij deze wet zie ik voorlopig weinig voordelen en een paar mogelijke nadelen (maar misschien te zwartkijkerig vandaag…).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Nog1

Bovenstaande is niet het enige probleem aan de wet.

Behalve dat het OM de mogelijkheid krijgt om zonder tussenkomst van de rechter publicaties op internet te censureren, wordt in het tweede deel klokkenluiden (of het publiceren van het verhaal of materiaal van klokkenluiders) strafbaar gesteld met een max straf van 1 jaar.

Indien deze wet in de VS bestaan had tijdens Nixon, had hij gewoon de publicaties tegen kunnen houden en ongestoord verder kunnen regeren.

@ 28 Het opnemen en publiceren van gesprekken uit de persoonlijke levenssfeer is al verboden, daar is deze wet niet voor bedoeld. Deze wet is bedoeld om dit verbod uit te breiden naar het publieke domein/de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Martijn

@33: wordt in het tweede deel klokkenluiden (of het publiceren van het verhaal of materiaal van klokkenluiders) strafbaar gesteld met een max straf van 1 jaar.

Niet waar. Publiceren van materiaal dat van maatschappelijk belang is valt onder de vrijheid van meningsuiting. De wet is bedoeld om het stelen en publiceren van bijvoorbeeld e-mails of creditcardgegevens strafbaar te stellen, ook als daarvoor geen computer gehackt is.

Het opnemen en publiceren van gesprekken uit de persoonlijke levenssfeer is al verboden

Niet waar, tot nu toe mag je gesprekken waaraan jezelf deelneemt stiekem opnemen.

Deze wet is bedoeld om dit verbod uit te breiden naar het publieke domein/de overheid.

Niet waar, zie de toelichting op de wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Kropotkin

@34: Publiceren van materiaal dat van maatschappelijk belang is valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Evenals bij het ‘opnemen van communicatie’ is het in eerste instantie het OM dat het ‘maatschappelijk belang’ bepaalt. Knap foute situatie.

Je bent erg vervelend in de contramine vandaag, Pedro
Go Pedro, go!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Kropotkin

@34: Publiceren van materiaal dat van maatschappelijk belang is valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Evenals bij het ‘opnemen van communicatie’ is het in eerste instantie het OM dat het ‘maatschappelijk belang’ bepaalt. Knap foute situatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Kropotkin

Huh? 1 keer en nog een 0,5 keer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Erik

@36: Na #35 ben ik (geen medewerker van justitie) prima in staat te oordelen dat #36 geen maatschappelijk belang dient ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Martijn

@35: Wat in het ‘maatschappelijk belang’ is, is altijd een punt waarover gediscussieerd kan worden. Uiteindelijk beoordeelt een rechter dat. Niet ideaal, maar een beter systeem is er niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Nog1

@34

Een opgenomen gesprek in de privé-sfeer mag alleen gebruikt worden met toestemming van de deelnemende partijen. Dat geldt ook voor foto’s. filmpjes etc.

Het publiceren van creditcardgegevens en de andere vormen van computergerelateerde misdrijven is onder de huidige wetgeving al strafbaar.

Het publiceren van maatschappelijk relevant materiaal is idd nog legaal, maar na aanname van het huidige wetsvoorstel niet meer.

In de toelichting staan intenties, in de wettekst de praktische werkelijkheid. Het publiceren van opgenomen gesprekken wordt strafbaar. Er staat geen woord in over eventuele beperkingen, het wordt in alle gevallen strafbaar.

Het bijzondere is dat een soortgelijk wetsvoorstel in Italië het land in rep en roer brengt en in Nederland zo geruisloos wordt ontvangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Martijn

@40: Een opgenomen gesprek in de privé-sfeer mag alleen gebruikt worden met toestemming van de deelnemende partijen.

Mag alleen gepubliceerd worden. Stiekem opnemen en bewaren in een archief, waar het uit gestolen of gedownload kan worden mag wel.

Het publiceren van creditcardgegevens en de andere vormen van computergerelateerde misdrijven is onder de huidige wetgeving al strafbaar.

Maar weer even knippen en plakken:
“Gebleken is dat het niet mogelijk is een persoon te vervolgen
voor ?heling? van gegevens die door middel van computervredebreuk uit een computer zijn gekopieerd. Het College van procureurs-generaal heeft ? bij gelegenheid van de consultatie over het ontwerp van het aan de Wet van 12 juni 2009, Stb. 245 ten grondslag liggende wetsvoorstel ? aandacht gevraagd voor de onmogelijkheid iemand te vervolgen voor het ?helen? van dergelijke gegevens (Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, blz. 2). Bij verschillende gelegenheden is gebleken dat behoefte bestaat aan een dergelijke mogelijkheid. Dit betrof volgens het College onder meer een geval waarbij gegevens door computervredebreuk uit een emailbox waren gekopieerd, en vervolgens aan een derde doorgegeven. Deze derde heeft de gegevens, ondanks dat vrijwel vaststond dat hij moest weten dat zij door misdrijf waren verkregen, in ontvangst genomen en door middel van het internet gepubliceerd. Omdat het in deze zaak om (gekopieerde) gegevens ging, en niet om een goed, kon deze derde niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor heling van een goed. De hacker van de gegevens kon worden vervolgd wegens computervredebreuk (artikel 138a Sr). Inmiddels hebben ook andere gevallen in de media de nodige aandacht gekregen, zoals de publicatie op het internet van door computervredebreuk verkregen digitale naaktfoto?s van een bekende presentatrice. Naar aanleiding van dit geval zijn Kamervragen gesteld over de noodzaak om ?heling? van gegevens strafbaar te stellen.”

Het publiceren van maatschappelijk relevant materiaal is idd nog legaal, maar na aanname van het huidige wetsvoorstel niet meer.

Jawel. Zie artikel 10.2 EVRM en de jurisprudentie daarover:
“Artikel 10 lid 2 van het EVRM staat toe dat er een beperking kan worden gesteld aan de uitingsvrijheid, maar dat deze beperking noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving. Alleen wanneer er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang kan een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd zijn.” (pdf)

Er staat geen woord in over eventuele beperkingen, het wordt in alle gevallen strafbaar.

Dat is niet waar, de beperking zit hem in het woordje ‘wederrechtelijk’. Staat ook gewoon weer in de toelichting:
“Van strafbaarheid is alleen sprake als het opnemen van de communicatie wederrechtelijk is. Daardoor ontbreekt de strafbaarheid in bijvoorbeeld het geval van toestemming van de deelnemers aan de communicatie, maar ook in gevallen waarin het zonder toestemming/medeweten van een van de deelnemers opnemen van de communicatie civielrechtelijk niet onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie.”

Maar kijk ook eens wat er nu precies aan de wet verandert:
139a, eerste lid, oud:
“Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
1 anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2 zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.”

139a, eerste lid, nieuw:
“Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel een gesprek afluistert of opneemt dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Nog1

‘Inmiddels hebben ook andere gevallen in de media de nodige aandacht gekregen, zoals de publicatie op het internet van door computervredebreuk verkregen digitale naaktfoto?s van een bekende presentatrice.’

Dit is nu net één van de zaken waaruit bleek dat zowel de digitale dief (die strikt technisch gesproken geen dief was, de gegevens waren zonder wachtwoord door hem vanuit zijn eigen woning toegankelijk), als degene die publiceerde, civielrechterlijk aangepakt konden worden.

Daarnaast is een aanbeveling van het college van procureurs (de aanklagers) nogal voorspelbaar een voorstander voor meer bevoegdheden voor zichzelf. Misschien handig dit naast de mening van de andere kant van het juridische verhaal zoals dat van de onderzoekers die dit (in opdracht nota bene van het ministerie zelf) onderzocht hebben.

http://www.cycris.nl/uploads/NTD-54a_rapport_–_30_november_2007.PDF

Hun grootste bezwaar is de rechterlijke toets achteraf, die niet geregeld is en dus ivv een kort geding zal moeten plaatsvinden, gecombineerd met het regeringsvoornemen veel gebruik te willen maken van de nieuwe mogelijkheid van het blokkeren van websites. Letterlijk schrijft men;

‘Voor het beoordelen van haatzaai-informatie kan bijvoorbeeld onderzoek naar de bron van de informatie vereist zijn, omdat de functie van de uitdrager ? geestelijke, journalist ? van invloed kan zijn op de (niet-)strafbaarheid van de uiting. Indien ? zoals de intentie in het regeringsakkoord doet vermoeden ? op grotere schaal gebruik gemaakt gaat worden van de bevoegdheid om gegevens ontoegankelijk te maken, dan is een kort geding zeker geen goede oplossing voor beklag.’

We hebben het dus beslist niet alleen over cybercrime, maar ook over de toetsing van de ruimte van vrije meningsuiting. Het is de OM die deze op internet in eerste aanleg gaat bepalen. Men kan de censuur achteraf proberen ongedaan te maken dmv een kort geding, maar de meeste gedingen komen nooit tot een bodemprocedure, laat staan tot een werkelijk vonnis. Vandaar dat deze toets onvoldoende is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Erik

Zou dan ook een goed idee zijn als de nieuwe wet zelf wat explicieter aangaf wanneer het OM tot blokkeren mag overgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Martijn

@42: die strikt technisch gesproken geen dief was, de gegevens waren zonder wachtwoord door hem vanuit zijn eigen woning toegankelijk

Kijk, mooi dat die lacune dan toch wordt aangepakt.

civielrechterlijk aangepakt konden worden.

Civielrechtelijk is voor veel mensen toch een drempel, omdat je dan zelf een advocaat moet regelen. En dan gaat het uiteindelijk alleen om geld; als het in het strafrecht komt, dan kunnen de grote creditcardhelers ook een taak- of gevangenisstraf krijgen.

Letterlijk schrijft men

Dat stuk gaat over de oude situatie. De uiteindelijk conclusie op het einde van die pagina is: “Aan een structurele behoefte aan specifieke rechtsbescherming moet structureel worden voldaan, en daarom verdient een specifieke strafvorderlijke rechtsgang de voorkeur.” Kort gezegd: de wetgeving op dat moment voldoet niet, er moet nieuwe wetgeving komen. De aanbeveling daarvoor staan in hoofdstuk 7.2 vanaf pagina 43. Daar zie ik bv staan:
“Het betrekken van de inhoudsaanbieder in de NTD-procedure, geïnspireerd door de
DMCA-procedure uit de VS: de ISP notificeert bij ontoegankelijkmaking de
inhoudsaanbieder, waarop deze binnen een bepaalde termijn kan protesteren met argumentatie dat het materiaal rechtmatig is. De ontoegankelijkmaking wordt dan opgeheven totdat een definitief rechterlijk oordeel is verkregen over de onrechtmatigheid van het materiaal.”
en “Een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig materiaal dat, voortvloeiend uit een
bevel van de OvJ, tezamen met het desbetreffende onrechtmatige materiaal
ontoegankelijk wordt gemaakt.”

@43: Staat ook de in de aanbevelingen van dat 2007 rapport:
“Art. 54a Sr kent geen beperking tot bepaalde soorten delicten. Het is echter ondoenlijk
voor het OM om voor ieder feit dat onder enige strafbepaling valt ontoegankelijkmaking
te bevelen. Dat betekent dat een richtlijn ontwikkeld moet worden die aangeeft voor
welke (typen) delicten een bevel van de OvJ gewenst is. Onder andere de volgende
aanknopingspunten zouden daarbij gehanteerd kunnen worden: 1. de mate waarin
duidelijkheid bestaat over de strafbaarheid van een informatieaanbod, 2. de mate waarin
OvJ nadere handelingen moet verrichten voor het bepalen van de strafbaarheid van een
informatieaanbod, 3. de ernst van het toegankelijk zijn van het materiaal op het Internet,
4. de te verwachten effectiviteit van het ontoegankelijkmaken in relatie tot het
?boemerang?-effect dat het materiaal elders in veelvoud weer opduikt.”

Ik moet @42 wel gelijk dat de minister alle waarborgen die dat rapport voorstelt en met de meest botte versie die hij verzinnen kon komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Erik

@43: Ik vind dan ook niet een wetsvoorstel zoals dit een slecht idee, ik vind dit alleen een slecht wetsvoorstel. Het gaat over zaken waarvan ik vind dat je de overheid er nooit meer macht over mag geven dan strikt noodzakelijk (en aannemelijkerwijs zinvol), daarom ben ik tegen dit wetsvoorstel in z’n huidige vorm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Nog1

@43

Een lichte rechterlijke toets vooraf is de beste garantie.

@44

Als men heling van creditcardgegevens (extra) illegaal wil maken moet men daar een wet voor aannemen, en niet met een wet komen die veel breder is dan dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Martijn

@45: Ben ik 100% met je eens.

@46: en niet met een wet komen die veel breder is dan dat.

De wet is niet ‘veel breder’. Jij interpreteert hem alleen veel breder op een manier die volgens Arnoud Engelfriet de giecheltoets niet doorstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Nog1

@47

Ik wist niet dat Arnoud het rapport van de Universiteit van Tilburg gelezen had.

 • Vorige discussie