Lucia de B. moet vrij

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Wiskunde (Foto: Flickr/Robert Scarth)Vandaag plaatsten 850 mensen een paginagrote advertentie in de NRC. De strekking? Lucia de B., die voor zeven moorden een levenslange straf uitzit, moet vrij.

Onder de ondertekenaars bevinden zich veel vooraanstaande wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaar Gerard ?t Hooft, die in een toelichting schrijft dat de bewijsvoering ondeugdelijk was.

Op het eerste gezicht lijkt er ook weinig grond meer om verpleegster De B. vast te houden. Het recent gepubliceerde rapport van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) sprak namelijk al haar twijfels uit of een zes maanden oude baby door haar werd vergiftigd. Deze zaak is belangrijk omdat deze alle andere zaken aan het rollen bracht. Een fout in dit deel van het proces betekent dat de hele veroordeling op losse schroeven komt te staan.

Eerder leverden vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse wiskundigen en statistici al kritiek op de rekenmethoden die gebruikt zijn om aannemelijk te maken dat het aantal sterfgevallen in haar omgeving zo hoog was dat het geen toeval meer kon zijn. Zo’n beetje elke mogelijke statistische fout die je kon maken werd bij de rechtszaak gemaakt.

Maar ondertussen doet de Nederlandse regering of haar neus bloedt. Een verzoek om voorlopige vrijlating werd niet ingewilligd door staatssecretaris Albayrak.

De inmiddels door een beroerte getroffen vrouw moet daarom nog langer – misschien wel onschuldig – vastzitten. Hoe lang blijft de Nederlandse staat beter weten hoe wiskunde in elkaar zit?

Reacties (7)

#1 Bart

Ahum. In het rapport bij de uitspraak van de Hoge Raad staat expliciet dat de statistiek geen rol heeft gespeeld in de veroordeling. Het rapport van de CEAS spreekt dan ook met veel meer nadruk over a) het uitsluiten van mogelijke andere verdachten en b) de finesses van de digoxinevergiftiging van baby Amber.
(zie hier voor het complete dossier)

Of die bewering van de hoge raad ook klopt is een tweede. Sterker nog, ik vraag mij af of Lucia ueberhaupt ooit gearresteerd zou zijn als haar baas en de pliesie meer van statistiek hadden gesnapt.

 • Volgende discussie
#2 Robert

Jullie zullen het niet geloven, maar ik heb haar in de klas gehad. In Den Haag in Moerwijk. Ze was 11 jaar en woonde met haar familie in Spoorwijk. Ik heb haar nog op een klassefoto en je haalt haar zo eruit. Ze had 2 broertjes, toen al geen lieverdjes. Ik heb me altijd afgevraagd of de reputatie van die broers (ik zal er niet over uitweiden) een rolletje heeft gespeeld bij haar veroordeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Obscura

Mijn standpunt is helder: vrijlaten. Hier is zoveel gerede twijfel, en niet van de eerste de besten, dat langer vasthouden onwenselijk is.
Ik moet zeggen dat verhalen als over Lucia de B. mij angstig maken. Wie weet ben ik de volgende waar Justitie, om wat voor reden dan ook, zijn oog op laat vallen.
Angstig maakt het mij, maar ook kwaad. Je vraagt je af of de rechtstaat wel zo goed functioneert. Ik bedoel: is het dus net onderzocht met een zeer heldere uitspraak, en dan moet het NOG een keer worden onderzocht. Vele maanden later. Ondertussen zit Lucia de B. nog vast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Paul

Mijn standpunt is helder: als je via advertenties de opvattingen van vooraanstaande wetenschappers wilt laten prevaleren boven rechterlijke uitspraken en (nog erger) de minister van Justitie de uitspraken van de rechterlijke macht laat toetsen heb je de rechtsstaat afgeschaft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Obscura

@4 De wetenschappers hebben -in dit geval- over de feiten, die openbaar zijn, meer kennis dan een rechter. Rechters hebben zelfs gebruik gemaakt van een deskundige die op basis van -zo blijkt nu- verkeerd materiaal een negatief oordeel over Lucia de B. heeft geveld.
Het is nu juist het gebrek aan wil om gemaakte fouten te herstellen die de rechtsstaat in gevaar brengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Scientist of the Invisible

Lucia de B., die voor zeven moorden een levenslange straf uitzit, moet vrij.

De advertentie vraagt om heropening van de zaak, niet om vrijlating. Toch wel een belangrijk verschil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@4: Is de rechtsstaat niet minstens zozeer in gevaar als rechters dusdanig incompetent blijken in het inschatten van bewijsmateriaal dat wetenschappers ze daarop moeten wijzen?

 • Vorige discussie