Limburgers minst gelukkig

,

Het afgelopen half jaar voelden Limburgers zich gemiddeld minder gelukkig dan mensen uit de andere Nederlandse provincies. Dat blijkt uit het langlopende onderzoek naar de Gelukswijzer, een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias. Het onderzoek volgt het geluksgevoel van duizenden Nederlanders.

Met de Gelukswijzer beoordeelden de deelnemers maandelijks gedurende de periode oktober 2010 – februari 2011 hun geluk. Ze vulden telkens in hoe ze zich op de invuldag én tijdens de afgelopen maand voelden.
Gemeten naar maandelijks geluk waren de inwoners van de provincie Drenthe met een maandelijks gelukscijfer van 6,2 het gelukkigst, gevolgd door burgers uit Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland met 6,1. De Limburgers scoorden slechts een 5,6.
Waar de inwoners van zeven van de twaalf provincies hun dagelijks geluk met gemiddeld 6,4 waarderen, blijven de Limburgers daar met een 5,9 aanzienlijk bij achter.

Een gedeeltelijke verklaring voor het feit dat Limburgers zich in het afgelopen half jaar minder gelukkig voelden, is een ondermodaal inkomen. Die verklaring rijmt met een analyse van het economische bureau  van de ING Bank, waaruit naar voren kwam dat de Limburgse economie in 2010 en 2011 de traagst groeiende economie van alle provincies was.

Opvallend is verder dat de verschillen in gemiddeld geluk in provincies niet verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld het aantal echtscheidingen, 65-plussers of levensomstandigheden zoals de aanwezigheid van bos en natuurgebied. Onderzoeker dr. Wido Oerlemans:

‘We zien in Westerse landen zoals Nederland dat geluk vooral afhangt van persoonsgebonden factoren zoals iemands leefstijl en levenskeuzen en niet zozeer externe factoren.’

De cijfers over het maandelijkse geluksgevoel liggen trouwens flink wat lager dan de jaarlijkse gelukscijfers. Die laatste zijn gebaseerd op vragen naar de mate waarin men tevreden is met het eigen leven als geheel. Oerlemans:

‘Mensen die tevreden zijn met hun leven hoeven zich nog niet persé gelukkig te voelen. Verder zien we bij maandelijkse geluksmetingen dat deelnemers gelukkiger zijn in de zomermaanden in vergelijking tot de wintermaanden.’

De verzekeraars werken mee aan het onderzoek omdat ze mensen meer zicht willen geven op hun geluk en ze willen ondersteunen bij het zoeken naar een manier van leven waarbij ze zich gelukkiger voelen. Eerder onderzoek laat zien dat geluk goed is voor de gezondheid. De deelnemers geven maandelijks niet alleen met een cijfer aan hoe gelukkig zij zich hebben gevoeld, maar ze geven via een dagboek ook aan wat ze de vorige dag deden en hoe prettig ze zich daarbij voelden. De deelnemers kunnen daarnaast hun geluk vergelijken met dat van de gemiddelde Nederlander of met het geluk van mensen in dezelfde levenssituatie.

Waar ik nou zelf wel benieuwd naar zou zijn, is of het geluksgevoel invloed heeft op de politieke voorkeur. Maar jammer genoeg hebben de onderzoekers daar geen uitspraak over gedaan.

Reacties (3)

#1 Peter

U doelt op het feit dat Limburgers, over 1 kam geschoren, jarenlang fikse CDA-stemmers waren en dat er dan toch ineens 1 zo’n Venlo’er is, die het over een andere boeg gooit, gevolgd door andere Limburgers?

Er valt vast, heel indirect, iets te zeggen over poltieke voorkeur en geluksbevinden. Kijk eens of de factoren die tot geluk leiden, in andere onderzoeken gekoppeld zijn aan poltieke voorkeuren? Leefstijl bijvoorbeeld. Ik durf zo maar te stellen dat mensen met een luxueuse Wassenaarse leeftsijl, vaker VVD stemmen, dan mensen die hun leven gestyled zien in een Almeerse vinexwijk en die overwegend PVV stemmen.

Wat weer ten gunste van Limburgers spreekt. Want als ook in Almere PVV wordt gestemd, dan blijkt daaruit dat ook Limburgers gewone mensen zijn.

Overigens is de “geestelijke ongezondheid”in Limburg en N-Holland het grootst. Zegt dat nog iets over geluk?

  • Volgende discussie
#2 Henk

Natuurlijk heeft geluk invloed op het stemgedrag:
Indien de innerlijke harmonie verstoord is, is stemmen op een partij die disharmonie nastreeft vanzelfsprekend :-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Femke

Ik hoorde vanochtend die onderzoeker op de radio en daar vertelde hij dat ongeveer 2% van de variatie in geluksgevoel te verklaren is door de provincie waarin iemand woont.

Lekker schokkend hoor…

Verder vind ik de hypothese dat minder gelukkige mensen vaker op anti partijen (PVV en SP) stemmen best aannemelijk, maar is daar echt een onderzoek voor nodig?

  • Vorige discussie