Liegen door associatie

ANALYSE - Bush jr en co waren er goed in, zaken associëren zodat mensen zelf oorzakelijk verband dachten te zien. Praten over terroristen en 911 in de ene zin, praten over het kwaadaardige regime in Irak in de volgende zin. Steun voor aanval groeide vanzelf.
Dat noem ik liegen door associatie. Er is vast een mooiere term voor.

Vandaag weer zo’n geval. Dit keer in de Telegraaf en daarna bijna 1 op 1 overgenomen op de Dagelijkse Standaard.
In beide stukjes zitten twee associaties die er bewust ingebracht worden. De eerste associatie is dat de “asielindustrie” zorgt voor toename asielzoekers. De tweede associatie is dat politiek links zit achter de asielindustrie lobby.

Te beginnen met de eerste. De associatie gaat via het streven naar een pardon. Een generaal pardon of een kinderpardon zou er namelijk voor zorgen dat er meer asielzoekers komen. De beruchte aanzuigende werking. Hoewel de Telegraaf wel zegt dat een causaal verband niet te leggen is, is de associatie wel opnieuw genoemd:

De succesvolle lobby van pressiegroepen voor twee pardonregelingen is niet zonder gevolgen gebleven. Vorig jaar, na de totstandkoming van het kinderpardon, steeg het aantal asielaanvragen met bijna vijftig procent. Eenzelfde trend was zichtbaar in de jaren na het generaal pardon uit 2007.


Dat die aanzuigende werking totaal geen grond heeft, hebben we al meermalen beschreven. En de recente associatie tussen het kinderpardon en de stijging van het aantal asielzoekers mist iedere grond. Zeker omdat vrijwel het grootste deel van de stijging komt door meer asielzoekers uit conflictgebieden als Syrië. Dat heeft dus een andere oorzaak. Dat valt overigens ook te concluderen uit het feit dat voor de hele EU het aantal asielaanvragen van 375.000 in 2012 naar 469.000 in 2013 steeg. Een brede trend dus, onafhankelijk van wat we in Nederland doen.
Dit alles nog even los van absurde suggestie als zou na het pardon besluit in iedere uithoek gefluisterd worden: “pssst, je moet naar Nederland vluchten. Als je daar 10 tot 15 jaar opgesloten zit in een kamp heb je misschien 30% kans dat je alsnog een vergunning krijgt…”

Dan de tweede associatie. Daar wil men kennelijk graag doen geloven dat enorme invloed van GroenLinks (wanneer zaten die ook alweer voor het laatst in de regering) de lobby stuurt. En daar gebruiken ze een nogal smerige associatie bij waar je als argeloze lezer snel een verkeerd verband legt. Aan de ene kant gaat het namelijk over Vluchtelingenwerk met een duur kantoor, een directeur met riant salaris en een lobby-budget van ruim een miljoen. Vervolgens gaat het over Stichting Vluchteling met een bestuursvoorzitter uit… jawel… GroenLinks (Femke Halsema).
Probleem is echter dat Stichting Vluchteling niets met asielzoekers te maken heeft. Sterker nog, die zetten zich in voor goede en fatsoenlijke opvang van vluchtelingen in de regio’s zelf. En van een echte lobby is al helemaal geen sprake.
De enige reden voor het opvoeren van Stichting Vluchteling moet dus zijn het associeren met Stichting Vluchtelingwerk en zo het gevoel geven dat GroenLinks achter de 1,1 miljoen euro lobby zit. Een andere verklaring kan er niet zijn.

Aangesproken op de bewuste associatie wimpelt de hoofdredacteur van DS het af onder het mom van lobby is lobby. Daarmee bevestigend dat het dus helemaal niet om feiten gaat, zoals het artikel graag wil suggereren, maar toch vooral om associatie. En dus is kennelijk liegen door associatie toegestaan om een punt te maken.

Wat me overigens ook verbaasd bij deze associaties is het constante hameren op de PvdA en vooral de geitenwollensokken van GroenLinks. Alsof de kerken (met leden uit alle politieke gezindten) en de gemeenten niet net zo hard bezig zijn geweest met een humaner asielbeleid. En alsof de andere bestuursleden van al die stichtingen en organisaties die genoemd worden niet andere politieke overtuigingen kunnen hebben. Waarom het steeds maar zoeken naar net die handige associatie zodat er met een vingertje gewezen kan worden?

En waarom door journalisten? Dat een politieke partij ermee schermt is soms nog te begrijpen. Dat een journalist, die toch zegt te zoeken naar een redelijk objectieve beschrijving van de werkelijkheid en nota bene schermt met “de feiten”, zo selectief zaken naar voren schuift, dat is betreurenswaardig.

Reacties (4)

#1 nome

Het doel heiligt de middelen, als je in oorlog bent met elke vorm van redelijkheid, of gezond verstand. Als je rechts bent, creëer je toch al je eigen werkelijkheid, of laat je dat door De Telegraaf doen.

  • Volgende discussie
#2 Brombeer

Medewerkers van de Telegraaf of Dagelijkse Standaard dienen ook niet gezien of omschreven te worden als journalisten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Inkwith Barubador

De Dagelijkse Standaard associeer ik niet met journalistiek. Het is een soort GeenStijl voor quasi-intellectuelen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Herman

Ook dat schermen met die 58% van de asielaanvragen die worden gehonoreerd als teken dat Nederland een soft asielbeleid kent vind ik nogal grenzen aan bedrog. Het percentage toegewezen verzoeken zegt helemaal niets. Dat zou net zo goed kunnen zijn omdat mensen met een minder kansrijk vluchtverhaal Nederland al bij voorbaat mijden als door een ruimhartig asielbeleid. Maar media als De Telegraaf en De Dagelijkse Standaard vallen en staan nou eenmaal bij bedrog en bedrieglijke suggestie.

  • Vorige discussie