1. 1

  Mijn conclusie Steeph is dat er veel deuren zijn, je noemt er een, de reguliere, er zijn er meer.

  Overigens staan mijn deuren in deze kwestie open.

 2. 2

  Herkomstlanden met >100 eerste verzoeken in 1e kwartaal 2010:
  Afghanistan (450), Armenië (270), Georgië (450), Irak (430), Iran (230), Somalië (670), onbekend (130).

  Hoeveel zouden er gehonoreerd zijn in de afgelopen tijd?

 3. 3

  Conclusies? Linkse propaganda, dat is het! Ze komen in HORDES over de grens. Steeph woont zeker in de Grachtengordel of een andere wijk met rijke ‘fatsoenlijke’ mensen. De gewone burgers die zich geen duur koophuis kunnen veroorloven zitten tussen de illegalen, en ander TERRORISTISCH straattuig.

 4. 4

  @3
  helemaal mee eens, ik vind dan ook dat steeph van zijn grachtengordelpand een terrorismevrije commune moet maken!!!

 5. 5

  Hoeveel er worden gehonoreerd inderdaad @eli…want het zijn me een stel beulen bij die vreemdelingendienst. Dalijk zitten we nog zonder schoonmakers in de metro of champignonnenplukkers.

  Maar als deze grafiek waar is gaat het speerpunt van het verkiezingsprogramma van de PVV ook al nat (naast de AOW). Wat rest er dan nog? Ach, zag net nog een foto van Rutte en Wilders nippend aan een cocktail na een uitzending van het jeugdjournaal dus het zal allemaal wel loslopen. En het korte termijngeheugen van de gem. kiezer reikt toch niet verder dan de eerstvolgende vakantie dus who gives a shit…

 6. 7

  Oftopic maar wel aansluitend op #3. Laatst werd mij het volgende geschreven in een discussie op Hyves:

  “ik blijf bij mijn keuze. rechts red[sic] de Nederland economie, links vernietigd[sic] de economie en de Nederlandse maatschappij. als ik links zou stemmen zou ik mijn eigen familie in de steek laten.”

  Toen ik ‘m om argumentatie en uitleg vroeg betreffende de ‘links vernietigt de economie’-stelling, kreeg ik de volgende krabbel:

  “omdat ze kanker dom zijn.”

  Hoog niveau weer he.

  @ Steeph
  Dank voor de grafiek. Zal het (proberen te) onthouden. Overigens is 4000 per jaar echt te weinig als we de vergrijzing willen opvangen.

 7. 8

  Steeph maakt een denkfout, het aantal toegelaten asielzoekers is wat uiteindelijk telt. Verder vindt de aanzuiging ook plaats via immigratiehuwelijken. Dus eerst komt de asielzoeker, toegelaten en trouwt dan met buitenlandse partner (partner valt dus niet onder asiel).
  Verder loopt de grafiek vanaf 2007 ik denk dat het beleid van Verdonk mensensmokkelaars nog lang afschrikte. Daarnaast is de grootste immigratiestroom zeker niet asiel. In hoeverre immigranten voor een andere immigratieroute kiezen is ook niet duidelijk, wellicht door strengere immigratiewet op asiel komen ze nu als arbeid, huwelijk, etc. Immigratie totaal is namelijk totaal wel fors gestegen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0&D2=0&D3=0&D4=1-2&D5=0&D6=a&HDR=G2,G4,T,G3&STB=G1,G5&CHARTTYPE=2&VW=G

 8. 9

  @7
  Leeft die mythe nog steeds? Dat is een soort piramidespel…
  “Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing (..)Omdat die migranten zelf ook ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13,4 procent te houden. Van immigranten heeft men steeds grotere doses nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27 miljoen, in 2050 tot 39 miljoen, en in 2100 tot 109 miljoen.Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering.” http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00021.html de rest is ook een anrader.

  ps2 De kosten van immigratie ondermijnen juist de aow en staatspensioenen. http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm03101.html

 9. 11

  @ Seven

  Ja inderdaad, en die stijging, dat zijn voor 60% WESTERSE allochtonen.

  Ik herhaal

  WESTERSE ALLOCHTONEN.

  En van die 40% van de stijging die niet-westerse allochtonen betreft: hoeveel mediterranen zitten daarbij?

 10. 13

  @seven #8: En volgens mij loopt mijn grafiek vanaf 1998. Dus ik weet niet waar de 2007 vandaan komt?
  Ja, de CBS getallen zijn vanaf dat moment. Maar ik gelukkig alle historische gegevens bewaard omdat het CBS steeds vergeetachtiger wordt.

 11. 14

  @11 Als je op mijn grafiek geklikt had, had je gezien dat is westers en niet westers al apart laat zien. Westers is wel aan inflatie onderhevig. Het zijn bijna geen Zweedse of Deense dames ;) Maar ook / vooral Russen, Oostblokkers, Yoego’s
  @12 Aanvragen ipv toegelaten immers dat telt in het uiteindelijke resultaat.
  @13 CBS link idd, duidelijk dat de asielroute vroeger populair was.

 12. 16

  seven wil ook het vrije verkeer van mensen binnen Europa aan banden leggen.

  Het strengere beleid ingevoerd door de paarse kabinetten lijkt effect te sorteren, maar dat kan natuurlijk helemaal niet volgens seven

 13. 20

  Ik ben misschien wat naief, maar asielzoekers zijn geen immigranten. Het zijn mensen die hier tijdelijk verblijven, totdat het in hun eigen land veilig genoeg is om terug te keren. Dat een deel van hen alsnog zich permanent vestigt in Nederland, is iets anders. Het grootste deel ervan vertrekt weer, daar zijn vast ook wel cijfers van te vinden.

 14. 21

  Staat de lijn definitief op 0, dan ben ik tevreden, niet eerder.

  Asielzoekers bestaan niet, want dan zouden immers de Alabanezen terug zijn gegaan naar Kosovo, de Hongaren terug zijn gegaan naar Hongarije.

  Ik wens geen enkele asielzoeker meer In Nederland zien binnenkomen.

  Asielzoeker is een eufemisme van politiek links en betekent niets anders dan profiteur.

 15. 23

  @21 Jaja, trollen is leuk hoor, iets stompzinnigs en naars roepen en dan maar hopen dat er ruzie van komt. Hahaha hohohoho…

 16. 25

  @20: Een asielzoeker is ook een immigrant, voor zolang hij/zij in het land verblijft waar hij/zij heen gevlucht is. Op het moment dat hij/zij terug of verder gaat, wordt het weer een emigrant. Bij mijn weten worden asielzoekers van wie het verzoek ingewilligd is (die dus een verblijfsvergunning krijgen) ook meegeteld in de migratiecijfers. Zoals anderen al zeiden, dat betreft gewoonlijk een kleine minderheid van de aanvragers.

 17. 26

  Ter info: de meeste mensen die hier een verblijfsvergunning asiel krijgen gaan niet meer weg, ook niet als hun land van herkomst weer als ‘veilig’ wordt bestempeld. Die mensen hebben dan meestal al een baan, een partner en kinderen die hier op school zitten.

 18. 27

  Volgens de gegevens van @19 (d.w.z. van de IND zelf) wordt maar 10% van de asielaanvragen goedgekeurd. Dus ongeveer 400 per kwartaal. Peanuts. Om even terug on topic te raken: dit is toch niet de rampzalige “aanzuigende werking” waar sommigen zich indertijd druk over maakten?