KSTn – Superpolderen in discussie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagHet is zo’n verschijnsel dat goed past in het Nederlandsche poldermodel, de product– en bedrijfschappen. Dit zijn organisatie waarin alle organisaties van een bepaalde sector verplicht deelnemen om “gezamenlijk” de regeltjes binnen de specifieke branche vast te stellen, na te leven en belangen te behartigen bij de diverse hogere overheidsorganen.

Nu is men voornemens om de wetgeving rondom deze organen aan te passen. Er is namelijk wat discussie over de democratische legitimiteit (binnen de samenleving), het democratisch gehalte van de schappen zelf en over de transparantie.
Doelen van de regering bij de wetsaanpassing zijn als volgt:
– het democratische gehalte van de bedrijfslichamen wordt verbeterd;
– de verantwoording en transparantie worden vergroot; en
– de bedrijfslichamen hier zelf de verantwoordelijkheid voor nemen.

En dat is best interessant.

Je wilt dus meer met democratie doen, maar je legt de verantwoordelijkheid weer bij de schappen zelf om daar iets aan te doen. Typisch Nederlandsch.
Vandaar ook dat de twee moties van dhr Aptroot (VVD): Opheffen die schappen of anders in ieder geval veel hardere democratische garanties inbouwen.

Het is opvallend dat de recente debatten niet tot meer aandacht hebben geleid. Het is een heel belangrijke discussie over de ordening van het economische speelveld in dit land. En met name het ernstige gebrek aan democratische controle door gekozen organen zou een punt van discussie moeten zijn.
In de media vond ik niet veel informatie. Bij een conculega weblog des te meer. Daar werden kritische vragen gesteld bij het debat. Afgezien van de specifieke insteek, verdienen ze aandacht en beantwoording. Ik ga proberen bij een volgend debat voortijds iets te schrijven.
Boeiende materie dit.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
En mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (7)

#1 Hayek

Het wordt tijd dat de corporatistische Superpolder aan banden wordt gelegd. Weg met het Rijnlandmodel!

 • Volgende discussie
#2 sikbock

idd.. goed stukkie steeph

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Perik

Twee weken geleden kondigde ‘het schap’ van de glastuinders aan dat zij in de nabije toekomst 25% van de stroomvoorziening in Nederland voor hun rekening willen nemen (nu is dat 15%).

Hoe? Nou, je stuurt gas naar een kas, daar maken ze er stroom van met een generator, die stroom gaat naar jouw huiskamer, met de restwarmte verwarmen ze de kas om tomaten te kweken en de CO2 vangen ze af om de groei van de planten te bevorderen. Schoon, rendabel, carbonfootprintfahig, enorm local-for-local en noem maar op.

Het punt is dat de grote spelers in de energiemarkt niet zo zitten te wachten op die glastuinders en enorm veel drempels opwerpen voor toegang tot _hun_ stroomnet. Want ja, stel je voor dat het plan voor kolencentrales in gevaar komt.

Enfin. Het bericht is in geen enkele krant opgenomen. Jammer. Prima content, zero impact.

Maar wat het verhaal illustreert is dat een ‘schap’ in niet per definitie koud eigenbelang voorstaat. Net als in _de echte wereld_ vertegenwoordigt een schap een bonte verzameling individuen met vaak tegengestelde belangen en ideeën, denk alleen maar aan concurrentie. Een schap heeft een publieke functie en moet alleen al daarom verantwoording afleggen.

Schaf je het schap af of schrap je het (poetskoetsalert!) dan wordt belangenbehartiging een zaak van de markt. Ofwel: commerciële lobbyclubs. En als er ergens een beetje regulering mag zijn in deze liberale tijden dan is het wel in de belangenbehartigingsmarkt.

Dat het democratischer kan – maar vooral: transpanter – , helemaal mee eens.

Spoiler: de auteur van deze f’up heeft een aantal belangenbehartigende organisaties als opdrachtgever.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Perik

Uit de serie Errata om niet te Vergeten: transpanter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

– het democratische gehalte van de bedrijfslichamen wordt verbeterd;
– de verantwoording en transparantie worden vergroot; en
– de bedrijfslichamen hier zelf de verantwoordelijkheid voor nemen.

Laat me niet lachen. Iedereen die wat langer meeloopt weet dat als dit soort termen gebruikt worden voor [re]organisaties, het juist inhoudt dat een poging wordt gedaan betreffende elementen te elimineren dan wel monddood te maken.

Transparantie?
Democratisch gehalte?
Verantwoordelijkheid?

Geloof me, niemand met enige macht wenst transparantie, meer democratie of verantwoordelijkheid bij de tegenpartij. Macht en transparantie gaan niet samen. Transparantie is conflicterend met elk bestaand belang.

Aardig voorbeeld van Perik. Grote energiemaatschappijen willen kleine energieproducenten (glastuinders, een schap) een drempel opwerpen.

Raad eens wie er roept om transparantie?
Het is een spel om de schappen uit de wereld te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Karsa Orlong

@HansR Daarom ook de motie van de VVD?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mescaline

Goeie draad, te kort!

Maar wat is een poetskoets @Peric ?

 • Vorige discussie