KSTn | Structuurvisie infrastructuur en ruimte

Logo kamerstukken van de dagPlannen maken voor de verre toekomst is zowel wenselijk als schier onmogelijk. Probeer je verder vooruit te kijken dan 10 jaar, weet je zeker dat er ontwikkelingen zullen zijn die je nu niet kan voorzien. Maar toch is het nodig om voor lange termijn richting te geven, zeker daar waar het ruimtelijk ordening en infrastructuur betreft. En zoals iedere minister voor haar, maakt ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ook een plan voor de toekomst. Ze mikt op 2040 dit keer.
Recent was ze daarmee al in het nieuws. Maar toen waren de onderliggende stukken voor ons nog niet toegankelijk. Nu wel.
Mijn samenvatting: Alles op verkeer en laat de rest maar over aan provincies en gemeenten.

Eerst maar even een mooi en interessant plaatje. Komt uit deel 1 en gaat over hoeveel oppervlak er nodig is om met 1 specifieke energiebron alle energie voor NL op te wekken.De gegevens voor bovenstaand plaatje komen overigens uit de Kleine Energieatlas.

Voor noord Nederland staat er weinig moois in de stukken. Geen snelle trein verbinding, geen grootste plannen, niets. Beetje wegverbreding bestaande snelwegen.
Dat valt overigens sowieso op. Heel veel wegverbredingen tot 2040. Ongeveer tweederde van de snelwegen zouden verbreed moeten worden. En als je dan kijkt naar de andere mogelijkheden tot vervoer (bv spoor) staat er alleen maar “optimalisatie gebruik” of “zoeken de gemeenten en provincies maar uit”. Het moge duidelijk zijn dat de autobezitters de gedroomde minister hebben.

Zou je alle mooie plaatjes van wat er in NL gaat gebeuren tot 2040 over elkaar heen leggen, wordt duidelijk dat het niet gaat passen. Het is dan ook waarschijnlijk dat de groene ruimte daar het onderspit gaat delven. Zo kan je ook tussen de regels lezen van het eerste (nogal algemene) Milieueffectrapport die ook in het dossier zit. Ze verwachten voor de groene ruimte in het meest optimistische scenario “Nagenoeg neutraal” uit te komen qua effect. Maar verder schuift het alleen op richting “negatief” (blz 8).

In deel 3 van de visie kan je lezen dat het wel gewenst is dat we in 2028 Olympische Spelen in Nederland hebben. Want dat is een mooie “hefboom” om wat zaken te veranderen (bijlage 5 blz 46).

Over de energie-infrastructuur staat er weinig moois in de visie. Alleen met windmolenparken (op zee) wordt rekening gehouden. Voor de rest is het nog een tijd doorgaan met fossiele brandstoffen en daartoe vooral veel pijpleidingen met buurlanden leggen om zo “leverzekerheid” te hebben…. En om CO2 weg te transporteren (ja, zo krom lees ik het). Waar naar toe? Maakt niet uit, als het maar weg is.

Veel lees- en kijkplezier!

Update: Oh ja, er staan op drie plaatsen kerncentrales (Borselle, Rotterdam, Delfzijl)
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 2

  Elektrische auto’s natuurlijk. Dat moet in 2040 toch wel een keer geregeld zijn.

  Ik ben trouwens zeker niet tegen het verbreden van snelwegen. Als je dan toch een natuurgebied gaat doorkruisen, leg dan ook meteen wat fatsoenlijks neer. Aan half werk heeft niemand iets.

 2. 3

  Dat zonne-blokje ziet er niet eens zo gek groot uit. Dat verbaast me wel – bedoelen ze daarmee hier te lande opgewekte zonne-energie ?

 3. 5

  Is toch simpel? Alle CO2 gebruiken als brandstof en einde probleem. Alleen nog even een automotor uitvinden die rijdt op CO2.

 4. 6

  Hoeveel oppervlakte er nodig is om energie uit afval te halen? Omdat die verbrandingscentrales zoveel ruimte innemen? Hoeveel oppervlakte er nodig is om energie uit bruinkool en steenkool te halen? Dat wordt toch onder de oppervlakte gewonnen?

 5. 9

  @6: Bruinkool wordt vooral in dagbouw gewonnen. Daarbij wordt een veel groter gebied dan de groeve alleen getroffen, vanwege het wegpompen van grondwater.

 6. 10

  @8 Tja maar er wonen genoeg mensen naast afvalverbrandingsovens…

  @9 Tja getroffen.. Maar is het gebied daardoor waardeloos?

 7. 11

  Dat het OV zo wordt genegeerd vind ik zo ongelofelijk dom… en niet eens alleen (of zelfs maar) hoofdzakelijk vanuit milieu-oogpunt, maar vooral vanuit noodzaak. Infrastructuur als geheel is belangrijk. Snelwegen verbreden klinkt leuk, maar het biedt nog niet in de verste verte een oplossing voor de problemen die ontstaan op plekken waar die snelwegen aansluiten op de lokale wegen, of voor de parkeerproblemen.

  Het OV (maar ook het geheel aan spoorwegen, waterwegen en wegennet) is een essentieel onderdeel van onze infrastructuur, een deel dat we niet kunnen of willen missen. Zelfs niet als je vanuit de smalste visie redeneert (‘economische productie, meer economische productie en al het andere is geneuzel’) is het nog kortzichtig en dom om belangrijke delen van je infrastructuur zo te negeren.

  En als de minister dan toch van mening is dat gemeentes, provincies en regio’s dergelijke dingen zelf kunnen en dus in staat zijn tot dergelijke complexe overleggen – doek dan gewoon gelijk je hele ministerie op – dan kunnen ze die snelwegen ook echt wel zelf.

 8. 12

  @3&4: Een vierkante meter zonnepaneel levert in NL ongeveer 0.5 kWh/dag. We gebruiken ongeveer 160 kWh/dag/persoon. Met 16 miljoen personen zijn er dus 320*16 = 5120 vierkante kilometers nodig. Da’s 3.5 keer de provincie Utrecht, een vierkant van 70 bij 70 km.

 9. 13

  @11 OV is ontzettend ver gedecentraliseerd. De besluiten worden nagenoeg allemaal regionaal genomen. De Minister lapt echter wel gewoon bij bij elke grote toevoeging.

 10. 14

  @12
  Het lijkt erop dat de (opzich mooie) kleine energie-atlas een fout heeft gemaakt door max vermogen van een zonnecel als vergelijkingsmaat te nemen voor productie zonder rekening te houden met de capaciteitsratio. Itt bv een gasturbine of kerncentrale produceert een zonnecel (f windturbine) niet coninue nabij zijn max vermogen. Bij nieuwe zonnecellen in NL (zie ook plaatje gem. zonneitensiteit in de atlas) ligt de capaciteitsratio zo rond de 10% (bij wind rond de 20%) (zie ook 9 & 17 hier https://sargasso.nl/archief/2011/06/20/bouw-eerste-gigawatt-zonnecentrale-gestart/#comment-507683 )

  ps Huishoudens gebruiken maar 1/5e van de stroom in NL, je hebt dus nog 5x zoveel nodig.
  ps2 Stroom zelf is maar 13% van de energievraag.

 11. 15

  Die 160 kWh/dag/persoon is het totale energievebruik (alle energie bronnen gecombineerd) van het land gedeeld door het aantal inwonders (16 miljoen). Per persoon verbranden we 6.7 kW, waaruit al blijkt dat dat meer is dan wat we aan elektriciteit verbruiken.

  Aan stroom heeft nederland gemiddeld 10 GW nodig, ofwel 10000/16 = 625 Watt per persoon, inderdaad zo’n 10 procent van het totaal.

 12. 16

  @13. Misschien veronderstelt het rapport dat we die cellen in de woestijn van een ander land leggen. Dan zijn er minder vierkante meters nodig.

 13. 17

  @16
  Nee, ik denk dat ze gewoon lijst cijfers met bruto (piek) vermogen hebben gegeven aan de infograficus, en dat is iemand, zo blijkt na googlen) met een kunstopleiding en opdrachtgevers zijn landschapsarchitecten.

  Niet zijn fout, immers: Garbage in > garbage out.

  Inzichtelijke berekening:
  Één standaard paneel is 100 Wp (100 Watt piekvermogen) dat betekent in NL in praktijk gemiddeld etmaal rond 10 Watt aan gemiddeld vermogen. (En in de woestijn Sahara 23 Watt)

  Behoefte aan stroom alleen in NL is gemiddeld 10GW / 10Watt (gemiddeld geleverd vermogen voor een 100Wp paneel) = 1 miljard zonnepanelen voor NL nodig, ofwel 135 zonnepanelen voor elk huishouden (7,4miljoen huishoudens.
  En dan zijn we er eigenlijk nog lang niet, want stroom wordt bij PV vooral rondom de middag in de zomer geproduceerd en ’s nachts niks en ’s winters flink minder. De vraag fluctueert ook nog en das alleen voor de electriciteit.
  Wind of kernenergie is realistischer