KSTn | Niet het braafste jongetje van de klas

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-10-2022
,

Mooi woord, ingebrekestelling. Het staat bovenaan een lijst van maatregelen waarvan de EU vindt dat Nederland ze niet of niet goed uitvoert. Europese maatregelen dus. Het verhaal over Nederland als braafste jongetje van de klas kan de prullenbak in. De lijst bevat zo’n 50 van die niet nageleefde maatregelen. In typisch ambtenarentaal waardoor het schier onmogelijk is te begrijpen waar het eigenlijk over gaat:
CIE van mening dat NL voor de interconnectie met België ten onrechte nog geen mechanismen voor het intra-dagelijks beheer van congestie van de interconnectiecapaciteit opgesteld.

Bent u daar nog?
Wrang (vanuit mijn perspectief gezien dan) is ook dat Nederland op een aantal energie- en klimaatmaatregelen een tik op de vingers krijgt. Hier de belangrijkste:
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/31/EG (geologische opslag van kooldioxide)
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/29 (handel in broeikasgasemissierechten)
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/28/EG (gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen)
“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/30/EG (emissies broeikasgassen)”

Ook privacy is (geen verbazing) slecht af:
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/136 (universele dienst – bescherming persoonsgegevens)

En kippen:
NL houdt volgens CIE nog steeds legkippen in nietaangepaste kooien.

En de spoorwegveiligheid… Misschien een punt voor betaalde journalisten om eens uit te zoeken, gezien de gebeurtenissen dit weekend:
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2008/110/EG (spoorwegveiligheidsrichtlijn)
(Stevige sneer richting EU in het debat daarover trouwens)

Ik snap dat dit geen sexy onderwerp is en zich niet leent voor krantenkoppen. Maar iets meer aandacht mag dit wel krijgen. Al was het maar om eens een goede discussie te hebben over of deze maatregelen uit Europa werkelijk toegevoegde waarde hebben (eis) en of de uitwerking daarvan wel leidt tot verbetering van de situatie Europa-breed.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (2)

#1 esgigt

Ja Steeph, het is wat met Europa.

Om door jou genoemde punten van commentaar te voorzien:
Hier de belangrijkste:
“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/31/EG (geologische opslag van kooldioxide)”

Ik vraag me af of de EU ooit een stap verder is gekomen dan dit idee. De mogelijke consequenties van rampen met dergelijke opslag heeft men volgens mij nooit overwogen.

“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/29 (handel in broeikasgasemissierechten)”

Misschien leuk als actie van de een of andere groot-grutter hier te lande?

“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/28/EG (gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen)”

Nederland heeft de laatste decennia geen samenhangend industriebeleid, dus innovatieve investeringen blijven gewoon zwaar achter. Helemaal waar Shell aan het lobyen is…

“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/30/EG (emissies broeikasgassen)”

Door aanpassing van het dieet in het Tweede Kamer restaurant zijn deemissies van de kamerleden en hun personeel reeds sterk teruggedrongen.

Ook privacy is (geen verbazing) slecht af:
“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/136 (universele dienst – bescherming persoonsgegevens)”

Hierbij moet vermeld worden dat NL juist erg sterk is op het gebied van privacybescherming. kijk naar de private doorstart van het EPD en alle schandalen waarbij gevoelige prive-info op straat komt.

En kippen:
“NL houdt volgens CIE nog steeds legkippen in nietaangepaste kooien.”

In Den Haag voelt men zich kiplekker, dus wat is het punt van de EU?

En de spoorwegveiligheid… Misschien een punt voor betaalde journalisten om eens uit te zoeken, gezien de gebeurtenissen dit weekend:
“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2008/110/EG (spoorwegveiligheidsrichtlijn)”

Wellicht moet het KLPD ook op het spoor gaan flitsen.. speed kills, weet je.

  • Volgende discussie
#2 Lisette

Voor wie nieuwsgierig is een poging tot vertaling van “CIE van mening dat NL voor de interconnectie met België ten onrechte nog geen mechanismen voor het intra-dagelijks beheer van congestie van de interconnectiecapaciteit opgesteld.” Klik m’n link voor informatie van de Belgische netbeheerder Elia.

Interconnectie: verbinding tussen twee transportsystemen. In dit geval gaat het om het transport van elektriciteit tussen het Nederlandse en het Belgische hoogspanningsnet. Heel concreet zijn het de hoogspanningslijnen die de grens tussen Nederland en België passeren.

Congestie: schaarste aan transportcapaciteit (denk aan file) om alle handelstransacties tussen – in dit geval Nederland en België – af te handelen.

Mechanisme voor congestiebeheer: spelregels om de schaarse transportcapaciteit te verdelen (denk aan een veiling).

Intradagelijks: schaarse transportcapaciteit van interconnectoren wordt voor verschillende tijdvakken op de markt gebracht: voor jaren, maanden, de dag voorafgaand aan het uitvoeren van het elektriciteitstransport en op de dag van het transport (intradagelijks). Capaciteit die op een jaarveiling overblijft, wordt opnieuw op de markt gebracht bij een maandveiling en zo verder. Op de een intradagelijkse veiling wordt dus het restje transportcapaciteit (in uurblokken) aangeboden dat na alle voorgaande veilingen nog over is.

  • Vorige discussie