KSTn – Nederlandse inbreng CSD-14

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Van 1 tot en met 12 mei vindt in New York de veertiende sessie van de VN commissie voor duurzame ontwikkeling (Commission on sustainable development, CSD-14) plaats.
De Nederlandse afvaardiging heeft instructies mee gekregen. Het parlement is daarvan op de hoogte gesteld.
Geen verrassingen te lezen. Vooral geen echte keuzes maken (“integrale benadering”), zaken afschuiven op derde wereld landen (stimuleren ontwikkeling schone energie aldaar) en hopen op technische innovaties die misschien iets kunnen doen aan de eufemistische “klimaatsverandering”.
Volgens mij hadden ze de kosten van de Nederlandse delegatie beter aan 1 windmolen kunnen besteden. Had ook nog eens wat vliegreisjes bespaard.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

 1. 1

  Ik onderschrijf de teneur van het artikel. Praatgroepjes op kosten van de staat en alleen voor de gezelligheid en beetje kletsen over een duurzame samenleving.
  Wil men echt wat bereiken met duurzame energie dan ligt er een panklaar concept voor noord afrika. Daar waatr de meeste zonne uren zijn kan een project opgezet worden wat Europa van schone duurzame energie voorziet. Het zogenaamde menas project. Meer informatie te vinden bij http://www.dlr.de. Een project opgezet in de periode dat de grünen nog bezield waren met een duurzaam idealisme

 2. 2

  Dit is wel erg kort door de bocht. Eerste stelregel van politieke geloofwaardigheid: niet alleen maar zeuren dat het niet goed is; alternatieven aub….Ik ga niet raden wat jij precies wel en niet goed vindt als beleid. En BTW, het concept duurzame ontwikkeling is per definitie vaag en eist een integrale benadering. (people, planet, profit). Dus ik heb redelijk respect voor diegenen die een DO beleid durven te formuleren….

 3. 3

  Wanneer de stelregel people, planet, profit aan de orde komt zal er weinig actie ondernomen worden. De tijd voor actie is nu aangebroken, we kampen met tekorten op het gebied van energievoorziening, duurzame energievoorziening zit in het verdomhoekje doordat de politiek niet van de ernst van de zaak doordrongen is en teveel wil studeren. Toen de brandstof goedkoop was zijn alle onderzoeken naar duurzame toepassingen op een laag pitje gezet met het gevolg dat er nu een enorme achterstand is opgelopen die nog niet zo snel is ingehaald.
  Formuleren van beleid kost geen geld (in investeringen). Behalve formuleren zal er meer ondernomen moeten worden en dan het liefst in europees verband.
  Waar ik op doelde in het bovenstaande was Concentrated Solar Power, zonthermische energie. Een bewezen technologie die al toegepast wordt. In Almeria in Spanje is een proeftuin van deze technieken. Plannen liggen klaar voor grootschalige toepassing. ECN heeft een rapport hierover geschreven en de AER heeft een positief advies over CSP afgegeven. Laten we nu ontwikkelingshulp gebruiken om CSP op poten te zetten in noord afrika. Hiermee bereiken we twee doelen:
  1 duurzame energie voorziening voor afrika en europa
  2 meer economische ontwikkeling in afrika

  Ik hoop dat deze toelichting een indruk geeft dat het hier niet om luchtfietsen gaat maar om concrete toepassingen met een stukje duurzaamheid.