KSTn | Europese aandacht

Logo kamerstukken van de dagDe Tweede Kamer krijgt regelmatig voorstellen uit Europa voorgeschoteld waar ze zich over moeten uitspreken. Vorige week kwam daar weer een reeks van vijf van voorbij. En daarbij viel het me op hoe verschillend van aard de voorstellen zijn waar alle landen van Europa zich over moeten uitspreken.
De eerste uit het rijtje was het goedkeuren van het op de markt brengen van een anjer met de kleur licht-paars/violet uit Australië. Voordat u nu in woede over dit soort prietpraat uw Europarlementariër belt, moet u wel weten dat het hier gaat om een genetisch gemodificeerd exemplaar. En daar zijn aparte regelingen voor. Dus moet voor dat ene bloempje in alle 27 landen het parlement een uitspraak doen of het wel of niet mag.
Een variant in mijn ogen waar Europa doorschiet in de details.

Maar in het zelfde rijtje staat op de vierde plaats een voorstel voor het EU-breed regelen van het gebruik van elektronische handtekeningen en elektronische identificatie. Net zoveel tekst, maar veel meer impact in mijn ogen. En dan juist weer een voorstel dat heel erg thuis hoort op Europees niveau. En eigenlijk ook een voorstel dat wel aparte aandacht verdient van de Tweede Kamer. Als je het dan toch hebt over economisch stimulans in deze tijd, is dit een mooie om vast te pakken. Kan een hoop papieren rompslomp besparen en daarmee dingen versnellen.
Begrijp dat we in NL daarvoor trouwens een soort Digid 2.0 voor bedrijven aan het opzetten zijn. Snel overleg op Europees niveau lijkt me geboden voor er 27 verschillende standaarden zijn.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Niemand is geinteresseerd in Europa, dat blijkt maar weer eens uit het bedroevend aantal reacties op je postje steeph.

  Heeft de EU een anti-hackers wet?

 2. 2

  Is de anjer een voorbeeld van een doorschietend europa? Of eerder een voorbeeld lidstaten (als nederland) die menen te moeten blijven mee beslissen over dit soort zaken?

  Ooit heeft iemand namelijk wel eens voorgesteld om meer zaken in Brussel te besluiten en dat hebben wij zelf vakkundig weggestemd. Moeten we nu niet zeuren over Europese prietpraat. Ik vind de anjer eerder een pijnlijk voorbeeld van star vasthouden aan verworven rechten (de reden dat er uberhaupt zo in detail over gepraat schijnt te moeten worden, ook niet de schuld van Europa, maar de schuld van Europese Anjer boeren)

 3. 3

  Goede post, Steeph. Meester: inderdaad een goed voorbeeld van doorschietende lidstaten, die als de dood zijn om iets uit handen te geven.

  Volgens mij wordt dit voor een deel ook veroorzaakt door de snelle toetreding van de vele nieuwe leden, waardoor men nog voorzichtiger wordt.

 4. 4

  Duidelijk verhaal. Hoewel de regel De Gemeenschap is (…) bevoegd voorstellen te doen voor markttoelating
  van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)
  wel helder is. Ook een bloem is een organisme. Kwestie van voortschrijdend inzicht.

  Kwalijker vind ik het dat een dergelijk voorstel tezamen met “fiches” over belastingfraude, nucleaire veiligheid en elektronische identificatie op één hoop wordt geveegd.