KSTn | Elektronisch Leerlingdossier

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagTerwijl ik woensdag bezig was nog wat punten uit te zoeken over het stemgedrag van de partijen op het punt privacy, kwam ik alweer een nieuwe inbreuk tegen. Tot mijn schande moet ik bekennen dat deze nog niet in de lijst stond, terwijl er eigenlijk al enige tijd sprake van is.
Het betreft hier de zogenaamde Elektronische Leerlingdossiers. Die bestaan al een tijdje blijkt als ik de memorie van toelichting lees bij een wetsvoorstel hierover. Alleen moeten er nog wat zaken in de wet vastgelegd worden, zodat het allemaal netjes geregeld is.

Wat dan? Nou, het gezamenlijk gebruik van de dossiers en het hebben van een uniek persoonsgebonden nummer voor iedere leerling. Dit laatste is verhullende poli-babbel voor het BurgerServiceNummer. Ja, u leest het goed, alle informatie van schoolgaande kinderen en studenten wordt gekoppeld aan het BSN.

Is dat erg dan?

Ja, dat is erg. Ze leggen namelijk nogal wat vast bij dat BSN. Uiteraard gewone gegevens zoals cijfers en diploma’s. Maar ook het spijbelen, gedragsproblemen, dyslexie, gezinsproblemen, geloofsovertuiging van de ouders en wat docenten nog meer relevant vinden in het kader van de “begeleiding”.
Combineer dit met het EKD waarin ook alle privé-gegevens van kinderen tot 4 jaar worden vastgelegd, neem daar de verwijzingsindex bij waarin alle problemen van jeugdigen netjes beschreven staan en je hebt een volledig overzicht van iedere jeugdige in Nederland.

Wat zegt u? Dat ze die gegevens toch niet zomaar weggeven en vernietigen als ze niet meer nodig zijn?
Ja, dat is wat de wet zegt, plus nog wat vage convenanten. Maar realiseert u zich wel hoeveel docenten en administratief medewerkers bij deze dossiers kunnen? En hoeveel vertrouwen heeft u in de beveiliging van al die databases? En u was toch niet vergeten dat de AIVD het wettelijke recht heeft ten alle tijde alle databases in hun volledigheid op te vragen? Of dat de politie bij de geringste verdenking ook alles mag bekijken?
Voor de AIVD een koud kunstje om jaarlijks alle dossiers op te vragen en te bewaren. Kunnen ze over 10 jaar mooi zien of u niet teveel gespijbeld heeft om ambtenaar te worden.

Is er een reden om het BSN te gebruiken, anders dan dat het handig is? Nee.
En ja, ouders en leerlingen kunnen bezwaar aantekenen en horen formeel zelfs toestemming te geven. Maar weten ze dat ook? En beseffen ze ook wat er allemaal mee kan gebeuren?

De kamer sputtert, net als bij eerdere voorstellen, tegen in deze fase. Raad van State en het CBP hebben uiteraard kritische kanttekeningen geplaatst, zoals ook bij al die vorige wetten. Maar volgens mij zal na wat cosmetische aanpassingen de wet gewoon doorgevoerd worden. De informatiecontrolemaatschappij is daarmee compleet. Iedereen kan van het wieg tot het graf gevolgd worden.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (14)

#1 ijsbrand

Er is ook werkelijk alleen nog maar ongelovig om te lachen.

 • Volgende discussie
#2 ReinoutS

Waarom is mijn IB-Groep-correspondentienummer eigenlijk nog niet hetzelfde als mijn BSN? Oeps, nu breng ik ze misschien op ideeën…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Willem

Je zegt: Van de wieg tot het graf. Maar is er ook al een Electronisch Ouderen Dossier? Lijkt me nog een lacune in onze controlestaat. Handig in het bejaardenhuis. En gekoppeld aan het EPD kan het inzicht geven in gedragsproblemen, maaltijdvoorkeuren, waar je zoal naar kijkt op televisie, of er nog iemand op bezoek komt, en zo ja, wie. En dit natuurlijk om de zorg voor onze ouderen te verbeteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

“Kunnen ze over 10 jaar mooi zien of u niet teveel gespijbeld heeft om ambtenaar te worden.”

Mag ook gerust zijn:

“Kunnen ze over 10 jaar mooi zien of uw ouders het juiste geloof hadden om u ambtenaar te laten worden.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 christinA eijkhout

Wat mij bij al deze wetten en wetjes het meest irriteert is dat ze als gevolg van hypes of hoofddoekjesdebatten zijn\worden gemaakt.
En dat bijna niemand dit in de gaten heeft gehad of geluisterd heeft naar de enkeling die er voor waarschuwde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Had er al iemand geroepen: Vluchten kan niet meer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MareJane

Geniepig is het woord,zoals alles tegenwoordig geniepig gaat binnen de overheid. Een fascistisch Nederland binnen handbereik, hoera. Lof voor onze volksvertegenwoordigers, die allen zijn verworven tot een mak jongensclubje, die elkaar vooral niets in de weg leggen. Elkaar voor de show een paar vliegen afvangen om het volk gerust te houden en vooral te laten zien dat ze “weerstand” bieden. Laat me niet lachen. Dit Nederland is een farce 1e klas geworden en dat alles ten kosten van de Nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Merel

Afgezien van de griezelige verzameldrift en opslag van data, en de nog griezeligere mogelijkheden die er zijn als je al die datasystemen aan elkaar koppelt, vind ik dit ELD principieel verkeerd: de overheid gaat er hierbij vanuit dat ‘eens de mist in gaan = altijd de mist in gaan’, en dat is natuurlijk onzin.
Gevolg is echter wel dat als je bijvoorbeeld op je 16e je helemaal suf blowt en nauwelijks meer op school komt opdagen, en als je dan plotseling in de zomer bedenkt ‘ik doe het helemaal anders, ik stap over naar een andere school en wil zonder mentorgezeur e.d. een diploma halen’, dat dat dus niet lukt: de overheid heeft je de kans ontnomen om met een schone lei te beginnen. Alles wat je ooit hebt uitgevreten (incl scheiding, drankplobemen e.d. van je ouders) blijft je achtervolgen. Niet dat die nieuwe mentor er meteen wat mee doet, maar hij/zij weet er wel van.
Tenzij je inzage in je dossier hebt aangevraagd en bezwaar hebt aangetekend. Maar wie doet dat nou? Of, als iedereen het doet, waar heb je dan dit systeem nog voor? Of is het de bedoeling dat alleen de hoger opgeleide mondige burger zich uit het ELD kan kletsen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 speer

*stopt vingers in zijn oren en begint heel hard te zingen: “lalalllalallla”

Dit kan echt niet zo. Wanneer stop dit registratiegedrag van de overheid? Kan hier nou echt niks tegen gedaan worden? Ik voel me machteloos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MaxM

Oh dit is weer fraai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 high

Ter aanvulling, het landelijke EKD dat is afgeschoten wordt regionaal als DD JGZ (digitaal dossier jeugdgezondheidszorg) opgetuigd. Dit loopt niet tot en met 4 jaar maar tot en met 19 jaar. In dit dossier worden al de meeste genoemde gegevens gekoppeld aan BSN vastgelegd. Ook wordt dit dossier klaargestoomd om straks via het LSP opvraagbaar te zijn.

Wat heeft dit met het ELD te maken ? De school mag niet in het DD JGZ kijken, daar staat medische informatie in. Ze hebben multi-disciplinair overleg in zogenaamde Zorg Advies Teams (http://www.zat.nl/) waarvan de uitkomsten moeten landen in een registratie systeem . Vandaar de haast met een ELD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@high: Aanvulling, het loopt tot en met 19 jaar, maar als er een “incident” is geweest, kan het dossier tot 10 jaar bewaard blijven.
We hebben het EKD hier twee jaar geleden al stevig doorgelicht.
Voor de nietkenners, LSP staat voor Landelijk SchakelPunt. Dit wordt gebruikt voor het uitwisselen van zorginformatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Trinity

We hebben vandaag bericht gekregen dat onze zoon is opgenomen in het computersysteem CVS-JC.

Hij is 2 keer opgeroepen door de politie om te worden ondervraagd, door aspiranten, over een fietsdiefstal.

De eerste keer werd hem verteld dat hij door iemand als dader werd aangewezen en dat zij zeker wisten dat hij het had gedaan. Daarna vertelden ze dat ze dachten dat hij iemand beschermde.

De tweede keer werd hem verteld dat hij wist wie het had gedaan. Mijn man vroeg vervolgens wat ze nou precies zeker wisten en vertelde hen dat ze het maar op een rechtzaak moesten laten aankomen. Hij zag een dergelijke confrontatie wel zitten.

Vervolgens kregen wij de brief die dus vermelde dat onze zoon in deze database is opgenomen. Plotseling is hij weer zelf verdacht. Je bent schuldig totdat je schuld is bewezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie