KSTn – Biologisch eten gezonder?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagOmdat de Tweede Kamer er om vroeg, is de minister op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag “Is biologisch voedsel gezonder dan conventioneel voedsel?
Na lange tijd werd middels een korte brief een dik rapport in de postvakjes van de kamerleden geduwd.
Conclusie in de brief (mijn vertaling):
Er zijn nog geen eenduidige conclusies te trekken. Meer onderzoek is nodig.
En dat is dan ook de conclusie die overgenomen wordt.

Aangezien we hier zo gek als een deur zijn, gaan we dan diep in de nacht een rapport van meer dan 300 pagina’s doorpluizen. Conclusie (weer van mij natuurlijk):
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat biologisch voedsel een positief effect heeft op de gezondheid ten opzichte van conventioneel voedsel. Maar meer onderzoek is gewenst.

Leest u even mee?

Though all the chicken were healthy, a clear difference in the measured parameters was observed. The animals on the conventional feed gained more weight, whereas the animals on the organic feed showed a stronger immune reactivity, a stronger reaction to the challenge, as well as a slightly stronger recovery from the challenge in terms of regained growth.” (pagina 21)

With respect to the second research question: ‘Can biomarkers be identified, for health effects, related to the consumption of organic compared to conventional feed?’, and the two sub questions about effects on the immune system and other organ systems, these can be answered confirmatively, although the implications of the observed differences with respect to health, are not clear yet and need further investigation.” (pagina 22)

En tot slot:
The results of the present study are most promising. This study showed that small differences in feeds, because of differences in agricultural background, have implications for immune reactivity, metabolites and gene activity in healthy animals.” (pagina 22)

In mijn ogen is dus de verwoording in de brief van de minister net iets te voorzichtig. En dit stukje is dan ook misleidend:
Desalniettemin werden er verschillen gevonden tussen beide groepen dieren die het gevolg moeten zijn van de voeders. Over de interpretatie van deze verschillen in het licht van «gezondheid» konden de deskundigen het echter níet eens worden. In het rapport werd dan ook geconcludeerd dat het niet mogelijk was op basis van dit onderzoek een antwoord te geven op de vraag of biologisch geproduceerde levensmiddelen gezonder zijn dan die welke op een gangbare wijze geproduceerd zijn.

Maar goed, het gaat hier om een CDA minister. En die komt gewoon op voor het belang van de grote landbouworganisaties. Niets nieuws onder de zon.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
En mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (22)

#1 Kroshka

Of ik er gezonder van wordt weet ik niet. Voor mij is de belangrijkste drijfveer dat vooral de dieren, planten en dus de aarde er gezonder van worden. Als je die zaken bij elkaar optelt, kom ik tot de voorzichtige conclusie dat ook ik daar gezonder van word!

 • Volgende discussie
#2 m44

Beeldvorming… 10 tegen 1 dat genetisch gemodificeerd voedsel straks helemaal niet minder gezond is dan biologisch voedsel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Crachàt

Ggo? Wie heeft het over ggo als in ‘ongezonder’?
Los van het feit of bio-eten gezonder is als in krachtiger, opwekkender, vitaliserender kun je wèl stellen dat gangbaar òngezonder is.
Of waarom CocaCola één of ander smaakversterkertje er onlangs uithaalde.
Moedeloosmakende aan deze disussie is dat het niet eens een discussie hoeft te zijn.
’tegenstanders’ bespelen de tweekoppige instrumenten die ofwel klinken als ‘het zal mij een worst wezen’ en ‘dat is niet bewezen/de economie moet vooruit en eten is daar onderdeel van’.
Dat zijn meningen, geen argumenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 m44

Een leuke van Unilever gisteren op de radio: “Knorr-soepen nu zonder kunstmatige stoffen en smaakversterkers. Probeer ze nu in de winkel.”

Daarom, let op, daarom koop ik ze nooitniet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

krijg je adhd van:
http://www.newsinferno.com/archives/1793/
(was nog een recenter onderzoek dat de link sterker legde, ben ik kwijt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Als ik het ambtelijk proza goed begrijp (en daarvan ben ik allerminst zeker), dan wordt er gesteld dat biologisch voedsel gezonder is dan conventioneel voedsel, in die zin dat het met de gezondheid van bijvoorbeeld de dieren beter gesteld is. Dat wil helaas nog niets zeggen over of het eten van het voedsel ook gezonder is. Wat gezond is voor een dier, maakt niet per definitie zijn vlees gezonder voor mensen. Braden, bijvoorbeeld, is vrij ongezond voor een dier. Slachten ook. Toch bevorderen deze technieken de gezondheid van het vlees voor de vleesconsumerende mens.

Biologisch is vaak wel lekkerder. Maar niet altijd. Een Herz-salami of een goede saucisson is vooral afhankelijk van de kruiden en de bereiding. En wat milieu betreft heb ik het idee dat het verschil tussen lokaal vlees en bijvoorbeeld argentijns vlees groter is dan tussen biologisch en conventioneel.

@4: Soep uit blik heeft werkelijk niets met soep te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 m44

Volgens mij hadden ze het over soep uit een pakje :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 m44

Hoor ik daar een Aaaaaarggh bij 6 ? Zie dan #5 :P:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Joost: In het onderzoek staan de kippen voor mensen. Het is dus niet de vraag of de kippen als consumptieartikel gezonder zijn voor de mensen na het eten van biologisch voedsel. Het is de vraag of het biologische voedsel zelf gezonder is voor de mensch.

Verder een :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

@Steeph: Dank, ik zie mijn leesfout nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 SN

Het gaat hier over kippenvoer, niet over mensenvoer. Dit rapport zegt helemaal niks over hoe gezond(er) biologisch eten is voor mensen; het zet alleen biologisch voer tegenover “conventional feed” (=groei/krachtvoer). Voor kippen, dus.

Verder staat er nergens dat de kippen er gezonder van worden: ze zijn allemaal gezond. Bij het ene voer zijn er voordelen voor de groei, bij het andere voor het afweersysteem. Dus als een boer (en de consument!) gezonde, grote kippen wil, is hij blijkbaar nog altijd het beste af met het conventionele voer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@SN: Het gaat inderdaad over kippen. En deze uitspraak uit het rapport:
Though all the chicken were healthy, a clear difference in the measured parameters was observed. The animals on the conventional feed gained more weight, whereas the animals on the organic feed showed a stronger immune reactivity, a stronger reaction to the challenge, as well as a slightly stronger recovery from the challenge in terms of regained growth.
geeft toch duidelijk aan dat je kunt spreken van “gezonder”?
(Waarbij ik “gaining weight” maar even zie als “dik worden”)

Maar mijn belangrijkste punt is dat de conclusie van de minister is dat er geen duidelijke conclusie getrokken kan worden omdat de onderzoekers het niet eens zijn. En dat is dus niet waar. De onderzoekers zien wel degelijke een verschil. En dat vervolgonderzoek dus vanuit de positieve conclusie vormgegeven moet worden.

(En dan meer op mensen gericht)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

SN: ook conventioneel voer waar anibiotica inzit? Of de raadselachtige producten waardoor het beestje water opslaat in de spieren?

Dàt neemt men al te dikwijls niet mee in keuring van ‘voer’, want dat is therapeutisch.

Ooit al eens een kip zelf gekweekt, geslacht en gegeten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 MS

@Crachat

Of de raadselachtige producten waardoor het beestje water opslaat in de spieren?

Dat gebeurt vooral na de slacht: Het zogenaamde “Tumblen“.

Ooit al eens een kip zelf gekweekt, geslacht en gegeten?
Ik wel.
@SN

Dus als een boer (en de consument!) gezonde, grote kippen wil, is hij blijkbaar nog altijd het beste af met het conventionele voer.

Nee, als een boer heel snel grote kippen wil. Voeder dat geproduceerd wordt in de conventionele teelt maakt gebruik van allerlei producten waarvan de prijs gerelateerd is aan de olieprijs. Er zou zomaar een rationale kunnen onstaan om dat af te schaffen. De (niet-biologische) boer bij mij om de hoek heeft zijn kunstmest gebruik geminimaliseerd uit prijsoverwegingen.

@Steeph

(Waarbij ik “gaining weight” maar even zie als “dik worden”)

Nee, het gaat daar over spiergroei.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MS

Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de relatie tussen biologisch (de term slaat hier op de productiewijze) voedsel en gezondheid. Met wisselend resultaat: Er zijn onderzoeken die aangeven dat biologisch voedsel iets gezonder is en onderzoeken die aangeven dat er helegaar geen verschil is.

Nu vallen er niet mensen bij bosjes dood neer vanwege het gerbuik van pesticides en kunstmesten; niet in de minste plaats omdat moderne middelen toch heel wat minder belastend voor het milieu zijn dan ouderwetse middelen als bijvoorbeeld DDT. Ook binnen de conventionele landbouw is er enorme vooruitgang geboekt; onder invloed van de prijs, en ook vanwege gezondheidschade van diegene die pesticides toebracht is het gebruik ervan teruggebracht.

Voorbeelden: Aardappelboeren spuiten nu heel wat minder dan eertijds tegen phytophthera. In Nederland is het steeds gebruikelijker aan het worden om een wintergewas (koolzaad, of winterrogge) in te zaaien waardoor onkruid onderdrukt wordt en soms met een paar keer ondiep ploegen (“keren” wordt dat wel genoemd als ik het me goed herinner) alle onkuid onderdrukt kan worden.

Desalniettemin zijn er een aantal onderzoeken gedaan die duidelijk aangaven dat biologisch geteelde groentes gezonder zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Martijn ter Haar

““Er zijn duidelijke aanwijzingen dat biologisch voedsel een positief effect heeft op de gezondheid ten opzichte van conventioneel voedsel. Maar meer onderzoek is gewenst.””

Dat is niet wat uit het onderzoek blijkt. Daaruit blijkt dat kippen die het biologische voer kregen een significant beter functionerend immuunsysteem hebben, maar langzamer groeien. Meer niet. Het is niet eens duidelijk wat in het voer het verschil veroorzaakt.

“Desalniettemin zijn er een aantal onderzoeken gedaan die duidelijk aangaven dat biologisch geteelde groentes gezonder zijn.”

Die zijn er niet bepaald. Er zijn wat onderzoeken die minieme verschillen vinden, maar dat is allemaal millimeterwerk. De wetenschappelijke consensus neigt er sowieso naar dat het niet zoveel uitmaakt wat je eet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 larie

@Kroshka 1..uw comment vat het voor mij geheel samen, zo mooi kan ik het niet zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hemaworstje

Mag ik even een applausje voor onze boeren die U zulk een gezond voedsel verstrekken ipv het standaard wantrouwen jegens onze beroepsgroep?

Dank U.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

Waar ik enigszins mee zit is de quantiteit. Kan biologische teelt de wereldbevolking voeden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 larie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 larie

Er zijn wel “oplossingen”,

Doe eens http://www.agromisa.org/

en dan : Search publications

en dan : all, English, all,

en dan geheel gratis tig pdf’s aangaande de topic

At u’r service :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 hemaworstje

Als je de stelling was begonen is het aantoonbaar beter van smaak, tja.
durf dan nog te beweren dat 8 vd 10 stadsbewoners het verschil niet meer proeven noch zien tussen een biologisch bieflapje of een kistkalf wiener schnitzel.

 • Vorige discussie