Kritiek op hypotheekadvies Nibud mist eerlijke onderbouwing

ACHTERGROND - Slecht nieuws, volgend jaar krijgen huizenkopers een lagere hypotheek. Minister Blok kondigde vorige week in samenspraak met het Nibud nieuwe leenregels voor hypotheekverstrekkers aan. Alle inkomensgroepen mogen na 1 januari veel minder lenen voor een nieuwe woning.

De reacties waren niet mals. Volgens het FD heeft het Nibud te veel macht; Taco van Hoek en Peter Boelhouwer menen in Cobouw dat het Nibud onverstandig is; en volgens makelaars doet men aan Haagse betutteling.

Van Vereniging Eigen Huis en De Hypotheker moeten starters immers vooral snel een huis kopen, nu het nog kan.

Werkgeversorganisatie VNO/NCW wil vooral dat er ‘niet nu‘ veranderingen aan de leennorm worden gedaan.

Samengevat is dit de mediastorm rond de nieuwe Nibudregels voor 2015.

Hoezo betutteling?

Even vooropgesteld: er is geen land waar je zo’n hoge lening kunt krijgen als hier in ‘betuttelend’ Nederland. Niet lang geleden hadden Nederlandse banken nog grote moeite om aan de ECB uit te leggen dat onze hypotheekportefeuille echt niet zo waanzinnig risicovol is als deze er in internationaal perspectief uit ziet.

Belangrijk onderdeel van de uitleg was dat voor maar liefst zeventig procent van de recent afgesloten hypotheken de belastingbetaler via NHG garant staat en dat consumenten in Nederland juridisch geen poot om op te staan hebben bij betalingsproblemen. Als banken niet de garanties en juridische bescherming zouden krijgen als nu het geval is, zouden zij naar alle waarschijnlijkheid de Nibud norm op dit moment als veel te ruim bestempelen.

Alle partijen met een direct belang in dure huizen of lage lonen kwamen deze week weer voorbij om een hoge lening te framen als een van de mooiste cadeaus die jongeren kunnen krijgen. In werkelijkheid krijgen jongeren een flinke last op de schouders om zo huizen duur te houden. Als dan ook nog hypotheekadviseurs oproepen om nu snel datgene te lenen waarvan eigenlijk al bepaald is dat het onverantwoord veel is, is een ‘betuttelende’ organisatie als het Nibud in mijn ogen bittere noodzaak.

Ik snap Nibud wel

Wat volledig miste in de stortvloed aan meningen was verontwaardiging dat er tot op heden géén rekening werd gehouden met onvermijdbare uitgaven, zoals de komst van kinderen. Kennelijk maakt niemand zich druk om het feit dat de afgelopen twintig jaar en massaal is geleend met een budget dat past bij een huishouden zonder kinderwens. Ook heb ik niet één organisatie met argumenten zien komen waarom de nieuwe werkwijze niet klopt, de kritiek is zuiver en alleen gestoeld op angst dat de omzet op de koopwoningmarkt zal dalen.

Dat er juist nu rekening wordt gehouden met deze uitgaven lijkt me terecht. De inkomens stijgen niet meer zo hard als voorheen, waardoor de marge waarbinnen je bij de aanschaf van een huis straffeloos jezelf kunt overschatten kleiner wordt. Bovendien gaat de maximale loan to value omlaag, zodat gezinnen bij de aanschaf van een huis interen op hun spaarbuffer.

Hogere leningen hebben gezorgd voor huizenzeepbel en de crisis waar we nu in zitten, ze gaan ons daar niet uit helpen. Dus als onze huizen bij een historisch lage rente alleen maar gefinancierd kunnen worden zonder budgetruimte om kinderen te krijgen, zijn wat mij betreft onze huizen te duur of de lonen te laag.

Via Woningmarktcijfers

Reacties (5)

#1 Bismarck

“Slecht nieuws, volgend jaar krijgen huizenkopers een lagere hypotheek.”

Goed nieuws toch? Dat betekent in de toekomst minder mensen die onder water komen te staan, minder mensen met onbetaalbare schulden en wie weet helpt het ook wat lucht uit de huizenzeepbel.

  • Volgende discussie
#2 Jasper du Pont

@1: ik hoopte dat in de rest van het stuk duidelijk zou worden dat die opmerking cynisch bedoeld was…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Henk van S tot S

Ach ja, Projectontwikkelaars, banken en bouwers van veel te dure huizen lopen natuurlijk direct te mauwen.

De mogelijkheid van die hoge hypotheken zorgt er alleen maar voor dat de prijzen te hoog blijven.

Slecht voor de economie?

Geld dat wordt besteedt aan rente en aflossing kan niet worden besteed andere goederen en of diensten.

N.B.
Lagere=reëlere huizenprijzen veroorzaken minder ellende bij “flipperkastrelaties” ;-)

Vraag maar eens aan de makelaars hoeveel huizen daardoor te koop staan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 AndreSomers

@1: Dat hoop je. Of het zorgt ervoor dat méér mensen onder water komen te staan, omdat alweer de huizenprijzen er door zullen zakken. Of dat erg is of wiens schuld dat is, is een andere discussie overigens.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Sigi

“Dus als onze huizen bij een historisch lage rente alleen maar gefinancierd kunnen worden zonder budgetruimte om kinderen te krijgen, zijn wat mij betreft onze huizen te duur of de lonen te laag.”

Als dit er voor zorgt dat er minder kinderen worden geboren – ieder nadeel heb z’n voordeel?

  • Vorige discussie