Defensie kiest voor dure wapens

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dat CDA, VVD en PVV er voor zorgen dat het Nederlandse leger mee moet doen aan de bezuinigingen kan niemand verbazen. De VVD heeft de plannen van beide partners moeten slikken. Het CDA stelde voor de verkiezingen een structurele bezuiniging van 500 miljoen. De PVV ging voor 1,1 miljard aan structurele bezuinigingen en ruim honderd miljoen aan incidentele. De VVD voor de nul. Het is ergens tussen de drie komen te liggen met bezuinigingen ter waarde van 650 miljoen euro.

In de pers wordt veelal lekker makkelijk een miljard aan bezuinigingen genoemd, maar een groot deel daarvan is bedoeld om de wanorde binnen Defensie op te ruimen. De kas moet weer kloppend gemaakt worden. De voorraadkasten zijn leeg en moeten aangevuld worden. Defensie is een uitgeleefd huis. De puinhoop was geen geheim, maar een Kamermeerderheid wilde jarenlang niet al te drastisch ingrijpen. Dat het oplappen van een woning – waarde 8 miljard euro – kosten met zich meebrengt kan niemand echt verbazen. Het is eerder opmerkelijk dat Defensie er zo lang mee wegkwam. De 175 miljoen euro die dit kost kan je moeilijk zien als bezuiniging. Het is de premie die betaald moet worden voor wanorde.

Ook zijn er nog twee nieuwe loketten geopend: een voor cyber oorlog en het andere voor onbemande vliegtuigen. Wat cyber oorlog betreft houdt Nederland het het niet bij verdediging tegen aanvallen, maar Defensie gaat zelf ook een cyber warrior worden. Het leger wordt uitgebreid met mensen die de IT-technologie van anderen aan kunnen vallen. Ook voor dat nieuwe wapenwedloopje, inclusief onbemande MALE vliegtuigjes, is een potje gereserveerd van 150 miljoen euro. Logisch dat dat geld elders weggehaald wordt, anders klopt de begroting niet meer en de tijd lijkt voorbij dat daar dan wel weer een mouw aan wordt gepast.

De som van de bezuinigingen is niet het belangrijkste, maar wel de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden. Als eerste moet de vraag gesteld worden: Wat voor leger willen we hebben? Er is de afgelopen jaren flink wat werk gestopt in het beschrijven van modellen voor het Nederlandse leger. Aan alle modellen hangt een prijskaartje. Het model ‘Inzetten op specifieke kwaliteiten,’ levert structureel 2,1 miljard euro bezuinigingen per jaar op. Model D ‘Veelzijdig inzetbaar,’ levert structureel het minste op, nl. 400 miljoen euro per jaar. Minister van Defensie Hillen richt zich op een model D+. Maar uit zijn plannen spreekt vooral de wens zo snel mogelijk weer naar een hoger investeringsniveau terug te keren.

Dat de bezuinigingen omkeerbaar moeten zijn en door de Minister niet gewenst, spreekt niet alleen uit zijn uit de brief geschrapte woorden “deze brief bijdraagt tot het besef dat Nederland voor zijn veiligheid onderverzekerd dreigt te raken” en zijn uitspraken tijdens het debat vanmiddag. Ook is het goed te zien aan de wapens waarop bezuinigd wordt.

Dat Nederland van tien naar zes mijnenjagers gaat, zal niemand echt merken. Dat de tanks afgeschaft worden is jammer voor de cavaleristen en hun onderhoudsdiensten, maar van zestig naar nul is een kwestie van efficiency. Er zijn dan geen reserveonderdelen en personeel voor tanks meer nodig. Helikopters afstoten die het toch al niet goed doen, is eerder zinvol dan een probleem. Van 87 F-16’s waarvan een deel niet vliegt naar een luchtvloot van 68 F-16’s die wel paraat is, klinkt militair verstandig. Bovendien kan de luchtmacht zo wennen aan een kleiner aantal jachtvliegtuigen; er komen eerder minder dan meer JSF’s.

Met de JSF is gelijk iets anders genoemd dat opvalt. Er zit nog een lijn in de bezuinigingen. De aankoop van hypermoderne en peperdure straaljagers wordt ook in tijden van bezuinigen doorgezet met de aankoop van een tweede testvliegtuig. Van de nieuwe korvetten die kleiner zijn dan de andere oppervlakte schepen moeten er al twee verdwijnen voordat ze in dienst zijn. Alle grote fregatten (waaronder de zeer hoogwaardige luchtverdedigingsfregatten) mogen blijven. Het resultaat is dat het schip van de wacht in de Antillen en Nederland niet een scheepje op maat is, maar een veel te duur en overbewapend hoog technologisch fegat; alsof je kok met twee Michelin sterren een boterham laat smeren. Defensie kiest voorstate of the art wapens voor het hogere geweldspectrum.

Hillen wil internationaal in de Champions League meespelen. Velen zeggen dat dit niet kan, maar hij heeft meer kijk op het spelletje dan zijn tegenstanders die vinden dat het leger daarvoor te klein wordt. Een klein land als Nederland moet zich erbij neerleggen dat het op eigen houtje niet lukt, maar het beschikt wel over hoogwaardige kennis die ingezet kan worden bij oorlogen en conflicten her en der in de wereld.
Luchtmobiel, mariniers, pantserhouwitsers, apache helikopters, geavanceerde patriot raketten en marineschepen met raketschildtechnologie, het zijn allemaal top eenheden die ingepast in een groter geheel Nederland de status geven waarvan de Rob van Wijk’s van deze wereld zeggen dat ze bang zijn die te verliezen. Er zijn wel een paar moeilijkheden. Teveel verplichtingen leidt tot het verslijten van materieel en voorraden. Er zijn wel een paar problemen. Te vaak uitzenden zal er toe leiden dat nog meer middenkader het leger zal verlaten. Kennis en kunde verlaten dan de krijgsmacht. Logistiek en commandostructuren moeten op peil blijven om elders te kunnen interveniëren. Hillen kiest om het in zijn woorden te zeggen voor ‘kort, krachtig en hoogwaardig’ optreden en houdt ondanks de bezuinigingen een leger op poten dat dit kan.

Waarom willen de deskundigen na de Koude Oorlog eigenlijk een groot leger behouden? Eerst was het Al Qa’ida. Nu is het in hoofdzaak de onvermijdelijke aanstormende strijd om de grondstoffen die het vaakst genoemd wordt. Een strijd met opkomende machten als China en India en zelfs als Brazilië wordt genoemd. Er wordt niet gemeld dat de NAVO voorlopig nog goed is voor zo’n 70 procent van de defensie uitgaven in de wereld. Met onze kwetsbaarheid valt het dus wel mee.
Dat deChinese marine naar verwachting pas over een aantal decennia mee zal gaan tellen wordt niet genoemd. De Koude Oorlog is over en een grote vijand is in de verste verten nog niet te zien. Maar angst blijkt hier een raadgever die tot een hoger budget kan leiden.

Nederland moet helemaal niet in die Champions League willen spelen, ook niet met zes of zeven spelers. Ze kan zich beter richten op de breedte sport. Met andere woorden: een leger dat niet kort, krachtig en hoogwaardig optreedt, maar efficiënt, mild en met compassie. Dat betekent die grote zware fregatten er uit, geen Joint Strike Fighter, maar een vliegtuig voor luchtverdediging. Dat betekent geen trainingen contraterrorisme, maar communicatie in multinationale omgeving. De bezuinigingen gaan de goede kant op. Nu de inrichting nog kort, krachtig en waardig verbouwen naar een leger in dienst van mensen. Dat kan ook met minder geld.

Meer bij Martin Broek.

Reacties (40)

#1 Monade

@Martin Broek, uw linkjes zijn stuk: er staat de url van dit sargasso artikel voor en dat klopt niet. Verder ben ik erg geïnteresseerd naar de 21ste eeuwse taakstelling van het Nederlandse leger, al dan niet in Navo-verband. Heeft u daar meer informatie over? Uw laatste paragraaf geeft me eerlijk gezegd een beetje de kriebels.

 • Volgende discussie
#2 vander F

Ik kan hier aardig mee gaan, behalve het verhaal over de fregatten.
State of the art verdediging’s eenheden, mondiaal bereik, net als de luchtmacht, die door de fregatten kunnen worden verdedigt en ondersteund.
Afscheid van de tanks is op zich goed te verdedigen, Russen tegenhouden op de Noordduitsche laagvlakte, das war einmal.

Deze zin vind ik raar en niet in bovenstaand stuk in te passen;
‘Met andere woorden: een leger dat niet kort, krachtig en hoogwaardig optreedt, maar efficiënt, mild en met compassie.’
Vreemde moraal-ethische gedachtekronkel, hoort niet in dit stuk thuis.

Wel lijkt me ‘Luchtmobiel, mariniers, pantserhouwitsers, apache helikopters, geavanceerde patriot raketten en marineschepen met raketschildtechnologie’ to the point.
Meer concentreren op een paar onderdelen, in Europees verband samenwerken om de krijgstechnische gaten om te zetten in een coherente Europese aanpak, onzin om Oostenrijk op te zadelen met gedoe rond een marine e.d.

Kortom, meer Europa wat mij betreft.
Nog even los van de totale schaamte dat Europa niet eens wist in te grijpen in Joegoslavie, verdomme oorlog in ‘eigen huis’ maar nog immer afhankelijk van de inzet van Amerikaanse troepen, belachelijk.
Overigens zat Dutchbat heel compassievol in Srebrenica een beetje krachteloos te wezen.
Het een kan niet zonder het ander, kracht en compassie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Weerman

Om het West-Afrikaanse spreekwoord aan te halen: Speak softly and carry a big stick; you will go far.

De wereld is geen speelplaats. Compassie, communicatie en diplomatie zijn nutteloos zonder stok achter de deur. En als ik kan kiezen tussen een korvet en een fregat om Chavez zijn claim op de Antillen te laten heroverwegen is mijn keuze duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 vander F

Ennnn, niet te vergeten, een stevige discussie over de NAVO, het gebruiken van de NAVO structuur in allerlei conflicten waarvoor de NAVO niet is opgericht omdat er nu eenmaal geen andere coherente militaire structuur voorhanden is lijkt me ronduit belachelijk en op termijn gevaarlijk.
Ga maar eens nadenken over welke militaire internationale structuur gewenst is, te beginnen met Europa zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 martin broek

@Monade Hillen kiest voor Veelzijdig inzetbaar uit de Verkenningen. Een fors document, zie p. 67. Die kriebels kan ik me voorstellen.

@vander F Je struikelt over dezelfde zin en wat mij betreft staakt Nederland zijn deelname aan het raketschild en grote interventies.

@Weerman alleen zo jammer dat Chavez jarenlang een belangrijke afnemer van de wapens uit Hengelo is geweest. M.n. luchtverdediging. Ook jammer dat de woorden van Bot niet herhaald worden door wederom een verstandige minister voor Buitenlandse Zaken.

@Van der F ben benieuwd naar je ideeën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 vander F

@Martin,
Nou ja, raketschild, die fregatten zijn luchtafweer fregatten, niet bepaald raketafweer gevallen.
Het raketschild idee op zich mag van mij weg onderhandeld worden, ik ben daar ook niet zo’n voorstander van, ruikt me nog teveel naar koude oorlog reflexen.

Grote interventies, tja wat zijn grote interventies.
Tenzij je helemaal gaat voor een isolationistische politiek waarbij je de rest van de wereld gewoon straal negeert, omwege welke reden dan ook, is hier irrelevant, mag ik aannemen dat men zich committeert aan besluiten genomen door bijvoorbeeld de Verenigde Naties.
Het is dan niet meer dan billijk dat ook Nederland bereid is bij te dragen aan het ondersteunen van interventies met blauwhelmen.
Beetje flauw om het ‘vuile’ werk aan anderen over te laten, zeker als enorm welvarend land.
Dit zijn acties in oorlogsgebieden waar doorgaans gevraagd wordt om pacificerende activiteiten.
In oorlogssituaties vraagt dat dus ook om een sterke arm die in staat is de resoluties af te dwingen, krachtig en met compassie.
Het formaat van dit soort acties is niet te voorspellen maar dat doet er ook niet toe,
je klaart dat soort klussen altijd gezamenlijk met andere landen.
Nederland is maar een klein land, daar hoort een passend leger bij, maar dan wel een leger wat op een professionele manier in staat is aan z’n internationale verplichtingen te voldoen.
Het bleek bijvoorbeeld dat de taak die Nederland op zich had genomen in Uruzgan eigenlijk niet was vol te houden op de wat langere duur, ons leger ging over de grenzen van z’n capaciteit.
En dat was dus al niet zo veel, ik geloof dat Nederland per moment slechts een 150 militairen tegelijk in een gevechtssituatie (hoogste geweldspectrum) kon inzetten.
In die zin zou je kunnen zeggen dat een interventie zoals ‘Uruzgan’ het maximaal haalbare is qua formaat, doelend op je ‘grote interventies’ met de huidige krijgsmacht.
Je kunt er voor kiezen het voortaan kleinschaliger aan te pakken.
Maar dan wel goed aanpakken, voor niks gaat de zon op.

Afijn, aangezien de activiteiten van ons leger de laatste 40 jaar vrijwel allemaal onder de VN vlag plaatsvonden lijkt het me zinnig in ieder geval het leger zo in te richten dat we aan dergelijke oproepen kunnen beantwoorden.
Wat volgens mij al in grote mate zo is, maar ik ben geen defensie specialist, ik kan me vergissen.
Helaas heeft men door schade en schande, zeg Libanon, Bosnië, geleerd dat compassie wat mij betreft altijd de reden hoort te zijn om hier aan bij te dragen, eigenlijk de enig goede reden, maar dat dit alleen gaat met een sterke en zekere arm (militair EN politiek zeker).
Zie het als een vader die twee vechtende broertjes uit elkaar haalt, als een vermaning niet meer helpt gebruikt vader z’n fysieke kracht om de heertjes uit elkaar te trekken en vanuit deze niet te weerstane kracht de heertjes eens stevig toe te spreken.
Krachtige compassie die zo ook begrepen wordt.

Vandaar mijn opgetrokken wenkbrauw bij het uit elkaar denken van ‘kracht’ en ‘compassie’, die twee horen juist bij elkaar in mijn ogen.

De NAVO is een ander verhaal,
een ander onderwerp.
Wel een belangwekkend onderwerp wat mij betreft, een onderwerp wat in de internationale, politiek op dit moment met verve wordt genegeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@2: Op zich een goed idee, meer Europese (militaire) samenwerking. Alleen, de EU is het zelden eens over buitenlands beleid. Zie nu Libië, maar net zo goed eerder Irak.

En als je dan bijvoorbeeld afhankelijk bent van de Nederlandse marine, maar Nederland wil niet meedoen, ligt het hele Europese ingrijpen op zijn gat. Dito voor bijvoorbeeld de Franse luchtmacht of Engelse bases.

Nederland heeft wat dat betreft andere plannen, wij willen graag vooral met de VS meedoen. En dan moet je aan hun een nuttige bijdrage kunnen leveren. Dat kan alleen als je zware wapens of hightech hebt, zoals howitzers, JSF’s, patriots en stealth-fregatten. Zandhazen, ouderwetse kisten, tanks en patrouilleboten kan de VS immers ook wel bij elk ander land inkopen. En daarom hebben wij een defensiebudget dat meer dan dubbel zo hoog is als dat van België of Portugal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 larie

@Bismarck…schenk je wel eens aandacht aan je IRL;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Cracken

@7
Volgens mij zijn de uitgaven van Portugal als % van GDP toch een stuk hoger dan die van Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@9: Volgens mij liggen de Nederlandse defensie-uitgaven per inwoner toch wel een stukje hoger dan die van Portugal.

@8: IRL? Zeker een computerterm?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 martin broek

@7, 9, 10, 11 Dit soort cijfers kan je bij de NAVO gewoon vinden. Die hoef je niet te bedenken. Portugal had vorig jaar 1,5% (3.682 miljoen US$) en Nederland 1,7% GDP (11.357 miljoen US$).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 vander F

@7:
daar komt de NAVO dus weer om de hoek kijken,
tijd om dat eens wat meer op de politieke agenda te zetten.
Linke soep overigens, ik snap wel dat men huiverig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 vander F

@10,
valt me nog mee, die Nederlandse uitgaven, en er kan zo te zien nog wat af, zonder dat Nederland uit de gemiddelde pas dreigt te lopen.

Blijft staan, HOE ga je je leger inrichten, dan moet je dus doelstellingen formuleren maar men blijft vaak liever wat vaag hieromtrent,
beetje doormodderen, hopen op ‘betere’ tijden.
Eens zien hoe het de komende tijd gaat, toch hèt moment om over doelstellingen te spreken, ik vermoed dat het weer modderen wordt maar wie weet..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Laurens

Het is duidelijk, velen hebben niet in de gaten, dat de geschiedenis zich zal herhalen. We bouwen en vertrouwen op onze zogenaamde “kennisindustrie”, waarin wij nauwelijks tot geen krijgsmacht meer nodig hebben. Het is toch allemaal lekker veilig hier in Nederland, gedacht door velen.
Het bondgenootschap, waar wij deel vanuit maken, vraagt om onze bijdrage, die steeds minder vaak en van mindere kwaliteit zal zijn.
Net als destijds, toen onze oosterburen binnen rolden, is het een kwestie van tijd, dat wij onze bondgenoten hard nodig hebben, als onze kennis niet meer toereikend is, en wij die elders vandaan moeten halen. Dan zijn wij al lang geen speler meer aan de grote tafel…. dan… ja dan, als wij onze bondgenoten nodig hebben, zullen wij enkel nog een equivalent kunnen verwachten van onze bijdrage, weinig, of nog minder…. Europa wordt de Derde Wereld van de toekomst, het is niet de vraag of dit werkelijk zo zal zijn, enkel de vraag wanneer.
Wij dreigen niet “onderverzekerd” te raken, wij zijn het al.
Zeven spelers in de championsleague?? wat dacht je van één, en straks zeker niet meer!!

Optimistisch blijven? Laat mij niet lachen, ik lach wel om het “leger”, of moet ik zeggen “dat hoopje soldaten dat nog over is”, waar ik tot op heden met volle trots voor werk!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Cracken

@12
De cijfers bij de NAVO zelf geven aan dat als %GDP Portugal in 2010 op 1.6% zat en Nederland op 1.4%
Weet niet waar je de 1.7% vandaan haalt, maar volgens de NAVO zelf hebben we dat niveau al niet meer sinds de periode 1995-1999 gehaald toen we op 1.8% zaten.

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110309_PR_CP_2011_027.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@12: Ze staan ook op Wikipedia. Daar had ik natuurlijk eerst gekeken voor ik mijn bewering deed. In Nederland betaalt de inwoner gemiddeld €759 per jaar aan defensie, in België €525 en in Portugal €490.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 aynranddebiel

@15
Waar komt die dreiging dan vandaan en hoe moeten we ons er tegen wapenen? Met tanks? Lijkt me sterk.

Met aluminium hoedjes misschien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@15: Probleem is dat we juist minder geld in kennis (kunnen) investeren, omdat we zo enorm veel aan het leger uitgeven. Dat geld aan het leger gaat vooral verloren, omdat we het nauwelijks nodig hebben. Van al die tanks waar ze het nu over hebben, hoeveel hebben er daarvan daadwerkelijk op een vijand geschoten? Die geavanceerde luchtverdedigingsfregatten, hoeveel vijandige vliegtuigen hebben die al uit de lucht geplukt?

En het vervelende is dat in tegenstelling tot andere investeringen (waarin je geld gemiddeld zichzelf meer dan terugbetaalt), al dat geld na verloop van tijd weggegooid wordt, want na enkele tientallen jaren is je materieel versleten of verouderd en is je hele investering weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cracken

@17
Hoeveel er per inwoner wordt uitgegeven betekent toch niet zo heel veel. Het gaat toch om het aandeel van het totale inkomen, aangezien mensen in Portugal en België ook gemiddeld minder per jaar verdienen dan Nederlanders.

@19
We zitten onder het gemiddelde aan defensie-uitgaven van de Europese NAVO landen, dus het valt ook wel weer mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@20: Nou nee, ik ga ervan uit dat de defensie van je land te maken heeft met het aantal mensen dat je te verdedigen hebt (eventueel zou je daar nog het territorium aan toe kunnen voegen). Hoe meer mensen je moet verdedigen, hoe meer soldaten en wapens je nodig hebt. Het gaat hier immers om de vraag hoeveel geld is er nodig voor defensie. Mijn idee is dat Nederland nogal duur af is voor defensie, in vergelijking met landen van gelijke grootte en inwonertal.

Die relatering aan GDP is daarentegen volledig uit de lucht gegrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Furby

Ik snap niet zo erg wat het hele probleem bij defensie is. Heel Nederland moet in deze tijden van ‘crisis’ inleveren, ons onderwijs en de verzorgingsstaat die we hadden worden in korte tijd ontmanteld, maar een paar zogenaamd ‘stoere kerels’ staan te huilen omdat we hun speelgoed afpakken en we liever niet nog een rekening opppakken omdat ze zo nodig in de derde wereld moeten gaan spelen. Volgens mij beseffen ze niet echt dat als we onze beschaving niet meer kunnen betalen, we die ook niet echt meer hoeven beschermen. Al die militairen krijgen hun opleiding, kost en inwoning, buitenlandreisjes betaald en kunnen met de 55 er uit. Laten ze eerst maar eens normale opledingstarieven gaan betalen en gewoon net als de rest van Nederland doorwerken tot minstens 65, dan pas hebben ze een minieme reden om te gaan klagen. Absurd kleinzerig, al dit gemiep over bezuinigingen bij defensie.

*einde rant*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cracken

@21
Nederland heeft ongeveer 160% aantal inwoners van zowel België als Portugal, dus met je redenering moeten we dan toch nog steeds meer dan beide uitgeven.
Daarnaast hebben wij ook nog defensieverplichtingen buiten Europa (Caribisch gebied).
GDP/capita heeft er in zoverre mee te maken dat we een even groot deel van onze economie aan defensie-uitgaven veroorloven.
Daarnaast is de hogere levensstandaard een garantie dat de loon- en pensioenkosten voor Nederlandse militairen ook hoger is dan die voor België of Portugal, waardoor de cijfers dus ook vertekend worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Monade

@Martin Broek, uw linkjes zijn nog steeds stuk, maar ik heb het rapport gevonden. Het is precies wat ik zocht, en ik ben er voorlopig wel mee zoet, dank u wel. Dit is de correcte link: http://www.defensie.nl/organisatie/defensie/verkenningen/eindrapport_verkenningen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 KJ

He Martin, was jij gisteren ook op het Kooy symposium ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JSK

@21: Je vergeet dat we in een militaire alliantie zitten, en dat we als rijk land misschien wel geacht worden meer dan proportioneel bij te dragen. Een beetje hetzelfde als in de EU: we zijn terecht netto-betaler.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 nanne

SIPRI heeft de data voor 2010 drie dagen geleden op de website gesteld. Structureel geeft Nederland op al weinig uit aan defensie, zo’n 1,5 procent van het binnenlands product per jaar. Wat dat betreft is het hier geschetste plan van Hillen om bij een beter tij de uitgaven weer naar boven te laten gaan helemaal niet zo slecht. Alleen het compleet afschaffen van de tanks is jammer. Je kan die dingen nu niet zo makkelijk buiten de omgeving inzetten maar defensie heeft ook een restwaarde in de omgeving, zelfs als die vredig is.

Goed, laten we die dingen aan Polen verkopen, dan blijven ze tenminste hetzelfde doel dienen.

Dit stuk is verder onsamenhangend. Wat voor vliegtuig “ter luchtverdediging” zou Nederland bijvoorbeeld moeten kopen? Vrijwel alles op de markt – buiten de F-22 die de Amerikanen niet willen verkopen al betalen we drie keer zoveel per stuk – kan ook heel goed voor gronddoelen worden ingezet. Wat ter verdediging trouwens ook erg nuttig kan zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 martin broek

@Monade sorry aangezien ik liever nog even gastschrijver blijf heb ik gene mogelijkheden om dingen te veranderen. Wat er mis ging met de links weet ik niet. Op mijn eigen blog had ik het ook. Daar heb ik het wel veranderd. Goed dat het stuk toch gevonden hebt.

@nanne Wil je niet over warrig schrijven als je dit soort zinnen schrijft: “Je kan die dingen [tanks] nu niet zo makkelijk buiten de omgeving inzetten maar defensie heeft ook een restwaarde in de omgeving, zelfs als die vredig is.”
Daarnaast heb ik het niet over een luchtverdedigingstoestel. Ik heb het over een toestel voor luchtverdedigingstaken. Dat is heel wat anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rolf

Interessante column, edoch er ontbreken twee onderwerpen.

Te weten Europese samenwerking, en nog belangrijker de civiele taken die de krijgsmacht gaat uitvoeren.
Hiervoor wordt ook uit het budget voor het hoogste geweldsspectrum geld overgeheveld naar het nieuwe budget voor de nieuwe, civiele, taken.

Zo krijgt de krijgsmacht bij internationale rampenbestrijding meer taken.
Daar de groei van de wereldbevolking voornamelijk langs de kust zal plaatsvinden, heeft de Marine hier een belangrijke taak. Vandaar ook die korvetten, de Holland klasse patrouille schepen. Ook, omdat zij er inderdaad ook voor zijn om of in de West de eilanden te bewaken, of om op piraten te jagen bij Somalië etc. Chavez kan die eilanden trouwens niet permitteren. De levensstandaard is te hoog.
Momenteel doen inderdaad de state of the art fregatten taken waar zij niet voor zijn gebouwd. Die zijn er om alles en iedereen uit de lucht te schieten.
Bijvoorbeeld de eventuele dreiging van Iran, om raketten af te schieten. Of Noord-Korea. De fregatten bieden daar verdediging tegen. Jaja, ik weet het, het is allemaal een spel waar wij niet aan moeten meedoen. Daarentegen, kijk naar de feiten. Zij die het meest uitgeven aan defensie zijn zij die tot de rijke landen behoren. De kip of het ei?

Maar ook de opbouw van een staat komt meer aan de orde bij de krijgsmacht. De missie naar Afghanistan is een (uiterst ongelukkig) voorbeeld hiervan. Maar vandaar dat mw. Sap het civiel noemt. Het is een nieuwe toekomst van de krijgsmacht. Humanitair, civiel.

Zelf vind ik het moeilijk, maar als Nederland ervoor kiest om zich actief op te stellen om mensen bij te staan, ipv hen te bombarderen wegens hun olie, ben ik geneigd dit te steunen.
Europese samenwerking is dan het eerste wat in mij opkomt. Alleen al die overlappingen al zou een miljardenbesparing opleveren. Vele miljarden.

Al met al betekent dat dus helicopters. Daarmee bereik je mensen die zijn afgesloten, en hulp nodig hebben. Helicopters, gelanceerd vanaf een Marine-schip. Een Marine-schip, dat al is geprepareerd om humanitaire assistentie te verlenen.
Voor zij die denken, je kunt er toch gewoon heen vliegen. Nee, dat is en te ver, en dan ben je afhankelijk van toestemming om door een luchtruim te vliegen. Een Marine-schip biedt onafhankelijkheid. Dat heb je nodig voor de snelheid van handelen.

Dus, Landmacht opheffen, en een Helicopter Landing Dock bouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Harm

@29 – Rolf

als Nederland ervoor kiest om zich actief op te stellen om mensen bij te staan, ipv hen te bombarderen wegens hun olie, ben ik geneigd dit te steunen,

MAAR

kijk naar de feiten. Zij die het meest uitgeven aan defensie zijn zij die tot de rijke landen behoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Rolf

Dat de rijke landen beter moeten handelen, de geschiedenis achter zich laten, laat onverlet dat er mensen moeten worden bijgestaan in de toekomst.
Je weet wel, klimaatsverandering, overstromingen, droogte etc. Nieuwe toekomst.

Van mij mag je, maar je legt een link die is gebaseerd op het verleden.
Wat ik inbreng, is de verandering voor de toekomst. Het militaire wordt deels vervangen door humanitair en civiel. Dat steun ik, onder voorbehoud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Harm

@31 – Eerst zien, dan geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Rolf

Beste Harm,

Nu wil ik niet al te moeilijk doen. Maar als jij het aan Hillen en consorten wilt overlaten, de nieuwe invulling van de militaire taken, vrees ik dat jij het tegenovergestelde bereikt van wat je beoogt.

Ons gesprek doet mij er steeds meer van overtuigen dat een actieve, internationale, opstelling, waarbij humanitaire assistentie alsook de opbouw van een staat primaire doelstelling is, voor Neerlands buitenlands beleid legitiem is.
De realiteit leert dat militairen hierbij onontbeerlijk zijn. De medewerkers van Internationale Samenwerking kunnen anders niet overal komen, om mensen eventueel bij te staan.

En inderdaad, ik ga niet voorbij aan het feit dat als Nederland iets kan verdienen, dat dit dan net zo goed zo niet dubbel op kan gaan voor onze, bijvoorbeeld, Afrikaanse handelspartners. Dat heet samen werken. Samen leven.
Treed uit het verleden, Harm, en wees welkom in de nieuwe wereld. Het opheffen van allerlei Europese importheffingen zal het één en ander in een stroomversnelling doen belanden.
Maar dictators met tientallen miljarden op hun rekening? Me dunkt dat hier een keer een alternatief moet worden aangeboord.

Het feit dat jij mij niet correct citeerde, daar waar ik een vraag stel doe jij alsof ik een feit breng, doet mijn twijfel trouwens verminderen. Daarentegen laat ik zoiets natuurlijk niet mijn mening beïnvloeden. Op zich hou ik van een Haarlemmerdijkie, maar het staat wel genoteerd.

Ja, ik ga voor de Helicopter Landings Dock. Dankzij Harm:).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Harm

@33 – Beste Rolf,

Als het mijn bedoeling was geweest om je te citeren,dan had ik het wel tussen aanhalingstekens gezet. In plaats daarvan plaats ik twee uitspaken van jou in een ander verband om duidelijk te maken dat je uitgaat van een illusie. Het is geen kwestie van de kip of het ei. De reeel bestaande sitiatie laat zien dat het wapentechnisch overwicht niet in handen is van “de goeden”, maar van de machtigen, die dat wapentuig inzetten waar het voor bedoeld is: om hun macht te vergroten en te consolideren.

Het stukje betoogt dat Defensie kiest voor “state of the art wapens voor het hogere geweldspectrum”. Die keuze maakt duidelijk dat humanitaire assistentie alsmede de opbouw van een staat GEEN primaire doelstelling is.

Die eilanden in de west zijn een koloniale erfenis, waar Nederland eigenlijk niets te zoeken heeft en de gedachte om betrokken te raken bij een eventuele dreiging van Iran of Noord-Korea om raketten af te schieten lijkt me uitermate onaantrekkelijk en eigenlijk niets anders dan de voortzetting van andermans koloniale erfenis. Daar zou ik cent aan spenderen.

Waarom je denkt dat ik iets aan Hillen en consorten wil overlaten is me absoluut niet duidelijk. Ik heb ook niets tegen jouw persoonlijke hobby, de Helicopter Landings Docks. Maar voor de promotie ervan moet je betere argumenten zoeken: ietsje minder nationalistisch en idealistisch.

Van Irak en Afghanistan zou je in ieder geval moeten hebben geleerd dat woorden als “democratie” en “humanitair” vooral gebruikt worden om je een rad voor ogen te draaien. Ik vind alles prima, zolang je de staat maar niets in handen geeft waarmee jouw goede bedoelingen misbruikt kunnen worden worden, want de geschiedenis heeft geleerd, dat je er in dat geval zeker van kunt zijn dat dat ook gebeurt.

Of denk je nou echt serieus dat wij aan “de goede kant” staan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Rolf

Beste Harm,

De toekomst van de fregatten liet ik, bewust, open. Dat was een instinker, ik kon het niet laten. Mijn provoceren leek grenzeloos, door te reppen over ‘de eilanden in de west’. Daarentegen erken ik hiermede slechts de internationale verdragen. Da’s niet nationalistisch. Over kolonialisme beginnen, maakt mij sprakeloos. Maar ik weet hem te waarderen. Vroeger noemde ik de paus standaard een massamoordenaar. Erg, he. Maar dat is lang geleden. De wij-vorm is ingegeven door onze gezamenlijke belastingopbrengsten. Is er toch nog iets dat ons bindt.

Ja, geweldig interessante discussie. Wel of niet meedoen met de beste fregatten van de wereld. De beste, daar hun, Nederlandse, radar de beste van de wereld is.
Let wel, internet is een militaire uitvinding. Dat laat zich ook weer niet ontkennen.
Daarentegen, de F-35 Lightning II is pijnlijk. Dat ding is uniek door zijn software. 95% van de software bestaat nog niet. De JSF bestaat niet. Dat stealth beslaat slechts een gedeelte van het vliegtuig. Maw, de F-35 is niet stealth. Maar dan nog. De radar van de jaren 20 van de 21ste eeuw weet stealth te traceren. De bijna ontbrekende zelfverdediging. De F-35 is nu al te zwaar. Met nieuwe aanpassingen komt zelfs het opstijgen in het geding. Over de snelheid weiger ik mij uit te laten, net als over het bereik. Ik sta nog steeds perplex, laat ik het zo zeggen.
Als je wilt, noem ik nog tien punten die tegen de F-35 pleiten. Technisch, strategisch en tactisch.

De precisie-munitie legitimeert het gebruik van die houwitzers niet. Precisie-munitie die niet wordt gekocht, trouwens. De landmacht zouden wij toch opheffen, Harm? Ik dacht dat daar ook die Patriots onder vielen, maar ik ben soms slordig. Loop ik het verkeerde op te heffen. Onbemande dingen zijn de toekomst, juist ook civiel. Daar komt de radar bij om de hoek kijken. Je weet wel, die we nu aan het testen zijn met onze fregatten.
Natuurlijk moet Nederland zijn verdedigd tegen cyber-aanvallen. Zelf aanvallen staat hier niet los van. Die korvetten / patrouilleschepen, de Holland klasse, zijn er voor de internationale verplichtingen. Een bemanning van 50 koppen, geweldig. Die schepen betalen zichzelf terug.

Permitteer mij. De klimaatsverandering alsook de bevolkingsgroei zal momenten kennen waar een beroep wordt gedaan op de internationale gemeenschap. Kunnen we meteen adviseren om geen bomen meer te kappen. We vragen de Universiteit Wageningen of ze een blik willen werpen op de grond, aldaar. Dit natuurlijk op kosten van IS, alsook de eventueel noodzakelijke bewaking. IS mag wel naar 0.9% BBP, zo ben ik ook wel weer. Dan kunnen zij mijn helicopters betalen:).
Gun mij m’n heli’s, zonder kolonialisme, nationalisme of good-bad keuzes. Trap niet in mijn woordenspel. Ik ken onze Amerikaanse vrienden, maak je om mij geen zorgen.

Ik neig inderdaad naar voorop lopen, vanwege de inspraak. Dan kan ik de Amerikanen leren dat ze meer bereiken zonder kogels. Tevens is zich een nieuwe wereldorde aan het vormen. Het zou niet best zijn als Nederland slechts bekend staan wegens die mooie schutting om ons wereldje. Laten wij jouw geschiedkunde hanteren om wijze lessen te trekken, opdat wij weten wanneer pas op de plaats is geboden.

Als laatst. De geschiedenis van ons koningshuis is mij niet onbekend. Wil dat zeggen dat ik een monarchist ben? Of besef ik juist ten zeerste dat, om hen te verslaan, ik hen door en door moet kennen?

Harm, ik ga er weer vandoor. Het gaat je goed.

Groet,

Rolf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Harm

De uitgaven voor al dat speelgoed belopen op dit moment zo’n U$300 dollar per hoofd van de wereldbevolking per jaar. Vrouwen en kinderen meegerekend, dus dat is meer dat de meeste gezinshoofden in landen als Somalie te besteden hebben om te overleven.

Ik kan me voorstellen dat je dat geld nuttiger kunt besteden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Rolf

Harm,

Ben ik toch weer even.

http://www.unhcr.org/4e16ce876.html

De Hoorn van Afrika. Het gaat weer erg slecht. Terwijl wij schrijven sterven er mensen. Mensen vluchten naar Kenia en Ethiopie. De problemen worden dus groter.

Als jij wilt helpen, hoe ga je dat doen?

Doe aub een schip vol noodhulp, mariniers en helicopters. Wij kunnen die mensen binnen 24 uur hulp bieden.
Daarna bellen wij IS, om hen te vragen om te doen waar zij voor zijn. Iets dat zij de afgelopen 50 jaar hebben nagelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Rolf

Trouwens, U vindt mij een rotzak, ik geloof het graag, maar is het misschien mogelijk dat Nederland eindelijk een keer de analfabete moeder met drie kinderen op haar rug in Somalie gaat helpen? U doet alles voor sterke mannen die zich duizenden dollars kunnen permitteren, terwijl U die analfabete moeders ter plekke laat sterven annex barsten.
Ik zou daar graag verandering in zien komen.

Te beginnen bij de vluchtende mensen in de Hoorn van Afrika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Harm

@38 – Rolf, het tegenovergestelde is het geval, je begint door te draaien beste man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Val

Mooi, het afschaffen van de tanks is de beste idee sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Die dingen hebben absoluut nergens toe bijgedragen. Het waren onvoorstelbaar dieselslurpende nutteloze bakbeesten. En nu is het tijd voor efficiëntie. Eens beginnen met de Commando’s. Wij hebben er honderden maar er is afgesproken dat maximaal vier ploegen uitgezonden mogen worden. En de rest dan? Kost geld. Ook nutteloze commando’s, mariniers weg a.u.b.. Emotionele onzin over “elitetroepen” en wat dies meer zij doet mij niks als 80% tot 95% niet wordt ingezet zoals ze bedoeld zijn. Geldt ook voor de semi elite Luchtmobiele brigade. En dan hebben we het nog niet gehad over “normale” eenheden zoals (pantser) infanterie. Die worden nog minder ingezet. Ook nu weer, we hebben ze nodig dus ze worden ingezet of we hebben ze blijkbaar niet nodig dus ook daar stevig op personeel bezuinigen.

Ik ben een beetje klaar met het inefficiënt gebruik van Defensie. Dat is duidelijk denk ik. Vergelijk het met spieren: use it or lose it.

 • Vorige discussie