KORT | Hoe de PvdA zichzelf gijzelt

ANALYSE - In de PvdA wordt het ene denkbeeld gegijzeld door het andere. Het aan Keynes ontleende idee dat een overheid zich anticyclisch moet gedragen door in de crisis uitgaven zonodig op te voeren, wordt in de PvdA van nature welwillend bezien. Maar de vraag of dat in deze cricis een goed idee is wordt gegijzeld door de Europese 3 procentsnorm. Want de PvdA is ook pro-Europa en levert de voorzitter van de Eurogroep en dus stelt ze die norm niet ter discussie.

Dat is voor onze eigen economie niet direct een probleem – we modderen lekker voort – maar dat is het voor een land als Spanje wel. Want terwijl de Spaanse regering pogingen doet dat ene cijfertje, het begrotingstekort, omlaag te krijgen, loopt een ander cijfertje gierend uit de klauwen. De werkloosheid gaat richting 27 procent. En via onze eenheidsmunt is dat indirect ook ons probleem.

Wil het Europa van de Euro overeind blijven, dat moet de werkloosheid in de vierde economie van de Eurozone naar beneden. De fixatie op dat begrotingstekort leidt daarbij onnodig af, ook omdat Spanje in verhouding geen grote staatsschuld heeft. De economie van Spanje moet zuurstof krijgen om die werkloosheidstrend te keren, voordat de protesten ontaarden in politieke instabiliteit. Een beetje internationale solidariteit graag, al is het alleen maar in ons eigenbelang!

 1. 1

  Juist, zegt het voort!

  Wat is er gebeurd met de PvdA? In hun wens om “verantwoording te nemen” zijn ze het zelfde gaan de Kunduz-coalitie voor hun: bereidwillig meewerken met het destructieve beleid van de VVD.

  Laat ik nou juist PvdA gestemd hebben omdat ik tegen het VVD beleid ben…

  dat gaat dus niet meer gebeuren.

 2. 2

  De Tweede Kamer debatteerde donderdag over de Europavisie van het kabinet, de ‘Staat van de Europese Unie’.

  In het debat vroeg PvdA-kamerlid Michiel Servaes aandacht voor de pijnlijke sociale gevolgen van de economische crisis, met name in Zuid-Europa. Op de PvdA-site:

  “De hoge werkloosheid en de effecten op kwetsbare groepen hebben een kritische grens bereikt. Tegelijkertijd wordt in eigen land de zorg geuit dat, onder druk van de crisis, verregaande besluiten worden genomen. Ik zal betogen dat noch doorgaan op de ingeslagen weg, noch toegeven aan het doemdenken van de eurosceptici een oplossing biedt.

  De opdracht is Europa op zo’n manier vorm te geven dat we de vruchten kunnen plukken van de samenwerking, maar tevens oog hebben voor reële problemen van mensen – en daar werk van maken. We moeten erkennen dat het vrije verkeer kansen biedt, maar ook keerzijdes kent. We weten dat leiderschap om daadkracht vraagt, maar nooit zonder democratische controle. We moeten streven naar solide overheidsfinanciën, maar niet ten koste van sociale grondrechten.

  Door regeringsleiders wordt wel gesproken over een sociaal Europa, maar actie blijft uit. De PvdA wil:

  – Dat aanbevelingen voor lidstaten niet alleen gericht zijn op begrotingsnormen, maar dat werkgelegenheid minstens zo zwaar weegt.
  – Dat bestaande sociale normen, waaronder de rechten van vakbonden, bevestigd worden en niet terzijde geschoven worden in moeilijke tijden.
  – Dat daarop toegezien wordt door de International Labour Organisation – de Trojka moet een Kwartet worden.
  – Dat gestreefd wordt naar een Europees systeem van relatieve minimumlonen.
  – Dat Europese fondsen maximaal ingezet worden op groei en banen.

  Europa is meer dan vrede en veiligheid. Meer ook dan markt en munt. De kern van het Europese project anno 2013 is het waarborgen van gezamenlijke waarden en gedeelde welvaart in een snel veranderende wereld. Voor dát sociale Europa zet de PvdA zich in.”

 3. 3

  @bullie
  Op wat de Pvda wil, valt wel het een en ander af te dingen:

  – “Dat aanbevelingen voor lidstaten niet alleen gericht zijn op begrotingsnormen, maar dat werkgelegenheid minstens zo zwaar weegt.” Dit argument kun je altijd gebruiken, want volledige werkgelegenheid is, alhoewel vaak voorspeld, al sinds begin jaren 70 niet meer voorgekomen. Dus geeft dit argument altijd een excuus om niet te bezuinigen.

  – “Dat bestaande sociale normen, waaronder de rechten van vakbonden, bevestigd worden en niet terzijde geschoven worden in moeilijke tijden.” Open deur.

  – “Dat daarop toegezien wordt door de International Labour Organisation – de Trojka moet een Kwartet worden.” De ILO is een in zichzelf gekeerd agentschap van de Verenigde Naties dat op alle slakken zout legt. Zo roept het Nederland voortdurend op zijn stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen uit te breiden. Nederland, zo’n beetje het land met de meest uitgebreide regelingen!

  – “Dat gestreefd wordt naar een Europees systeem van relatieve minimumlonen.” Minimumlonen koppelen aan de welvaartsstijging is een recept voor stijgende werkloosheid.

  – “Dat Europese fondsen maximaal ingezet worden op groei en banen.” Kun je voor kiezen, maar maakt de EU nog meer een geldverdeelmachine.

 4. 5

  De economie van Spanje moet zuurstof krijgen om die werkloosheidstrend te keren, voordat de protesten ontaarden in politieke instabiliteit.

  Zonder (forse) politieke instabiliteit zie ik de Spaanse economie geen zuurstof krijgen de komende twee jaar, want Rajoy’s PP is nog maar vrij kort geleden aan een absolute meerderheid in Cortes en Senaat gekomen op een verkiezingsprogramma met vooral bezuinigingsbeloftes. Zelfs vrij sterke bewijzen van corruptie door Rajoy en zijn partijtop hebben niet tot wankelen geleid, dus vergeet het maar voorlopig, tenzij het volk daadwerkelijk de parlementariërs van het pluche komt jagen.

 5. 6

  @2: Ik hou normaal niet van het soort uitspraken dat Cor hier @4 doet, maar ben voor deze keer geneigd het er mee eens te zijn.

  Het zijn mooie woorden, die je opschrijft, maar het het is het beleid dat deze regering op deze manier ten uitvoer brengt, met steun van de PvdA die juist de problemen veroorzaakt, niet alleen in Nederland maar ook in Spanje. Neem bijvoorbeeld de houding van Rutte als het gaat om bankunie: daar is hij tegen. Hij heeft onder zware druk, met allemaal mitsen en maren (onze Nederlandse banken moeten er natuurlijk geen last van hebben, m.n. onze belastingparadijs) is het uiteindelijk aangenomen.
  Ook zijn de voorwaarden waar steun door ECB aan is verbonden de oorzaak van de problemen in Spanje: snoeihard bezuinigen, veel harder dan goed is voor die economie (ik zeg niet dat ze helemaal niets moeten doen dus). Dit veroorzaakt onnodig lijden, etc.

  Ander voorbeeld: de bezuinigingen. Als wij gaan bezuinigen en loonsverlagingingen gaan invoeren moeten zie in Spanje (dat het moet hebben van uitvoer onder andere naar ons, en moeten concureren met ons) nog verder “intern devalueren”

  Deze bezuinigen hebben ons, in Nederland nu 3 recessies sinds 2008 bezorgd, en ze gaan maar door, en door. Nogmaals: met steun van de PvdA.

  Dan kun je wel mooie en goede bedoelingen hebben, maar wat je doet bewerkstelligt het omgekeerde.

 6. 7

  @2: Kan Servaes hier niet zelf langskomen?
  Sorry, maar voor de PvdA geldt een bijsluiter: “Dit middel innemen voor de verkiezingen. Na de verkiezingen is de werkzaamheid verdwenen.
  Bijwerkingen: niet ingeloste beloftes.”

 7. 8

  Het probleem met Keynes is dat het de politieke realiteit negeert. Het is geen enkel probleem om steun te vinden voor het investeren deel in slechte economische tijden. Maar voor het deel van bezuinigen in goede tijden om de schulden uit de slechte tijden terug te betalen krijg je absoluut geen steun. Dat is het namelijk politiek tijd dat ook de lagere inkomens profiteren van de welvaart. Dan krijgen de leraren en de verpleegsters een loonsverhoging, dan moeten de uitkeringen omhoog. Er wordt in die tijden absoluut geen noodzaak gevoeld om te bezuinigen: “Het gaat toch prima?” Of aan de andere kant: de lasten moeten naar beneden.

  En weet je wat: dat is allemaal perfect verdedigbaar en verklaarbaar. Het is politiek zo’n beetje zelfmoord om niet toe te geven aan deze druk. En dan zijn in de tussentijd natuurlijk ook nog verkiezingen…

  Al met al leidt dit ertoe dat Keynes niet werkt. We hebben er gewoon de politieke discipline niet voor. En als het deel van het bezuinigen in goede tijden niet gaat werken, dan dan je ook het investeren in slechte tijden niet doen. Dan blijven je schulden maar oplopen immers.

  Het enige wat misschien zou kunnen werken, is het vastleggen van harde afspraken dat nieuw aangegane staatsschulden binnen zeven (ofzo) jaar terug betaald moeten zijn, en niet opnieuw gefinancierd mogen worden met nieuwe schulden. Maar daar krijg je ten eerste de handen nooit voor op elkaar, en er zitten vast ook enkele andere grote nadelen aan.

  Het probleem met de 3% norm is dat die norm veel te ruim is, en dat we doen alsof een vreemde macht “Brussel” die aan ons allen oplegt. De norm is veel te ruim, omdat die 3% gebaseerd is op een gemiddelde groei van ook 3%. Dan convergeert de staatsschuld naar 60%, wat als houdbaar gezien wordt. Maarja, die 3% halen we al heel lang niet meer. We moeten dus veel verder terug dan die 3%.

  Tegelijk is die 3% geen afpraak die zomaar door “Brussel” is opgelegd. Daar zijn we met zijn allen bij geweest, en daar heeft Nederland zich ook (terecht!) hard voor gemaakt: regering, Kamer en Europarlement. Het is wel een beetje ironisch dat het juist Duitsland was die begon met het aan de laars lappen ervan, en die nu noodgedwongen de grootste geldschieter is van de andere landen die dat voorbeeld gingen volgen.

 8. 9

  @1: “Verkeerd gestemd, dat gebeurt me een volgende keer niet weer” hoor ik net iets te vaak.
  Vier jaar is heel lang. Samson is slim genoeg om weer een listig verhaal te verzinnen, waar velen voor vallen, zo gaat het meestal.

 9. 12

  @6 ik houdt hier normaal ook niet van maar @2 was wel heel erg een ingezonden mededeling.

  Gelukkig laat senator Adri Duivesteijn zien waar de Eerste Kamer wel voor bedoeld is door Blok te vragen zijn berekeningen nog eens na te kijken. Nu nog even zien of hij geen zwakke knieën heeft.

 10. 13

  @8

  Onzin.

  We hebben, zeker in de jaren 90, de staatsschuld als % van GDP sterk teruggebracht. Andere Europese landen hebben dat ook gedaan. Spanje was zelfs de lieveling van George Osborne met hun verantwoorde beleid. Zelfs Italie bracht schuld terug van 120 naar 100% GDP voor de crisis.

  Daarnaast is “laten we nu een probleem creëren, omdat we later misschien niet in staat zijn om te doen waarmee we een probleem voorkomen” nogal een ridicule propositie.

 11. 14

  Tja. Hoe je het ook wendt of keert: de pvda kan het nooit goed doen.

  Het enige positieve dat ze nog kan bijdragen is dat ze zichzelf ozpheft. Maar dat zal wel weer teveel gevraagd zijn.