Knagende klimaatkwesties voor kamikazeconservatieven

ACHTERGROND - Haast iedereen haalt zijn schouders op als weer eens een nieuw klimaatrapport van het IPCC is verschenen en gaat over tot de orde van de dag: treinen laten rijden, Kamervragen stellen, patiënten opereren en Sinterklaasintochten verpesten.

Op 2 november verscheen het 116 pagina’s tellende Syntheserapport van het IPCC, dat de eerder verschenen hoofdrapporten I (de natuurwetenschappelijke basis), II (impacts en adaptatie) en III (mitigatie) bestrijkt. Voor de gehaaste lezer die dan tenminste nog wil weten waarover ‘ie zijn schouders ophaalt: de Britse hoogleraar Piers Forster vatte het syntheserapport samen in achttien tweets.

Er is veel over het syntheserapport te zeggen, al wordt er naar mijn smaak veel te weinig over gezegd. Wat is de oogst? Een paar berichten in de kranten, die net zo gemakkelijk weer worden tegengesproken door een paar amateur-klimaatkletsers die de essentie van de klimaatproblematiek niet wensen te vatten, en die (hoor en wederhoor! Elke mening moet gehoord kunnen worden! Ook als deze volslagen ongefundeerd is!) net zo veel ruimte krijgen als de klimaatwetenschappers.

Deze praktijk leverde dit keer wel een lichtpuntje op: de Ombudsvrouw van de Volkskrant concludeert dat opiniestukken waarvan vermoed mag worden dat er met feiten wordt gerommeld aan een gespecialiseerde redacteur moeten worden voorgelegd.

Op een eenmalige Achterkant van het Gelijk onder leiding van Marcel van Dam na, blijft een wezenlijke discussie over de implicaties van klimaatverandering voor bijvoorbeeld ons energiesysteem uit. Die zijn echter niet mals.

Cruciaal is het Carbon Budget, de maximale hoeveelheid die nog in totaal, cumulatief, dus niet jaarlijks, in de atmosfeer kan worden geloosd op straffe van overschrijding van een maximaal aanvaardbare temperatuurstijging.

De atmosfeer is te zien als een zich met broeikasgassen vullende badkuip. De koolstofkraan staat wijd open, en gaat trouwens elk jaar weer nog verder open, terwijl de afvoer zeer beperkt is. Vooral de emissies door kolengebruik groeien hard, maar die van olie, gas en cementproductie kunnen er ook wat van.

Het niveau in de badkuip, niet de instroomsnelheid, bepaalt de uiteindelijke mate van opwarming. In de badkuip zijn niveaustreepjes te zetten die overeenkomen met het aantal graden opwarming. Wetende wat er jaarlijks instroomt, hoe snel de groei van de instroom is, wat uitstroomt en hoe hoog het niveau in de badkuip nu al is, kan worden berekend hoe veel broeikasgassen nog maximaal mogen instromen wil een als linke soep te betitelen opwarmingsniveau niet worden overschreden.

Het IPCC heeft die sommen gemaakt. U zegt het maar: 2 graden, zoals de wereldleiders hebben afgesproken? Dan moet bij de huidige groei van de instroom de kraan in 2032 dicht zijn. Zouden we nog tot 2020 door blijven groeien, dan moet vanaf dan jaarlijks 6% minder worden uitgestoten.

Ziet u voor zich dat dit gaat gebeuren? Ik niet, hoe graag ik ook zou willen. Er ligt zoveel kapitaal en daarmee zoveel belangen vast in winningsinstallaties, raffinaderijen, pijpen, vloten, centrales en zo meer dat het praktisch ondenkbaar is dat de kentering van 2-3% uitstootgroei per jaar naar een afname rond 2020 zal beginnen. En dan daarbij zit er nog eens een veelheid van fossiele brandstoffen onder de grond die de eigenaren, in het algemeen landen meer dan bedrijven, maar wat graag naar boven willen trekken. Dat geldt vooral als kamikazeconservatieven als Stephen Harper (Canada) en Tony Abbott (Australië) en ravagerepublikeinen als Jim Inhofe (senator VS) aan de macht zijn.

En dus? Plus 3 graden? Plus 4? Plus 5? Er circuleren verschillende calculators op het internet waarmee iedereen op zijn eigen wijze de planeet kan koken.

Logischerwijze zouden deze vooruitzichten moeten leiden tot boosheid, gevoelens van onmacht, ongemakkelijke gedachten over de eigen rol en zo meer, bij in elk geval politici en producenten én gebruikers van energie. Maar ik merk dat haast nergens. De treinen moeten rijden, de Kamervragen van het lid-Madlener over het gebruik van de spitsstrook als boetefuik moeten beantwoord worden alsmede de Kamervragen van het lid-Thieme over het afschieten van welgeteld één bijna-verdronken vos, een patiënt moet van zijn blindedarm worden verlost, en o ja, de Sinterklaasintocht moet nog even worden verziekt. We hebben véél belangrijker zaken aan ons hoofd dan klimaat.

Dit artikel verscheen eerder op Energiepodium.

 1. 2

  De onverschilligheid van de meeste Nederlanders is extra pijnlijk, omdat de helft van ons land, waaronder het grootste deel van de Randstad, op termijn van hooguit een paar eeuwen niet meer tegen de zee valt te verdedigen.

  Het is ook veel te weinig bekend dat als al het ijs op aarde smelt – we liggen op koers in die richting – de zeespiegel met 60 tot 70 meter stijgt.

  James Hansen, de klimaatwetenschapper die werkte bij de NASA, heeft zelfs gewaarschuwd dat als de mens alle fossiele brandstoffen opstookt (en als het aan rechtse zonnekoningen ligt, gaat dat zo ongeveer gebeuren), een “Runaway greenhouse effect” kan ontstaan, waardoor de aarde – na een trage zondvloed – zal eindigen als Venus.

  Een planetair levenswonder, door de moorddadigste (on)diersoort achtergelaten als een stoffige hel – het zou ergens wel een passend einde zijn.

  Maar genoeg pessimisme. Een regelrecht rampscenario kan namelijk – afgezien van miraculeuze technologische doorbraken die altijd mogelijk zijn, maar waarop te gokken onverantwoord is – nog door een combinatie van maatregelen worden afgewend:

  The full global warming solution
  (wat mij betreft minus de kernenergie).

 2. 3

  Nu de science zo gesettled is, is verder onderzoek ook niet meer nodig. Jullie zijn het dus met mij eens dat de financiering van klimaatonderzoek drastisch kan worden teruggeschroeft?

  Als klap op de vuurpijl scheelt dat een hoop CO2 emissies van wetenschappers die de wereld overvliegen naar allerlei exotische oorden om aldaar te gaan confereren.

 3. 4

  @4:

  Jullie zijn het dus met mij eens dat de financiering van klimaatonderzoek drastisch kan worden teruggeschroeft?

  Dat zou zo zijn, ware het niet dat er een legertje van systematische klimaatontkenners is dat heel effectief steeds spaken in het wiel steekt. Dus als die klimaatskeptici eens hun smoel houden, dan ja.

  Overigens zou ik persoonlijk inderdaad liever zien dat de gelden voor onderzoek nu worden gestoken in draagvlakvergroting. Dat lijkt me op dit moment effectiever. Die sceptici overtuig je toch niet, maar de gemiddelde bevolking zou je heel effectief met informatie kunnen bestoken dat tegenwicht biedt aan die sceptische geluiden.

 4. 7

  @4: De rol van de wetenschapper is toch onderzoeken? Als ze dat netjes doen en de feiten eenmaal vastliggen, en dat is zo naar eigen zeggen wat het klimaat betreft, dan hebben sceptici toch geen poot meer om op te staan?

  Nu de financiele en landschappelijke consequenties van klimaatbeleid duidelijk worden holt het draagvlak achteruit. Ik ben geen communicatiespecialist maar mijn schatting is dat je het met welke champagne dan ook niet meer recht gaat breien.

  Maar dat zou natuurlijk ook gewoon aan de feiten kunnen liggen:

  https://sargasso.nl/wvdd/met-duurzame-energie-alleen-redden-het-niet/#comment-890365

 5. 8

  @7: wetenschappelijk hebben de sceptici vrijwel geen poot meer om op te staan, nadat ze in de zestiger jaren nog alle troeven in handen hadden.

  Je maakt wel duidelijk, waar de prioriteiten van de sceptici liggen. Geld en landschap zijn belangrijk. Het milieu is voor hen van ondergeschikt belang.

 6. 9

  Waarom maakt Jan Paul van Soest zich zo druk over “amateur-klimaatkletsers” en minder voor een lager energieverbruik?

  – Minder uitbundig vlieggebruik van een kleine groep, dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Massaal gebruik van biomassa / biobrandstof is donker vooruitzicht voor miljoenen armen.

 7. 10

  @9:

  Minder uitbundig vlieggebruik van een kleine groep, dat moet toch niet zo moeilijk zijn

  Het vliegverkeer stijgt en er zijn miljoenen vliegbewegingen. Het is dus waarschijnlijk een grotere groep dan je aanneemt. Een klein deel van die groep zijn de klimaatwetenschappers.

  Biobrandstof is een uitdaging. Stel je voor dat Afrika eindelijk niet meer het “overtollig” voedsel van de Westerse landen moet opnemen omdat die aldaar omgezet worden in biobrandstof. Welicht komt Afrika daarmee tot economische bloei.

 8. 13

  @10: “Het vliegverkeer stijgt, er zijn miljoenen vliegbewegingen”
  Met zo’n 5% per jaar elke verdubbeling gaat dan snel.
  Intensief vlieggebruik is nog beperkt tot een heel klein deel van de wereldbevolking.
  Met mijnbouw is Afrika niet echt tot bloei gekomen, zou dat met biobrandstof anders worden?

 9. 14

  @13: het aantal vliegbewegingen (vluchten) vanaf Nederlandse luchthavens stijgt helemaal niet met 5% per jaar.
  Kijk maar even bij het CBS:

  [img]http://www3.picturepush.com/photo/a/14456956/oimg/blogposts/Schermafbeelding-2014-11-24-om-16.07.02.png[/img]

  Het brandstofverbruik van de luchtvaartsector (in Nederland) stijgt ook niet met 5% per jaar. De CO2-uitstoot dus ook niet.

  [img]http://www4.picturepush.com/photo/a/14456957/oimg/blogposts/Schermafbeelding-2014-11-24-om-16.13.09.png[/img]

 10. 15

  @13: Waar baseer je je 5% op? Als we alleen al alle Amerikanen nemen vliegen er 2.5% van de wereldbevolking elk jaar.

  Afrika en een economie die tot bloei komt: De mijnbouw produceert voor de rest van de wereld, niet voor de “binnenlandse” markt. Maar als we biobrandstof gaan gebruiken kunnen Afrikaanse landen in de eigen landen weer concurreren met “buitenlandse” prijzen die bij een stijging in de vraag automatisch komen. Aangezien die boeren (wellicht) werken en er (wellicht) een ander distributiesysteem nodig is zouden die mensen (waarschijnlijk) dus meer geld verdienen en (waarschijnlijk) uitgeven. Maar goed, dat zijn aannames van mijn kant die nergens op gebaseerd zijn: Gewoon een gevoel. Geef ik eerlijk toe.

 11. 17

  @16: ik denk dat de Nederlandse trend wel een goed beeld geeft van de mondiale trend in de luchtvaart.
  Het is aan iemand anders om aan te tonen dat de mondiale luchtvaart wel met 5% groeit. Zonder onderbouwing neem ik die 5% niet serieus.

 12. 18

  @8: Welvaart is de belanrijkste verzekering tegen welk onheil dan ook. Wij gaan niet zo snel dood van, noem wat, Ebola, wij verdrinken niet bij het eerste de beste storm/hoogwater.

  Die welvaart wil ik graag doorgeven aan mijn kinderen en ik gun de, nu nog, minder bedeelden in de wereld hetzelfde.

  Dus ja, ik vind welvaart belangrijk.

 13. 19

  @18: je geld doorgeven aan je kinderen is niet hetzelfde als je welvaart doorgeven. je kinderen gaan de rekening betalen van je scepticisme, al betwijfel ik of je kinderen hebt. Veel te vaak roep je zo maar wat. Daarom neemt niemand je nog serieus.

 14. 20

  @16: Ook vorig jaar was de globale groei 5% http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/70278/uitstoot-luchtvaart-stijgt-ondanks-efficienter-vliegen/
  Schiphol blijft groeien, maar veel trager – 25% in 10 jaar – dan 20 jaar terug. http://www.jaarverslagschiphol.nl/over-ons/schiphol-verbouwt-vernieuwt-verbindt 44 miljoen in 2005 – 65 miljoen over 10 jaar http://www.ftm.nl/exclusive/hoe-milieuminister-de-boer-werd-verslagen-door-schiphol
  Dat mij betrouwbaarder dan de glazen bol van Hans Verbeek

 15. 21

  @pedro: “.. je kinderen gaan de rekening betalen”
  Die rekening is zodanig abstract dat dat geen indruk maakt. Ik ken één iemand die is verhuisd naar de hoger gelegen zandgronden vanwege het broeikaseffect, voor de rest merk in onder de mensen totaal geen urgentie. Ook heb ik de indruk dat veel wetenschappers gewoon blijven waar ze zijn.

 16. 22

  @20: Blijf rustig geloven in die betrouwbare prognoses, roland, ik vind het prima (+1).
  De produktie van vliegtuigbrandstof vertoont ook een licht stijgende lijn.
  [img]http://www4.picturepush.com/photo/a/14457067/oimg/blogposts/Schermafbeelding-2014-11-24-om-20.19.24.png[/img]

  In 2007 beweerde Phillipe Brossard van Euler Hermes ook al dat de luchtvaart jaarlijks met 6% zou groeien en zou verdubbelen in 20 jaar tijd.

  Anderen voorspellen dat het aantal Europese raffinaderijen (vliegtuigbrandstof-fabrieken) de komende jaren met 40% zal afnemen.
  We gaan het wel zien, jongen.

 17. 24

  2 graden, of dat gaat gebeuren? Geen idee. Het hangt van aannames aan elkaar. Bij de sommetjes van het IPCC hoort een klimaatgevoeligheid. 1 graad of 5 graden maakt nogal een verschil…. Dus denkt iedereen, het zal wel meevallen de alarmisten kennende. Ze rekenen met 5 graden en de werkelijkheid zal dan wel 1 graad zijn…

 18. 26

  Kijk ik des zomers naar buiten, mooi weer
  Kijk ik in de herfst naar buiten dan zie ik het steeds kouder worden
  Ik vrees dan voor een ijstijd.
  Kijk ik des winters naar buiten dan zie ik de ijstijd.
  Ik hoop op warmer weer
  Kijk ik in de lente naar buiten dan zie ik al het leven weer ontluiken

  Hoe moeilijk het voor de mensen te accepteren is dat de mensheid ook maar een diersoort (met een zeer marginale excistentiele tijdsduur per individu) is. De natuur en het milieu maken cyclische bewegingen; per jaar, per maand, per zonnecyclus, per omwenteling van de melkweg per etcetra per enzovoort etcetera enzovoort…

  Heen weer gooien van nonargumenten, verzinsels, fabels en wat dies meer zij. Voor de jongetjes en meisjes van de wetenschapskerk is klimaatverandering zoiets als de apocalyps voor abrahammisten. Genoeg redenen om te stoppen met denken en elkaar de hersens in te slaan. Direkt het “probleem” overpopulatie op de meest natuurlijke manier opgelost.

  Veel plezier allemaal, ik ga gewoon weer rustig buitenspelen. Met die vogelgriep? Gevaarlijk joh! We weten allemaal dat bij opeenhoping van te veel dieren op een plaats er ziektes zullen gaan uitbreken. Een verhaaltje met iets van natuurlijke weerstand hebben en onderhouden alsmede het verhaal van de “survival of the fittest” Met de “aanstaande apocalyptische klimaatverandering” weten we een ding zeker: die boot van Noah die vaart niet, want al het water is verdampt en gestolen door de aliens op de maan. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rustig doorlopen mensen, niets aan de hand.

 19. 28

  Het kortzichtige van sceptici als Anton is dat ze niet verder kijken dan hun eigen achtertuin. Er zijn gebieden die hun dijken niet kunnen verhogen (Bangla Desh), er zijn gebieden die te maken krijgen met grote droogtes (gebeurde al in Syria – wellicht mede oorzaak van het drama daar), in het algemeen wordt het natter waar het al nat was en droger waar het al droog was. Het gevolg zal zijn grootschalige onrust, volksverhuizingen, oorlogen.

 20. 29

  @23: ach Toontje, je weet toch dat ik je al lang niet serieus meer neem, omdat jouw kennis op cherry picking gebaseerd is.

  Voor wat betreft je linkje: ik snap wel dat je niet linkt naar het artikel waarin je met wetenschappelijke bewijzen zou komen, waar je aangevoerde linkjes meteen onderuit gehaald werden.

 21. 30

  @29: Jan en Pedro, ga eens lezen in dat energieakkoord. Als je klaar bent praten we verder.

  Zonder inhoud heeft dat namelijk weinig zin. Dus open die hersenpannetjes en laat er nieuwe informatie instromen.

 22. 31

  @28: hoor, hoor “……grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen ” in welk deel van het IPCC rapport staat dat?

 23. 32

  @30:

  Zonder inhoud heeft dat namelijk weinig zin

  Daarom discussieer ik niet meer met jou. Waarom begrijp je dat nu niet? Zelfs dat niet…

 24. 33

  @31: IPCC rapporten gaan over het milieu, niet over de gevolgen die op zullen treden, als de voorspellingen uit de rapporten voor een deel of helemaal uit komen. Als de IPCC voorspellingen uit komen, is het niet heel erg moeilijk om te voorspellen, waar dat toe gaat leiden.

  Als je dat wil bestrijden is het het effectiefste om gebieden in de wereld aan te geven, waar grote overstromingen en grote droogtes juist tot een versterking van de saamhorigheid hebben geleid. Ik ken ze niet. In plaats daarvan zien we ook nu al stromen met economische vluchtelingen, en de reacties daarop door delen van de bevolking van staten waar die mensen naar toe vluchten. Dat neemt alleen maar toe bij overstromingen, of langdurige droogte.

 25. 34

  @33

  En daar zie ik de reden dat de politiek niets doet of hoeft te doen. Als je weinig doet, dan nemen de gevolgen van klimaatverandering toe. Als gevolg van die verandering vindt een enorme welvaart vernietiging plaats. En die leidt weer tot dalende CO2 uitstoot.

  Communicerende vaten. Automatisch evenwicht.

  Hoop alleen niet dat de end-state een evenwicht zoals op Venus zal blijken te zijn…

 26. 36

  @35: feiten verzamelen en duidelijk presenteren: Wat ik mis is wat je precies probeert te presenteren en vooral: Waar komen je feiten vandaan?

 27. 37

  @33: ” grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen ” komt allemaal door de klimaatverandering. Natuurlijk. Kijk maar naar het verleden, allemaal grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen. En ze zeggen dat klimaatverandering van alle tijden is. Dus zie je wel? het klopt allemaal. En als we nu maar het klimaat constant houden dan breekt de wereld vrede uit. Maar het lost zich vanzelf op zoals @33 zegt. Als het maar warm genoeg is gaan we vanzelf met bommen gooien, de nucleaire winter in.

  En dan vraagt van Soest zich af waarom iedereen tot de orde van de dag over gaat…. Nou…. Hoeveel bullshit kan een mens verdragen?

 28. 40

  @37: als je serieus wil discussiëren zul; je toch echt met serieuze argumenten moeten komen en niet met stropoppen. Ik heb immers niet gezegd dat klimaatverandering de enige oorzaak van onrust oorlog enz is. Dat is dus een stropop. Op het argument, dat er nu al economische vluchtelingen zijn, en dat dat toe zal nemen als delen van de wereld verarmen doordat er droogtes en overstromingen zijn, ga je niet in. Misschien lees ik het nog wel als je serieus wil discussiëren… Btw: wat #34 zegt is dat er een enorme welvaartsvernietiging zal zijn, en dat dat ook tot een evenwicht gaat leiden. Daar ben ik het mee eens, maar dat is geen scenario dat ik mijn kinderen en kleinkinderen aan wil doen. Als jou dat niks kan schelen, moet je dat argument in het repertoire opnemen…

 29. 41

  @31: “Pentagon: Global Warming Poses ‘Immediate Risk’ To National Security”
  http://thinkprogress.org/climate/2014/10/14/3579338/pentagon-global-warming-national-security/

  The 20-page “2014 Climate Change Adaptation Roadmap” said the U.S. Department of Defense is “already beginning to see” some of the impacts of sea level rise, changing precipitation patterns, rising global temperatures, and increased extreme weather — four key symptoms of global warming. These symptoms have the potential to “intensify the challenges of global instability, hunger, poverty, and conflict” and will likely lead to “food and water shortages, pandemic disease, disputes over refugees and resources, and destruction by natural disasters in regions across the globe,” the report said.

 30. 42

  @41: Mijn vraag is waar “grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen ” in IPCC AR5 te vinden is. Niet wat de mening van het Pentagon is. Of wil je nu voorstellen voortaan naar het Pentagon te luisteren?

 31. 43

  @36: de bronvermelding staat altijd onder de grafiekjes, JANC.
  Het CBS houdt ontzettend veel gegevens bij. Je kunt ze zelf opzoeken en interpreteren, zoals Steeph ook doet.
  De JODI-database bevat een schat aan gegevens over produktie van aardolie en vloeibare brandstoffen. http://www.jodidb.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

  Ik probeer altijd met data te onderbouwen wat ik beweer. Soms onderbouw ik iets wat anderen beweren: zoals in dit geval de groei van de mondiale luchtvaart.
  Duidelijk, JANC?

 32. 47

  @42 ik kwam in #28 met die grootschalige onrust, en ik refereerde niet naar het IPCC – zoals je daar kunt zien. Waarom moet je dan weten waar en of dat in het rapport van de IPCC staat? Misschien is gewoon goed je verstand gebruiken al voldoende.

  Misschien moet je zelf dat rapport eens gaan lezen, er zouden nog veel jou onbekende zaken in kunnen staan. Het relevante deel van AR5 is van WGII, en in de summary for policy makers kan je deze zaken wellicht vinden. Google ook eens op climate change & human security.

 33. 49

  @47: In de IPPC rapporten vinden wij geen “grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen ” ik had het dus ook niet gevonden en dus vraag ik het nog maar even voor de zekerheid. Het komt dus uit ‘onze’ eigen fantasie, die we, als we die de vrije loop laten in een apocalyptische orgie kunnen laten eindigen. Gezond verstand? ik laat het even in het midden. Dan zou ik toch kiezen voor de omschrijving van het Pentagon: ” These symptoms have the potential to intensify ” Ja, dat is altijd waar, het potentieel is zeker aanwezig, maar van voldongen feiten is geen sprake.

 34. 52

  @50: Klasse, ik wist dat het erin stond (dat blijkt trouwens wel degelijk ook uit het artikel waarnaar ik linkte en dat Vruggink blindelings wegwuift).

  Beste Herman, helaas behoor je tot de grote groep mensen die van de klimaatramp in de maak wegkijken, tegen de consensus in van de wetenschappers die er verstand van hebben.

  Net zoiets als in het ziekenhuis het advies negeren voor een operatie die volgens de stand van de medische kennis noodzakelijk is om blijvende invaliditeit of zelfs doodgaan te voorkomen.

  Jij bent zo iemand die liever blijft luisteren naar de Jomanda’s van deze wereld – in dit geval de media-spin uit de koker van de fossiele-brandstofindustrie en haar schatrijke eigenaars en van alle – vele – belanghebbenden daaromheen.

 35. 53

  @50: O ja, natuurlijk WGII. Eerlijk gezegd had ik daar niet meer aan gedacht. Ik heb vandaag de hele dag bij de oude kranten gezocht en daar lag het nog. En inderdaad je hebt helemaal gelijk, vol met bullshit. Ik heb er net de open haard mee aangemaakt. Nu onderschrijf ik AR5 WG1 volledig, maar de rest is gewoon crap. Maar iedereen heeft recht op zijn eigen bijbel natuurlijk en zijn eigen openbaringen. Wetenschap? wat een giller.

  En tja, als we beginnen te schelden zoals kamikazeconservatieven voor Stephen Harper (Canada) en Tony Abbott (Australië) en ravage republikein voor Jim Inhofe (senator VS)…… Waar moet ik de linkse hap dan wel niet voor uitmaken? OP welke basis verwacht je nog een normaal dialoog als we losgeslagen fantasie gaan aanzien voor wetenschap?

 36. 54

  @53: OMG… in je laatste vraag vraag je jezelf hoe je met anderen een normale dialoog zou kunnen voeren… terwijl je in dit draadje jezelf feitelijk buitenspel gezet hebt door zelf om een citaat uit een specifieke bron te vragen en dat te verwerpen zodra dat citaat uit die specifieke bronnen gepresenteerd wordt. En het wijzen op bepaalde mensen in het buitenland is daarbij ook komisch, want wie van hen heeft in dit draadje op jou gereageerd? Je bent helemaal niet met hen in discussie…

 37. 55

  @54: Herman is gewoon een zuiger, niets van wat hij schrijft is gemeend, alles dient er toe de discussie te laten ontsporen. Het was geheel voorspelbaar dat hier op zou uitdraaien bij hem, dat gebeurt nl altijd. Als het hem uitkomt citeert hij het IPCC. Als het hem niet uitkomt steekt hij … er de kachel mee aan.

  Inhoudelijk heeft hij helemaal niets te melden.

 38. 56

  @55: Daar waar WG1 van AR5 van IPCC nog een wetenschappelijke basis kent, wordt er in in de andere delen er lustig op los gefantaseerd. Maar geloof gerust wat je wilt geloven. Zoals dat er grootschalige oorlogen uit gaan breken vanwege de klimaat verandering. Giechel. Nu zijn er 1001 redenen te verzinnen om ruzie over te maken, zoals over het WGII rapport, daar kan de klimaatverandering ook nog wel bij. Maar je hebt gelijk, we zijn het hartgrondig met elkaar oneens. Een discussie lijkt weinig zinvol.

 39. 57

  Zo werkt het dus bij Vruggink – nergens had ik geschreven dat ik het IPCC rapport gebruikte, maar hij zal en moet het er bij halen. Dat er ook aan de WGII en III rapporten honderden over het algemeen zeer ervaren en verstandige wetenschappers hebben gewerkt – ach, dat leg je toch even snel naast je neer als je Vruggink heet?

  Maar er zijn natuurlijk nog veel meer bronnen. Je hoeft echt niet te zoeken. Vandaag verscheen dit:

  https://royalsociety.org/policy/projects/resilience-extreme-weather/

 40. 58

  Jan van Rongen roept: klimaatverandering veroorzaakt “grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen ” Ik vraag vervolgens: “in welk deel van het IPCC rapport staat dat?” aannemende dat Jan van Rongen dat niet zelf verzonnen had. Het bleek vervolgens in WGII te staan, maar die had ik al bij de oude kranten gemikt vanwege andere crap. Jan van Rongen gelooft de voorspellingen uit dat sprookjesboek want die zijn gemaakt door verstandige mensen. Moet hij weten, dat mag natuurlijk. Ik ken zoveel verstandige mensen en iedereen heeft een verschillend beeld over de toekomst. Vraag 1000 economen & politicologen hun visie voor de toekomst en je krijgt 1000 verschillende antwoorden.
  Als je conservatief christenen vraagt naar hun toekomstbeeld dan zeggen ze steenvast: “grootschalige onrust, volksverhuizingen en oorlogen ” en verwijzen naar hun bijbel waar dat voorspeld wordt. Zou het dan toch waar zijn? Tja, als de klimaatbijbel en de Chr bijbel het zelfde zeggen….. Zelf ben ik een ongelovige Thomas, eerst zien, dan geloven.

  Is dit allemaal relevant in het kader van dit blog? JA, dat denk ik wel. Jan Paul van Soest schudt niet begrijpend zijn hoofd waarom iedereen tot de orde van de dag gaat. Nou, hier dus om. Ten eerste, honderden rapporten, een enorme papierberg die harder stijgt dan de temperatuur zelf en ten tweede het hoge ‘club van Rome’ gehalte.

 41. 59

  @58: nou, blijf jij maar lekker geloven dat honger en armoede geen onvrede en onrust veroorzaken dan. Die bootvluchtelingen zijn allemaal ook alleen maar op zoek naar manieren om ons te beroven, of ze komen hier vanwege het lekkere weer. Ze komen niet hier omdat in eigen land honger en armoede heersen, want dat staat in geen enkel IPCC rapport, dus dat kan de reden noot zijn dat ze in krakkemikkige bootjes naar Europa proberen te komen.

  Btw… Het probleem met dit soort issues is, dat geloven geen zin meer heeft als je het ziet. Dan is het kalf al verdronken.

 42. 60

  1. “If you know who you are and how imagination operates, you will learn to control your imaginal activities.

  If you do not, they will be controlled for you by another, and you will become their victim.” (Neville Goddard)

  2. 1 ha hennep geeft (voorzichtig geschat) per oogst gemiddeld 240 liter olie uit de zaden. Alleen al in bijvoorbeeld Kroatië lag in 2009 meer dan 1 miljoen ha akkergrond braak; daar kan minstens 2 x per jaar geoogst worden. Met hennep olie kan alles geproduceerd worden wat nu met fossiele olie geproduceerd wordt, alleen beter. Het neemt meer CO2 op dan het ooit, hoe dan ook, kan uitstoten. Onze bestaande techniek en infrastructuur zouden nauwelijks aangepast hoeven te worden. Iedere olielekkage zou een zegening voor het milieu zijn. Afval van hennepplastic zou het planten- en dierenleven ter land en ter zee voeden (Midway gezien? http: slash slash vimeo dot com/25563376).

  3. Hennep groeit bijna overal in de wereld en stelt geen hoge eisen aan grond of voeding en heeft geen bestrijdingsmiddelen nodig. Het is ongeveer zo gemakkelijk te kweken als brandnetels. Hennep verwijdert, tijdens het groeien, gifstoffen en zelfs radioactiviteit uit de bodem. Hennep verbetert zelfs de grond, gaat woestijnvorming tegen en regelt de vochtbalans. Dit alles maakt het ook tot een perfect wisselgewas in de akker- en tuinbouw.

  4. De “arme landen” van de wereld hebben doorgaans een klimaat, waarin tot 4 x per jaar geoogst kan worden. Welvaart en welzijn zouden beter in de wereld verdeeld worden. Een bijproduct van hennepolie is hennepmeel, dat voor mens en dier noodzakelijke voedingsstoffen in overvloed en in de juiste verhouding bevat. Honger zou niet meer hoeven voorkomen. Ontbossing trouwens ook niet. Alles wat van bomen gemaakt wordt, kan ook van hennepvezels worden gemaakt. Alleen beter.

  5. Willen jullie alsjeblieft allemaal beginnen om je voor te stellen hoe onze wereld er wellicht al over een jaar of vijf uit zou kunnen zien, als we bovenstaande ideeën in onze wereld implementeren?

  IMAGINE!!!!