Met duurzame energie alleen redden we het niet.

Zelfs niet als we zo grootschalig en innoverend op duurzame energie inzetten dat het goedkoper wordt dan fossiele energie. Zo concluderen twee ingenieurs van Google, nadat de stekker uit hun duurzame energie-project getrokken is.

Open artikel

Reacties (38)

#1 Anton

Tot deze conclusie komt iedere ingenieur die er een keer serieus naar kijkt.

#2 roland

Zo nieuw is dat niet http://www.withouthotair.com e.a. dat horen we liever niet, want we willen blijven vliegen, rechtgepraat met onze zon-pv daken.
https://decorrespondent.nl/711/De-drie-keerzijden-van-duurzaam-Duitsland/78358599-eb5e1902
Pikant dat Google straks in de Eemshaven zoveel energie verbruikt als alle zonnepanelen!

Ondertussen blijven we tijd verliezen, hoezo urgent?

#4 Krispijn Beek

De grap is natuurlijk wel dat het doel van Google’s moonshot project op steeds meer plekken in de wereld gehaald wordt, zonder de inzet van Google. Kijk bijvoorbeeld naar India, waar import van kolen al duurder is dan duurzame energie. Chili waar duurzame energie de goedkoopste optie is en Brazilië waar ze bij de veiling van benodigde nieuwe capaciteit een speciaal categorie voor fossieel opwekkers hebben geïntroduceerd omdat deze anders volledig weggeconcurreerd worden door zon- en wind.

#5 Ikje Ergens

The full global warming solution: How the world can stabilize at 350 to 450 ppm
http://thinkprogress.org/romm/2011/01/10/207320/the-full-global-warming-solution-how-the-world-can-stabilize-at-350-to-450-ppm/

Het is nonsens dat het niet kan, het gaat om de politieke (on)wil en de macht van de ‘fossiele’ industrie.

#6 Joost

@5: Maar die onwil is wel de realiteit. En dat wordt ook in het artikel aangehaald.

#7 AltJohan

Over duurzaam in de VS.

De schaliegas-revolutie heeft het een stuk moeilijker gemaakt voor de VS. Het niet afhankelijk willen zijn van het midden oosten speelt daardoor een stuk minder. Alle investeringen in schaliegas komen ook ten goede aan de lokale economie, daarmee wint groen het ook niet meer zo snel.

#8 Henk van S tot S

@7:
Als ze dan toch zo graag in de grond poeren, kunnen ze wat meer meer aandacht schenken aan energie uit Aardwarmte (geothermie); geldt ook voor Nederland.

#9 AltJohan

@HvStS: Bij geothermie moet je ook diep boren, is ook niet iedereen fan van.

Ik ben het wel helemaal met je eens dat geothermie niet de aandacht krijgt die het verdient.

http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy

#10 roland

@8: Geothermie heeft een hoog kuifje in de onderwereld gehalte. De boringen kennen veel gelijkenis met die naar schaliegas, maar verzet ontbreekt hier!
Boringen zijn erg kostbaar met een hoge mate van onzekerheid ofwel veel subsidie met kleine kans op resultaat, zoals:
http://gemeente.groningen.nl/energie/gemeente-groningen-ontvangt-33-miljoen-euro-voor-geothermie
http://energiesprong.nl/binnenstelijke-gebiedsontwikkeling/gorinchem-gebruik-van-geothermie-rond-banneweg/
Veel plannen, opvallend weinig praktijk.

#11 AltJohan

@roland: boren is kapitaalintensief (1M$/MW), maar dat is windenergie ook. Windenergie heeft substantiële NIMBY-factor en bovendien is de capaciteitsfactor laag. Ik denk dat thermisch daarom beter kan scoren.

Ik heb wel twijfels over de capaciteit van thermische energie. Toch vind ik dat thermisch te weinig aandacht en middelen krijgt in vergelijken met windenergie.

#12 roland

@11: Wind op land is een bewezen techniek, van geothermie kun je dat niet zeggen. Hoelang een geothermie bron bruikbaar is, is onbekend, volgens sommigen bijna oneindig. Met al die onderzoeken worden al veel middelen aan geothermie besteed.
Hoeveel kost een (gemiddelde) geothermie kWh alle (mislukte) boringen meegeteld? Beter scoren??

#13 AltJohan

@roland: Ik merk hier in Friesland dat de NIMBY effecten bij windenergie best wel sterk zijn. De oppositie zwelt steeds meer aan. Men heeft een beetje het gevoel dat de plattelandsgebieden als wingebieden worden gezien.

Ik zeg niet dat thermisch het ei van Columbus is, maar ik vind dat het 15% van het budget verdient van wat er aan windenergie uitgegeven wordt.

#14 zmoooc

Toch grappig hoe de suggestieve kop alle commenters op het verkeerde been zet. Wat de Google-jongens na lang rekenen zeggen is dat we met enkel duurzame energie er niet in zullen slagen om het “catastrofale” scenario dat zich met 350 ppm co2 zal vortrekken te voorkomen. Daarvoor hoeft u geen discussie over het al dan niet haalbaar zijn van een volledige transitie naar duurzame energie te voeren (natuurlijk is dat technisch haalbaar, duh). Daarvoor hoeft u enkel te kijken naar de huidige CO2-concentratie – die is onlangs immers door de 400 ppm gegaan. En … tromgeroffel … dat is meer dan 350 ppm. En die 50ppm gaan niet zomaar vanzelf weg, in ieder geval niet snel. Maar dat kon u ook al raden. Geen nieuw nieuws hier dus.

#15 Henk van S tot S

@9: en @10:
Diep boren, ja!
“Verzieken” van de boel zoals bij fracking, nee!!
Betreffende je #13:
Grappig is wel dat huist in Friesland ondergrond veel heet water is en er nog weinig mee gedaan wordt.
Ik ken uit het hoofd een project nieuw kaasfabriek Heerenveen.
Zie kopje A-Ware van:
http://www.ekwadraat.com/van-geothermie-tot-energiescans-bij-melkveehouders/
Volgens mij zit er onder het “kassengebied” gebied in het noorden van Friesland ook relatief heet water.

#16 Hans Verbeek

Misschien kunnen we ook wel met minder energie toe.
In veel Westerse landen is het energieverbruik de laatste 10 jaar gedaald. Als voorbeeld het energieverbruik in Nederland.

[img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2014/06/schermafbeelding-2014-06-17-om-09-41-59.png?w=425&h=463[/img]

Minder energie verbruiken betekent dat de ‘economie’ niet kan groeien, da’s jammer, maar in mijn ogen geen ramp. Je wordt m.i. niet gelukkig van geld en dure spullen.

Als je de dalende lijn doortrekt (zoals het IPCC de CO2-uitstoot extrapoleert), dan gebruiken we over 10 jaar net zo weinig energie als in 1980. Als we geleidelijk aan minder energie gaan gebruiken, dan zal dat geen economische ramp betekenen. De samenleving kan zich aanpassen.

#17 Hans Verbeek
#18 Anton

@allen hierboven: het is een mooie zondagmiddag voor wat back of envelope calculations. Pak je zakjapanner, slinger goegel aan en beantwoord de volgende vragen:
Vraag 1
Als we alle wind op land uit het energieakkoord realiseren (meer kunnen we in Nl op land niet kwijt dus alles is dan uit de kast gehaald) hoeveel % van onze elektriciteitsverbruik hebben we dan verduurzaamd?
Vraag 2
Hoeveel % van ons totaal finaal energiegebruik hebben we dan verduurzaamd?
Vraag 3
Hoeveel CO2 emissies hebben we dan vermeden?
Vraag 4
Hoe lang duurt het voordat deze vermeden CO2 emissies door stijging in de rest van de wereld teniet is gedaan, m.a.w. met hoeveel tijd is ‘de catastofe’ uitgesteld?
Vraag 5
Open vraag: beargumenteer waarom die jongens van goegel gelijk/ongelijk hebben.

Veel plezier!

#19 roland

@16: “Minder energie verbruiken betekent dat de ‘economie’ niet kan groeien”
– dat geen ijzeren wet blijkt in de praktijk.

@16: “het energieverbruik de laatste 10 jaar gedaald”
Dat blijkt niet uit de grafiek met een top in 2010.
Deze statistiek telt alleen het nationale verbruik, niet het verbruik van de snelgroeiende lucht- en zeevaart en het energieverschil tussen invoer (Chinese producten) en uitvoer.

#20 Hans Verbeek

@19: roland, op korte termijn kun je met geleend geld (overheidssubsidies enz.) groei (van het BNP) creëeren. Maar bedenk wel dat het lenen van geld betekent dat je BNP uit de toekomst naar voren haalt. Het aflossen van die leningen maakt in de toekomst het BNP weer lager.

Tenzij we besluiten om leningen gewoon niet meer af te lossen. (wegstrepen van schulden, invoeren van nieuwe munteenheid, the Big Reset). Dat kan gewoon, is al eerder gebeurd en zal ook opnieuw gaan gebeuren.

Ad b: als je het voortschrijdend gemiddelde over 2 of 3 jaar bekijkt, dan krijg je een glooiende curve, met de piek wel degelijk in 2005 of 2006.
Het energieverbruik in opkomende economieën groeit inderdaad nog altijd en daarmee ook het mondiale energieverbruik.
Ik schreef dan ook:

In veel Westerse landen is het energieverbruik de laatste 10 jaar gedaald.

#21 Henk van S tot S

@19:
Wat off topic:

Wat verstaan we eigenlijk energie verbruik?
Uit een m³ gas haal je met een HR super Plus (of wat dan ook) ketel meer rendement dan met een oudere installatie.
Het energie gebruik kan stijgen terwijl de gebruikte hoeveelheid gas afneemt.

#22 roland

@21: “Het energie gebruik kan stijgen terwijl de gebruikte hoeveelheid gas afneemt”
Nee, een dalend gasverbruik = minder energie verbruik
Dat die m2 gas meer warmte/stroom levert (beter rendeert) is een ander punt.

@20: Het Chinese energieverbruik stijgt ook door de productie van onze zonnepanelen e.d. De energie voor het transport is in de landenstatistieken niet zichtbaar.

#23 Hans Verbeek

@19: even 2 grafiekjes ter verduidelijking

[img]http://www4.picturepush.com/photo/a/14455297/640/blogposts/Schermafbeelding-2014-11-23-om-15.38.08.png?v0[/img]

Sinds 2008 groeit de Nederlandse economie niet meer.

[img]http://www5.picturepush.com/photo/a/14455298/640/blogposts/Schermafbeelding-2014-11-23-om-15.38.58.png?v0[/img]

De overheid is steeds meer gaan lenen sinds 2008.

#24 AltJohan

@Hans Verbeek: “…. op korte termijn kun je met geleend geld (overheidssubsidies enz.) groei (van het BNP) creëeren. “
Het hangt er vanaf of je de uitgaven kunt zien als investeringen. En bij investeringen gaat het om de ROI (return on investment). Onderwijs bijvoorbeeld schijnt voor een overheid een relatief gunstige ROI te hebben. Ten minste dat hoor je vaak.

Bij energieverbruik is het zaak om te gaan ontkoppelen van BBP. En bovendien, energieverbruik los te maken van koolstof.

#25 Anton

@18: mm, iedere keer als het echt richting inhoud gaat vallen jullie stil. Waarom? Te lui om zelf iets uit te zoeken? Te dom om zelf iets uit te zoeken? Of wil je het antwoord niet weten? Maar goed ik ben de lulligste niet:

Vraag 1
Als we alle wind op land uit het energieakkoord realiseren (meer kunnen we in Nl op land niet kwijt dus alles is dan uit de kast gehaald) hoeveel % van onze elektriciteitsverbruik hebben we dan verduurzaamd?
Antwoord:
6000 MW (energieakkoord) x 0,2 (productiefacor) x 8766 (uren per jaar) x 3,6 GJ/MWh = 38 PJ per jaar.
Elektriciteitverbuik Nl 350 PJ per jaar (CBS) levert 11%.

Vraag 2
Hoeveel % van ons totaal finaal energiegebruik hebben we dan verduurzaamd?
Antwoord:
38 PJ / 0,42 (parkrendement, elektriciteitsopwekking harmelink 2012) levert 90 PJ brandstoffen, final verbruik 2500 PJ (CBS) levert 3,5%.

Vraag 3
Hoeveel CO2 emissies hebben we dan vermeden?
Antwoord:
6000 MW (energieakkoord) x 0,2 (productiefacor) x 8766 (uren per jaar) x 0,5 ton/MWh (Harmelink, 2012) = 5,3 10^6 ton/a.

Vraag 4
Hoe lang duurt het voordat deze vermeden CO2 emissies door stijging in de rest van de wereld teniet is gedaan, m.a.w. met hoeveel tijd is ‘de catastofe’ uitgesteld?
Antwoord:
Stijging O2 emmissies 3% van 34 x 10^9 ton/a (langetermijntrend CO2, PBL 2012) lever een stijging van 102 10^6 ton per jaar.
uitstel tot catastrofe 5,3/102 x 365 dagen/jaar = 19 dagen.

Vraag 5
De huidige technologie voor duuzame opwekking is op geen stuk na in staat om in de energiebehoefte van een moderne samenleving te voorzien. Jongens van goegel hebben gelijk.

Het geld wat aan de uitrol van windenergie wordt uitgegeven leidt ook niet tot een meetbaar effect op de mondiale uitstoot. Wel leidt uitrol met zekerheid tot vernieting van het landschap, en aanslag op de fauna (vogels en vleermuizen in het bijzonder) en tot gezondheidsschade van omwonenden. Het is daarom verstandig om per direct te stoppen met de uitrol van windenergie en een fractie van het voorgenomen budget te besteden aan de ontwikkeling van technologie die wel toereikend is.

#26 Joost

@anton Ik zie niet in hoe relevant je vingeroefeningen zijn. Niemand heeft hier ooit gezegd dat wind de enige hernieuwbare bron moet of zal zijn.

1. Aanname: “meer kunnen we in Nl op land niet kwijt dus alles is dan uit de kast gehaald”. Waar baseer je dat op? Moet ik dat zien als overal, zover het oog kan zien molens? Of een arbitraire claim die jij nu leidend verklaard? Daarbij vind ik 11% niet niks, zeker niet als je met zon, waterkracht etc. nog het eea zou kunnen doen.

2. gebaseerd op de aanname in 1, en business as usual op alle andere vlakken. Niet echt geloofwaardig, of wel. We gaan nooit 100% op een technologie inzetten.

3 en 4. Leuk rekensommetje, maar totaal irrelevant. Alles gaat er bij jou vanuit dat we in Nederland dit alleen gaan doen. Niemand heeft hier ooit gezegd dat Nederland alleen een deuk in een pakje boter kan slaan, en iedereen weet dat zoiets wereldwijd opgepakt moet worden.

5. Is geen antwoord, maar een herhaling van de eerdere stelling.

Je kan lekker je eigen stropopjes op gaan zetten, maar je overtuigt totaal niet.

#27 pedro

@25: niemand hier neemt je nog serieus. Daarom krijg je zo weinig reacties.

#28 Henk van S tot S

@26:
Nu hij begint te huilen over het feit dat niemand op zijn riedeltje on #18 reageert, ben je toch weer zo vriendelijk er op in de te gaan.
Pas maar op! Met wat pech, vinden de hemelse toezichthouders je nog te goed voor deze wereld ;-)

#29 roland

@25: “met zekerheid tot vernieting van landschap, aanslag op fauna, gezondheidsschade van omwonenden.”
Waar is die “zekerheid” op gebaseerd?

@25: “Te lui, te dom om zelf iets uit te zoeken?”
Wat een zelfkennis, maar dit soort zaken zijn al door vele anderen uitgezocht zoals http://www.withouthotair.com

#30 Anton

@26:
Lees en interpreteer eerst dat energieakkoord een keer voordat je wat roept.

3,5% van het energiegebruik, elektriciteit is maar een beperkt deel. Zon en biomassa vergelijkbare aandelen maakt een procentpuntje of 10. Gaan we niet mee redden dus.

En dat wereldwijde oppakken, hoe staat dat ermee?

En waarom zou dat toch zo zijn? Tip bedenk eens wat anders dan big oil.

#31 Anton

@27: Je inhoudelijke argumentie is weer buitengewoon sterk.

#32 Anton

@28: Te dom, te lui of wil je het antwoord niet weten?

#33 Anton

@29: Door anderen uitgezocht, te lui dus om zelf na te denken.

#34 Hans Verbeek

@24:

Onderwijs bijvoorbeeld schijnt voor een overheid een relatief gunstige ROI te hebben. Ten minste dat hoor je vaak.

Dat betekent niet dat het waar is, Alt.Johan.

Er studeren momenteel 670.000 Nederlandse jongeren aan HBO en WO. Die investering kan pas worden terugverdiend als deze studenten allemaal een baan vinden waarin hun hoge opleiding rendement oplevert.

#35 Joost

@Anton: Ik interpreteer niets, want geen tijd en geen zin, want jij bent toch niet te overtuigen. Ik stel gewoon een vraag en constateer dingen die ook zonder kennis van die rapporten aan te merken zijn op jouw antwoorden.

We zitten hier niet in een kleuterklas, dus die eerste aanname, die kan je vast heel makkelijk produceren, dat scheelt mij weer in een rapport graven. *en mompelt iets met “wie beweert, bewijst”*

En de volgende cirkelredenering: We moeten niet gaan inzetten op renewables omdat we als Nederland alleen toch geen deuk in een pakje slaan. Roep dat overal en er gebeurt niets. Mede door mensen zoals jij.

Als we nou eens 10% van het geld dat in Afghanistan en Irak is gepompt hadden ingezet op Kernfusie of andere baanbrekende technieken, bijvoorbeeld afvangen van co2. Dan zag het er nu heel anders uit.

#36 roland

@35: “ingezet op Kernfusie of .. afvangen van CO2”
Ongetwijfeld baanbrekend en mede daardoor heel kostbaar, niet echt voor een snel en effectief resultaat!

#37 pedro

@31: geen idee wat je daar voor inhoudelijks in leest. Zo was het iig niet bedoeld. ik probeerde me op jouw niveau te begeven.

Overigens verbaast het me niet, dat je daar iets inhoudelijks in probeerde te ontdekken. Iemand die roept met wetenschappelijke rapporten aan te komen zetten, die anderen wel even zullen overtuigen van de klimaathoax, en dan aan komt kakken met rapporten die al lang onderuit zijn gehaald en nergens in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften zijn geaccepteerd, kan moeilijk verweten worden een inhoudelijk genie te zijn.

#38 Kees

@25: “Het is daarom verstandig om per direct te stoppen met de uitrol van windenergie en een fractie van het voorgenomen budget te besteden aan de ontwikkeling van technologie die wel toereikend is.”

Een fraaie loze kreet, veilig vanuit je luie stoel. Niet zelf de verantwoordelijkheid nemen, maar het in de schoenen van de wetenschap schuiven. Blijf maar lekker van je welvaart genieten die je o zo graag aan je kinderen door wil geven. Lekker 2 keer per jaar naar een ver land, waar het warm is, en minstens een weekje per jaar wintersport omdat het kan. Met de fiets naar me werk? Carpoolen? Nee joh, stel je eens voor wat een moeite dat kost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*