Klimaatverandering is racistisch

PODCAST – Auteur Jeremy Williams schreef het pas verschenen boek Climate Change Is Racist, volgens hem het eerste boek over klimaatverandering en racisme geschreven voor een niet-wetenschappelijk publiek. Williams besprak zijn boek vorige week in de podcast ‘We need to talk about whiteness’.

Het moge duidelijk zijn dat de rijkste landen en hun overwegend witte bevolking de grootste ‘carbon footprint’ hebben, terwijl deze landen de gevolgen van klimaatverandering het minst zullen gaan ondervinden en zich er het best tegen kunnen beschermen. Als de gevolgen van iets extreem schadelijks zo ongelijk verdeeld zijn, dan kun je spreken van racisme, aldus Williams. Maar hij stelt ook dat klimaatverandering racistisch is omdat hij een verband ziet met racistische handelen van rijke, witte landen in het verleden: je kunt in feite een lijn trekken van slavernij en imperialisme naar industrialisatie en fossiele brandstoffen naar klimaatverandering. En telkens zien we dat altijd dezelfde mensen ‘winnen’ – witte mensen – en dezelfde mensen ‘verliezen’ – niet-witte mensen. Dus het is niet alleen het huidige klimaatbeleid dat racistisch is – bijvoorbeeld doordat rijke landen vooral voor zichzelf zorgen terwijl arme landen de grootste gevolgen dragen – maar klimaatverandering zelf komt ook voort uit racisme.

Vrij snel in de podcast gaat het over de vraag of de klimaatbeweging een racisme-probleem heeft. Greta Thunberg die alle credits krijgt, bijvoorbeeld, terwijl jonge vrouwen en mannen uit Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen ook – en vaak al langer – strijden voor het klimaat, niet zelden vanuit een veel minder comfortabele (en soms ronduit gevaarlijke) situatie. Daar horen we nog te weinig van en het is belangrijk dat hun stemmen veel meer gehoord worden in het klimaatdebat. Daarover verschijnt binnenkort een boek van activiste Vanessa Nakate, A Bigger Picture: My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis (info).

De discussie over de witheid van de klimaatbeweging is vergelijkbaar met hoe het feminisme zich ontwikkelt, merkt de interviewer op. Binnen het feminisme gaat het over de vraag of feministen zich wel moeten bezighouden met meer vrouwen aan de top, of dat het toch belangrijker is dat ze zich het lot van zwarte vrouwen in armoede aantrekken. Het gaat niet alleen om de vraag of een beweging zelf divers is, vindt Williams, maar ook en vooral om de onderwerpen waar de beweging zich mee bezighoudt. Op dit moment is het helaas nog wel zo dat de klimaatbeweging te weinig begrijpt en uitdraagt dat de oorzaken en gevolgen van de klimaatcrisis ongelijkheid zijn verdeeld en dat we veel meer aandacht moeten besteden aan de arme landen die het eerst en het hardst worden getroffen.

In die zin moeten we volgens Williams ook kritisch kijken naar leuzen als ‘We moeten de wereld beter achterlaten voor onze kleinkinderen’. We doen dus een beroep op solidariteit met mensen die nog geboren moeten worden, terwijl we heel weinig solidair zijn met mensen lijden die nu lijden onder klimaatverandering. Het is dus noodzaak dat is onze solidariteit zich uitstrekt niet alleen (en eigenlijk ook niet in de eerste plaats) naar toekomstige generaties maar naar huidige generaties op andere plekken van de wereld. Bovendien is klimaatactie minder urgent als het gaat om toekomstige generaties, wat weer reden kan zijn nog even te wachten met klimaatactie, terwijl nu handelen nodig is voor de huidige generaties elders.

Het is dan ook een luxe en een wit privilege om klimaatontkenner te zijn. Maar ook het bagatelliseren van de klimaatcrisis en het niet nemen van verregaande maatregelen, zoals veel overheden in rijke landen doen, is volgens Williams te zien als wit privilege en dus racistisch. De vraag is: wie wordt geraakt door klimaatverandering, en wie heeft de luxe om zich af te vragen of klimaatverandering wel bestaat en of de gevolgen wel zo erg zijn? Misschien is het niet urgent voor ons, maar voor vele anderen, elders, is het de dagelijkse realiteit.

Williams is overigens zelf wit en kreeg uit sommige hoeken kritiek op het feit dat hij als wit persoon een boek over racisme schreef. Een uitgever wees het boek zelfs af omdat hij niet zwart is, vertelt hij. Williams worstelde zelf ook met de vraag: kon hij dit boek zelf schrijven, of moest hij plek maken voor iemand van kleur om het boek te schrijven? Maar hij concludeerde: racisme in relatie tot klimaatverandering (en racisme sowieso) is een probleem dat in de eerste plaats door witte mensen wordt veroorzaakt en dus moet zijn boek vooral witte mensen aanspreken en aansporen in actie te komen. Het zou juist beschamend zijn als we zouden zeggen dat een zwart persoon alle energie en tijd had moeten opofferen om dit boek te schrijven, om duidelijk te maken aan witte mensen dat witte mensen in rijke landen in actie moeten komen.

Reacties (13)

#1 Mozzarella

Take up the White Man’s burden
Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile
To serve your captives’ need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child.
– Rudyard Kipling

 • Volgende discussie
#1.1 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Als het voor de witte mensen zo’n zware last was, hadden ze die last gewoon af moeten werpen.

De onderworpen volken hadden daartegen in die tijd geen enkel bezwaar.

#1.2 Mozzarella - Reactie op #1.1

Ik vermoed dat Kipling het meer een morele verplichting vond dan een last.

#2 AltJohan

Je kunt als blanke, witte de slachtofferrol aannemen, maar dus ook de daderrol.

Het is mij veel te woke. ( https://youtu.be/-qzjR2ZzTec )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hans Custers

Ik vraag me af wat je ermee opschiet om hier een racisme-kwestie van te maken. Natuurlijk is er niets mis mee om een wereldprobleem in wetenschappelijk onderzoek in een grotere context te plaatsen. Maar of het helpt om mensen bewust te maken van dat probleem en om ze aan te zetten tot actie? Het lijkt me eerder contraproductief. Want sterk polariserend.

Laat iedereen nou eerst maar eens beseffen dat het beperken van klimaatverandering in ieders belang is. Voorlopig is dat al lastig genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Jos van Dijk - Reactie op #3

Veel belangrijker lijkt mij de link met de dominante financiëel-economische structuren die zowel tot kolonialisme als tot klimaatverandering hebben geleid. Uitbuiting van mens en natuur: dat is waar het om draait en waar de tegenbeweging een hoofdpunt van zou moeten maken.

#3.2 Michiel de Pooter - Reactie op #3.1

Wel vreemd dat een wit persoon conclusies trekt over een achtergestelde cultuur, waartoe hij zelf niet behoort. Hij bevestigt daarmee het racistische vooroordeel, dat niet witte/westerse culturen onvoldoende in staat zouden zijn om hun eigen cultuur goed te begrijpen (!). Ook moeten we er maar vanuit gaan, dat het superieure witte oordeel het juiste is. Dat noem ik dan intellectueel kolonialisme.
We zijn weer terug bij af.

#3.3 Joost - Reactie op #3.2

Je hebt een mooie cirkelredenering gecreëerd. Het is ook een stropop, dus terug bij af ben alleen jij.

#4 Bookie

De website weneedtotalkaboutwhiteness.com is racistischer dan de klimaatverandering.

Kijken we bijvoorbeeld naar de landen met de grootste “carbon footprint”
https://www.statista.com/chart/16292/per-capita-co2-emissions-of-the-largest-economies/

Zien we in de top 10 landen als USA, Zuid Korea, Rusland, Japan, China, Brazilië allemaal landen zonder een overwegend witte bevolking. Of Canada, Duitsland, UK en Frankrijk wel landen zijn met een overwegend witte bevolking is een kwestie van definitie. Bij 90-95% allemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Hans Custers - Reactie op #4

Het lijstje zegt niet wat jij denkt dat het zegt. Het is geen overzicht van de tien landen met de grootste carbon footprint. Dit zijn de tien grootste economieën gerangschikt naar carbon footprint.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Richard - Reactie op #4

Dat is de top 10 van grootste economieen, niet de grootste Carbon footprint per capita.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

Niet dat het uitstluitend westerse economieen zijn bovenaan de lijstjes staan, maar de EU en VS zijn wel verwantwoordelijk voor ongeveer 2/3e van de historische CO2 uitstoot uit fossiele bronnen.

https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2

Waar ik overigens de focus op “whiteness” de plank vind misslaan, is dat alleen de huidskleur niet garandeert dat je deelt in de weelde die het verbranden van fossiele brandstoffen met zich meebracht, en je ook niet automatisch in een positie van macht over die vreanding brengt. Veel blanke bevolkingen hadden geen keus voor alternatieve energiebronnen, zagen de welvaart vooral geconcentreerd in een kleine elite, of vertrekken naar het buitenland. Ik denk dat de blanke bevolkingen in het voormalig oostblok en voormalige USSR zich niet wentelden in wit privilege, ook al leefden zij onder de roetwolken van kolencentrales. In mindere mate geldt het ook voor de onderklassen in west europa, die gevoed werden met leugens over het klimaat (wetenschappelijk onzeker) en het milieu (begint bij jezelf!), terwijl oliebedrijven doorigngen met het frustreren van effectief klimaatbeleid.

 • Vorige reactie op #4
#5 Frank789

‘Ras’ wordt in de wet gebruikt om burgers te beschermen tegen racisme. Maar op die manier houden wetgevers een categorie in stand die wetenschappelijk gezien helemaal niet bestaat, schrijft Amade M’charek. ‘Ras wordt niet door de wetenschap, maar door de wet geproduceerd.’

https://www.vn.nl/ras-wet-dna/ (€)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michiel de Pooter

Effectief klimaatbeleid bestaat niet, omdat je de uitkomst en de voordelen niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier kan nameten of verifieren. Het frustreren van onmeetbare, niet verifieerbare concepten wordt volgens mij dan erg lastig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie