Klimaatverandering bedreiging voor armoedebestrijding

ACHTERGROND - Het Britse Overseas Development Institute (ODI) waarschuwt de internationale gemeenschap: er moet veel meer aandacht en geld komen voor Disaster Risk Management (DRM) om extreme armoede in de toekomst te voorkomen. Doorgaan op de huidige voet zal ertoe leiden dat miljoenen armen niet beschermd zijn tegen de steeds grotere bedreiging van klimaatverandering.

Dat is de conclusie uit het rapport The Geography of PovertyDisasters and Climate extremes in 2013′ dat kortgeleden uitkwam. Risicomanagement voor grote natuurrampen moet een topprioriteit worden voor de post-2015 agenda inzake armoedebestrijding, pleit het ODI. Als er geen rekening wordt gehouden met natuurrampen, dan is een armoededoelstelling niet effectief en realistisch. Volgens het ODI is er niet alleen meer politieke aandacht nodig, maar vooral ook investeringen. Momenteel wordt van iedere 100 dollar die gaat naar Official Development Assistance (ODA) slechts 40 cent uitgegeven aan natuurrampen, waarvan bovendien het overgrote deel wordt besteed aan de gevolgen van een ramp in plaats van aan preventie.

Zorgelijke resultaten 

Het rapport van het ODI combineert gegevens en voorspellingen van armoede, rampen en klimaatverandering en schetst een beeld voor 2030. Dat beeld is niet rooskleurig: hittegolven, droogte, extreme regen en overstromingen bedreigen niet alleen levens, maar hele samenlevingen. De bereikte resultaten van armoedebestrijding van de afgelopen jaren worden teniet gedaan door de beperkte capaciteit om de gevolgen van natuurrampen op te vangen. De gevolgen van extreem weer beperken de toegang tot de markt, kapitaal en goederen, terwijl mensen in ontwikkelingslanden veelal ook nog geen beroep kunnen doen op een sociaal vangnet. Dit zijn juist de factoren die de weerbaarheid van armen vergroten en wederopbouw mogelijk maken. Het aanzwellende natuurgeweld heeft op deze manier niet alleen een negatieve impact op de huidige  armoedestrategieën, maar er ontstaat ook meer nieuwe armoede geconcentreerd in gebieden die geteisterd worden door extreme weersomstandigheden.

Als er geen actie wordt ondernomen groeit de groep mensen die kwetsbaar is voor (lange termijn) armoede tot 325 miljoen in 2030, aldus berekeningen van het ODI. Deze armen bevinden zich in de 49 landen die het meest zullen worden blootgesteld aan klimaatextremen en te weinig capaciteit hebben om de gevolgen van natuurrampen op te vangen. Met name de situatie in het zuiden van Azië en in Sub-Sahara Afrika is zorgelijk, door de combinatie van extreme armoede en blootstelling aan natuurrampen (aardbevingen, cyclonen, droogte, hittegolven en overstromingen).

Risicoprofiel

Bangladesh, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda zijn de landen met het hoogste  risicoprofiel. Dit komt door een combinatie van extreme armoede, grote kans op natuurrampen en een gebrek aan capaciteit om de gevolgen van rampen op te vangen.

Daarnaast zijn er landen met een lager risico op natuurgeweld, maar met een hoog armoedeniveau en beperkt risicomanagement capaciteit, zoals Niger, Somalië en Jemen. Maar ook Afghanistan, Kameroen, Myanmar en Papoea-Nieuw-Guinea vormen een groep die aandacht verdient door een hoge kans op extreme weersomstandigheden en een grote groep armen.

Andere risicolanden die het ODI identificeert zijn Benin, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Gambia, Guinee-Bissau, Haïti, en India.

Voorkomen is beter dan genezen

In Azië en Afrika zijn de scenario’s dus weinig hoopgevend. Dit terwijl de effecten van natuurrampen beter gecontroleerd kunnen worden, waardoor er veel minder slachtoffers vallen en de gevolgen minder ingrijpend zijn op lange termijn. Hoewel de gevolgen van natuurrampen in verschillende landen moeilijk te vergelijken zijn, bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de aantallen slachtoffers en de gevolgen voor de samenleving. 11% overleefde in Haïti de aardbeving niet, terwijl in Chili het percentage dodelijke slachtoffers maar 0,1% was. Dit land, evenals Colombia, Indonesië, Mexico en de Filipijnen zijn toonaangevend op het gebied van risicomanagement en blijken goed voorbereid op toekomstige rampen.

Deze landen hebben veerkracht en weerbaarheid ontwikkeld voor rampen door te sturen op vier verschillende terreinen: de aanpassingscapaciteit van mensen, publieke investeringen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, een calamiteitenfonds, verzekeringen en voor de dienstverlening van onder andere brandweer en politie.

Aanbevelingen

Het ODI beveelt aan om de effecten van natuurrampen op te nemen in de internationale post-2015 ontwikkelingsagenda. De ontwikkelingssector zou zich meer moeten gaan richten op zowel waarschuwingssystemen als sociale bescherming om de klappen op te vangen, zodat er levens worden gered en samenlevingen overeind blijven. Voor de kwetsbare landen zelf is het van belang om zowel de armoede te reduceren door de ongelijkheid te verminderen en te werken aan bestuurlijke capaciteit om rampen op te kunnen vangen. Als laatste wordt de wetenschappelijke wereld aangesproken, om natuurrampen gerelateerd aan klimaatverandering op te nemen in het veld van ontwikkelingssamenwerking.

Via Vice Versa.

Reacties (14)

#1 qwerty

Doorgaan op de huidige voet zal ertoe leiden dat miljoenen armen niet beschermd zijn tegen de steeds grotere bedreiging van klimaatverandering.

Zo lijkt het alsof de miljoenen armen te helpen zijn. Het probleem is dat er altijd armen geweest zijn. En alle pogingen de grote groep armen te helpen hebben de situatie alleen maar erger gemaakt.

Misschien moet je eventuele afname van de bevolking zien als een terugkoppelingseffect in de aardse ecologie.

Megabevolkingsgroei en de bijbehorende productie (van afval) en energiegebruik zijn de werkelijke problemen.

Je kunt geen armenprobleem bestrijden zonder andere problemen in de zin van energiegebruik en materiële productie (en dus van afval) te creëren. Er is geen andere oplossing dan het laten afnemen van de bevolking.

En zelfs bij een verlaagde bevolkingsdruk zullen er armen zijn.
Die zijn er altijd geweest.

 • Volgende discussie
#2 roland

@0: “11% overleefde in Haïti de aardbeving niet, in Chili 0,1%”
Zeker een groot verschil maar aardbevingen verschillen sterk.
Een betere organisatie van de hulpdiensten beperkt alleen de gevolgen van een ramp, maar verkleint niet de verschillen tussen arm en rijk en zorgt ook niet voor meer preventie.
Onduidelijk blijft hoe de armoedebestrijding bijdraagt aan meer weerstand tegen de klimaatdreiging en welke rol de landenindeling daarbij speelt.

@1: Boeiend hoe de rijken bezorgt zijn over de “problemen van energiegebruik en materiële productie” bij armoede vermindering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 qwerty

@2: Boeiend hoe de rijken bezorgt zijn over de “problemen van energiegebruik en materiële productie” bij armoede vermindering.

Maak niet de fout te denken dat ik rijk ben.

Overigens kan het zijn dat je een punt hebt. Dat neemt niet weg dat vrijwel alle grote problemen van de wereld (voeding, klimaat, energie) gerelateerd zijn aan de overbevolking. Ik ben niet rijk en hoef ook niet rijk te zijn om dat te zien.

Ik vind het absoluut fout te beweren en te argumenteren, dat de armen van wereld te beschermen zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 roland

@3: “alle grote problemen (voeding, klimaat, energie)” komen vooral voort uit overkonsumptie van de rijke toplaag van de wereldbevolking.
Minder armoede kan zorgen voor beter grondgebruik, minder erosie, minder kaalslag voor brandhout, betere behuizing .. ofwel bescherming tegen gevolgen van de klimaatverandering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HPax

Als ieder weldenkend mens toch wel zal inzien dat 1. ODI´s armoedebestrijding niet anders dan stuk kan lopen op die horribile, tot nietsnuttende, verwoestende bevolkingsgroei, en 2. en dat ODI met zijn beleid de kwaal nog zal verergeren ook, rijst de vraag waarom ODI niet weldenkt, of minstens zijn inzicht verborgen houdt. Alsof er nog steeds mondiaal een fallistisch tabu rust op het erkennen van het probleem van de wereldbevolkingsgroei, en van de noodzaak daar iets aan te doen.

Ik las ergens dat de huidige NL-Minister die nu Ontwikkellingshulp erbij ´doet´, expressis verbis heeft laten weten zich niet te willen bemoeien met het recht op voortplanting van haar objecten van steun. (Uit het hoofd geciteerd)

Laat ODI aub stoppen, en die Ministers ook. Hun geneesmiddel verergert de kwaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

Inderdaad niet onbelangrijk de overbevolking – alleen is dat op dit moment niet de discussie, dat gaat over hoe je de armere wereldbewoners beschermt tegen klimaatverandering.

http://www.overpopulationawareness.org/?vecookie=1

(Bij de link zie je een teller die bijhoudt hoeveel mensen er op deze planeet zijn)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 qwerty

…alleen is dat op dit moment niet de discussie…

Het is altijd ter discussie, bij al dit soort onderwerpen.
Als je dat niet meeneemt cq ter discussie stelt praat je over niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gert-Jan

Juist in deze arme, onveilige landen groeit de bevolking het hardst. Stellen nemen het liefst zo’n acht kinderen omdat de kinderen hun ‘pensioen’ zijn. In veilige, welvarende landen zakt het geboortecijfer naar 1 tot 2 per gezin. Ramppreventie helpt dus tegen overbevolking.

Ik herinner mij de exacte statistiek in een blog ergens op sargasso. Helaas zoals wel vaker is het niet te doen om deze terug te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HPax

@8:

Bij het veiliger en welvarender worden van nu nog arme landen met een groot geboorte-overschot, slaat er niet automatisch een apparaat aan dat het geboorteniveau daar naar beneden brengt. Dat zijn bakerpraatjes.
Verder vergt zo´n fictief proces te veel tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Gert-Jan

@9: Kinderen worden genomen uit noodzaak en praktische overwegingen, dat verdwijnt. Ja dat daarbij heb je een langere adem nodig.

Maar ik begrijp niet wat je met teveel tijd bedoelt? Een natuurramp is lekker efficiënt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

Wat een negatief gezever, je mag niets meer zeggen. Deze troll komt alleen met zijn onderwerpen. En het gaat niet over overbevolking bij opa, nee, het gaat over zijn minachting voor de minderbedeelden, de niet-westerse landen die zichzelf maar moeten bedruipen, en uitgebuit worden door ons allemaal, als consumenten. Daar is opa zelf schuldig aan, hij is niets anders dan een misdadiger, die zijn eigen verwerpelijke, zogenaamd intellectuele, ideeën hier aan de man brengt. Maar oké. Na ons de zondvloed.

Zoals de minister stelt wij hebben niets op de rechten van de voortplanting in minder ontwikkelde landen. Daar moeten ze zelf achter komen. Bewustwording heet dat, bij linkse kringen populairder, dan bij behoudende conservatieve, zichzelf in domheid bezwijmelde kringen, zoals de Tea Pary in de Verenigde Staten.

Zoals we weten is de VS ook niet bezig met geboortebeperking vanwege hun erg ziekelijke geestelijk gestoorde christelijke aard die genoegen nemen met de plaats zoals ze is gegeven en alles op de mens terugbrengen als hij in kommer en kwel zit. Dat heb je aan jezelf te wijten is een misverstand, in de VS wijten ze dat aan een god met zijn kindje jezus en meer leugenachtige praatjes, evenals de gelovige moslims met hun allah, alles is bepaald.

Mooi dat indirect dat verdedigd wordt op deze progressieve site, waar men zou uitgaan van de verlichte geest en de nuance, maar niets anders kan dan kommaneuken. En dat is afsluitend weer positief, want daar komen geen debiele kindjes uit, uit die vorm van neuken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joop

Weer een minnetje, goed zo jongens! Ga zo door.

Het klimaat gaat naar de knoppen maar de bedreigde mensen in de derde wereld, die moeten we zeker niet helpen. Nee ,we moeten ons druk maken om de cruise control in de auto, want ja, wat moet je anders met je rijkdom. En maar zeuren over de belastingen, en maar zeuren, allemaal ledigheid van deze decadente maatschappij, van het in onszelf gekeerde landje, wat niets meer ziet dan zichzelf en in zelfmedelijden opgaat.

En welvaart, aangetoond juist in de westerse geschiedenis rond de 19e eeuw, is niet de oplossing. Dat is een bakerpraatje. Bakerpraatje, daar krijgt hij een plusje voor. Want ja, je moet een ander niets gunnen. Zelfs als het om feitelijke historische gegevens gaat moet je die ontkennen, vanwege de afkeer voor naastenliefde en het veel te grote zelfmedelijden. Want ja, wij moeten die belasting betalen. Die we allang terugverdiend hebben met de goedkope, overgesubsidieerde, weggeroofde producten uit die landen waar het water nu soms letterlijk aan de lippen staat.

Denk eens wat positiever, bijvoorbeeld hier:

http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis/solidariteit/herstel_waterbeheer_jakarta

Dat gaat over de bescherming van de armere wereldburgers!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HPax

@10:
´kinderen worden genomen uit noodzaak en practische overweweging eenz.

Hierop reageren is moeilijk, want wat is ´noodzaaak´, wat ´practische overweging´?

Maar algemeen geldt dat motivatie & beheersing m. b. t. de menselijke voortplanting cultureel sterk uiteen lopen. Er is op dit terrein niet éen mondiaal overheersende regel.

Van een aantal volken die wij primitief en /of arm plegen te noemen, staat vast dat ze hun demografische omvang sterk onder controle hielden, de Tikopia (Toresstraat) bij voorbeeld. Idem volken op Nieuw Guinea. En Wallace constateerde bij de Dayak van Borneo relatief kleine gezinnen. Hij* vond ze té klein. Vorming van grotere gezinnen ontstond pas vaak onder druk van het (koloniale) Christendom en lui als Wallace. Dit heeft veel pauperdom gebracht en een ellendig leven voor vrouwen.

* Interessant is dat Wallace als oorzaak voor die Dayakse geboortebeperking vond dat de Dayake vrouwen te hard moeten werken. Ze hadden geen tijd voor veel kinderen. Dit lijkt in strijd met je ´theorie´ dat ´noodzaak´ mensen aanzet tot het nemen van veel kinderen. Het omgekeerde vond in Borneo plaats.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joop

Vorming van grotere gezinnen ontstond pas vaak onder druk van het (koloniale) Christendom en lui als Wallace. Dit heeft veel pauperdom gebracht en een ellendig leven voor vrouwen.

Kindersterfte neemt af bij toenemende welvaart en gezondheidszorg. Dat heeft niets met culturele verschillen te maken – want ‘erst das Fressen und dan die Moral’ (culturele waarden). Maar alles met sociaal-economische verhoudingen. Vergelijkbaar met de industriële revolutie, en gelukkig nadat de rijkdom meer werd verdeeld onder druk van de socialisten (liberale machthebbers participeerden daarop bang als ze waren en nog steeds zijn voor in hun ogen het klootjesvolk), lagere geboortecijfers.

@13

Nog steeds je waanbeelden over overbevolking en eventuele oorzaken uit het ‘gesundes volksempfinden’. Dat is wat een troll wil doen, de discussie moedwillig aanpassen en naar zijn hand zetten.

 • Vorige discussie