Klimaatontkenners geven lezing in Diergaarde Blijdorp

en

De klimaatontkennende stichting Clintel organiseert binnenkort een lezing in De Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp waar controversiële wetenschapsontkenner Susan Crockford mag vertellen dat het geweldig gaat met de ijsbeer. Crockford (riep iemand hier Crook?) zal op zondag 17 november in de Haaienzaal ‘inzichten’ verkondigen die door échte wetenschappers met de grond gelijk zijn gemaakt. In Blijdorp? Ja, het verbaast ons ook dat de dierentuin ruimte geeft aan klimaat- en andersoortige ontkenners om hun verhaal luister bij te zetten.

Crockford zal in haar lezing, getiteld ‘The Polar Bear Catastrophe that Never Happened’, vertellen dat er geen reden is om ons zorgen te maken over de ijsbeer – en dus over klimaatverandering. Zo wordt het althans door Clintel aangekondigd: “een voorbeeld van hoe gezonde scepsis over klimaatverandering verketterd wordt”. Recent schreef de New York Times over hoe klimaatontkenners de ijsbeer voor hun eigen gelijk inzetten om twijfel te zaaien over de bedreigingen van opwarming van de aarde. Crockfords blog ‘Polar Bear Science’ speelt daarin een centrale rol.

Twijfel zaaiende stichtingen

Weet Diergaarde Blijdorp welke stichtingen het in huis haalt? Clintel is opgericht door wetenschapsjournalist Marcel Crok en emeritus hoogleraar Guus Berkhout. De stichting claimt objectief’ te berichten over klimaatwetenschap, maar het NRC prikte dat al door: hun doel is om twijfel te zaaien. Clintel is internationaal bekend vanwege hun recente brief vol onwaarheden aan de Verenigde Naties die door 500 ‘klimaatsceptici’ werd ondertekend, met de boodschap ‘There is no climate emergency’. The Guardian bestempelde deze actie als regelrechte klimaatontkenning.

De lezing van Crockford wordt mede-georganiseerd door de De Groene Rekenkamer – weer zo’n ‘onafhankelijk’ blog waar enkel klimaatontkennend Nederland met elkaar ‘in debat’ gaat.

We willen Diergaarde Blijdorp graag om een reactie vragen maar het is vandaag helaas nog niet gelukt om hierover iemand bij de dierentuin te spreken. Wordt dus vervolgd.

Achtergrond: Hoe gaat het dan met de ijsbeer?

Gaat het goed met de ijsbeer? Nou nee. Gaat het slecht? Dat weten we niet echt. De soort wordt als ‘kwetsbaar’ geclassificeerd, omdat men denkt dat door het verkorten van het drijfijs-seizoen ijsberen niet voldoende tijd meer zullen hebben om vetreserves aan te leggen voor de winter. We weten dat er 19 populaties zijn, waarvan er drie in aantal afnemen, en eentje toeneemt. Van negen populaties weten we niet hoe het gaat omdat ze niet onderzocht worden. Maar de teneur van de onderzoeken is dat halverwege deze eeuw de ijsberenpopulaties met wel 30% kunnen teruglopen.

Het is en blijft een avond van Clintel, dus krijgt u wat u verwacht: iemand die het oneens is met de wetenschappelijke consensus. En niet alleen die over klimaatverandering, maar ook die over ijsberen. Een soort van ijsbeerontkenner dus. Want als de claim is dat klimaatverandering tot het uitsterven van ijsberen leidt al niet klopt, dan is het niet uitsterven van ijsberen het bewijs dat klimaatverandering… Afijn, u begrijpt het type redenatie.

Crockfords punt is als volgt: omdat er nu nog geen drastische afname van ijsberen is, kan de theorie dat dit over dertig jaar wel zo zal zijn de prullenbak in. Volgens Crockford zouden de ijsberen nu al in gevaar moeten zijn omdat we nu al zo goed als geen ijs meer hebben in de zomer. Maar in werkelijkheid heeft niemand ooit gezegd dat het totaal verdwijnen van ijs in de zomer de reden is dat de ijsbeer wordt bedreigd, maar gaat het om de duur van de periode dat de ijsberen kunnen jagen en een wintervetvoorraad kunnen ontwikkelen. Die periode neemt al jaren af en zal blijven afnemen, wat de ijsbeer dus in gevaar brengt, al kan dat nog tot 2050 duren.

Afbeelding door D. Douglas, USGS. Bron: Climatefeedback.orgFinancial Post publishes misleading opinion misrepresents science polar bears peril Susan Crockford

Maar geloof vooral ons niet op ons woord, check hier hoe de argumenten van Crockford door echte wetenschappers stuk voor stuk worden weerlegd als onzin. En hier hoe de New York Times op basis van interviews hetzelfde doet met haar ideeën. Of lees op DeSmog Blog over haar track record in klimaatontkennende sferen.

Reacties (82)

#1 Rigo Reus

……Afijn, u begrijpt de redenatie van de logisch minder valide medemens van Clintel.. Maar het zo uh, schamper, schrijven over de tegenpartij, straalt niet gelijk sympathiek op de andere partij af.

 • Volgende discussie
#2 Hans Verbeek

We mogen zeker ook niet meer luisteren naar wat Leonard Nimoy in 1979 zei.
https://www.youtube.com/watch?v=mOC7ePWCHGk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

@1: Je hebt gelijk. Het past zo niet in het stuk. Het moet of helemaal over de top, of redelijk blijven. Ik heb het aangepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

En waarom precies niet @2? We zouden zonder klimaatverandering inderdaad waarschijnlijk op een ijstijd afstevenen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Custers

@2

Als het over wetenschap gaat zou ik naar wetenschappers luisteren. En niet zomaar alles wat een of andere acteur ooit in een of ander tv-programma heeft gezegd voor waar aannemen. Zeker niet als het over een oeroud ontkennersverhaal is dat al honderdduizend keer is weerlegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@5: De jaren 70 waren toch het laatste decennium waarin de data nog dermate onzeker was dat je nog kon volhouden dat er niets aan de hand was? En de temperatuur was tot vrij recent daarvoor inderdaad nog aan het dalen.

Overigens totaal off topic, maar dat verwacht je ook van Hans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Custers

@6

Eigenlijk was het eind jaren ’70 al behoorlijk duidelijk. In 1979 kwam bijvoorbeeld het Charney rapport uit, dat al erg stellig was over de menselijke opwarming. Maar er was toen wel al enkele decennia geen opwarming van betekenis gemeten.

De mythe dat er destijds een ijstijd aangekondigd werd is vooral gebaseerd op onderzoek naar het afkoelend effect van menselijke emissies van aerosolen. Een artikel uit begin jaren ’70 schatte dat effect nogal hoog in: een viervoudiging van de aerosol-emissies zou tot een nieuwe ijstijd kunnen leiden. Maar die inschatting werd al snel door de auteurs naar beneden bijgesteld. En bovendien begonnen vrij snel daarna emissies, zeker in de westelijke wereld, te dalen, in plaats van verder toe te nemen.

Overigens wat het ook al bekend, denk ik, dat we op basis van de Milanković-cycli heel geleidelijk aan richting een ijstijd zouden gaan. Maar dat is een ontzettend traag proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Het valt me ook hier op dat het er op lijkt dat niet de wetenschap wordt aangevallen, maar een representatie ervan in de populaire cultuur. Ik kan me die ijsberen-scare van 2007 nog wel herinneren. Dat werd toen in de media gepresenteerd alsof ijsberen zouden verdrinken omdat ze te lange stukken zouden moeten zwemmen. Dat stond en staat echter in geen enkel artikel.

Die Crokford lijkt vooral dat aan te vallen. Want inderdaad, als ijsberen zouden verdrinken, dan zouden we nu ook al een drastische afname moeten zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Sjors

Je bent verbaasd dat een bedrijf ruimte uithuurt aan een groep mensen die daarvoor betalen? Zolang het niet strafbaar is, zullen veel bedrijven het een worst wezen wat er gezegd wordt. Zeker als de behoefte aan geld groter is dan principes. Die zijn leuk enzo, maar betalen niet de werknemers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Custers

@8

Klopt. Ze maakt een karikatuur van de wetenschap, die ze vervolgens aanvalt. Niet ongebruikelijk bij pseudosceptici. Ik denk dat de stropop daar een van de meestgebruikte drogredenen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Arduenn

Ik dacht, kom, ik neem hier nog eens een kijkje, maar daar heb je die trol van een #2 met z’n non-argumenten alweer. Nog steeds geen negeer-knop, dus, daag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Verbeek

@8:

Die Crokford lijkt vooral dat aan te vallen. Want inderdaad, als ijsberen zouden verdrinken, dan zouden we nu ook al een drastische afname moeten zien.

Bedankt voor de samenvatting, Joost. Je had ook een YouTube-filmpje van mevrouw Crockford kunnen embedden in je verhaal hierboven.

In een artikel uit 2015 over dit onderwerp val te lezen:

Reduced spatial and temporal availability of sea ice is expected to increasingly force population dynamics of polar bears as the climate continues to warm. However, in the short term, our findings suggest that factors other than sea ice can influence survival.

Misschien daalt de ijsberen-populatie wel door overbevissing in dat gebied, of door vervuiling met chemische stoffen, die we nu nog voor onschadelijk houden.
Als je alleen een hamer hebt, zie je alleen maar spijkers he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hermie

Tekst : ” Gaat het goed met de ijsbeer? Nou nee. Gaat het slecht? Dat weten we niet echt. ”

Dat is een merkwaardige zin. Als je niet weet dat het slecht gaat weet je evengoed ook niet of het goed zal gaan.

Tot nu toe heb ik eerlijk gezegd geen overtuigende studies gezien die aantonen dat het dan wel goed of slecht is gegaan die afgelopen 50 jaar.

Goed of slecht heeft een relatie tot:
* voedselaanbod
* vruchtbaarheid

Natuurlijk heeft het effect als je leefgebied afneemt en leefomstandigheden (afname ijs) afnemen. Maar hoe ernstig zal dit worden?

Het is prima dat Crockford haar kijk op ijsberen laat horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hermie

Neem nu dit onderzoek van het Wereld natuurfonds : https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/twee-populaties-ijsberen-groeien-maar-zee-ijs-neemt-af

* De populaties zijn toegenomen
* Het zee-ijs in de Baffin Bay is dramatisch afgenomen.
* De lichamelijke conditie van de dieren is slechter
* minder welpjes
* beren zijn gemigreerd
* beren moeten zich aanpassen aan minder ijsdagen.

Interessant….

En hoe dramatisch is dramatische afname. Voor de Baffin bay zie ik dat eerlijk gezegd niet zo. Zal wel aan mij liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Theo Richel

Mevrouw Crockford is recent door de universiteit waar ze om niet werkte buiten spel gezet, dat zal jullie plezier doen. Of ze nog kan publiceren in de peer reviewed literatuur valt natuurlijk ook te betwijfelen. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. Ik vroeg me tien jaar geleden ook al af hoe het met de ijsbeer zou gaan en toen heb ik contact opgenomen met dr Mitch Taylor, destijds verantwoordelijk voor het wildlife beleid in Nunavut (eskimoland, 4 maal zo groot als Frankrijk). Die liet zich in vergelijkbare bewoordingen als mw Crockford uit: het gaat niet slecht met de ijsbeer. Dat zei hij niet alleen tegen mij, maar ook in de Polar Bear Specialist Group waar hij lid van was. Die PBSG was toen de wereldwijde autoriteit mbt ijsberen. Ze hadden een site met de statistieken van deze wolf in schaapskleren, maar her en der klonken klachten dat die statistieken maar niet geupdated werden terwijl er toch voldoende nieuw statistisch materiaal beschikbaar was. Mevrouw Crockford heeft in een stukje gesuggereerd dat die vertraagde update te maken zou kunnen hebben met het feit dat de ijsbeerspecialisten helemaal geen positief nieuws over de ijsbeer naar buiten wilden brengen. Ook betoogt mevrouw Crockford dat ijsberen niet zozeer risico lopen door te weinig ijs, maar door juist te veel ijs (in het voorjaar met name want dan zouden de ijsberen niet meer bij de zeehondenbabies kunnen komen). Interessante hypothese leek mij, maar taboe blijkbaar. Afijn Mitch Taylor is de toegang ontzegd tot een klimaatconferentie in die tijd (met als reden dat hij het verkeerde standpunt verkondigde), dus beiden zijn nu kalt gestellt.
Dit is natuurlijk fijn nieuws voor jullie, en bemoedigend voor de strijd tegen het vrije geluid. Alhoewel nu spreekt ze in Blijdorp …. en waarschijnlijk maakt ze ook gebruik van onze treinen en hotels…en dat als de crimineel die ze blijkbaar is! Kun je dat als ‘hopeloos genuanceerde’ site zomaar laten passeren?

Maar ik begrijp jullie niet. De hele geschiedenis bevestigt dat het onmogelijk maken van dissidente geluiden uiteindelijk als een boemerang werkt. De dissidenten krijgen juist meer aandacht. De enige manier om hier iets aan te doen is door naar Blijdorp te gaan en daar mevrouw Crockford te onderwerpen aan jullie vlijmscherpe intellect. Ik weet zeker dat je daar royaal de gelegenheid voor krijgt (en je houdt er vast een leuk stukje aan over, iets met nuances!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

@13

Het is prima dat Crockford haar kijk op ijsberen laat horen.

En het is ook prima, zelfs belangrijk, dat anderen er regelmatig op wijzen dat die kijk grotendeels is gebaseerd op verdraaiingen van de echte wetenschap, en op verdachtmakingen van andere wetenschappers.

@15

Mevrouw Crockford is recent door de universiteit waar ze om niet werkte buiten spel gezet, dat zal jullie plezier doen.

Dat valt nog te bezien. Afgezien van het feit dat je niemand een ontslag gunt, heeft ze nu vermoedelijk alleen maar meer tijd voor haar desinformatie-campagne. Terwijl haar onderzoek aan die universiteit niets met klimaat of ijsberen te maken had. Voor zover ik weet heeft ze geen enkele serieuze wetenschappelijke publicatie over ijsberen op haar naam.

heb ik contact opgenomen met dr Mitch Taylor

Dus ter bevestiging van het verhaal van Crockford haal je die ene andere Canadese bioloog aan die al jarenlang hetzelfde soort verhalen ophangt als Crockford. Om dan te constateren dat hij hetzelfde verhaal ophangt als Crockford. Dat is nog eens een objectieve fact check.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Custers

O, en deze

@15

De enige manier om hier iets aan te doen is door naar Blijdorp te gaan en daar mevrouw Crockford te onderwerpen aan jullie vlijmscherpe intellect.

Jarenlange ervaring leert nu net dat inhoudelijke discussies met pseudosceptici volkomen zinloos zijn. Ze ontwijken vragen, verdraaien of negeren tegenargumenten, beginnen na elke tegenwerping gewoon weer over wat anders, enzovoort. Ad infinitum. Het enige dat je bereikt is een eindeloos volgehouden schijndiscussie.

Want hoe overtuigend en talrijk de tegenargumenten ook zijn, pseudosceptici blijven gewoon vasthouden aan hun verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Theo Richel

@17: Skeptici (dat woord pseudo skeptici heb ik nooit begrepen) hebben precies dezelfde ervaring met jullie. Toch hoor ik aan skeptische kant nooit klachten dat jullie ergens een gelegenheid kunnen huren om je verhaal te houden. Nu wel met Blijdorp. Ik vind dat angstaanjagend totalitair.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Custers

Skeptici (dat woord pseudo skeptici heb ik nooit begrepen) hebben precies dezelfde ervaring met jullie.

Merkwaardig. Ons blog staat boordevol weerleggingen van pseudosceptische retoriek en daar komt werkelijk nooit een inhoudelijk antwoord op.

Maar goed, laat ik jou dan eens de vraag stellen die ik al vaker aan pseudosceptici heb gesteld. En waar ik nog nooit antwoord op heb gehad. Kun je me één informatiebron geven waar ik overtuigende argumenten kan vinden tegen de mainstream klimaatwetenschap, zoals die bijvoorbeeld in IPCC-rapporten staat, zonder dat ik die met een lampje moet zoeken tussen al talloze keren weerlegde drogredenen, halve waarheden, hele onwaarheden, verdachtmakingen en complottheorieën? Eentje maar?

En pseudosceptisch betekent dat je jezelf sceptisch noemt maar dat in werkelijkheid totaal niet bent, omdat je werkelijk alles accepteert als de waarheid zolang het je mening maar bevestigt. En onredelijk kritisch naar de andere kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Frank789

@15: [ Interessante hypothese leek mij ]

Mij ook, omdat dat omgekeerd zegt dat steeds minder zee-ijs betekent dat de zeehondenbaby’s zich niet meer op het witte ijs kunnen verschuilen (en hun moeders niet daaronder) maar zich op het bruine land moeten begeven en dus makkelijk gevonden kunnen worden door ijsberen.
Dan groeit de populatie ijsberen explosief en daalt het aantal zeehonden drastisch tot ze geleerd hebben dat ze geen witte zeehondenbaby’s meer moeten werpen. Maar dan zijn ze al dood en de ijsberen ook.

In feite is elke razendsnelle verstoring van dierenpopulaties slecht voor iedereen en het bagatelliseren van minder zee-ijs dus ook.

Verder als @17: een podium geven aan bedriegers zorgt er alleen maar voor dat je een legitimiteit geeft aan hun opvattingen.
Dat gaat zelfs op voor platte aarde gelovigen of antivaxxers die een plek bij Pauw o.i.d. krijgen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Skeptics_with_a_K

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Theo Richel

@16: Wat zit je toch te tieren man. De haat spat er aan alle kanten af. Mitch Taylor is een gepromoveerd ijsbeerspecialist met diverse publicaties in de peer reviewed literatuur. En de enige reden om hem ten tonele te voeren is dat 1. Susan Crockford niet alleen is en 2. dat daar op een afschuwelijke manier op gereageerd wordt. Berufsverbote heette dat in de jaren 70/80.

Maar goed, extra veel reden om precies te doen wat jij zo vreest: deze mensen heel erg serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Theo Richel

@19: Dan zou ik je graag verwijzen naar het NIPCC, het non-gouvernmental international panel on climate change, zie hier: http://climatechangereconsidered.org/

En verder is wattsupwiththat.com een geweldige site, evenals climategate.nl en is het ook belangrijk een gratis abonnement te nemen, op de nieuwsbrief van de Global Warming Policy Foundation, eigenlijk een hele goeie internationale knipselkrant (Gwpf.org). En zo is er nog veel meer, maar zoals ik dat nu doe, mijn licht opsteken bij de ‘vijand’ dat doe jij blijkbaar niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Hermie

In de correspondent stond dit jaar nog een interessant stuk over ijsberen. Ik begrijp daaruit dat het aannemelijk is dat de aantallen zijn toegenomen.
https://decorrespondent.nl/9298/ik-word-er-ook-gek-van-dat-er-ijsberen-doodgaan/744949995240-7b84af2d

Maar is meer dan wel beter? Met hetzelfde voedsel aanbod moeten meer met minder doen…

Zo kunnen we ook de vraag stellen of het erg is als er 50% minder beten zijn. Voor mij is dat niet erg. Voor wie wel?

De correspondent gaat nog een stapje verder en vraag zich af of het erg is als de ijsberen uitsterven. Nou, dat zou ik wel jammer vinden. Maar of het er nu 5.000 of 25.000 zijn….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hermie

@22: NIPCC…. Je durft wel. Wat is er nu in deze club wat je zo aanspreekt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hans Custers

@21

De haat spat er aan alle kanten af.

Je lijkt wat moeite te hebben om onderscheid te maken tussen een tegenargument en haat. Komt wel vaker voor bij mensen die niet open staan voor tegenargumenten.

@22

Ik geloof dat je de vraag niet helemaal goed hebt gelezen. Ik vroeg naar een informatiebron waar ik valide argumenten kan vinden, zonder dat ik die met een lampje moet zoeken tussen al talloze keren weerlegde drogredenen, halve waarheden, hele onwaarheden, verdachtmakingen en complottheorieën.

NIPCC nonsens is al talloze keren gefileerd, ik heb er jaren geleden ook al eens wat over geschreven. En ook bij Watts wemelt het van de overbekende tot op de draad versleten drogredenen en anderen nonsens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Michiel de Pooter

@23: “of het erg is als de ijsberen uitsterven. Nou, dat zou ik wel jammer vinden”.

Inderdaad, is nog maar de vraag of dat erg is. Het is eerder regelmaat dan uitzondering dat levende organismen op aarde over lange tijdsframen uitsterven. Volgens mij zijn wij ook de eerste generatie die zich daar zo druk over maakt. Dat geeft te denken. Waarden en opvattingen over de natuur veranderen continu en wij hebben geen idee hoe toekomstige generaties daar mee om zullen gaan. We vinden het kennelijk heel normaal dat de wereldbevolking in enkele decennia verdubbeld is en abnormaal dat ecologie en biosfeer daar last van hebben. Blijft een raar denkframe. You can’t have your cake and eat it too.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hans Custers

Het uitsterven van één enkele soort zou inderdaad niet zo erg zijn. Maar dat is het punt ook helemaal niet. Dat constateerde #8 al. Het gaat hier om een symbool van klimaatverandering dat vaak (nogal gemakzuchtig) in allerlei media wordt gebruikt. En dat symbool moet beschadigd worden. Onderliggende wetenschap en feiten en logica doen er verder helemaal niet toe. Het is bruikbaar als propaganda. Dat is de enige reden waarom Crockford op het schild wordt gehesen door clubs als Clintel en hun aanhangers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Charlie36

Ik was gisteren bij haar presentatie in Almere en ik vond dat ze toch wel een goed verhaal had. Het ging er allereerst om dat tot voor een tijd terug er werd gesuggereerd dat het bijzonder slecht zou gaan met de ijsbeer en dat dit een van de eerst zichtbare slachtoffers zou zijn van de klimaatverandering. Ik herinner me die verhalen ook inderdaad wel. Crockford heeft daar toen van gezegd dat het over het geheel genomen helemaal niet slecht gaat met de ijsberen en dit is ook het verhaal dat je heden ten dagen eigenlijk overal wel hoort. Wat dat betreft had ze dus gewoon gelijk.

Wat je nu wel hoort is dat het op dit moment dan nog wel goed zou gaan met de ijsbeer, maar dat de toekomst er wel heel somber uitziet. Tegen zo’n stelling is het wat lastiger verweer voeren natuurlijk, maar toch is Crockford ook daar niet van overtuigd. En eerlijk gezegd gaf ze daar ook nog wel goede argumenten voor. Daar zat overigens geen enkele ontkenning van opwarming of verdwijnen van zee-ijs bij, dus dat we hier met een klimaatontkenner of zoiets te maken hebben is echt onzin. Ze ziet er alleen geen dreiging in voor de ijsberen. En dat vind ik eerlijk gezegd best een belangwekkend standpunt van iemand die deze beesten jarenlang heeft bestudeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 JvdLaan

@22: Climategate.nl een geweldige site? Heb je daar de gemiddelde reacties wel eens gelezen? Een handlezer die de boventoon voert, anti-vaccinatie gekkies, Maurice Strong die maar terugkomt, complotdenkers en als er een beetje kritiek komt, dan wordt het weggecensureerd. Schelden, laster verkopen mag, kritiek daarop niet. Te triest voor woorden. Dat je dat een goede site vindt, zegt dat het met je mentale gesteldheid wel heel erg gesteld is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Theo Richel

@29: Misschien moet je je boodschap extra kracht geven door duidelijke voorbeelden van je claims te laten zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JvdLaan

@30: Hahahaha, Dan blijf ik aan de gang. Kun je zelf niet even gaan kijken of ben je inmiddels zo gewoon geraakt aan dergelijke retoriek dat het jou niet eens meer opvalt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 MrOoijer (Jan van Rongen)

@28 – er kloppen een paar dingen in jouw verslag niet.

Van Crockford kunnen we drie “populaire” stukken vinden over walrussen en ijsberen in relatie tot afname zee-ijs. Die zijn van 2013-2015 bij de GWPF – niet bepaald een bron van wetenschappelijke kwaliteit. . Op researchgate staat een meer wetenschappelijk opgesteld artikel, een preprint uit 2017 die kennelijk nooit ergens is geaccepteerd. Crockford heeft dus géén enkele peer reviewed artikel over dit onderwerp gepubliceerd.

Raadplegen we de “echte” literatuur, dan zien we dat kort na 2007 de populatie zich begint te herstellen, en dat wordt ook direct onderzocht. Daar is dus helemaal geen discussie over, wel over de reden van herstel. De “primeur” die zij zichzelf toedenkt is dan ook twijfelachtig. De tellingen worden gecoördineerd door de Polar Bear Specialist Group en op hun site kun je een aantal verwijizngen naar de peer reviewed literatuur vinden. Crockford gebruikt gewoon die tellingen, ze doet zelf geen veldonderzoek.

Crockford op resaerhcgate, zie https://www.researchgate.net/profile/Susan_Crockford
PBSG site, zie http://pbsg.npolar.no/en/index.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Theo Richel

@31: Als je er zo ontzettend veel hebt dan zie ik niet wat je weerhoudt om er een paar duidelijke te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 JvdLaan

@33: Ik zie dat je admin bent daar op Climategate.nl. Dat verklaart een hoop! Die eenzijdige censuur is dus van jouw hand. En dan hier de vermoorde onschuld gaan spelen. Wat een ongevenaarde triestheid. Maar vooruit: ik noem een paar gekkies: Cornelia (noemt iedereen marxist houdt tirades tegen iedereen met een kleur), Joop (met die witte hond avatar, de antivaxxer, 9/11 onzin, MH17 onzin en Marianne Vaatstra onzin), Theo (met de vuisten, dreigt en scheldt), HenryP (godsdienstwaanzinnige en manipulator van grafiekjes), Ben (scheldt iedereen uit, mij zelfs een keer voor mongool) en Martijn van Mensvoort (heeft een eigen site met…handlezerij). Keurige reacties daarentegen van Henk de Jong bijvoorbeeld of Ronald worden weggecensureerd.
Maar daar ben jij ziende blind voor, Theo Richel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Theo Richel

????Ik ben absoluut geen admin op Climategate. Alleen op theorichel.nl en op stopradiofobie.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Frank789

@35: Dan nog ben je blind dus! Leuk trucje om pas achteraf te vertellen dat je geen admin bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JvdLaan

Hier je eigen artikel:
https://www.climategate.nl/2019/11/effect-op-stikstof-van-130-naar-100-km-u-spoiler-dat-is-er-niet/

Wat staat er achter je naam? Admin…
En waag het niet dit ff tussentijds te veranderen, want ik heb een screenprint ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Hermie

@37: Wolters = niet Richel….. Toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Frank789

@35: Op jouw website staan helemaal geen comments. Staan ze uit of heb je gewoon zo weinig actieve lezers dat je je website hier komt promoten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 JvdLaan

@38: Aaiaiai. Mijn oprechte excuses aan Theo Richel. En aan alle Theo’s in de wereld.
Dank Hermie, voor het opmerken van deze dwaling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Theo Richel

@34: Nou ik heb inderdaad een oogziekte (een naion) waardoor ik niet meer mag rijden omdat ik de wereld zie alsof ik door de luxaflex kijk. Maar op het net kom ik nog redelijk uit de voeten, maar het zou fijn zijn als je bij de namen van de mensen die je hier noemt ook nog zou verwijzen naar de post waarbij ze een commentaar hebben geleverd. Heb gezocht naar Cornelia en Joop maar kwam niks tegen dat ik zou kunnen bevestigen of ontkennen. Dus graag een post.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Theo Richel

@39: Heb gewoon nog niet zo veel lezers. Hoop dat wel voor stopradiofobie.nl te krijgen (theorichel.nl is meer voor persoonlijk gebruik), maar dan hoor jij niet bij de doelgroep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Theo Richel

@38: Ja zo is het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Frank789

@42: [ Heb gewoon nog niet zo veel lezers. ]

En je oudste artikel is uit 2012.
Ik zou zeggen, ga vooral op deze weg door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 JvdLaan

@41: Theo, ik veronderstelde dat jij die andere Theo was en was dus verbaasd en lichtelijk geërgerd dat je niet op de hoogte was van wat er speelt op die site. Maar als je tijd en zin hebt, lees dan eens wat commentaren onder de artikelen van juli, augustus of september. Maar ik kan me voorstellen dat je betere dingen te doen hebt in je leven. Ik daarentegen heb geen zin om het mentale zwerfvuil van die site hiereen te copy-pasten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Theo Richel

Ik kan niet voor commentatoren op sites spreken, en idioten kom je overal tegen. Ik heb niets met climategate.nl te maken , maar ik ken een groot deel van de mannen die daar publiceert al jaren en durf gerust mijn hand voor ze in het vuur te steken, zowel qua deskundigheid als qua integriteit. En ik denk dat ze kwalitatief een beter geinformeerd publiek aantrekken als Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 JvdLaan

@46: Ik zou zuinig zijn op je handen, want ik heb zelden zo’n niet-integere zootje meegemaakt als daar. Slecht geïnformeerd, niet open staand voor nieuwe inzichten en continu oud nieuws herkauwend. De mensen hier op Sargasso zijn vele malen beter geïnformeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Hans Custers

@47

Ter info, Richel is jarenlang betrokken geweest bij de Groene Rekenkamer. Hij draait dus al een hele tijd mee in het circuit en opereert, zoals hij hierboven zelf bevestigt, op hetzelfde niveau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 majava

@46:

En ik denk dat ze kwalitatief een beter geinformeerd publiek aantrekken als Sargasso.

Een publiek als…

Cornelia (noemt iedereen marxist houdt tirades tegen iedereen met een kleur), Joop (met die witte hond avatar, de antivaxxer, 9/11 onzin, MH17 onzin en Marianne Vaatstra onzin), Theo (met de vuisten, dreigt en scheldt), HenryP (godsdienstwaanzinnige en manipulator van grafiekjes), Ben (scheldt iedereen uit, mij zelfs een keer voor mongool) en Martijn van Mensvoort (heeft een eigen site met…handlezerij).

Tot zover Theo’s normen. Geheel in lijn der verwachting. En dan mag JvdLaan een ongemakkelijke persoonsverwisseling gemaakt hebben, dat hij jou ziende blind noemt, blijkt toch wel de meest accurate omschrijving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 MrOoijer (Jan van Rongen)

@32: Ik wil hier nog iets aan toevoegen – deze draad hoort tenslotte over Crockford te gaan – , en dat is dat ze in veel geschriften zich helemaal niet als klimaatontkenner opstelt. Dat ene nog niet peer reviewed artikel (https://peerj.com/preprints/2737/ is de makkelijkste link) is best leesbaar maar waarschijnlijk bood het de tijdschriften waar het werd aangeboden te weinig nieuws.

En daar gaat het dan om: zich miskend voelen en daarmee in de prut van de klimaatontkenning gezogen worden door GWPF en Heartland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 MrOoijer (Jan van Rongen)

@50: … maar ik heb mij zo vermaakt met Richel’s youtube account – die vooral 10 jaar oude filmpjes (2009) bevat. In één wordt toenmalig staats Timmermans geïnterviewed door een oudere heer (Richel?) die met een aantal bekende talking points van de pseudo-sceptici wordt geconfronteerd. T. weet opvallend en uitstekend wat de zwakke punten zijn en gaat er dwars door heen. Dan krijgen we drie “wetenschappers” te zien die proberen te vertellen waarom T. het helemaal verkeerd ziet (in de film heet dat dom).

Bas van Geel, nog steeds bij UVA, gaat het meest te keer. Volgens hem moest T. zich schamen want de temperatuur ging al 10 jaar niet omhoog. Ook prof Bloemers beweert dat de temperatuur sinds 1999 niet steeg en (prof) Arthur Rosch maakt het nog erger, zegt dat er een daling van 0.3 in de laastet 7 jaar was.

En dat is zo typerend: die pseudo-sceptici leren niets van hun eigen fouten. Tien jaar geleden wist T. al haarfijn het “argument” van de nuttige CO2 te weerleggen, maar Richel cs komen er nog steeds mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Theo Richel

@49: Interessant dat je ongezien VdLaans kwalificaties overneemt, nadat hij eerst zo’n uitglijer maakte en me vervolgens niet hielp bij het vinden van die verondersteld idiote commentaren. Ongezien!

Een van die veronderstelde idoten heb ik online gevonden, de handlezer. Ik verwachtte een soort astrologie, als je levenslijn zus en zo loopt dan ziet je toekomst er zus en zo uit. Wat ik vond was dat mensen met het syndroom van downs blijkbaar een andere levenslijn in hun hand hebben dan anderen. Wat dat betekent weet ik niet, maar dat is blijkbaar in onderzoek vastgesteld. En zo vindt er veel meer gewoon wetenschappelijk onderzoek plaats naar handen. Ik vind het allemaal niet zo interessant, maar hij duidelijk wel en hij pakt het serieus aan. In ieder geval geen enkele aanleiding voor dit getier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hermie

@52: Waarom schrijf jij eigenlijk niet op climategate.nl Theo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Theo Richel

@51: Fijn dat je je vermaakt hebt. Ja dat was ik in die filmpjes. Ja die pauze in de opwarming dat is gewoon overeind gebleven, en eigenlijk is-ie nog steeds niet afgelopen. Skeptici zijn doorgaans veel beter op de hoogte dan alarmisten die al hun energie verspillen aan snieren en ondertussen denken dat ze een argument inbrengen. Tot zover niet in ieder geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Theo Richel

@53: Ik ben de afgelopen 7 jaar door kanker (Lymfoom) uit de running geweest. Inmiddels na een stamceltransplantatie genezen. Ondertussen zijn er op Climategate heel veel prima mensen actief op klimaatgebied dus ik kan daar weinig meer toevoegen. Maar vooral: ik wil me de komende tijd graag focussen op alles wat met radioactiviteit te maken heeft. In de jaren 80 werkte ik bij Milieudefensie en voerde actie tegen kernenergie. Eigenlijk hadden we toen geen benul waar we mee bezig waren (maar eerlijk gezegd: de wetenschap ook niet). Er is op wetenschappelijk gebied veel nieuws bekend geworden, maar de maatschappij hanteert nog steeds dezelfde retoriek als in de jaren 80. Er komt wsch weer een nieuwe kernenergiediscussie aan en daar wil ik dan mijn bijdrage aan leveren met die nieuwe gegevens. Daarom focus ik op stopradiofobie.nl . Ben nu bezig met een filmpje waar ik veel van verwacht en dan heb ik nog heel veel verhalen te vertellen.
Een van de reacties die ik nu al op die site krijg is ‘ja ja’ha, ga dan maar eens een tijd naar Tsjernobyl, dan piep je wel anders’. Dat is een begrijpelijke opmerking, maar ik ben op diverse radioactieve plekken geweest en ik ga ook andere dingen doen om te laten zien dat ik niet bang ben voor straling. Maar dat materiaal is nog niet klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Theo Richel

@47: Weer claims zonder onderbouwing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 JvdLaan

@52: Hier een stukje van de handlezer:
http://www.handresearch.com/celebrities/celebrities-hand-reading.htm
Pseuoowetenschappelijker kunnen we het niet maken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Hermie

@54: Theo…. Die pauze….. die is er niet.
http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1980/plot/hadcrut4gl/from:1980/trend
Niet in de 10 jaar trend (die nooit wat zegt), niet in de 20 jaar trend, niet in de 30 jaar trend. Gewoon niet. en ook niet als je satelliet waarnemingen neemt. En het is ook vast niet dat je dit voor het eerst hoort. Ik ben dan ook wel benieuwd wat daar nu achter zit, om toch weer die bewering te doen. Hoe werkt dat nu in een sceptisch hoofd?

A. Ik lieg graag
B. Ik ben vergeetachtig
C. Het is mijn geloof
D. Het is een vorm van protest.
E. Er is een 5 jarige El Niño
F. Overige kronkels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Hermie

@56: Misschien moeten we het dan eerst eens hebben over de bloggers i.p.v. de reageerders. Eerlijk gezegd zie ik daar niet zo vaak een goed stuk tussen zitten. Zou je eens een paar blogs kunnen aanwijzen die je zou willen aanbevelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Hans Custers

@iedereen

We gaan in deze draad toch niet die hele riedel aan totaal versleten pseudosceptiche mythes doornemen, hoop ik? Dan lijkt het me toch wat makkelijker om meteen maar naar het lijstje te verwijzen waar alle debunks mooi bij elkaar staan, bij Skeptical Science.

Mocht iemand nog een inhoudelijk weerwoord hebben op die debunks (ik herhaal: een inhoudelijk weerwoord, dus geen holle verdachtmaking of complottheorie), dan zou er nog iets zijn om te bediscussiëren. Het lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk dat er zo’n inhoudelijk weerwoord komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Theo Richel

@57: Ja die neiging om op basis van handlijnen persoonstypes aan te wijzen spreekt me ook niet aan. Aan de andere kant manifesteren diverse kwalen zich op allerlei manieren, dus waarom ook niet op deze manier. Zie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dermatoglyphics voor studies die zich bezig houden met de uiterlijke manifestaties van ziektes. Hoe dan ook ik ben geen handlezer, maar de man heeft ook verder niks verkeerd gedaan. Uiteindelijk ging het om zijn commentaar op die site en dat heb ik nog steeds niet gelezen. Zal ik uit je kritiek op die commentaren maar concluderen dat je de artikelen zelf prima vindt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Theo Richel

@59: Op klimaatgebied Wattsupwiththat.com en dan met name de stukken van Willis Eschenbach.

En verder de bijna dagelijkse nieuwsbrief van de Global Warming Policy Foundation. Weinig artikelen van henzelf, maar vooral uit andere kranten. Erg goed.

Maar als al eerder gesuggereerd, ik ben vooral met straling bezig. Op dat gebied is er Atomic Insights en Sari

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Theo Richel

@58: Hier staat een lijst van 52 excuses/verklaringen voor de pauze. https://wattsupwiththat.com/list-of-excuses-for-the-pause-in-global-warming/
het gaat me nu niet om welke van deze verklaringen correct is of niet, het zijn pogingen van wetenschappers om de pauze te verklaren. Als men iets wil verklaren dan bestaat het lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Hermie

@62: Wel, ik bedoelde eigenlijk de stukken die geschreven worden op climategate. Je schrijft :

” …. maar ik ken een groot deel van de mannen die daar publiceert al jaren en durf gerust mijn hand voor ze in het vuur te steken, zowel qua deskundigheid als qua integriteit. ”

En dan denk ik goh, ik zie wel eens een stuk wat leesbaar is , maar over het algemeen is het toch eigenlijk niet al te best…. Vriendelijk gezegd…

En daarom ben ik zo benieuwd naar wat je op climategate wilt aanbevelen. Maar ik denk dat je gelijk hebt en je beter met een ander onderwerp kan bezig houden. Straling bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Theo Richel

@58: Jammer dat de optie ‘Ik denk dat het anders zit’ niet is toegestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Hans Custers

52 excuses/verklaringen voor de pauze

Wel weer jammer dat die zo “goed geïnformeerde” pseudosceptici niet in staat blijken te zijn om te bevatten dat veel van die zogenaamd verschillende verklaringen eigenlijk gewoon dezelfde verklaring zijn (bijvoorbeeld interne variabiliteit, warmteopname door oceaan, El Niño en La Niña liggen allemaal in elkaars verlengde). En het besef dat de variabiliteit op korte termijn door verschillende factoren wordt beïnvloed, en dat het dus heel aannemelijk is dat er niet een enkele simpele verklaring is gaat hun pet al helemaal te boven, zo blijkt.

Doe mij dan toch maar liever de echte wetenschap, die dat soort elementaire logica wel snapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Theo Richel

@60: Leuk dat je naar Skeptical Science verwijst. Toch even kijken wat daar over de stijgende zeespiegel wordt gezegd, want daar heb ik me recent ook mee bezig gehouden. Althans, niet met de zeespiegel zelf, want die zal wel stijgen, maar vooral met de gevolgen daarvan. Het meest wordt in dat verband geadverteerd met de eilanden in de Stille Oceaan. Daarvan zouden we in de toekomst talloze vluchtelingen kunnen verwachten. In 2013 meldde zich zo’n vluchteling, 1, op Nieuw Zeeland, maar hij werd wegens gebrek aan bewijs teruggestuurd. Wat blijkt: die atol-eilanden daar kunnen helemaal niet zinken, die danken hun bestaan aan de stijgende zeespiegel. Dat had Darwin al ontdekt en beschreven en recent is dat in de Tatatata! Peer Reviewed literatuur ook getoond. Meer op http://theorichel.nl/kiribati

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Theo Richel

@66: Hans als van die 52 verklaringen de helft hetzelfde zegt als de andere helft dan zijn het 26 verklaringen of pogingen daartoe die het bestaan van de pauze bevestigen. Bedankt voor de bijval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 majava

@63: Jij haalt wat zaken door elkaar. De pauze (met die naam) werd geintroduceerd door ontkenners als zou de opwarming gestopt zijn, door wat voor reden ook. Wetenschappers hebben voor de tijd dat er sprake was van minder opwarming, gesteld dat het normaal is dat er kortere en langere perioden zijn met minder opwarming, vooral afhankelijk van je begin en eindpunt keuze. Interne variabiliteit is de naam en dat is niets nieuws.

Jij zegt alleen dat de opwarming nog altijd gepauzeerd is. (“…en eigenlijk is-ie nog steeds niet afgelopen”). Laat dat maar eens zien dan. Die links op wuwt doen dat niet. De reactie van Hermie #58 is geheel terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Hans Custers

@67

Ik weet niet of het jezelf is opgevallen, maar ik zie nog helemaal geen weerlegging van welke debunk van Skeptical Science dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Hans Custers

@68

Ja, maar er staat ook nog een bak onzin tussen. Ik ben ook niet van plan om er een hoop tijd aan te verspillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Theo Richel

@69: Als die wetenschap zo overstelpend is dan kun jij mij toch zo laten zien dat de pauze (oeps interne variabiliteit) is afgelopen?. Jij denkt dat er een klimaatprobleem is, ik niet, overtuig mij maar. Jullie hebben draagvlak nodig, ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Hermie

@65: Die vallen onder F: Overige kronkels. Zoals:

* 1+1=3,
* de Aarde is plat,
* Metingen zijn betrouwbaar zodra ze laten zien wat ik wil zien,
* Allemaal corrupte data,
* fraude (toch een complot?),
* UHI, stadseffecten op zee,
* de marsmannetjes.
* ik weiger toe te geven
* een nog nader te benoemen kronkel.

Welk kronkeltje kies je Theo?

@69 En of er een klimaatprobleem is en hoe groot dat probleem dan is, is een geheel andere discussie. Daar kan je nog van opvatting in verschillen. Maar over het feit dat het nog steeds opwarmt niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Frank789

@72: https://sargasso.nl/wereldtemperatuur-update-september-2019/

Sinds 7 jaar geleden is er wel wat veranderd hoor.
Weg “pauze”.
Klik op de afbeelding voor groter.

En hier kun je zien dat er in het verleden al veel meer “pauzes” waren:
https://static.skepticalscience.com/graphics/Escalator_2012_1024.gif

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 majava

@72: Dat heeft Hermie al gedaan, in #58. Volg die link, gooi er maar een andere dataset in, die je beter in de oren klinkt (die van Roy Spencer zit er tussen, dus dat moet je wel aanstaan, niet?!) En zeg dan maar of je een pauze ziet die tot aan het heden reikt. Hint: tenminste vlakke trend, of “beter”.

Jij denkt dat er een klimaatprobleem is

Ik heb het hier niet over een klimaatprobleem, ik heb het hier puur en alleen over temperatuur.

Voor het gemak, de link van Hermie nogmaals:
http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1980/plot/hadcrut4gl/from:1980/trend

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Hermie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 MrOoijer (Jan van Rongen)

@iedereen – die Theo Richel is echt niet goed snik. Sorry dat ik daar geen neutraler term voor heb maar het is niet anders.

Van 1998-heden is de gemiddelde opwarming op aarde al ruim 0.2 graden, En 5 jaar geleden was ik daar ook al eel stellig over: https://www.mrooijer.nl/stats/2014/nog-eens-die-stilstand/

Maar ik ga die Bas van Geel maar eens mailen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 majava

@77:

Maar ik ga die Bas van Geel maar eens mailen.

Jammer dat Sargasso geen Youtube kanaal heeft waar een lefgozert, of -griet die eens op bezoek gaat bij zo’n fantast als Bas om hem eens naar die afkoeling te vragen.

PS toch wel een heel klein plusje voor Bas dat hij z’n pseudowetenschappelijke visioenen als mening blijft verkondigen en niet op zoek gaat naar denktanks of betaal-journals die PayPalPeer review doen om zo alsnog het stempel wetenschappelijk te kunnen faken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Theo Richel

@75: OK, Ik denk wel dat je gelijk hebt, de temperatuur is weer iets gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Hermie

@79: Dat “Iets” gaat al 60 jaar dezelfde kant op en zal ons in 2100 op 3 graden meer brengen. Bovendien kunnen we niet uitsluiten dat er ook nog een versnelling op de loer ligt.

We wachten op de afkoeling die steeds maar niet wil komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Frank789

@79: [ de temperatuur is weer iets gestegen. ]

Zo, dus nu ga je de hele rits video’s op je youtube kanaal over niet-stijgende-temperatuur weghalen of op zijn minst bij elke video een stukje er bij plakken met je update van @79: ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Cyril Wentzel

En dan hier de on-topic apotheose. Het slotstuk waar eenieder die hier uitgesproken meningen heeft verkondigd over ijs-, ijsbeer- of wat voor “ontkenning” dan ook, eigenlijk wel aan mee moet doen: zie hier de beide lezingen zelf, op

https://groene-rekenkamer.nl/10703/haagse-school-ontvangt-ijsbeerdeskundige/

Nu ben ik vanzelfsprekend benieuwd naar het commentaar. Crockford geen ijsberendeskundige? Anderszins inhoudelijk commentaar? IJsontkenning? Opdringende bruine beren, zieke populaties? Kom maar op, maar blijf eerlijk en geef toe als u er naast zat.

Charlie 36 in @28 deed het goed: Hij ging zelf al luisteren in Almere.

Lente-ijs is niet zomaar weg. Interglacialen hebben die beesten allemaal al doorstaan. Te veel (dik) ijs is ongunstiger, maar zelfs dan… En de fysische discussie over het mechanisme van klimaatverandering gaan we later wel op in. Spoiler-alert: Een obsessie met “gemiddelde” temperatuur (-anomalie) leidt er toe dat je veel mist.

 • Vorige discussie