Klimaat-beschaving paradigma aangevallen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

mesopotamia.jpgDe afgelopen 10.000 jaar heeft het relatief stabiele klimaat op aarde de mens in staat gesteld om hoogwaardige beschavingen te ontwikkelen, dat is tot nu toe de algemene opvatting bij wetenschappers die zich bezig houden met paleoklimatologie en archeologie. Maar nu beweert Dr. Nick Brooks van de Universiteit van East Anglia dat zijn onderzoek aangeeft dat de beschavingen juist opkwamen op momenten van (kleine) klimaatschommelingen. Bij verslechterende levensomstandigheden door bijvoorbeeld droge periodes klonterende mensen namelijk samen rondom de laatste waterbronnen en dit was dé drijfveer achter een hogere organisatie van deze levensgemeenschappen. Brooks baseert zich op archeologisch onderzoek aan de Garamanten beschaving in Libië die geconfronteerd werd met verschuivende regenvalpatronen. What we tend to think of today as ‘civilisation’ was in large part an accidental by-product of unplanned adaptation to catastrophic climate change. Civilisation was a last resort – a means of organising society and food production and distribution, in the face of deteriorating environmental conditions. (Scienceblog). Brooks waarschuwt echter met het trekken van parallellen met de huidige klimaatverandering, deze is namelijk veel groter dan de kleinere schommelingen die hij bestudeerde. He warned against drawing comparisons with the global warming that is predicted to raise average temperatures by around three degrees this century, noting that the temperature rise was well above that which forced the societal change 5,000 years ago. (Reuters). Uiteindelijk is dit dus niet eens een echte aanval op het heersende klimaat-beschaving paradigma, maar kunnen deze twee theorieën heel goed naast elkaar bestaan.

Reacties (10)

#1 larie

Wat een fraaie links worden mij hier gratis aangereikt, dank en groeten vanuit de toekomstige veluwe (60 meter+NAP)

 • Volgende discussie
#2 boog

Ik zal het je nog veel sterker vertellen, Carlos.

De opkomst van H. sapiens in Europa ten koste van de Neanderthalers vond namelijk plaats tijdens de laatste ijstijd, het zgn. Weichseliën En waar het Holocene klimaat nog relatief stabiel is, was dit tijdens het Weichseliën bepaald niet het geval. periodes van strenge kou en relatieve mildheid wisselden elkaar af met een ritme van ongeveer 1500 jaar (de zogenaamde Dansgaars-Oescher events).

Er wordt ook specifiek onderzoek gedaan naar de opkomst van de moderne mens tijdens het mid-Weichseliën. Zie de website van het stage 3 project. (De term ‘stage 3’ is jargon voor het midden-Weichsel, als Oxygen Isotope Stage nummer 3)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kalief

Nooit geweten dat die ‘stabiele klimaat theorie’ de algemene opvatting van wetenschappers was. Het zou iig niet mijn opvatting zijn geweest.

Het zou daarvoor tenminste een theorie over een ‘stabiel gematigd klimaat’ moeten zijn geweest. Want een continue ijstijd of een continue droog en heet woestijn klimaat is immers ook stabiel. Onveranderlijk slecht is niet identiek aan goed.

Het is ook een onwerkbare theorie om een twee andere redenen.

Als een klimaat zo ideaal zou zijn dat het voor iedereen een omgeving zou scheppen waarin zij volkomen zelfvoorzienend zouden zijn, zou samenwerking overbodig worden. En het is samenwerking dat de basis vormt van beschaving.

Maar beschaving wordt ook gelijk gesteld aan (technologische) vooruitgang. En die wordt getriggerd door problemen die moeten worden opgelost. Dan moeten die problemen er wel zijn. Hoonger, oorlog etc. Onbeschaafd gedrag bij schaarste brengt ‘beschaving’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Chinaman

Onbeschaafd gedrag bij schaarste brengt ‘beschaving’.

Zo, nu dus niet meer zeuren over Peak-Oil, water tekorten en het beleid van Bush. Het is goed voor onze beschaving!

of begrijp ik iets verkeerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Spuyt12

Ik volg je conclusie niet, Carlos. Waarom kunnen deze twee theoriën nu naast elkaar bestaan en is het geen echte aanval?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Chinaman

Zonder een relatief stabiel klimaat waren er domweg niet voldoende mensen om een hogere organisatie graad noodzakelijk te maken in tijden van schaarste? In je eentje vergaderen lukt niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Spuyt12

Oh jawel hoor, daar hebben we schizofrenie voor uitgevonden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Chinaman

@Spuyt12

Jullie natuurlijk uitgezonderd… ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Spuyt12

Wie, wij?

*het is weer vrijdag*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

Dit artikel komt ook niet bepaald tot de stabiel-klimaat conclusie. het meldt juist dat de homo sapiens een obsessie kreeg met technologie door een nare vulkaanuitbarsting.

 • Vorige discussie