Klasbord: privacy-aantasting op de basisschool

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-03-2022

ANALYSE - Ook kleine kinderen hebben privacy. Maar we lijken het geen enkel probleem te vinden wanneer deze op grove wijze wordt geschonden.

Mijn dochter van vier gaat sinds enkele maanden naar school. Afgelopen week ontving ik een enthousiaste e-mail van de contactouder van haar klas. Via de Klasbord-app zouden voortaan onder schooltijd genomen foto’s worden gedeeld, bijvoorbeeld om de ouders te laten zien ‘hoe onze kinderen vol spanning naar het Sinterklaasjournaal kijken of buiten de ritseldans aan het doen zijn.’

Ik was, om het voorzichtig uit te drukken, not amused. Sinds wanneer hebben kinderen geen recht op privacy? Onderdeel van opgroeien is juist dat kinderen ook buitenshuis langzaam aan een eigen leventje gaan opbouwen. Dat ouders niet overal meer bij hoeven te zijn en dat kinderen zelf leren beslissen welke ervaringen ze met hun ouders willen delen. Bovendien kan het toch niet de bedoeling zijn dat kinderen zich geremd gaan voelen omdat ze weten dat zowel hun eigen ouders als de ouders van klasgenootjes om de haverklap meekijken bij alles wat ze doen?

Maar dat soort overwegingen lijkt tegenwoordig achterhaald. Nu het technisch kan, willen ouders gewoon zo veel mogelijk meekijken.

Klasbord

Wat is Klasbord precies? En hoe werkt het? Klasbord valt het beste te vergelijken met een besloten facebookpagina waarvan de leerkracht de administrator is en bepaalt wie toegang krijgt en wie berichten mag plaatsen. Zowel op de homepage als op de ‘over’-pagina wordt verder gesteld dat Klasbord met name geschikt is voor het delen van foto’s, berichten en oproepen.

Vooral bij het plaatsen en delen van foto’s rijst echter de vraag of het wel legaal is. Mag een leerkracht zomaar een foto van jouw kind maken om deze vervolgens te delen met de ouders van klasgenootjes?

Wanneer leerkrachten foto’s van hun leerlingen via een app als Klasbord delen met verschillende ouders, is naast het portretrecht ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing, zo bevestigt desgevraagd woordvoerder Lisette Rutgers van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Volgens deze wet mogen foto’s (‘persoonsgegevens’) alleen elektronisch worden opgeslagen en gedeeld indien aan verschillende voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

Allereerst moet expliciete toestemming van alle betrokkenen zijn verkregen. Daarnaast moet een additionele, aanwijsbare noodzaak bestaan om deze gegevens te verzamelen, op te slaan en met derden te delen. In mijn geval was van toestemming of noodzaak geen enkele sprake.

Een bijkomend probleem is dat de scheidslijn tussen de activiteiten van een klas en de activiteiten van individuele leerlingen niet altijd voldoende scherp te trekken is. ‘Hoewel het niet vaak zal voorkomen, valt niet uit te sluiten dat zelfs bij een foto waarop een individuele leerling niet zichtbaar is, sprake is van een persoonsgegeven,’ aldus Lisette Rutgers.

Maar niet alleen foto’s leveren een privacyprobleem op. Ook berichten die een reeks klassikale activiteiten beschrijven, zijn, indien deze aan een specifieke leerling kunnen worden gekoppeld, mogelijkerwijs op te vatten als persoonsgegevens en mogen in dat geval niet zomaar worden verzameld en gedeeld.

Verantwoordelijkheid van leerkracht

Maar wat vinden de makers van Klasbord hiervan? Ik sprak met Joppe Fransen, een van de bedenkers van deze app. Op de vraag of Fransen zich bewust was van het feit dat via Klasbord persoonsgegevens worden verwerkt en dat dit daarom in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens moet gebeuren, antwoordde hij dat dit ‘uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de leerkracht is’ (en gezien de algemene voorwaarden van Klasbord is dat inderdaad zo).

In de gebruikershandleiding voor leerkrachten wordt echter met geen woord over de Wet bescherming persoonsgegevens en bijbehorende verplichtingen gerept. We kunnen er tamelijk zeker van zijn dat onwetende of naïeve leerkrachten die Klasbord gebruiken op dit moment massaal de privacy van hun leerlingen aan het schenden zijn.

Fransen liet wel weten dat dit ‘uiteraard niet de bedoeling is’ om vervolgens te verklaren dat hij niet precies op de hoogte was van ‘hoe het juridisch allemaal in elkaar steekt.’ Ook gaf hij aan, inmiddels lichtelijk geschrokken, dat ‘als dit allemaal klopt, we natuurlijk actie gaan ondernemen.’

Geen behoefte aan privacy

In hoeverre Klasbord in zijn huidige vorm valt te gebruiken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is echter allesbehalve duidelijk. Zodra een enkele ouder bezwaar maakt, zullen leerkrachten op de tenen moeten lopen met betrekking tot het delen van informatie via de app.

Uiteindelijk vormt deze hele episode een treffende illustratie over hoe lichtvaardig we tegenwoordig met onze, maar ook met andermans privacy omgaan. Formeel gezien hebben ouders het recht om te beslissen of kinderen (tot zestien jaar oud) aanspraak kunnen maken op privacy. Veel ouders lijken er vanuit te gaan – maar al te vaak gefaciliteerd door welwillende scholen en leerkrachten – dat kinderen daarom ook geen legitieme behoefte aan privacy hebben.

Maar dat wil gelukkig nog niet zeggen dat alles kan of mag. En omdat niet alles mag, overschrijdt tenminste een deel van de gebruikers van Klasbord op dit moment duidelijke, wettelijke grenzen.

Reacties (38)

#1 qwerty

En omdat niet alles mag, overschrijdt tenminste een deel van de gebruikers van Klasbord op dit moment duidelijke, wettelijke grenzen.

Wat mij niet duidelijk wordt is of er iets tegen gedaan wordt.
Heb je zelf uiteindelijk toestemming gegeven of ben je juist een van de ouders die protest heeft aangetekend?

 • Volgende discussie
#2 hansje ter horst

Nog even en men gaat echt zo ver de kinderen te chippen, zodat de ouders van minuut tot minuut kunnen volgen wat ze aan het doen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Conrad Berghoef

“Mag een leerkracht zomaar een foto van jouw kind maken om deze vervolgens te delen met de ouders van klasgenootjes?”
Nee, dat mag een leerkracht niet. Dat weten vrijwel alle scholen en leerkrachten. Wat vond de school van je kind ervan? Wat heb je hun gevraagd, of wilden ze niet reageren? Waarom op deze manier de publiciteit gezocht?
Ik vind bovenstaande meer een treffende illustratie hoe sommige ouders met de school van hun kinderen omgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Willem de Boer Communsense.nl

Dit zegt vooral iets over de ouders. Heel veel ouders schenden het privacyrecht van hun kinderen omdat ze overal bovenop zitten en overal bij moeten zijn. Ze beschouwen hun kinderen als een extensie van zichzelf en niet als een zelfstandig wordend individu. Verschrikkelijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@3: Beschuldig je Jeroen nu ergens van? Lijkt het je niet iets goeds dat er online eens aandacht besteed wordt aan het feit dat je als ouder hier iets van mag vinden en dat jij en je kind rechten hebben?

@0: Ik vind het moeilijke materie. De Creche is al een beetje een black box, geen idee wat daar gebeurt, en een fotootje af en toe vind ik best leuk. Met drie dagen in de week vindt een deel van de ontwikkeling toch daar plaats.

Het is denk ik wel een beetje overdreven om een paar fotootjes gelijk te stellen aan “om de haverklap”. Dat is een beetje een stropop waar je de rest van het verhaal aan ophangt.

Ik vind het prima dat ouders de foto’s waar hun kind opstaat krijgen, ook als mijn kind daarop staat. Als dat beperkt blijft tot een paar foto’s per week lijkt me dat geen probleem. Anderen hoeven de foto’s waar mijn kind op staat en die van hun niet niet te zien.

Als ik mijn voorkeuren ook zo kan instellen heb ik geen bezwaar.

Trouwens, Jeroen, heb jij ook bezwaar tegen de klassefoto?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Conrad Berghoef

Wat doen we dan met de schoolkrantjes, de nieuwsbrieven etc.? Waarop ook foto’s te zien zijn schoolactiviteiten, projecten en reisjes? Er bestaat echt een verschil tussen op de hoogte blijven van de activiteiten die er op school ondernomen worden en je kind willen controleren.
Ik weet niet wat de overweging van bovenstaande school is (nogmaals, had ik graag willen weten), maar veel scholen zetten dit soort middelen in om meer betrokkenheid te creëren, meer ouderparticipatie vooral. Om niet te vergeten transparantie. Letterlijk zijn de muren om de scholen al verdwenen, digitaal gebeurt dat ook steeds meer. Dat je dan de privacy van het kind moet bewaren, is duidelijk. Dat sommige scholen daarin tekort schieten, ook. Maar je kunt daar een school prima op aanspreken. En als ze daarvoor op hun tenen moeten lopen, dan moet dat maar. Die voorbeelden zijn er genoeg.
Ga gewoon met de school van je kinderen in gesprek. Heb ik ook gedaan bij zaken waar ik minder gelukkig van werd. Soms kwamen we tot elkaar, soms niet. Als je niet wilt dat foto’s van je kind en/of schoolwerkjes van hem of of haar, kun je dat over het algemeen prima regelen. Zelf heb ik er nooit bezwaar tegen gemaakt. Sterker nog, ik vond het ontzettend leuk om niet alleen geïnformeerd te worden over een project, maar ook om te zien hoe zoiets in de praktijk werkt. Dat heeft niets met extensie te maken, maar met interesse voor mijn kind en zijn school.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jeroen Laemers

@1:

Ik heb vorige week mijn zorgen uitgesproken tegenover de leerkracht van mijn kind. En die ging het er weer met de directie over hebben.

Dus ik ga ervan uit dat deze onzin binnenkort is afgelopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Conrad Berghoef

@Joost: die laatste zin staat er wellicht wat onvriendelijk. Maar ik weet dat veel basisscholen nooit iets van ouders horen terwijl de publiciteit wordt gezocht. Ik vind dat gewoon niet zo correct. Maar ik weet niet of Jeroen dat wel of niet heeft gedaan, dus volgens mij ben ik net iets te scherp geweest. Maar goed, ik ben wel benieuwd naar zijn antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 qwerty

@7: OK. Je blijft het ongetwijfeld volgen ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Conrad Berghoef

@7: Duidelijk. Ben benieuwd naar reactie. En verder wat @5 zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jeroen

De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de persoonsgegevens kunnen ze via algemene voorwaarden niet zomaar afschuiven op de leerkracht.

Zij maken de app en onderhouden de omgeving waarbinnen de communicatie gebeurt. Dit maakt dat zij verplicht zijn om die te beschermen en ook om die aan te melden bij het CBP. Volgens met openbare WBP meldingenregister kan ik dat in ieder geval niet vinden, dus daar gaat het al fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jeroen Laemers

@5:

Ik heb geen enkel bezwaar tegen een klassenfoto. Dat is één keer per jaar, geposeerd en kinderen weten dat ze worden gefotografeerd.

Het is bovendien nogal een verschil of je als kind door een ouder van klasgenootje wordt aangesproken met ‘Je zag er leuk uit op de schoolfoto,’ of ‘Ik zag dat je laatst veel plezier had toen je met vriendje x aan het dansen was.’ Of zelfs: ‘Je was op de foto wel erg in je neus aan het peuteren. Voortaan niet meer doen!’

Hoe zou jij het trouwens vinden als meerdere keren per dag, zonder dat je het weet, foto’s van je worden gemaakt op je werk en dat deze foto’s vervolgens worden gedeeld met de gezinnen van je collega’s? Is dat dan ook OK?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Conrad Berghoef

@11: Sorry, dan haak ik af. Zelf werk ik in het mbo, en ík ben verantwoordelijk voor de privacy van mijn leerlingen. Als ik een app wil gebruiken die de privacy niet waarborgt, moet ik hem gewoon niet gebruiken. Maar ík blijf verantwoordelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jeroen

@13: Ik heb net via twitter een conversatie gehad met ICTRecht en die wezen me op https://ictrecht.nl/ictrecht/de-bewerkersovereenkomst-wat-is-dat-voor-een-beest/

De docent is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van de leerlingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jeroen Laemers

@11:

Je hebt gelijk met betrekking tot de meldingsplicht (art. 27 WBP), maar ik vermoed dat het verweer van Klasbord zal zijn dat zij niet verantwoordelijk zijn wanneer via hun app persoonsgegevens worden verwerkt.

Klasbord kan immers ook gegevens verwerken (bijvoorbeeld een foto van een leeg lokaal) die overduidelijk geen persoonsgegeven zijn.

Of dit verweer ook juridisch overeind blijft, kan ik niet beoordelen. Complicerende factor is natuurlijk dat wanneer via Klasbord nooit persoonsgegevens worden verwerkt, er van de hele app weinig over blijft. Weet jij hier toevallig meer van?

Hoe dan ook: je brengt een interessant punt naar voren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@jeroen:

Hoe zou jij het trouwens vinden als meerdere keren per dag, zonder dat je het weet, foto’s van je worden gemaakt op je werk en dat deze foto’s vervolgens worden gedeeld met de gezinnen van je collega’s? Is dat dan ook OK?

Nee, dat is niet ok. Maar de situatie is natuurlijk ook anders. Er lopen geen andere mensen rond die zeggenschap en verantwoordelijkheid over mij hebben en er dus belang bij hebben een beetje te weten wat er gebeurt.

En meerdere keren per dag is natuurlijk een aanname. Zoals ik al zei, ik heb er geen problemen mee als er een paar foto’s per week worden gemaakt waarbij mijn kinderen er van op de hoogte zijn dat de foto wordt gemaakt, en dat er een zekere mate van afscherming mogelijk is. Ik denk ook niet dat er veel leraren zullen zijn die zoiets dagelijks gaan doen.

Ik kan me de volgende app voorstellen waarmee ik zou willen werken.

1. Leraar maakt foto.
2. Leraar upload naar app en tagt alle leerlingen.
3. Ouders maken account aan op app en geven aan wat ze willen qua privacy.
4. Gebaseerd op die voorkeuren worden foto’s volautomatisch getoond aan de overige ouders. Dus een foto waar een kind op staat waarvan de ouder heeft gezegd “nooit delen”, wordt ook aan niemand getoond, behalve eventueel aan de ouders van het kind die “nooit delen” hebben ingesteld (als alle andere ouders daar geen problemen mee hebben:-)).
5. Als je geen account hebt aangemaakt gaat de app uit van de meest restrictieve setting (nooit delen).

Probleem hiermee is natuurlijk wel of je zo geen “outcasts” creëert die nooit op groepsfoto’s mogen staan etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jeroen Laemers

Nee, dat is niet ok. Maar de situatie is natuurlijk ook anders. Er lopen geen andere mensen rond die zeggenschap en verantwoordelijkheid over mij hebben en er dus belang bij hebben een beetje te weten wat er gebeurt.

Nou goed, dan gaan de foto’s naar je baas.

En meerdere keren per dag is natuurlijk een aanname.

In mijn geval durf ik het wel ‘observatie’ te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ernie

Lijkt me nog peanuts vergeleken met het leerling volgsysteem Parnassys. Een SAAS dienst van een private partij:

http://www.parnassys.nl/

Hoorde van een leerkracht die zich als enige verzet tegen bijhouden andere zaken dan de cijfers (zoals karakter eigenschappen, incidenten e.d.).

Hier een kleine juridische kritische noot:
http://blog.iusmentis.com/2013/03/11/mag-een-school-zijn-informatiesystemen-wel-uitbesteden/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

@17:

Nou goed, dan gaan de foto’s naar je baas.

Nee, dat is niet hetzelfde. Hij heeft een belang, geen verantwoordelijkheid en slechts in beperkte mate zeggenschap.

Hoewel dat in de VS natuurlijk wel schering en inslag is.

En dan nog. Als iemand op de werkvloer met mijn medeweten een kiekje maakt, dan klik ik Sargasso wel even weg en heb ik geen bezwaar als die foto naar mijn baas gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 parallax

Het kosten/baten plaatje m.b.t. de waarde van de tools die mijn kinderen meekrijgen in het Nederlandse onderwijs wordt steeds oninteressanter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 kevin

@16 Ik voorzie dat de ‘zwaarwegend belang’-eis uit het portretrecht wordt geschrapt. Sta ik op de foto? Dan moet ik toestemmen voor publicatie. Uitzonderingen kunnen nog bestaan, maar dat belang wordt aangenomen. Is wel zo logisch, lijkt me. Laten we hopen dat het niet te lang meer duurt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

@kevin: Dat “zwaarwegend belang” is natuurlijk uit de tijd dat het eigenlijk per definitie ging om nieuwsfoto’s. Social media bestonden nog niet. Het schrappen zou overigens een redelijke klap kunnen zijn voor de journalistiek.

Ik zou het omdraaien. In principe niet, tenzij de maker van de foto of de maatschappij een wezenlijk belang heeft toch te publiceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Vilseledd

Dan moeten we ook maar iedereen blind maken, want we nemen dagelijks vele “foto’s” van mensen, die geen toestemming hebben gegeven. Aan het oplezen van behaalde cijfers mogen ze wel wat doen, want dat gaat inderdaad niemand wat aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sjors van Beek

Bij mij dringt zich toch de vergelijking met (amateur)voetbalclubs op. Kijk eens op sites van willekeurige clubs: elftalfoto’s, wedstrijdfoto’s, noem maar op. Zouden die dan ook allemaal in overtreding zijn?
Het CBP is m.i. soms een tikkie losgezongen van de realiteit. Het draait om het juridische begrip “verwerken van gegevens”. Aanleggen van (soms zeer bedenkelijke) databases bij politie, UWV, gemeente, verzekeraars, banken, etc. etc. Dáár kunnen ze niet scherp genoeg zijn. Maar een gezellig blikje in de klas…? Ik zou er als ouder (van een puber) geen enkel bezwaar tegen hebben. Het zelfs leuk vinden. En leerkrachten zullen heus wel het fatsoen hebben om vervelende kwesties (pesterijen, ruzies, of ‘Jantje je hebt vandaag weer een drie voor rekenen, het wordt niks met jou’) niet de wereld in te slingeren.
Kortom: ik zie het probleem niet echt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 kevin

@22 Ik bedoel hetzelfde. Er kunnen uitzondering zijn die het toestaan om herkenbaar foto- of videomateriaal van iemand die daar geen toestemming voor verleent te publiceren, maar in principe mag het niet. Een nieuwsuitzondering ligt voor de hand.

@23 Wat ik met mijn ogen zie is niet te publiceren als foto’s of camerabeelden.

@24 Het CBP is juist niet scherp genoeg. Dat onderscheid tussen dataharken van overheid of Big Business enerzijds en publicatie van gegevens over wie waar werkt, voetbalt of op school zit anderzijds, is compleet kunstmatig. Die data gaat net zo goed geharkt worden door partijen waarvan je vindt dat ze daar geen flikker mee te maken hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Jeroen Laemers

@24:

Maar een gezellig blikje in de klas…? Ik zou er als ouder (van een puber) geen enkel bezwaar tegen hebben.

Uit een recensie van de app:

Zelf heb ik twee zoontjes die weinig vertellen van hun schooldag. Iedere dag weer probeer ik een verhaal over hun dag te horen te krijgen, maar ondanks al mijn pogingen vertellen ze niet zoveel.

Ik denk dat als de leerkrachten van mijn zoontjes berichten en foto’s zouden plaatsen via Klasbord ik gerichter met mijn kinderen een gesprek zou kunnen voeren over hun schooldag en het vertellen voor hun dan ook makkelijker en leuker maakt.

Stel eens voor dat ze dit bij jou zouden doen. Iemand maakt ongevraagd foto’s van jou tijdens je werk zodat het thuisfront ‘gericht’ vragen kan stellen over je dag. Ook als je daar geen enkele zin in hebt, want misschien had je wel een kutdag.

Je moet wel een hele grote masochist zijn om dat OK te vinden.

En bij Klasbord gaan de foto’s niet eens alleen naar de directe familie, maar ook nog eens naar de ouders van klasgenoten.

Maar er is vast wel een reden te verzinnen waarom het toch net even wat anders (en erger) is als ze dat bij jou doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jeroen

@22, @23, @24:
Let op dat foto’s in het openbaar gemaakt niet onder portretrecht vallen.
Maar voor foto’s op school is dat wel natuurlijk, want dat is niet openbaar terrein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Conrad

@26: gebeurt in mijn geval al. Door mijn leerlingen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 qwerty

@22: @21:
Even los van die onderwijsdiscussie maar wel met betrekking tot portretrecht en zwaarwegend belang.

Ik woon ergens waar de gemeente naast mijn deur werkzaamheden uitvoerde en ik maakte daar foto’s van. Gemeentelijk terrein, openbare weg. De gemeentewerker werd woest en verbood mij foto’s te maken van de werkzaamheden omdat hij er op stond (niks bijzonders verder hoor).

De burgemeester belde me dat ik geen foto’s mocht maken. Ik trok me er niets van aan en even later had ik de politie aan de deur die gewoon intimideerde en nog een dag later had ik een bevel van de advocaat van de gemeente dat ik niet mocht fotograferen op straffe van een aanklacht en dat ik mijn foto’s in moest leveren bij de politie ter vernietiging (hoe je dat doet met digitale foto’s is mij een raadsel maar dat terzijde).

Ik heb het als flauwekul terzijde geschoven maar ik heb wel een advocaat een brief moeten laten schrijven en de intimidatie is gewoon doorgegaan.

Portretrecht wordt dus ook misbruikt. Het zwaarwegend belang moet in de wet blijven. Ik blijf foto’s maken in de openbare ruimte en van gemeenteambtenaren. Fuck het portretrecht van overheidsdienaren en al helemaal in de publieke ruimte. Zolang ik ze niet in close-up in compromitterende posities buiten werktijd fotografeer is er geen probleem.

Het wordt tijd dat het portretrecht echt begrepen gaat worden.

Dit verhaal speelt overigens niet in Nederland maar is wel echt gebeurd.

Wat @27 zegt dus maar het is een hellend vlak.

-edit- en dit alles ook nog los van het feit dat alleen de gefotografeerde een klacht in kan dienen en niet de overheid waarvoor hij werkt. Werkelijke intimidatie dus met gebruik van het portretrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joost

@27: Foto’s in het openbaar vallen wel degelijk onder portretrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 qwerty

@30: nee, tenzij close up, compromitterend en nog zo wat.
Zie #29

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 kevin

@27 Onzin. Je bent in de war met de regel dat men in het openbaar mag filmen of fotograferen (hoewel dat met die veiligheidszones van tegenwoordig heel erg is ingeperkt). Portretrecht gaat over publicatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Inca

@29, ik zou zeggen dat het meer tijd is om intimiderende ambtenaren en burgemeesters die de politie voor hun karretje te spannen heel hard aan te pakken. Het portretrecht lijkt me hier de stok om mee te slaan, maar niet de kern van de zaak. Anders hadden ze er vast wel een veiligheidsbelang aan weten te hechten of openbare orde of iets anders vergezochts. Gewoon, omdat ze pissig waren dat die foto’s gemaakt waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Gadiool

1 kraakje en je kind kan gestalkt worden door een idioot. Los dus van de vraag of het mag: is het ook veilig? Mensen zijn graag goedgelovig (zie ergens de waanlink over evolutie van het menselijk brein om de evolutietheorie uit het brein te weren). Het zal toch wel goed geregeld en beveiligd zijn? Nou nee dus. En denk nu maar niet dat alleen de AIVD over hackingtools beschikt. Voor dat het internet en andere netwerken mogen gaan waken over onze veiligheid moeten juist eerst die netwerken worden beveiligd. En dat gebeurd nu juist niet (goed genoeg). Ook niet in de wet en regelgeving. Want als je dat gaat dichtspijkeren, kan er geen ge/misbruik meer van gemaakt worden (en nog door wet en regelgeving min of meer toegestaan ook). U speelt russische roulette met Uw kinderen. En de overheid staat dit oogluikend toe omdat ze er zelf graag bij willen kunnen. Het nieuwe magische lokkertje heet tegenwoordig app. De noodzaak ervan wordt achteraf bedongen met meestal als uitkomst: moet kunnen, handig toch? kijk eens hoe leuk?
Stom stom stom! Voor je hieraan begint kun je beter eerst wachten op de overheid dat ze een sluitende wet en regelgeving hiervoor creëeren. Maar ik zie het somber in, want men wil wel steeds meer bevoegdheden voor inlichtingendiensten, maar maken van de veiligheid juist een steeds grotere gatenkaas. Het is aan U verder om daar mee in te stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Noortje

Hoofdredacteur van op moederes gerichte glossy FabulousMama (Phaedra Werkhoven) gisteren op Radio 1:

Privacy is een achterhaald concept.

Dit was haar mening, en ze zag hier geen probleem in. Tijd gaat voort, alleen de oude generatie maalt nog om privacy (vond ze).

(Ik voelde me direct heel oud en grijs worden, tot ik hoorde dat ze tot dezelfde generatie behoort als ik ;). En vervolgens vroeg ik me af of ze zich de reikwijdte van haar uitspraak realiseerde, bijvoorbeeld in kader discussie AMK meldingen
https://sargasso.nl/wvdd/kindcheck-heeft-u-kinderen-dan-maar-niet-met-psychische-problemen-naar-uw-arts-want-dan-aantekening-dossier-kind/)

Wanneer media dergelijke zaken uitkramen richting ouders, ontstaat het beeld dat alles openbaar normaal is.

Probleem bij klasbord, een klassehomepage en vergelijkbare zaken is dat een keuze die expliciet zou moeten zijn (wil ik dit? ) impliciet gemaakt wordt. Het is ja, tenzij. De expliciete keuze is je verzetten (dit wil ik niet). Waardoor je als ouder achter de feiten aanloopt en je een zeikerd bent. En een zeikerd wil je als ouder niet zijn, dat heeft (negatieve) weerslag op hoe je kind bekeken wordt.

Eerlijk gezegd kan ik ook wel iets positiefs ontdekken in klasbord en vergelijkbaar. Leren hoe social media werkt in een vertrouwde omgeving, voordat je als kind in de jungle van minecraft, twitter, facebook, instagram, etc. getrokken wordt, is zinvol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 qwerty

@33: ja, ze waren pissig. Dus dat zwaarwegend belang is noodzakelijk in de wet. Als dat er nl niet staat kan de overheid nog meer dan intimideren, dan kun je aan de schandpaal voor het maken van een foto.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Een betrokken leerkracht

Sargasso…hopeloos genuanceerd? Lijkt mij hoog tijd voor wat nuance.
Bij de meeste scholen hebben de ouders vroeg of laat de vraag gekregen of ze er bezwaar tegen hebben dat hun kind eventueel op een foto op de website van de school te zien is. Als je als ouder dus bezwaar hebt dan zal de school daar rekening mee houden, hetzelfde zal gelden voor het eventuele gebruik van social media door een school. Scholen doen niets anders dan afspraken maken met ouders…
Ouderbetrokkenheid/participatie is belangrijk voor de school en voor de leerling, dit heeft een positief effect op de leerprestaties en social media is daarnaast niet meer weg te denken uit de maatschappij (en het onderwijs probeert kinderen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden). Ik begrijp dus uit het stukje dat de vader in kwestie dus geregeld in de klas van zijn kind komt om op de hoogte te zijn van het schoolleven van zijn kind? Aangezien ook het schoolkrantje mogelijkerwijs op te vatten valt als persoonsgegevens en mogen in dat geval niet zomaar worden verzameld en gedeeld… zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan maar iedereen snapt dat dit niet gaat werken.

Ik lees een aantal keer dat het delen van foto’s ongevraagd gebeurd, maar leerkrachten die kinderen mediawijs proberen te maken zullen ook aandacht besteden aan social media etiquette waarbij je dus altijd vraagt of iemand akkoord gaat of een foto gedeeld mag worden. Dat leerkrachten te naïef in het gebruik van social media zijn vind ik een bijzondere aanname, als er ergens een beroepsgroep is die daar juist door de media zeer bewust (en zelf bijzonder kwetsbaar) van zijn dan zijn het wel leraren…en dan al helemaal leraren die hier wel de meerwaarde van inzien.

Ga met de school praten, ik weet zeker dat je bezwaren serieus worden genomen en dat jouw kind dan niet te zien zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Jeroen Laemers

@37:

Bij de meeste scholen hebben de ouders vroeg of laat de vraag gekregen of ze er bezwaar tegen hebben dat hun kind eventueel op een foto op de website van de school te zien is.

Ik ook.

Heb ik overigens ook geen bezwaar tegen als het om een enkele foto gaat zonder naamsvermelding.

Als je als ouder dus bezwaar hebt dan zal de school daar rekening mee houden

Ja.

hetzelfde zal gelden voor het eventuele gebruik van social media door een school.

Nee dus.

Ik begrijp dus uit het stukje dat de vader in kwestie dus geregeld in de klas van zijn kind komt om op de hoogte te zijn van het schoolleven van zijn kind?

Is dit relevant? Mag een school de wet aan zijn laars lappen als de ouder ‘onvoldoende betrokken’ is?

Hoe het ook zij: het antwoord op je vraag is ‘ja’.

Aangezien ook het schoolkrantje mogelijkerwijs op te vatten valt als persoonsgegevens en mogen in dat geval niet zomaar worden verzameld en gedeeld

Alleen als afgebeelde leerlingen identificeerbaar zijn. Daarnaast moet het schoolkrantje elektronisch worden verspreid om de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing te laten zijn.

Dan nog is er een groot verschil tussen een enkele foto in een schoolkrantje en meerdere foto’s per dag (of zelfs per week) via een social media app.

Dat leerkrachten te naïef in het gebruik van social media zijn vind ik een bijzondere aanname

Noem het een observatie.

Ga met de school praten, ik weet zeker dat je bezwaren serieus worden genomen en dat jouw kind dan niet te zien zal zijn.

Klopt.

 • Vorige discussie