Kinderwens wenselijk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Willen we meer of minder mensen?
Dit is de vraag die we ons moeten stellen nu de wereldbevolking op de 8 miljard afstevent.

Ik ben aanhangster van de Club van 10 miljoen (v/h Club van 5 miljoen, maar dat aantal bleek al snel niet haalbaar), een stroming die reductie van de bevolking voor ogen heeft. Teveel mensen betekent teveel druk op de natural resources, maar ook teveel drukte tout court. Vervelende milieumaatregelen? Niet nodig, als je overbevolking aanpakt.

Nu ben ik geenszins van plan om virulente bacteriën op ons af te sturen. Maar het coûte que coûte inwilligen van de kinderwens van Jan en alleman moet eraf. IVF verboden voor singles? Houwen zo! Niet zo gezond, jarenlange inname van gevaarlijke hormonen… en ook nog peperduur. Baarmoedertransplantaties? Het moet niet gekker worden. Operaties van 20 uur lang (wie betaalt dat?), en jarenlange behandeling met zowel hormonen als immunosuppressive chemicaliën. Adopteer toch een jochie uit Bangladesh!

Als dat juridisch gezien veel voeten in de aarde heeft, moet daar aan gewerkt worden. Ik weet dat opgroeien in een biologisch vreemd gezin ook niet het summum is, maar als je de omvang van het economische vluchtelingenverkeer aanschouwt, en het feit dat arme ouders hun kind (Mauro!) het ongewisse in sturen in de hoop op een beter (lees rijker) leven, dan kun je niet anders concluderen dan dat de nadelen niet tegen de voordelen opwegen.

Reacties (51)

#1 Bismarck

Een beetje jammer dat je met IVF en baarmoedertransplantaties de aandacht nu niet bepaald vestigt op de grote kindermachines in de wereld. Verreweg de meeste kinderen worden zonder vergaande medische hulpmiddelen geboren. Iets als een wereldwijde tweekindpolitiek zou zo veel meer zoden aan de dijk zetten!

 • Volgende discussie
#2 zuiver

Haha. Ja in de roos. Raak. Dit is het probleem.
Het idee is aardig.
Maar of je met 10 miljoen de wereld gaat redden vraag ik me af.

Wat gaan de andere landen doen?
Worden wij gewoon geopolitiek opgesoupeerd in een Mad Max-achtig vervolg van deze lokale bevolkingsreductie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inca

Het lijkt me grote onzin. Als je kijkt naar de milieubelasting weten de welgestelde landen er ook met weinig mensen een potje van te maken.

Daarnaast moet je wel. Bevolkingsgroei neemt af als het krijgen van kinderen niet meer nodig is als sociaal vangnet…
Maar na het uitsterven van de huidige generatie kinderlozen / singles kan ik weinig anders doen dan mensen die wel van het leven houden adviseren om toch een relatie en een paar kinderen te nemen, zodat je tenminste nog iets van zorg krijgt. Mijn affiniteit met wereld en milieu gaat niet zover dat ik denk dat het een goede zaak is dat iedere persoon die ook maar iets heeft (al is het maar een rottig gebroken been) gewoon dood moet wegens geen mantelzorgnetwerk.

Ik vind die voorbeelden dan ook eerder een uiting van een gigantisch (en onaardig) oordeel over wie wel, wie niet, dan een behoorlijke en menswaardige oplossing voor overbevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Oud Zeikwijf

@1: helemaal mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Oud Zeikwijf

@2: India zou wat meer haar best mogen doen inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 nyeznayka

Ik ben ook aanhanger van die club. De voorbeelden in dit artikel zijn wellicht niet de beste, maar het is een mooie schot voor de boeg voor een discussie die ooit gevoerd zal moeten worden.

Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat we in Nederland wel mensen mogen opsluiten, hun geld mogen afpakken, gedwongen op laten nemen in een kliniek, maar een gedwongen sterilisatie/abortus is onmogelijk. Een kindermisbruiker mag gewoon opnieuw straffeloos een kind baren. Blijkbaar is het recht om kinderen te mogen krijgen groter dan wat dan ook.

Ik zeg niet dat de discussie gemakkelijk is, en ik weet zeker dat Godwin geregeld om de hoek zal kijken, maar het is echt tijd om na te denken over geboortepolitiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Dante

Gelet op de technologische ontwikkelingen zijn er steeds minder mensen nodig om het werk te doen. Veel landen in de wereld kennen een bevolkingsoverschot wat nergens meer heen geexporteerd kan worden zonder grote ellende te veroorzaken.
Laat Nederland eens een keer een gidsland zijn en de belangen van een kind voorop stellen. Nu kan elke smeerlap of smeerwijf maar kinderen krijgen, waar een ander voor op moet draaien. En zelfs als klip en klaar is dat iemand totaal ongeschikt is voor het ouderschap, doordat er bijvoorbeeld al kinderen uit huis geplaatst zijn, dan nog wordt er niet gezorgd dat zo iemand nooit meer een kind kan verwekken. Het wordt tijd dat er eens normaal menselijk beleid komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

Laten we in deze discussie eens even een paar antropologische beginselen tot uitgangspunt nemen.

1. De mens wordt in zijn beslissingen voortgestuwd en aangestuurd door irrationele drijfveren.

2. Het irrationele zal het daarom meestal winnen van het rationele.

3. Langetermijnbelang zal het daarom doorgaans afleggen van kortetermijnbevrediging.

4. De aandrift om nageslacht te verwekken is genetisch verankerd.

5. Mensen zetten liever eigen kroost op de wereld dan kroost van een ander op te voeden (zo zijn ze nu eenmaal biologisch geprogrammeerd)

6. Mensen zullen in de regel dus niet vrijwillig kiezen voor adoptie boven zelf verwekken (zelfs niet als dat laatste met ongelofelijk veel kunst en vliegwerk gepaard moet gaan).

7. De mensheid is gedoemd zichzelf de das om te doen (overbevolking, global warming).

8. Na mij de zondvloed. (Plaatje van R.E.M. opzet)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inca

@6, dat gaat niet om geboortepolitiek. Daar hebben we in Nederland namelijk helemaal geen behoefte aan. Het grootste probleem hier is vergrijzing, niet bevolkingsgroei. Die dingen die hier genoemd worden (alleenstaanden met ivf, ouders die geen kind op kunnen voeden) hebben niets met bevolkingsgroei te maken, hun aantal is zo klein dat het niks uitmaakt.

Dus laten we die argumenten een beetje gescheiden houden, want ze hebben niets met elkaar te maken.

Waar het wel om gaat: het elkaar ontzeggen van keuzes. De geprivilegeerde hoogopgeleide tweeverdiener wil niet ook maar iets bijdragen aan keuzes van anderen. Zij zijn de maat der dingen, en dat moet benadrukt worden, steeds weer. Iedereen die iets anders is dan een succesvolle twee- (of anderhalf-)verdiener moet keer op keer op keer ingewreven worden dat ze parasiteren op de waardevolle mensen.

(En met het belang van het kind heeft het niets te maken, want als we het belang van het kind voorop zouden stellen, dan zouden we wel wat rianter zijn met ouderschapsverloven, de minimumeisen voor kinderopvang flink opschroeven en korte metten maken met het gegoochel met cijfers om toch best te weinig goede leidsters op een peutergroep te zetten. Dan zouden we docenten wat meer inhoud en opleiding bieden, en ook het onderwijsondersteunend personeel weer op sterkte brengen, etc.)

Wat betreft de ouders die niet voor hun kind moeten zorgen en daarom tot sterilisatie gedwongen zouden moeten worden… dat gaat er vooral om dat wij het niet op kunnen brengen om blijkbaar een betere weg te vinden, voor de kinderen niet en voor de ouders niet. Het gaat meestal om ouders die uit rotsituaties komen waar wij niets hebben kunnen bieden, om mensen die we nog steeds niet echt veel te bieden hebben aan waardigheid, en dus geven we ze min of meer op. Hoe heftig het is om mensen vervolgens zoiets te ontzeggen (uiteindelijk is voortplanting toch best een krachtig instinct) vinden we verder eigenlijk niet eens interessant. Hadden ze maar geen incapabele mensen moeten worden.

En dus kiezen we graag voor dwang, want dat is wel een stuk makkelijker en goedkoper, en je bent nauwelijks verantwoording verschuldigd.

Ons hele zorgstelsel en het jeugdzorgstelsel hangen ook al aan elkaar in een mix van betweterigheid, chaotische bureaucratie en als dat niet werkt, dwang. En de oplossing is elke keer nog meer oordelen van buitenaf, nog meer protocollen en procedures zonder dat die voldoende de tijd krijgen om werkelijk de diepte in te gaan, en nog meer dwang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Oud Zeikwijf

EN DE KINDERBIJSLAG mensen! De fokking kinderbijslag! Dat zou een kinderBELASTING moeten worden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 su

Ik vind het maar een enge vol=vol clubje. Een soort eco-fascisten als ik hun manifest bekijk. Onder een façade van ecologische doelstellingen worden immigranten (inclusief vluchtelingen) geweerd en (r)emigratie bevorderd.

In de woorden van Bookchin:

It was out of this former kind of crude eco-brutalism that Hitler, in the name of ‘population control,’ with a racial orientation, fashioned theories of blood and soil that led to the transport of millions of people to murder camps like Auschwitz. The same eco-brutalism now reappears a half-century later among self-professed deep ecologists who believe that Third World peoples should be permitted to starve to death and that desperate Indian immigrants from Latin America should be excluded by the border cops from the United States lest they burden ‘our’ ecological resources.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Dante

@9: En het kind ….. Die mag de dupe worden? Talloze voorbeelden van verwaarlozing. Talloze voorbeelden van incest en andere vieze praktijken, talloze voorbeelden waar kinderen gewoon geen uitzicht hebben op een fatsoenlijk bestaan omdat papa en mama liever drugs of drank gebruiken. Het is toch van de gekke dat je om een auto te besturen een rijbewijs moet zien te halen, maar als het op kinderen krijgen aankomt…. Je hoeft helemaal niets en vooral geen verantwoordelijkheid te dragen. Het ene kind is uit huis geplaatst en de volgende is alweer op komst. Als je wilt kun je wel 10 kinderen op de wereld zetten, de maatschappij draait er wel voor op. Altijd dat valse beroep op solidariteit van anderen.

In jouw reactie lees ik toch opvallend vaak “wij”. Wij als maatschappij. Een kind krijgen en fatsoenlijk opvoeden is niet primair de verantwoordelijkheid van “wij” maar toch gvd van de ouders zelf. En als blijkt dat die dat niet kunnen of willen dan moeten “wij” niet laf zijn, maar de ongeborenen in bescherming nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Oud Zeikwijf

@11: jeuj, je hebt net zo lang lopen graven tot je iets vond dat in jouw bias paste. Pet af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sjap

Zeg oud zeikwijf de bevolkingsgroei hangt echt niet op een paar westerse wanhopige wannabee mama’ s. Het enige probleem zijn ouders in de derde wereld met 5+ kids

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Oud Zeikwijf

@14: met het geld dat zo’n westerse wanhopige wannabe mama ons kost aan medische ingrepen kun je een heel Afrikaans dorp een jaar lang laten eten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

@13 Ik kijk gewoon naar hun manifest. Zoveel hoef ik daar niet voor te graven. Maar blijkbaar wil je liever mijn intenties in twijfel trekken dan ingaan op mijn opmerking. Vind je het niet nogal verdacht dat deze club zich zo bedient van blut und bodenpolitiek? Wat geeft ons in Nederland zoveel meer recht op welvaart dat de grenzen voor de rest van de wereld potdicht moeten blijven?

Je schrijft bijvoorbeeld als argument tegen IVF: adopteer een wees uit Bangladesh. Maar volgens hun eigen manifest zou dat niet mogen. Dat komt bij mij toch echt over als Holland voor de Hollanders, en de rest mag stikken.

Misschien moet je zelf wat beter lezen over groepen waarmee je jezelf wil vereenzelvigen dan kwakkeloos aannemen dat ze te goeder trouw zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bernard Weiss

@15: Maar dan zijn er een jaar langer veel te veel….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bernard Weiss

@16: Mmmm. Ik neem aan dat je klakkeloos bedoelde toen je kwakkeloos schreef. Of is het een ironische hint richting mannelijke sterilisatie in het kader van het onderwerp?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Oud Zeikwijf

@16: je doet je best om, in vertrouwde Sargassotraditie, de discussie te laten uitmonden in een racisme-antiracismekwestie. Lukt het je? Nee. *BURNED*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

Dit is overigens wel weer een aardig draadje om het idee van ‘incentive based eugenics‘ te pluggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 zuiver

@13: dat lijkt me onterecht naar su toe als ik zijn reacties uit het verleden bekijk.

@Verder:
Ik ben het wel eens met de strekking dat overbevolking een probleem vormt, maar denk dat je dat niet lokaal aan moet pakken. Dat leidt zonder meer tot enge dingen zoals #su terecht opmerkt.

Daarnaast heeft #prediker natuurlijk gelijk met zijn antropologisch lijstje. Lullig maar waar.

Anders gezegd, als ik mijn #2 mag herschrijven (ik had zeker niet nagedacht over de implicaties waar su mee kwam):

Haha. Ja in de roos. Raak. Overbevolking is het probleem.
Het idee is aardig maar of dat lokaal aan moet pakken is de vraag, of je het überhaupt aan moet pakken is de vraag. En daarnaast: of je met 10 miljoen de wereld gaat redden vraag ik me af.

Waarom zou de mens trouwens actie moeten ondernemen? Is dat niet erg antropocentrisch idee: de mens moet altijd dingen doen om te zorgen dat het goed komt? Misschien komt het gewoon goed als we niks doen: terugkoppeling vanuit de natuur (denk aan vervuiling, watertekorten, te hoge temperaturen, gebrek aan van alles. En zo…)

NB: Overigens heeft su mij jaren geleden eens gewezen op een gefaalde bevolkingspolitiek van de VS en de redenen van falen. Boeiende lectuur trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

@20 Blijkbaar ben je niet geïnteresseerd in valide kritiek.

Noted: oud zeikwijf is een eco-fascist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Oud Zeikwijf

Oh boy, daar gaan we weer. I’m off. Toedels. @21

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 su

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

*CINDERED*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

Ik kijk gewoon naar hun manifest.

1. Immigratiestop (= Nederlandse grenzen weer instellen);

2. stimulering van remigratie van mensen met een van oorsprong niet-Nederlandse achtergrond;

3. beperking vrij verkeer van personen binnen EU…

Is dit het manifest van de Club van Tien Miljoen of het PVV-programma?

Beetje bizar ook dat ze het probleem kennelijk willen verplaatsen. Overbevolking is elders ter wereld kennelijk blijkbaar een minder groot probleem.

Dat lijkt me nogal provinciaal gedacht. In India en China willen honderden miljoenen mensen ook graag een centrale verwarming en een autootje. En wat dacht je van Afrika? Dat vereist industrie, industrie en nog eens industrie.

Maar als wij hier nu maar mensen helpen naar het buitenland te verkassen dan reduceert dat de ecologische voetafdruk… ja hoor… hoe naïef en navelstaarderig kun je zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Prediker

Oh boy, daar gaan we weer. I’m off. Toedels.

@24 Huh? Dat betreft anders een alleraardigste sketch van Doug Stanhope.

Een die op meer dan een vlak tot denken aanzet.

Ik kan die cynische humor van ‘m goed pruimen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Krekel

#2 zinspeelt er al op: bevolking is een belangrijke bouwsteen van (zowel economische als militaire en daardoor dus ook geopolitieke) macht.

Als mogendheid A zijn bevolking aanzienlijk verkleint, maar mogendheden B en C doen dit niet, dan verstoort mogendheid A het machtsevenwicht in zijn eigen nadeel. Dat doen mogendheden nooit, althans niet vrijwillig, en zo gek zullen we ze ook nooit (echt nooit) krijgen.

Voordat je dus überhaupt aan de slag kan met een bevolkingspolitiek, zouden er internationale afspraken gemaakt moeten worden, vooral tussen de grote mogendheden, over hun bevolkingen en die van hun bondgenoten.

Die afspraken zullen echter vermoedelijk net zo goed werken als afspraken om ontwapening (aangezien ze beide gewoon onderdeel zijn van dezelfde worsteling om veiligheid) en dus zal het probleem van overbevolking net zo onmogelijk op te lossen blijken als het probleem van oorlog.

De bevolkingswedloop kan eigenlijk alleen weggenomen worden als ook het internationale systeem verdwijnt. We zouden dus eigenlijk moeten streven naar een wereldregering, waarin de nationale staten op den duur worden opgelost — ook al zo’n doodeenvoudig klusje.

(en dit is dus dus nog buiten de moeilijkheid van het überhaupt al vinden van een menswaardige en liberale oplossing voor het overbevolkingsprobleem … )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bernard Weiss

@24: Da’s flauw. Je zwengelt iets aan, heb dan ook het lef om de hele rit uit te zitten. Zet anders niet zo’n stukje neer. Lafbek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 su

@26

Is dit het manifest van de Club van Tien Miljoen of het PVV-programma?

Ik geloof dat er een vorm van overlap te bespeuren valt. De blurb voor de boek Mijn land van veel en vol (2003), geschreven door de oprichter, leest als volgt:

Nederland pleegt zelfs met tien miljoen inwoners nog te veel een aanslag op het milieu en misbruikt de aarde op een schandalige wijze. De auteur beschrijft de onvoorstelbare groei van de bevolking in de wereld en in Nederland, de onverantwoorde, overhaaste invoering van de multiculturele samenleving, de onredelijke angst voor de gevolgen van de vergrijzing, de onbeperkt groeiende welvaart en de problemen rond het verschijnsel immigratie. Hij voorziet dat ons land straks twee keer zo vol is als nu. Hij doet een aanval op het taboe van de overbevolking en spaart de politici niet. Zij worden neergezet als opportunisten die hun ogen sluiten voor de gevolgen van hun eigen kortzichtigheid. Er is nog hoop op een verenigde naties van drie miljard wereldburgers.

Oud zeikwijf: *BOOYAH*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Henk van S tot S

Wat ik me eigenlijk in deze afvraag:

Hoeveel voorstanders van IVF zijn tegen Genetische manipulatie; wat is het wezenlijke verschil ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 nyeznayka

@26: Dit gaat inderdaad erg ver. Laten we terug gaan naar de basis. Ik heb ooit ergens gelezen dat slechts 1/3 van de kinderen aan de volgende eisen voldoet:
-de ouders houden van elkaar ten tijde van bevruchting (dus geen verkrachtingen etc)
-de ouders willen een kind omdat ze graag een kind willen opvoeden, niet omdat het een ongelukje was, omdat het moet van het geloof, omdat het een goede oudedagvoorziening is, omdat het geopolitiek een goed idee is enz.

Als we er nu voor zorgen dat er alleen nog maar gewenste kinderen worden geboren, dan komt het vanzelf goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Inca

@12, ik vind juist dat het opvoeden van kinderen en het functioneren als ouders inderdaad helemaal niet zo eng beperkt moet worden tot alleen de ouders – it takes a village to raise a child. Ik denk dat een ruimer verbonden sociale omgeving veel beter is voor iedereen.
(En zowel biologisch als cultuurhistorisch eigenlijk ook vanzelfsprekender dan de huidige invulling.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 su

Hier nog een oud artikel uit het gebladerte archief over deze fascistoïde club:

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10828f50.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 zuiver

@24: Dat is niet sterk. Jij begint een discussie waarvan je kunt weten dat die heet is. En dan gaat het ineens ergens over, niet zomaar maar wel degelijk beargumenteerd en je trekt je terug. beargumenteer je gelijk of erken je ongelijk. Of iets daartussenin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Dante

@34: Mee eens en wat mij betreft mag dat zelfs meer ondersteund worden, echter dat sluit niet uit dat je in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent. Kun je of wil je geen verantwoordelijkheid dragen voor je kind dan zou je geen kinderen moeten hebben. Een (ongeboren) kind heeft ook rechten en zeker het recht geboren te worden in een omgeving die het kind op de eerste plaats zet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Dante

@35: Fascistische club noem je het? Toe maar jij durft. En jouw antwoord op de werkelijkheid is dat we maar niets doen, iedereen hierheen halen, natuurlijk niet op jouw kosten en met zijn allen als ratten ten onder moeten gaan. Je bent zelf waarschijnlijk en hopelijk onbewust niets anders dan een pleitbezorger voor massamoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 su

@38 Dat zeg ik, ja. En heb de nodige bewijsstukken hierboven aangeleverd. Ga daar eens op in, bruinhemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Dante

@39: Precies bewijsstukken dat deze club zinnige dingen zegt. Ze probeert haalbare oplossingen aan de man te brengen en schuwt daarbij de harde werkelijkheid niet. Maar dat interesseert jou verder niet natuurlijk als je je maar “goed” kunt voelen met je naziwanen. Neem nog een paddo zou ik zeggen. Als puntje bij paaltje komt ben je niets anders dan medeschuldig aan massamoord. En kom later niet aan dat je het niet geweten hebt! Moordenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 su

@40 Ik vind ze geen zinnige dingen zeggen, maar hard pleiten voor een blut und boden beleid van eigen volk eerst en vol = vol. Dat hebben we al eerder gehoord van fascistoïde groepjes die jij waarschijnlijk ook wat graag zou steunen. Flikker op naar stormfront wannabe Mussert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Inca

@37

Kun je of wil je geen verantwoordelijkheid dragen voor je kind dan zou je geen kinderen moeten hebben.

Daar valt wat voor te zeggen als eigen morele verplichting. Maar dat is nog wel een paar fikse stappen verwijderd van de Staat het recht toekennen om in te grijpen op iemands lichaam om verplicht te steriliseren. Want we kunnen ook zeggen: als de staat geen verantwoordelijkheid kan dragen voor een voldoende zorgvuldig zorg- en rechtstelsel, dan zou je dat soort ingrijpen niet mogen uitvoeren.

Een (ongeboren) kind heeft ook rechten en zeker het recht geboren te worden in een omgeving die het kind op de eerste plaats zet.

Dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. Het toekennen van rechten aan niet-geboren en ook nooit te geboren-kinderen lijkt me filosofisch ontzettend ingewikkeld en niet de beste benadering voor dit probleem.

(Daarnaast bevindt het zich qua associaties in de hoek van gek genoeg de anti-abortus-kliek, dus ik denk ook niet dat het qua woordkeuze het handigst is.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Dante

@41: Tja als je vindt dat er minder mensen in Nederland moeten zijn om zo o.a. voor mens en dier meer welzijn en welvaart te waarborgen dan zal je niet het ultieme moordenaarsbeleid van jou erop na kunnen houden, zodat we allen als ratten ten onder gaan. Nederland kent nu eenmaal wel degelijk grenzen. Dus je zal na moeten denken hoe je er voor zorgt dat er minder mensen overblijven. Maak je meer dan 2 kinderen enorm duur is dat een stap in de goede richting en mensen die keer op keer bewijzen dat ze hier alleen wonen voor het gratis geld zouden beter kunnen remigreren. Zo kun je ook redeneren op wereldschaal. Mijn overtuiging is dat te veel mensen niet houdbaar is en een bron is van vele vele conflicten en ellende. Dan streven naar een meer houdbaar aantal mensen zou het beleid moeten zijn. Echter jij vindt het allemaal niet belangrijk dat mensen eigenlijk niet eens meer en steeds minder mens kunnen zijn door de alsmaar toenemende bevolking. Wat is jouw oplossing?
Waar in de natuur zie jij dat overbevolking van een bepaalde soort goed is? Maar goed het zal je wat of niet. Als SU Wiesenthal maar weer wat mensen van fascisme kan betichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Jos van Dijk

Een club die een restrictieve bevolkingspolitiek bepleit en begint met een immigratiestop moet tot de “eigen volk eerst”-beweging gerekend worden. Ik zou het lidmaatschap van deze club ernstig ontraden en begrijp niet wat zo’n geleerd comité van aanbeveling beweegt.
Dat milieu-experts zich hierachter scharen is bijzonder vreemd.
De druk op het milieu is het grootst in landen met de kleinste gezinnen en de laagste geboortecijfers.

@41: Je hebt gelijk, maar laat s.v.p. het gescheld achterwege.

@24: Niet zo snel weglopen als je een discussie begint en er komt tegengas. Valt me tegen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 su

@44

Je hebt gelijk, maar laat s.v.p. het gescheld achterwege.

Ik word door deze stormbaanführer uitgemaakt voor moordenaar. Ga je daar nog iets van zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Dante

@42: De staat of eigenlijk wij als samenleving heeft een verplichting. Ik snap je punt wel, niemand woont alleen. Ik vind zelfs dat “wij” als gidsland wel wat meer mogen investeren in elkaar en dan vooral in kinderen. Niet omdat ik zo aardig ben maar het is gewoon win, win. Tevens is me opgevallen dat veel kinderen buiten de boot vallen omdat ze of k.touders hebben of gewoon ouders die minder te besteden hebben. Eigenlijk zou dat niet moeten en ook daar is nog best wat te winnen. Echter ik vind dan ook dat als klip en klaar is dat mensen hun kinderen verwaarlozen of die van een ander, het meest redelijke antwoord is te zorgen dat ze nooit nog (meer) kinderen kunnen krijgen. Ik vind dan dat de staat of wij zelfs de plicht hebben om in te grijpen. Volgens mij zou via zorgvuldige juridische weg best goed te bepalen zijn wie voor ontkinderen in aanmerking komt. Is het eigenlijk niet vreemd dat abortus gewoon als een recht gezien kan worden, de vrouw beslist zelf of ze een kind ter wereld wil brengen, maar daar waar je eigenlijk al weet dat er weinig terecht komt van een kind, dat recht niet om kunt keren naar de ongeborene toe?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joop

@46.

Wat voor mensen mogen zeker geen kinderen krijgen … je draait er weer eens omheen.

Eugenetica is een zeer gevaarlijk ethisch punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Dante

@47: Welke mensen vindt jij dat geen kinderen (meer) mogen krijgen? Of vind je dat iedereen no matter what maar kinderen moet blijven krijgen?

Inderdaad blijft dat een gevaarlijk iets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Michel

Dat je Hans Rosling niet kent. Die laat volgens mij zien dat al die paniek over bevolkingsgroei zwaar overdreven is: Don’t Panic – The Truth About Population.

Ik kan zo gauw de video niet vinden, maar er is een ijzersterke video waarin hij goed uitlegt waarom het wel goed zal komen.

Voorwaarde is wel dat we ervoor zorgen dat de wereldbevolking als geheel kan meedelen met de welvaart die we nu in het Westen hebben (klinkt paradoxaal, maar dat is niet).

Ook voor het vluchtelingenprobleem is een goede oplossing: zorgen dat de economie in de landen waar die mensen vandaan komen weer kan groeien. Ook dat is niet zo hopeloos als het lijkt: stoppen met neoliberale (Washington Consensus /IMF) economische polititiek die er van uit gaat dat er geen alternatief is dan de grenzen open gooien voor kapitaal en handel, dat geld vrij moet bewegen, dat je de markt niet mag beschermen, dat je overgeleverd bent aan de geldwolven van deze wereld.

Dit soort (paniekerige) verhalen leiden alleen maar af van de zaak waar het om gaat: politiek. Ik bedoel: vechten tegen de reactionaire economische, neoliberale politiek die het Westen nu regeert. Kijk maar naar wat er in Europa gebeurt met Griekenland. Daar moeten we onze energie op richten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Jan F. Boven

Ik heb geen kinderen, net als mijn drie zussen. Mijn ouders zijn dus kleinkindloos. Best bijzonder voor een echtpaar met vier kinderen.

Maar de wereldbevolking gaat groeien volgens dit artikel in Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4110691/2015/07/30/De-wereld-blijft-maar-groeien.dhtml

Als de kop van het artikel waar was, kon de wereldbevolking best nog doorgroeien.

Zo rond 1970 werd er overigens van ons kikkerlandje gezegd dat het in het jaar 2000 20 miljoen inwoners zou hebben. Gelukkig zijn we daar nog lang niet aan toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Tinbergen

Het is handel in Angst. De overheid verkoopt er een zwik beleid mee. Groen sells, goede doelen sells. Kijk TTIP. Is niet vrij, gaat niet over handel en is geen partnerschap.

De slapende schapen geloven maar graag de leugen(s). Ze krijgen niks anders te horen.
gmo’s worden met dit argument ons door de strot geduwd, iedere generatie een paar genocides (“soft killing” een term die met Churchill geïntroduceerd werd).

Su is zo dom nog niet. Die zit echt wel op het goede spoor; heeft z’n huiswerk gedaan.
Wie een beetje heeft opgelet, weet dat depopulatie de agenda is sinds Rio 20+.
Verpakt in dubbelspraak; onder de labels ‘sustainability’, ‘population control’ (depopulatie, cq. eugenetica):
“The conference ended with a final agreement between virtually every national government in the world to continue working toward “sustainability” through
“education,”
population control,
less economic freedom,
implementation of past treaties,
and more centralized power at the global level
http://www.thenewamerican.com/rio-20/item/12015-un-sustainability-summit-exposed-big-business-dictators-and-ngos

De globalisten (dubbelspraak voor fascisten) zijn bezig ons te doden (soft killing) dmv. gmo’s, vaccins, Codex Alimentarius.:
Daarom kan TTIP alleen antidemocratisch, in het diepste geheim, onze nieuwe grondwet worden.
In de lobby hierachter hebben de Chemo-farmacie de hoofdrol.
Webster Tarpley The Elite’s Plan for Global Extermination (FL-HD): https://www.youtube.com/watch?v=T3Eo2YTQUr8

http://www.tribemagazine.com/board/politics/50992-africa-depopulation-perception-management.html

http://eugenicsanddepopulation.blogspot.nl/2011/01/eugenics-alert-use-of-gmo-food-to.html

http://www.theorganicprepper.ca/codex-alimentarius-an-introduction-to-soft-kill-eugenics-2-12102012

Japan vergrijst, Europa vergrijst, China vergrijst, geboortecijfers storten werkelijk in in m.n. India, Rusland, en elders.

TTIP aangeduid door Hillary Clinton als een ‘economic NATO’ moet met een herlevend NATO leiden tot een US/EU militair economisch machtsblok.

Bilderberg 2015: Implementation of the A.I. Grid
Bilderberg,operating under the guise of “free market capitalism,” represents instead the complete culmination of banking corporate world control.

“… the overall plan, from economic “reform” and “free market shock therapy austerity,” to the implementation of the Smart grid/A.I. takeover, to the bio-chemical dysgenics operations, the Atlanticist plans are unified, strategic, and full-spectrum.”

Wikileaks onthulde:
“Newly revealed details of the draft show the TPP would give major pharmaceutical companies more power over public access to medicine, and weaken public healthcare programs.

Edith Schippers toont zich al een half jaar fan van Obamacare – verplichte verzekering (alsmaar stijgende premies en alsmaar uitgekleed zorg pakket; gedwongen medicatie, gedwongen vaccinatie – mensen zijn proefkonijnen onder TTIP cq. Obamacare.
De VN gaat Obamacare globaal dwingend opleggen.
Natuurgeneeswijzen worden verboden.
Alles wordt in patenten gevangen. Gentherapie is het buzz word van de eugenisten.

Ploumen werkt al voor de Werelregering (tegen de eigen nationale bevolking), voor de OESO – en subsidieert uitgesproken eugenist biljonair Gates met 40 milj. per jaar.
Gebruikt haar functie voor de promotie van ‘Bionaald’, iswm. Gates zoveel mogelijk vaccins in de wereldbevolking spuiten.

Ook Dijksma subsidieert de miljardair Gates voor zijn aanval met gmo op de kleine zelfstandige boeren in Afrika (project AGRA).

Unilever agent Rutte is nov. vorig jaar door Gates geprogrammeerd.
Daarvoor deed Chrisine Lagarde dat mbt. de IMF blauwdrukken; privatisering, de nationale schuld verder vergroten, lonen verlagen, etc.

1 laatste onmisbare leestip; bijzonder verhelderend – confronterend hoe gemakkelijk wij de enorme leugens van de ovderheid voor waar aannemen:
http://godfatherpolitics.com/17409/united-nations-pushes-overpopulation-hype/

 • Vorige discussie