Kinderarbeid in Israëlische nederzettingen

ACHTERGROND - Het gebeurt niet vaak, maar soms lees ik als het over Israël/Palestina gaat toch nog iets waar ik nog nooit van had gehoord: in dit geval kinderarbeid in dienst van de nederzettingen op de Westoever.

Human Rights Watch bracht maandag, een rapport uit waarin wordt gemeld dat dat bestaat. De kinderen worden gebruikt in de landbouw, om te planten, te oogsten, en de eindproducten te verpakken. Een groot deel van deze eindproducten wordt geëxporteerd naar Europa en naar de VS, waar ze meestal in de supermarkt terecht komen (Albert Heijn bijvoorbeeld) met het opschrift “Produce of Israel’.

Het rapport van 74 pagina’s, “Ripe for Abuse: Palestinian Child Labor in Israeli Agricultural Settlements in the West Bank”, beschrijft dat kinderen van soms net 11 jaar oud werken op de landerijen en in kassen van de nederzettingen,vaak in temperaturen die boven de 40 graden Celsius uitkomen. Ze krijgen weinig betaald – en altijd in cash en zwart. Ze moeten zware lasten dragen, worden blootgesteld aan gevaarlijke pesticiden en andere onveilige werkomstandigheden en moeten in een aantal gevallen zelf opdraaien voor de medische behandeling van in werktijd opgelopen verwondingen of ziekten.

“De Israelische nederzettingen profiteren van de schendingen van de rechten van Palestijnse kinderen,” aldus Sarah Leah Whitson, de directeur van Human Rights Watch voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  “Kinderen uit gemeenschappen die verarmd zijn door Israels politiek discriminatie en de nederzettingenpolitiek, geven hun schoolopleiding eraan en kiezen voor dit gevaarlijke werk omdat ze ervaren dat er geen alternatieven zijn. En Israel doet er niets tegen.”

Human Rights Watch interviewde 38 kinderen en 12 volwassenen die op zeven landerijen van nederzettingen in de Vallei van de Jordaan, een gebied dat ongeveer 30 procent van de Westoever beslaat en waar de meeste landbouw-nederzettingen zijn gevestigd.

Israelische discriminerende restricties voor wat betreft de beschikking over grond en over water voor de Palestijnen, met name in de Vallei van de Jordaan, kost de Palestijnse economie jaarlijks meer dan 700 miljoen dollar, volgens schattingen van de Wereld Bank. Israel heeft 86 procent van het land in the Vallei van de Jordaan uitgegeven aan de nederzettingen en geeft de nederzettingen en hun landbouwactiviteiten een veel en veel groter aandeel aan water uit de de aquifer onder de Vallei dan aan de Palestijnen die de Vallei bewonen. Een derde van hen, 33.5 procent, leeft onder de armoedegrens, een aantal dat hoger is dan elders op de Westoever. Sommige Palestijnen huren land van de nederzettingen, nadat Israel dit wederrechtelijk heeft onteigend en aan de nederzettingen cadeau gedaan.

Hoeveel kinderen er precies in de nederzettingen werken is niet bekend, er bestaan uiteraard geen officiële statistieken. Maar Palestijnse en Israelische groepen die zich bezighouden met de rechten van arbeiders schatten dat het het hele jaar door enkele honderden moeten zijn en dat die aantallen nog flink groeien in de oogstseizoenen  Ook zijn er veel kinderen die nog wel naar school gaan, maar part time voor de Israeli’s werken. HRW interviewde onderwijzers die vertelden dat deze leerlingen vaak uitgeput in de schoolbanken zitten.

De kinderen worden meestal ingehuurd door Palestijnse tussenpersonen die hen hun – lage – lonen uitbetalen betalen in cash. Loonstrookjes zien ze nooit. Het militaire gezag zegt geen werkvergunningen af te geven voor personen beneden de 18, maar de kinderen hebben dat niet nodig om hun werkplek te bereiken, want de meeste landbouwgebieden liggen buiten het terrein van de eigenlijke nederzettingen. De kinderen die HRW interviewde – dat waren er 33 –  zeiden dat last hadden gehad van duizeligheid en misselijkheid. Sommigen zeiden flauw te zijn gevallen tijdens het werken in temperaturen boven de 40 graden Celsius, of nog hoger in de kassen. Andere kinderen klaagden over overgeven, moeite met ademhalen, brandende ogen en huiduitslag na gewerkt te hebben met pesticiden of aan het spuiten met pesticiden te zijn blootgesteld, vaak in afgesloten ruimten. Sommigen klaagden over pijn in de rug na het dragen van zware dozen of ”rugzak-containers” met bestrijdingsmiddelen.

Israels arbeidsvoorschriften verbieden – zeker aan jongeren – het dragen van zware lasten, het werken in hoge temperaturen of  met gevaarlijke pesticiden, maar die voorschriften worden niet nageleefd als het Palestijnse kinderen in nederzettingen betreft. Human Rights Watch doet een beroep op derde landen om hier tegen op t6e treden. Zij  zouden hun relaties moeten verbreken met zaken die profiteren van de schendingen van de rechten van de Palestijnen op de Westoever en geen landbouwproducten meer moeten  importeren uit de nederzettingen.

“De nederzettingen,” aldus Sarah Leah Whitson, “zijn een bron van dagelijkse mensenrechtenschendingen, waaronder de rechten van kinderen. Andere landen en bedrijven zouden dat niet mogen ondersteunen of ervan mogen profiteren.”

 1. 3

  Mijn eerste baantje toen mijn ouders nog in de Betuwe woonden: fruit plukken. Net als talloze andere tienjarigen in die streek. Mijn tweede baantje: Fruit verkopen, in boterhamzakjes, bij de pont over de Rijn. Vonden mensen schattig en ik fietste blij de tien kilometer terug naar huis…

  Nooit iemand van Human Right Watch gezien. Maar ja, zoveel slakken waren er ook niet om zout op te leggen…

 2. 4

  En dat deed je natuurlijk allemaal onder schooltijd en in een kas waar het 40 graden was, maar je kon niet anders, omdat je ouders onteigend waren en nu huur moesten betalen aan degene die hun land gekregen hadden? Begint het al te dagen waarom je niemand van HRW zag?

 3. 5

  Abu Pessoptimist schrijft over het Israël/Palestina-conflict. Daarmee is op zich niets mis en ik denk dat de feiten hierboven eerlijk zijn gepresenteerd. Toch schuurt het een beetje.

  In Libanon zijn momenteel honderdduizenden Syrische kinderen die, voor minimaal een groot deel, als slaven (dixit Robert Fisk) werken op boerderijen. De autoriteiten proberen onderwijs aan te bieden, maar er is – zo heb ik zelf gezien – gierend gebrek aan alles en de toekomst voor de meeste Syrische vluchtelingenkinderen is on(der)betaald werk op boerderijen. Dit is een extreem voorbeeld, maar soortgelijke verhalen over kinderarbeid zijn te vertellen over grote delen van het Midden-Oosten, en vermoedelijk ook over de rest van de wereld.

  Ook al denk ik dat het stuk van Abu Pessoptimist volkomen correct is, het voelt wat ongemakkelijk dat hij inzoomt op één gebied. Over die beperking is Abu Pessoptimist eerlijk, maar omdat het gaat om een breder probleem, komt het over alsof er voor Israël en de betrokken Palestijnen hogere ethische normen worden gesteld. Of misschien: we meten hier aan onze eigen normen, en voor de omliggende staten zien we meer door de vingers.

 4. 6

  @5 Over die beperking is Abu Pessoptimist eerlijk, maar omdat het gaat om een breder probleem, komt het over alsof er voor Israël en de betrokken Palestijnen hogere ethische normen worden gesteld.

  Israël claimt ook regelmatig hun hogere ethische normen als bestaansrecht. Ze zouden de enige westerse democratie in het gebied zijn. Dan is het toch niet raar dat ze worden beoordeeld langs dat meetlat?

  Verder ben ik het met je eens dat alle staten die uitbuiting via kinderarbeid faciliteren evenveel daarop aangesproken dienen te worden.

 5. 7

  @5: Abu geeft anders wel vrij duidelijk aan waarom dit relevant is. De producten die middels deze kinderarbeid in de bezette gebieden worden gemaakt, staan in onze supermarkten in de schappen (onder een valse vermelding). Israël is een bevoorrechte handelspartner van de EU (ongeveer 1/3e van de Israëlische handel gaat naar en komt van de EU) en bovendien ontvanger van EU-subsidies. Omdat wij het land dus in feite economisch overeind houden (en daarmee de voortdurende bezetting mede mogelijk maken), worden we mede verantwoordelijk voor hoe Israël omgaat met de bezette gebieden en hun inwoners.

 6. 8

  @7: Wat je zegt is waar, maar het is ook waar voor andere vormen van kinderarbeid. Om het even bij Libanon te houden: denk eens aan de rode wijn. Of de rode libanon. ;)

  Nogmaals, ik bestrijd de door Abu Pessimist aangedragen feiten niet, ik keur het ook niet goed, ik erken dat hij eerlijk aangeeft dat het Israël/Palestijnse-conflict zijn thema is, maar het schuurt dat als er in Israël iets verkeerd gaat, het meer aandacht krijgt dan als hetzelfde elders gebeurt.

 7. 9

  @8: Libanese wijn vind je niet in de supermarkt (die beperkt zich toch echt vrij letterlijk tot de “Witte” delen van de wereld, inclusief Zuid Afrika). Verder begrijp ik je punt helemaal, maar dat heeft toch echt veel te maken met het feit dat Israël zowel vanuit de EU als vanuit Israël zelf wordt bezien als “Het Westen”, inclusief de zeer innige politieke en economische verstrengeling die daar bij hoort. Voor de rest van het Midden-Oosten geldt dat niet en daarom valt het ook meteen een stuk buiten de kijker (en zijn we er ook wat minder voor verantwoordelijk). Van de ene kant vaart Israël daar heel wel bij in vergelijking met haar buurlanden, maar van de andere kant betekent dat ook dat het meer kritiek mag verwachten vanuit het Westen voor dezelfde misstanden (dan haar buurlanden).

 8. 10

  @5: a fallacy called ‘whataboutery.’ Ook bekend (deze is iets feller) als the fallacy of relative privation, or appeal to bigger problems: an informal fallacy in which it is suggested an opponent’s arguments should be dismissed or ignored, on the grounds of there existing more important problems, despite these issues being often completely unrelated to the subject at hand.

 9. 11

  @3:
  Moest je ook heitje voor een karweitje doen, of had je het toen niet zo veel op met die bruinachtige kleding/uniformpjes?
  http://www.scoutmuseum.nl/Uniform/uni.htm
  ;-)

  Verder:
  Of producten mede door kinderarbeid, gifspuit, dierenmishandeling e.d. zal de gemiddelde grootgrutter en aandeelhouders een rotzorg wezen.
  Zij dienen alleen de Mammon en zolang het grote publiek kritiekloos blijft kopen is alles goed !!!

 10. 13

  @11:

  Heitje voor een karweitje?

  Nee, niet echt… De waterscouting in Wageningen was één grote anarchistische bende en complete uniformen werden daar eens per jaar gedragen als er bezoek kwam of als er met andere groepen gemengd werd tijdens het zomerkamp, of als je een examen moest doen, hier of daar.

  Wel leerden we fatsoenlijk nederlands schrijven, als we dat nog niet machtig waren…

 11. 14

  @3: En dat deed jij ook met 40 graden terwijl je de pesticiden over de vingers liep? IN dat geval begrijp ik ineens waarom de VVDerts hun ouders in de verzorgingstehuizen proppen.. WRAAK!

 12. 15

  @5: Van Israël verwacht, althans nog wel, beter dan van andere landen in die regio. Zoals ik zeg, nog wel want het begint toch echt te jeuken soms helemaal als mensen ze met de omringende landen gaan vergelijken waarmee de Pro Israëliet eigenlijk gewoon toegeeft dat het ook daar een bende is.

  Daarentegen verwacht ik geen STRONT van de Kolonist en andere Geloofs Fanaticus in Israël. Daarentegen mag ik de gemiddelde Israëliet weer wel :D.

 13. 16

  Tja die kinderen worden ook echt gedwongen of kiezen zij of hun ouders er zelf voor? Kennen de Palestijnen trouwens geen leerplicht? Zouden ze eens mee moeten beginnen en dan niet de lessen dood aan Israel en bommen maken maar goed onderwijs. Dat helpt meer dan wijzen naar Israel

 14. 18

  @17: Dit betreft de West Bank niet Gaza. Had jij trouwens ook het idee dat HRW suggereert dat de West Bank beter af is met Israelische zeggenschap? Immers Israel kent een verbod op kinderarbeid terwijl het de Palestijnen kennelijk een rotzorg is.

 15. 19

  @16: ZO makkelijk, als je water wil dan zet je de kraan toch maar aan verdulleme. Werkt hier thuis ook.. man dat gezeik altijd van die armen!

 16. 20

  @16: En hoe helpt onderwijs dan precies? Zijn ze naar school geweest, misschien zelfs gestudeerd, kunnen ze vervolgens toch alleen maar als landarbeider werken.

 17. 21

  @16 Kennen de Palestijnen trouwens geen leerplicht?

  Jazeker. En ze kennen een grote mate van opkomst. Helaas voor jouw soort die Palestijnen duidelijk wil afschilderen als achterlijk.

 18. 22

  @21: Jouw soort? Moet ik Dawkings bellen dat er een nieuwe soort is ontstaan?

  Vreemd dan dat HRW ligt te kermen al vingerwijzend naar Israel terwijl de Palestijnen zelf goed onderwijs bieden en een leerplicht kennen. Zou zeggen laat ze die dan ook tot uitvoering brengen. Kan die eenzijdige HRW op zoek naar andere ellende allemaal veroorzaakt door ellendig Israel. Dat land in het midden oosten waar ik als ik moest het liefste zou wonen. Maar ja ik heb dan ook geen Israel fetish en oordeel op feiten en niet op onwaarheden.

 19. 25

  @24: kan zijn maar stel je eens voor je weet nergens van en leest dit artikel. Objectief gezien lijkt het een pleidooi om Israelische jurisdictie uit te breiden over de Palestijnse gebieden om kinderarbeid te voorkomen. Dus zonder gekleurde bril.