“Kans op Kopenhagen akkoord verkeken”

yvo de boerOkee vergeet het maar: er komt geen internationaal klimaatverdrag in Kopenhagen. De signalen gingen de afgelopen dagen meer en meer op rood, zo was bij twitterende ingewijden al te lezen. Maar nu komen de Britse klimaatonderhandelaars -die misschien wel de fanatiekste in hun soort zijn- met een ontnuchterende boodschap: All hope is lost for Copenhagen climate treaty (Times). Momenteel vindt in Barcelona de laatste voorronde voor de klimaattop in Kopenhagen plaats en het hoogst haalbare lijkt nu een paar individuele toezeggingen van staatshoofden die vervolgens bij thuiskomst in nationale parlementen verder gaan worden afgezwakt.

Helaas en was alles voor niets? Niet helemaal. Sinds de klimaattop in Bali waar de onderhandelaar van Papoea-Nieuw-Guinea op historische wijze de Verenigde Staten op haar nummer zette heeft het besef van de noodzaak van CO2-reductie wereldwijd wortel geschoten. If you don’t want to lead get out of the way zei Kevin Conrad namens PNG tegen de Verenigde Staten die -na een daverend en honend applaus- schielk toezegden toch mee te werken aan een international akkoord. Die bereidheid om toch verantwoordelijkheid te nemen zie ik nog steeds, al zit een overkoepelend internationaal akkoord er voorlopig nog niet in.

Nationale overheden komen uit zichzelf met reductie percentages. Indonesië bijvoorbeeld zegt 26% te gaan reduceren, 1% meer dan Japan. China wil zich nog niet binden aan een percentage maar investeert wel significant meer in alternatieve energie dan de EU, die zelf 20% gaat reduceren. Addertje onder het gras is het referentiejaar ten opzichte waarvan gereduceerd wordt: gangbaar is 1990 maar sommige landen pakken 2001, 2005 etc. Met name voor opkomende economieën kan tien jaar nogal een verschil uitmaken.

Waar gaat het nu wel naartoe? Het lijkt erop dat er in het besef dat er toch iets moet gebeuren veel bilaterale overeenkomsten zullen komen tussen Westerse landen en ontwikkelingslanden. De Surinaamse overheid werkt momenteel aan een groene financieringsstructuur waarin Westers klimaatgeld kan worden aangewend voor bosbescherming. Nu nog een Westers land dat wil instappen? Noorwegen ging al een dergelijk verband met Brazilië aan. Vandaag werd in Barcelona bekend dat Frankrijk, Burkina Faso en Soedan overeen zijn gekomen bestaand bos te gaan beschermen. Het Global Humanitarian Forum becijferde laatst dat er jaarlijks 300.000 doden vallen door klimaatverandering. De schade voor ontwikkelingslanden loopt in de miljarden. Financiële constructies waarbij ontwikkelingslanden gecompenseerd worden voor de schade en die tegelijkertijd resulteren in emissiereductie, voedselzekerheid én bosbescherming zijn heel goed mogelijk zo liet de FAO gisteren in een rapport weten: Food Security and Agricultural Mitigation in Developing Countries: Options for Capturing Synergies.

Het wordt dus wellicht een waaier van bilaterale overeenkomsten die ieder opzich hoopgevend ogen. De vraag blijft of het bijelkaar allemaal genoeg zal blijken?

 1. 4

  @2,@3 Over feiten en meningen gesproken. Hebben jullie al vernomen dat de positive feedbacks waar de hele klimaathoax op is gebaseerd onlangs is gedebunked door meetdata uit het ERBe project?

  Lindzen R.S. Choi Y-S Geofysical Research Letters vol 36 augustus 2009.

 2. 5

  Goh, wel vreemd dan dat James Hansen, nota bene een hoge piet bij het Goddard Institute van NASA waar je ERBE ook onder valt, en topmeteoroloog in de VS, tot een van de felste klimaatactivisten is gaan behoren. Met tienduizende collega’s all over the world, trouwens. Alleen wat neuzelaars ontkennen nog dat hier een door mensen gemaakte ramp aan het ontstaan is.

 3. 6

  Comment 1 en 4 zien er voor mij een beetje uit zoals je wel ziet op engadget. Alleen dan nog vager. Nagenoeg onzichtbaar.

  Klasse van die Kevin Conrad! En het applaus wat hem ten deel viel zegt ook wel een hoop.

 4. 7

  Anton, ga zelf eens naar een land rond de evenaar, bij voorkeur een eiland.

  Pak Tenerife bijvoorbeeld. Daar zie je de klimaat verandering.

  Ze hadden daar nooit orkanen, tot een paar jaar geleden. De Drakenbloed boom (een boom die honderden jaren oud kan worden) bloeide voorheen altijd om de 20 jaar. Sinds de eeuwwisseling echter elke 4 a 5 jaar. En zo nog tal van voorbeelden van klimaatverandering in de natuur.

  Of pak Cuba

  Op Cuba ziet men ook een shift in de orkanen, ook daar veranderen bloeipatronen, vaak veel eerder in de lente. En dat geeft weer problemen met de trekvogels die later komen, en nu geen voedsel meer kunnen vinden. Etc.

  En nu niet om documentatie gaan vragen, ik heb het zelf vernomen van de lokale boeren daar. Ga gewoon zelf er eens heen en dan zie/hoor je het zelf.

 5. 8

  Nou, daar ben ik het dan fijn mee eens. Niet omdat ik niet in klimaat-opwarming ‘geloof’ (dat doe ik wel), maar omdat ik vind dat de oplossing moet liggen in aanpassing, en niet in gladde politici die warme toespraken geven en grote handtekeningen zetten en samen op de foto gaan.

 6. 9

  Imgikke, niemand ontkent dat het warmer is geworden sinds 1880. Dat heeft uiteraard klimatologische gevolgen, waarvan je er een paar noemt. Maar gevolgen van opwarming zeggen niets over de OORZAAK van die opwarming. En de poten onder de CO2-hypothese worden momenteel vooral door waarnemingen weggezaagd.

 7. 12

  Of een waaier van bilaterale overeenkomsten genoeg zal blijken?
  Valt misschien onder het “vele kleintjes, maken een grote”?

  En wellicht vindt er een competitief navolgingsproces. De een wil niet voor de ander onderdoen en schroeft de eigen doelstellingen op.

 8. 13

  @Majava: Deze Sökkol zal het voor de mede-simpelen van geest nog een keer eenvoudig uitleggen. Ik ga er wel vanuit dat u iets weet van de basis van wetenschapsfilosofie, met name toegepast op natuurwetenschappen.

  Hier komt-ie:
  Rond 1990 publiceerde het IPCC het eerste rapport gebaseerd op diverse klimaatmodellen, die ik voor het gemak de IPCC-modellen noem.
  Die modellen poogden de relatie tussen CO2-toename en temperatuurstijging te beschrijven. De grootte en invloed van veel andere factoren als bv. wolkenvorming, zon, aerosols en diverse feedbackprocessen, waarvan weinig bekend was, werden ingeschat.
  Die modellen beschreven met terugwerkende kracht redelijk goed wat er in de jaren ’80 was gebeurd. Redelijk vanzelfsprekend, want die modellen zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in die jaren 80.
  Tegelijk stelde het IPCC toen al dat men de temperatuurstijging in de periode 1880 – 1940 grotendeels toch toeschreef aan andere factoren, aangezien de CO2-concentratie toen te laag was om de temperatuurstijging in diec periode binnen de gebruikte modellen te kunnen verklaren. De zon was waarschijnlijk een even belangrijke factor in die periode. Let wel, dit zegt het IPCC zelf.
  Ook de afkoeling in de periode 1940 – 1975 was niet verklaarbaar noch beschrijfbaar met de IPCC-modellen.
  Het werd spannend: zouden de modellen die dus ook voor de komende decennia een temperatuurstijging voorspelden bij de toename van CO2 kloppen? De jaren 90 bleken zich precies te houden aan die modellen.
  En toen kwam het eerste decennium van de 21e eeuw. The noughties, zoals de Engelsen dit gedoopt hebben. CO2-concentratie steeg nog steeds, maar de temperatuur niet meer. Geen enkel IPCC-model voorspelde deze mogelijkheid.

  Conclusie: de IPCC-modellen, waarin sowieso de waarde van veel parameters zijn geschat, beschrijven alleen de relatie tussen CO2 en temperatuur in de twee decennia van 1980 tot 2000. De gehele eeuw daarvoor en het huidige decennium zijn niet te beschrijven met de modellen.
  Een wetenschapper zal dan moeten concluderen dat de modellen niet kloppen. Er zijn kennelijk nog veel meer factoren en feedbackprocessen die zo’n grote invloed hebben en waarvan men eerst zal moeten bepalen welke ze zijn en hoe groot, voordat er een klimaatmodel kan worden gemaakt, die ook de periodes 1880 – 1940, 1940 – 1975 en 2000 tot nu kan beschrijven.
  Hoe dan ook, de hypothese dat de toegenomen C)2-concentratie voor minimaal 80% verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging, is sowieso door de gelijk gebleven temperatuur sinds 2000 vooralsnog onjuist gebleken.
  En wat is de voorspellende waarde voor de klimaatontwikkelingen tot 2100 van modellen die slechts twee decennia goed beschrijven? Nul.

  En ter verduidelijking: uiteraard vinden er nu gebeurtenissen plaats, zoals gletsjerkrimp, dunner en minder noordpoolijs etc. De temperatuur ligt nog steeds namelijk ca 1 graad celsius hoger dan in 1880. Dat heeft allerlei gevolgen. Maar die gevolgen van opwarming zeggen niets over de oorzaken van die opwarming.

 9. 14

  Okee, hier nog een sukkelige redenering.
  Om te beginnen, is het u al eens opgevallen welk merkwaardig verschijnsel de menselijke adem is?
  Is het koud dan blazen we in de handen om ze te verwarmen. Is het heet dan blazen we op de soep, om te voorkomen dat die te heet wordt binnengelepeld.
  Wat we, behalve roeptoeteren, al niet doen met de adem, ooit door oude Grieken wel de ziel van de mens gedacht.

  Roeptoeteren, mijn sukkelige bijdrag dus.
  In 1880 hadden we iets minder mensen op de aarbol dan nu. Ik heb al eens eerder betoogd, dat de toename van de bevolking verveldne conseq

 10. 15

  Okee, hier nog een sukkelige redenering.
  Om te beginnen, is het u al eens opgevallen welk merkwaardig verschijnsel de menselijke adem is?
  Is het koud dan blazen we in de handen om ze te verwarmen. Is het heet dan blazen we op de soep, om te voorkomen dat die te heet wordt binnengelepeld.
  Wat we, behalve roeptoeteren, al niet doen met de adem, ooit door oude Grieken wel de ziel van de mens gedacht.

  Roeptoeteren, mijn sukkelige bijdrag dus.
  In 1880 hadden we iets minder mensen op de aardbol dan nu. Ik heb al eens eerder betoogd, dat de toename van de bevolking vervelende consequenties moet hebben voor de natuur, waar ik de atmosfeer ook toereken.

  Zou de CO2-uitstoot niet tot het smelten van ijs leiden, dan lijkt mij de aanwezigheid van teveel mensen toch wel een reden voor teveel warmte.

 11. 17

  Nou Fred, eerst een dikke plus voor je, dat je niet met allerlei links komt uit de standaard survival kit voor deniers waar seven al tijden op teert.

  Ik vind het ook fijn dat je over data hebt, want die kun je zien. Stop data in een model, laat er een paar statistieknerds wat gezellige punten uit pikken of weggooien en je kunt alle kanten op. Daarom kijk ik graag naar data.

  Je noemt de periode 2000 tot nu. Ik geloof niet dat je 2000 wil nemen… Want sinds 2000 is de temperatuur toch echt flink gestegen. Neem je uitschieter 1998 als begin, dan kom je nu lager uit en kun je ook een vlakke trend maken. Zie je nu al waar ik naar toe wil? Je pikt gewoon een reeks en je kunt er van alles mee doen. Kijk naar alles en ik zie nog steeds een stijgende lijn. Hij vlakt nu wat af. Denk jij dat hij nu gaat dalen? Ik denk het niet, ondanks dat de zon nu geen flikker doet. Die staat nu echt op een laag pitje (als ik op data afga).

 12. 18

  @17 Waarom spreek je over mensen als ze er niet bij zijn? Jammer. Inhoudelijk: Survivalkit? Lol, en onzin gewoon dat wat je tegen bent gekomen opslaan en alles lezen, ook wat wellicht anders is dan het Gore evangelie. Dat er blogs en site’s zijn die hun bestaansrecht ontlenen aan het zwartmaken van sceptici (wat heel iets anders is dan ontkenner Dat moet je goed voor de geest houden als je die termen gebruikt. Omgekeerd komt dat ook voor btw. Leest de laatste alinea van dit verhaal eens goed door..Archieven van klimaatverandering

 13. 19

  Supervaag stuk in de Times daar in de link.

  Maar deze is wel aardig. Laat eens zien wat de hoernalistiek zo al weergeeft:

  “China, the world’s largest emitter of greenhouse gases, has also failed to announce targets. It has promised to cut carbon dioxide emissions per unit of GDP but has not said by how much.”

  1. largest emitter lijkt meteen een beschuldiging aan het adres van de grootste fabrikant op aard. Hallo ? Moet dat ?

  2. has promised … per GDP … is een zeer slim standpunt. En nog eerlijk ook. In de reductie zit heel veel medewerking van de andere landen (verkoopprijs van afnemers > GDP). Die reductie::prijs ga je vervolgens uitonderhandelen. Maar alweer niet volgens de Times.

  Maar goed. Het lijkt er alweer op dat na de VS na de afwijzing van Kyoto ook Kopenhagen niet zien zitten.

  Waarom niet. Wat staat hen zo tegen in deze manier van wereldeconomische sturing met dit nieuwe machtsmiddel ( = CO2-rechten verhandelen).

  @Your Honour, Sir Ambassador of the widely respected U.S. of A., why not ?

 14. 20

  Niet alleen is er van CO2 hypothese steeds minder over, de global temperatuur helpt ook niet echt mee; er is >10 jaar geen duidelijke opwarming meer. De Zuidpool helpt ook niet mee, die wordt ook alleen maar dikker, en rara, die noordpool groeit weer sinds 2007 en was laatst April al weer even op gemiddelde grootte.

  Er is een BAK aan (tegenstrijdige) data beschikbaar waardoor het moeilijk duiden is. Maar er is 1 ding dat zeker is: en dat is dat niemand het helemaal weet. Zeker Mr Albert Gore niet.
  Maar ook de eerder genoemde meneer Hansen van de NASA, want die maakte ons vroeger namelijk bang voor een Global Cooling, notabene. Kortom,… niemand weet het echt, en de “Zeker-weters” maken zich daarom juist zo belachelijk.

  Duss…. laat ik niemand van u hier nog betrappen op “zeker weten” als het over ons klimaat gaat!!.

  …..**maar het is natuurlijk een HOAX**…ha ha!…

 15. 21

  @mescaline
  Wat staat hen zo tegen in deze manier van wereldeconomische sturing met dit nieuwe machtsmiddel ( = CO2-rechten verhandelen). […] why not ?

  De meeste handelswijzen van wereldmachten van deze soort worden geregeerd door geld. Daar willen ze het meeste van. En ze maken dus geen afspraken waar ze verliezer kunnen zijn of waar ze geen controle over hebben. Iedereen wijst naar de VS, maar hoe zit het met China, India en Europa? Rusland? Willen die wel echt?

  En is er controle?

  Want duidelijk is inderdaad ondertussen dat CO2 alleen maar een sturingsmiddel is. Niks klimaat. Het klimaat doet er niet toe (ja Carlos, lullig maar waar).

  Goed gezien @mescaline.

 16. 22

  Damn. It’s just sitting there right under my nose.

  Steeph heeft hem onder een hoedje gevangen. In de linkdump.

  ACTA (“intellectual property rights” van een land dat steeds minder produceert, en internet is een kraan die dicht kan @mensen)

  of

  Kopenhagen (CO2-trade maar je hebt zelf al schulden, en er is geen drukmiddel)

  Het draait inderdaad om wat HansR al aangaf. De VS doet gewoon niet mee er druk op hen gezet kan worden. Andersom wel. Zie ook: immuniteit USA gov workers.

 17. 24

  @Majava. Dank voor uw vriendelijke woorden, zo horen discussies tussen voor- en tegenstanders van een wetenschappelijke hypothese te gaan.

  De temperatuurmetingen zijn altijd lastig te interpreteren. Vanaf welk punt zet je een lijn naar welk ander punt. Begin je bij een laag punt en zoek je een hoog punt aan het eind? Trek je een streep alleen tussen de pieken of juist de dalen?
  Na 1998 is er een flinke dip – logisch na El Nino – en een snel herstel naar temperaturen van vlak voor El Nino. Daarna zie ik toch echt een constante globale temperatuur.

  Terecht wijzen alarmisten erop dat een zo korte periode van nog geen tien jaar niets zegt over een trend. Maar zoals ik hierboven heb proberen aan te tonen beschrijven de modellen van het IPCC in feite slechts twee decennia goed. Is dat dan wel voldoende lang om zulke boute uitspraken over de relatie CO2-temperatuur te doen en vooral betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over de komende 90 jaar?

  En vers van de pers: ook Al Gore zelf meent nu dat CO2 slechts voor 40% een bijdrage heeft geleverd aan de temperatuurstijging.
  Goed, het komt weer van internetkranten waarvan ik niet weet hoe betrouwbaar ze zijn (op internet als Global Village blijft net als in een echt dorp de roddel erg populair), maar ze baseren zich op een interview in Newsweek dat binnenkort gepubliceerd wordt, naar aanleiding van een nieuw boek van Gore.
  ( http://worldbbnews.com/2009/11/gores-spiritual-argument-on-climate/ )

  Gore geeft toe dat hij heeft overdreven en feiten heeft verdraait, teneinde mensen ervan te overtuigen actie te ondernemen. Hij beschouwt het als een morele en religieuze taak en plicht.
  “Nobel winner adapts fact-based message to reach those who believe they have a moral duty to protect the planet in ‘Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis’
  Al’s Gore’s much-anticipated sequel to An Inconvenent Truth is published today, with an admission that facts alone will not persuade Americans to act on global warming and that appealing to their spiritual side is the way forward.

  In his latest book, Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis, the man who won a Nobel prize in 2007 for his touring slideshow on disappearing polar ice and other consequences of climate change, concludes: “Simply laying out the facts won’t work.”

  Instead, Gore tells Newsweek magazine in a pre-publication interview, that he has been adapting his fact-based message – now put out by hundreds of volunteers – to appeal to those who believe there is a moral or religious duty to protect the planet.”

  Het valt mij al enkele jaren op dat naarmate er steeds meer onderzoek wordt verricht dat de CO2-hypothese zoals vervat in de IPCC-modellen verwerpt, de alarmisten meer en meer de morele kaart spelen.

 18. 25

  En nog een kleine aanvulling

  Al gore blijft wel vasthouden aan het idee dat de mens bijna volledig verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging van de afgelopen ruime eeuw. Dat hij daarbij niet eens in de pas van het IPCC loopt, schijnt hem niet te deren.

  Gore gooit het in zijn nieuwe boek opeens op methaan en ‘soot’ als belangrijke factoren.
  Nu betekent ‘soot’ volgens mij ‘roetdeeltjes’
  of ‘stof’ en ik was in de veronderstelling dat ‘soot’ juist koelend werkt. Of sluit Gore nu aan bij de Franse metereologen die vorig jaar veronderstelden dat de snelle opwarming tussen 1980 en 2000 – die met name op het noordelijk halfrond plaatsvond – grotendeels veroorzaakt is doordat de lucht schoner is geworden?

 19. 26

  Allejezus Harry#20… jij midnight burgerexpert… om 03.41 middenin de nacht een beetje verdraaide informatie in de Google Cache beitelen. U denkt vast: wie schrijft die blijft?!

  Ik hang dit nog wel aan de grote klok, maar voor nu heeft u hier alvast een ‘primeur’

 20. 27

  @Carlos: Nogmaals, of jij of Harry nu gelijk hebben doet niets af of toe aan een verklaring van de oorzaken van de opwarming. Opwarming heeft bepaalde gevolgen, niemand ontkent dat. Wanneer dringt het tot je door dat je met al je grafiekjes, berichtjes over orkanen en droogtes en stofstormen in Australië en verdrinkende ijsbeertjes helemaal niets bewijst wat betreft de oorzaken?

  Als je je dan toch wilt opwinden, wordt dan eens goed kwaad over wat alle conferenties (Kyoto, Bali en straks Kopenhagen) hebben opgeleverd aangaande CO2-reductie. Niets namelijk. En nauwelijks een aanzet tot overstappen op alternatieve, niet-fossiele brandstoffen of grotere investeringen in onderzoek naar verbetering van bestaande en nieuwe niet-fossiele energie-opwekking.

  Het enige dat Kyoto heeft opgeleverd is een enorme handel in CO2-emissierechten. Inmiddels gaan er jaarlijks al honderden miljarden dollars in om. Banken en energiebedrijven kopen die rechten op en wachten tot de prijs stijgt teneinde ze met winst te kunnen verkopen.
  Ik voorspel nu al dat die CO2-emissiehandel straks de volgende bubble is waardoor banken en ook grote energiebedrijven – de Nuon zit er internationaal inmiddels ook diep in – straks failliet zullen gaan.
  En verder wordt er nu gesproken over honderden mlijarden ‘klimaathulp’ aan de Derde Wereld. Weer weggegooid geld.

  Alarmisten als jij laten zich gebruiken als nuttige idioten voor politici, bedrijven, banken en allerlei instellingen om hun politieke en zakelijke spelletjes te kunnen spelen. Ze hoeven maar het woord ‘groen’ en ‘zeespiegelstijging’ te roepen, en de alarmisten salueren. Geen enkele kritische respons volgt, behalve een reflexmatige afgeven op skeptici en ‘oliemaatschappijen’. Maar ja, die kritiekloze houding past natuurlijk wel geheel bij mensen die al ruim een decennium aan de voeten van Gore geknield zitten om de Goede Boodschap tot zich te nemen.

 21. 29

  Ga dan ook godverdegodver gewoon aan de slag (te beginnen in Nederland) i.p.v. eindeloos door te mekkeren.

  Begin ergens. Neem nou b.v. dit:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8348909.stm

  Niet een a-4tje aan de muur met richtlijnen voor verwarming, airco en verlichting waar niemand zich aan houdt (kan houden) of in de kelder een vet mannetje met een oliekannetje die de thermostaat in de gaten houdt standaard gefixed op 20+ graden, neehee, schrijf/ ontwerp energieplannen binnen je bedrijf of organisatie, stel energiemanagers aan. Met vastgestelde en haalbare te realiseren doelen.

  Veeg AL de reeds bestaande technieken bij elkaar (zo langzamerhand een hele waslijst van windmolen tot zonnecellen folie tot slim warmteverbruik enz.enz.). Of besteedt het uit. Of begin je eigen energieadviesbureautje, in de financiële adviesbureaubranche heb je thans toch weinig meer te zoeken. Leg de opdrachtgever van het nieuwe bedrijventerrein een offerte voor zodat hij huurders zou kunnen lokken vanwege belachelijk lage energiekosten. Of bij bestaande structuren het punt wanneer de investeringen terugverdiend worden met de onvermijdelijk stijgende olieprijzen enz.enz.

  “Dat kutmilieu doet er nu even niet toe: jaarlijks 5 – 10% kostenbesparing op uw energierekening moneer de directeur.”

  *slofslofslof*

 22. 30

  @Carlos
  Je hoopt nu dat bilaterale overeenkomsten effect zullen hebben. Wat denk je dat er werkelijk gebeurt? Geïndustrialiseerde landen sluiten straks verdragen met niet-geïndustrialiseerde landen om de CO2-emissierechten te kunnen opkopen. Voor de vorm – doet het altijd goed op het journaal – zullen ze dan een bosje hier en daar planten.
  Die aangekochte emissierechten zullen er echter voor zorgen dat de geïndustrialiseerde landen minder hoeven te investeren in eigen CO2-reductie of innovatie. Jullie alarmisten worden gewoon gebruikt.
  Neem Cramer: oh wat is ze bezorgd over de wereld, maar ondertussen geeft ze toestemming voor de bouw van kolengestookte energiecentrales. Om dat te kunnen doen en tegelijkertijd je te houden aan afspraken over CO2-reductie, komen extra CO2-emissierechten goed van pas. Voor de vorm laat ze onderzoeken of de CO2 dan in de bodem kan worden opgeslagen. In de praktijk kan Cramer straks aantonen dat Nederland de CO2-uitstoot heeft teruggedrongen. In werkelijkheid zal de hoeveelheid CO2-uitstoot toenemen, maar als je daar de gekochte CO2-emissierechten van aftrekt, lijkt het alsof de CO2-uitstoot is afgenomen.
  Er wordt een papieren, boekhoudkundige werkelijkheid gecreëerd. Richt je giftige pijlen eens op deze hypocriete dominees van de duurzaamheid i.p.v. wetenschappers en leken die pogen de onbetrouwbaarheid van de CO2-hypothese aan te tonen.

 23. 32

  Ik weet het niet Fred, wat ik wel weet is dat ik er een beetje moedeloos van word. In het publieke debat zit geen expertise en daarom ook geen progressie. Je kan lullen als Brugman en na wat nachtelijke reacties van wat verwarde geesten start het weer op niveau nul.

  Ook al juich ik het internet toe en ben ik van mening dat het (sommige) mensen beter geïnformeerd maakt en het debat faciliteert dreigt de bagger dat het ook produceert te gaan overheersen. Het probleem van deze tijd is dat iedereen denkt overal verstand van te hebben. Mensen kennen hun eigen beperkingen niet meer, heb je mij ooit over verzekeringen zien bloggen? Nou dan…

  Misschien pleit ik wel voor een technocratie. In een technocratie had Plasterk adviezen gegeven over moleculaire genetica, niet over Powned en Max…

 24. 33

  @Carlos: Niet bij de pakken neer zitten. De Romeinen wisten al dat het in het publieke debat niet zozeer om de feiten gaat als wel om methoden om anderen te overtuigen, vandaar dat ze de retorica uitvonden. Maar uiteindelijk komt er een moment dat men niet om de feiten heen kan.

  En er is één feit dat als een paal boven water blijft staan: de fossiele brandstoffen tegen een redelijke prijs, raken snel op.
  Laat ik vantevoren één ding duidelijk maken. We delen – vermoed ik – het idee dat er wel degelijk een noodzaak is om van onze afhankelijkheid van fossiele brandstof af te komen. Ik verdenk veel politici ervan dat zij dit ook vinden, maar besloten hebben de angst voor klimaatverandering daarvoor te gebruiken. Daar valt wat voor te zeggen, ware het niet dat hun verdragen, conferenties en besluiten tot nu toe nauwelijks bijgedragen hebben aan investeringen en innovaties op dat gebied. Alleen de CO2-emissiehandel hebben ze van de grond gekregen.

  Ik behoor niet tot de groep skeptici die zich ook hevig verzetten tegen windmolens of zonne-energie, omdat dit volledig gesubsidieerd zou zijn. Deels is dat laatste waar, maar soms is het handig als overheden in het begin de kosten op zich nemen. Ons huidige infrastructuur van het internet hebben we in Nederland bijvoorbeeld te danken aan de gemeentelijke overheden die al in de jaren zeventig massaal investeerden in kabel-tv, omdat het onrendabel was. Op een gegeven moment kan het bedrijfsleven het dan overnemen.

  Wie het publieke debat aangaat, weet dat hij geconfronteerd zal worden met drogredeneringen, leugens, verdachtmakingen en verdraaiingen. Het hoort bij het spel. Je moet er veel uithoudingsvermogen voor hebben.

  En ik denk dat Plasterk er inmiddels ook spijt van heeft dat hij niet wetenschapper en columnist is gebleven. Enfin, als minister is hij verre te prefereren boven zijn voorgangster Van der Hoeven. Zie je wel, toch enige vooruitgang geboekt!

 25. 34

  Dank voor je opbeurende woorden Fred. Het haakt mijn inziens in op wat ik in het postje vermeld over de diversificering van de aanpak van het klimaatprobleem. Uiteindelijk komt de beste aanpak bovendrijven, of misschien zijn er wel meerdere? Een groot log internationaal akkoord zou wel eens de dood in de pot kunnen betekenen. Vraag is wel of het nog op tijd is?\

  ..en ja we zijn er op vooruit gegaan, liever een minister van Feest & Champagne dan eentje van Intelligent Design ;-)

 26. 35

  @Carlos: Ik zal je opbeuren.

  Zoals ik al meerdere malen heb gepoogd duidelijk te maken, geloof ik niet dat CO2 voor 80% verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging. Zelf vertrouw ik op Lindzen en Christy die de invloed van CO2 inschatten op ca. 20%. En net als hen houd ik er rekening mee dat die 20% via feedbackprocessen uiteindelijk toch net het marginale effect kunnen hebben waardoor bijvoorbeeld uit Siberië en de oceanen enorme hoeveelheden methaan kunnen vrijkomen. Enige zorg is er dus wel.

  Ten tweede zie ik ook de noodzaak van het overstappen op niet-fossiele brandstoffen, zoals ik hierboven beschreef.

  Wat betekent dat?

  Er moet de komende jaren veel geïnvesteerd worden in andere vormen van energie-opwekking waar geen CO2 bij vrijkomt en niet in zinloze en kostbare activiteiten als de CO2-emissiehandel of CO2-opslag. Ook extra belastingen op fossiele brandstoffen werken niet, ze brengen alleen de economie in gevaar.

  Ga zeker door met bouw van windmolenparken en zonnecellen. Als is het maar om ervaring op te doen om pieken en dalen in gebruik en aanbod op te kunnen vangen en het electriciteitsnet aan te kunnen passen aan een veelvoud van verschillende grote en kleine ernergieleveranciers.

  Bouw als tijdelijke maatregel kerncentrales. Die kunnen zorgen voor enige respijt (ca. een eeuw) waarin de technologie kan zorgen voor efficiëntere manieren om energie op te wekken. Ik heb namelijk wel vertrouwen in wetenschap en technologie om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we vooral de zon kunnen gebruiken als de grote energieopwekker.
  Je slaat dan twee vliegen in één klap met kerncentrales: het geeft extra tijd en je reduceert sowieso de CO2-emissie.

 27. 37

  Terechte vraag of we nog tijd hebben voor een nieuw Kyoto-achtig systeem. Gedachte erachter is dat het marktmechanisme van emissiehandel leidt tot efficiënte allocatie van middelen om klimaatverandering te vertragen. Het idee is dus dat je door dit systeem voorkomt dat er een blauwdruk wordt opgelegd, die achteraf de verkeerde blijkt te zijn.

  De lage CO2 rechten prijs laat zien dat er onvoldoende CO2 rechten uit het systeem worden gehaald op het moment dat er bijvoorbeeld een economische crisis is. Er is nauwelijks een prikkel over. Er zijn teveel rechten gratis weggegeven, teveel sectoren buiten het systeem gehouden en teveel ‘stoplappen’ ingebouwd (klik m’n link). Maar er is ook erg weinig tijd voor een tweede kans.

  *gaat folie achter de verwarming plakken en een extra trui aantrekken*

 28. 38

  Geweldige link, Eli #37. Ik zag Carlos en Fred elkaar vinden in een scherper perspectief, en ik zie u dat perspectief bevestigen, kan dat ?

  (…) “The scheme was never set up to directly tackle the key task of a rapid transition away from fossil fuel extraction, over-production and over-consumption. It seeks instead to quantifying existing pollution as a means to create a new tradeable commodity.” (…)

  Bron : “Transnational Institute (TNI) was established in 1974 as an international network of research activists committed to critical analyses of the global problems of today and tomorrow, with a view to providing relevant research and ideas to those movements concerned to steer the world in a democratic, equitable and environmentally sustainable direction.” (…)

 29. 39

  Ik denk dat emissiehandel een geweldig geavanceerd middel kan zijn, als het niet wordt volgepropt met politieke compromissen (“holes” en “offsets”). Ook vind ik het een enorme prestatie in het domein van internationaal recht om breed akkoord te bereiken over zo’n systeem. Maar het emissiehandel leent zich denk ik niet meer als oplossing voor een noodsituatie zoals we die nu inmiddels hebben, zelfs niet bij een goede uitvoering.

 30. 40

  Er moet gewoon een CO2 belasting komen.
  En landen die niet snel genoeg, uit zichzelf, omschakelen naar een duurzame energievoorziening, terwijl ze wel de mogelijkheden hebben, moeten als schurkenstaat gekwalificeerd worden.
  Daar doe je geen handel meer mee.
  Nederland is nu een voorwaardelijke schurkenstaat.

  Juist door als rijk land een inspirerende voorsprong te nemen in een duurzame energievoorziening, laat je andere landen zien dat ze die schurkenstaten niet nodig hebben.
  Duurzaam is goedkoper.

 31. 44

  Klimaat veranderingen zijn er zo lang de wereld bestaat.Nooit gehoord van de ijstijden?
  Is de Sahara altijd woestijn geweest?
  Hoeveel Co2 en andere schadelijke stoffen komen er vrij als er weer ergens een vulkaan uitbarst?
  Al Gore is multimiljonair geworden met zijn klimaat fabeltje.
  Met eerlijke wetenschap heeft het in ieder geval niks te doen.

  We moeten ophouden met deze klimaat hoax.
  Eerst was het zure regen,nu de co2,maar altijd vinden overheden wel nieuwe manieren om de burgers geld uit de zakken te kloppen.
  Het gaat al lang niet meer over het klimaat,maar over “eerlijk” delen,aangewend door rood-groene socialisten tegen het kapitalisme.