Kamer: ‘Geen godsdienstvrijheid voor vrijwilligers’

Foto: risastla (cc)

OPINIE - De Tweede Kamer springt op de bres voor het geloof. Voor het geloof dat de ene religie beter is dan de andere – de ene mens beter is dan de andere – en dat ex-PVV’ers mogen bepalen wat vrijwilligers wel en niet mogen denken.

De Haagse politie werkt tijdens Oud en Nieuw al jaren samen met vrijwilligers van de salafistische as-Soennah moskee, om met hun hulp de openbare orde te handhaven. Zowel de politie als de burgemeester die over de politie- en vrijwilligersinzet gaat, zijn daar erg blij mee. “Rustige jaarwisseling in Schilderswijk dankzij moskeevrijwilligers”, lieten ze eerder weten.

Maar Tweede Kamerlid Bontes, die trouwens níet over de openbare orde in gemeente Den Haag gaat, vindt dat toch te link, omdat de vrijwilligers een bepaald ‘gedachtengoed’ hebben.

In een motie probeerden Bontes en Van Klaveren de samenwerking te verbieden. Die motie is met grote meerderheid door de Kamer aangenomen.

Demasqué

Harder kan de Tweede Kamer niet door de mand vallen dan met deze motie. Hoewel de samenwerking volgens burgemeester Van Aartsen prima verliep, steunt de Kamer een motie van twee ex-PVV clowns om vrijwilligers van een moskee te verbieden de politie te helpen.

Als je het juiste geloof hebt mag je vrijwilliger zijn, anders niet.

De meerderheid van de Kamer geeft hier maar één ding mee aan: haar volkomen lak aan de grondwet, aan godsdienstvrijheid en aan het verbod op discriminatie. Zoals Van Aartsen al in januari over de ophef over het geloof van sommige vrijwilligers zei: “Ik vraag mij af of de Tweede Kamer zelf nog wel gelooft in de beginselen van de rechtsstaat.”

Wij worden geregeerd door de populistische mediageilheid van onbenullen die salafisme gelijkschakelen aan terrorisme. Dan kun je ook wel mensen uit de zwarte kousenkerk verbieden om de politie te helpen, omdat er in de VS christelijke gekken zijn die daar abortusartsen vermoorden.

Het is in de politiek tegenwoordig mode om te doen alsof je beschaafd bent, terwijl je dezelfde racistische troep als Wilders uit je mond laat komen, maar dan op een “normale toon”. Alsof dat überhaupt mogelijk is.
Dus wil men salafisme niet officieel verbieden, alleen maar in de praktijk. Want wie volgens de gedachtenpolitie cq Kamerleden salafistisch gelooft, diens gedachtengoed moet worden tegengegaan, die mag geen vrijwilliger zijn, geen subsidie krijgen, die mag de politie zelfs niet helpen.

En intussen stemt men dus vrolijk mee met lieden met een bepaald ‘gedachtengoed’ als dat van Bontes en Van Klaveren…

Zelfs geheime dienst snapt nog meer van rechtsstaat

Misschien toch leuk om nog even een quote te geven uit één van de rapporten van de AIVD over salafisme in Nederland. Eerst concludeert de AIVD dat salafisme eigenlijk geen scherp begrensde stroming is, laat staan een organisatie, laat staan allemaal terroristen.
Salafisme is fundamentalistisch en staat niet bepaald bekend om haar ruimdenkendheid. Maar het bestaat, net als ieder ander geloof, uit verschillende stromingen waar zowel apolitieke als politieke, geweldloze als gewelddadige, aardige als minder aardige mensen tussen zitten. De jihadistische stroming is veruit de kleinste stroming van de drie die de AIVD binnen het salafisme onderscheid.

De quote gaat over wat de AIVD als het verschil tussen acceptabele en onacceptabele vormen van salafisme ziet:

In 2010 is beschreven hoe de overheid zich verhoudt tot de salafi-beweging in Nederland. Twee belangrijke uitgangspunten gelden voor het overheidshandelen ten aanzien van religieuze groepen en stromingen in de samenleving: grondrechten en vrijheden gelden voor iedereen, en de overheid is neutraal in godsdienstzaken. Dit betekent dat het niet aan de overheid is om te bepalen welke religieuze standpunten juist of niet juist zijn en wie de waarheid in pacht heeft. In de grondwet is vastgelegd dat burgers vrij zijn een levensbeschouwelijke (geloofs)opvatting aan te hangen en uit te dragen. Dit geldt ook voor opvattingen die bijvoorbeeld orthodox of fundamentalistisch zijn.

Er is volgens de AIVD echter ook een onacceptabele versie van salafisme:

Dit wordt anders wanneer men zich op basis van levensbeschouwelijke of politiek-religieuze opvattingen keert tegen de democratische rechtsorde en de erkende mensenrechten.

Wat betreft de antidemocratische doelen kan gedacht worden aan het nastreven van een politiek systeem waarin sommige bevolkingsgroepen minder rechten hebben dan andere.

Hoe in-en-in triest is het wel niet dat we tegenwoordig spionnen nodig hebben om ons bij te brengen wat mensenrechten en democratie inhouden?

Trouwens… Zou de AIVD het jihadisme binnen de Tweede Kamer eigenlijk al wel in het snotje hebben?

Dit artikel verscheen eerder op Grutjes!

Reacties (24)

#1 Prediker

Van een verbod is in die motie geen sprake. De tekst van de motie zegt letterlijk:

overwegende dat een Kamermeerderheid heeft aangegeven dat de toenemende invloed van het salafistische gedachtegoed juist moet worden tegengegaan;

overwegende dat het daarom ongewenst is dat deze organisatie toezichten handhavingstaken krijgt;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om deze samenwerking te beëindigen

Kortom, de regering moet volgens de tekst van de motie zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen de As-Soennamoskee beëindigd wordt, en het wordt volledig in het midden gelaten hoe de regering dat dan wel zou moeten doen.

Fopmotie dus, want de regering heeft helemaal geen middelen om het college van B&W te Den Haag daartoe te dwingen. Symboolpolitiek, noemen we dat.

 • Volgende discussie
#2 Mad Max

En weer wordt het begrip ‘godsdienstvrijheid’ zoals dat in de wet gebruikt wordt, volledig verkracht, en dit keer door Bas Thijs. Godsdienstvrijheid in de context van de wet houdt niets anders in dat je in dit land vrij bent om te geloven wat je wil, zonder dat je angst hoeft te hebben dat je vanwege dat geloof opgepakt wordt door de overheid.
Daar is in deze motie totaal geen sprake van; er wordt niet in opgeroepen dat de overheid deze vrijwilligers op moet pakken vanwege hun geloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Amateur Commenter

@1: En dat feestje mag dan op kosten van de belastingbetaler. Wanneer worden die populisten daar eens verantwoordelijk gehouden in plaats bij elke poep of scheet kamervragen in te dienen? Ga eens werk zoeken en iets nuttigs doen, zouden zij zelf zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@2: Het gaat inderdaad eerder om artikel één. De motie roept immers op om bij samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers te discrimineren op grond van geloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lutine

Ordehandhaving waarbij vrijwilligers wordt ingezet op basis van politieke overtuiging of religie zouden we niet moeten willen. Dat is eigenlijk een staat binnen de staat. Ordehandhaving is een taak van de (neutraal geachte) overheid.

De praktijk echter is dat men pragmatisch is. Kennelijk laat tuig zich meer gezeggen door salafisten dan door politie. De aard van het salafisme is dusdanig dat men een bepaalde politieke orde nastreeft. Zoals scheiding van mannen en vrouwen, kledingvoorschriften, voedselvoorschriften.

Nou ja…vrouwen in korte rokjes zullen er niet veel zijn rond de jaarwisseling. En spareribs op straat eten vind ik toch al onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Quintana

@2 Ga je lekker met dat zelf definiëren van godsdienstvrijheid? De politie mag niet met me samenwerken vanwege mijn geloof, maar niemand pakt me op dus het is geen discriminatie. Wat een kletskoek!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lutine

@2

Ik vind het ook geen sterk artikel. De argumenten deugen niet. We kennen een scheiding van staat en moskee en die wordt een beetje geweld aan gedaan in de praktijk. De vraag is of je principieel moet zijn of pragmatisch. De godsdienstvrijheid is nergens in het geding.

Normaliter prefereer ik het om pragmatisch te zijn. En als het opheffen van de opheffing van scheiding tussen staat en moskee beperkt blijft tot Den Haag zal het mij worst zijn. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik niet in DH woon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Johanna

Lang is gezegd dat islamitische / Marokkaanse ouders niet genoeg betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen, dat zij zich zelf meer moeten inzetten om hun kinderen de weg te wijzen en op het goede pad te houden. Dan doen ze dat, ze zetten zich in als buurtvader, helpen de politie bij het handhaven van de openbare orde, zetten zich in voor onze samenleving, en dan is Leiden in last. Volslagen contraproductief. Behalve voor hen die graag recalcitrant zijn en ieder middel aangrijpen om hun eigen trom te roeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 beugwant

Ik denk dan Van Aartsen zelf wel de afweging kan maken of hij in dezen ‘bestuurlijk ongehoorzaam’ is of het in de schilderswijk uit de klauwen laat lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 6822

Natuurlijk is het een fopmotie, en natuurlijk zijn van Klaveren en Bontes twee extreemrechtse clowns.
Maar dat betekent niet dat men geen wenkbrauwen mag fronsen bij de samenwerking die er is tussen politie Haaglanden en As-Soenna. Volgens mij wordt er niet op levensovertuiging gediscrimineerd, maar wordt er eerder op levensovertuiging gerekruteerd.
Dat staat volgens mij los van Marokkaanse buurtvaders en dergelijke, aangezien zij, wanneer zij geen As-Soenna moskeegangers zijn, van deze samenwerking verstoken zullen blijven. Althans, daar gok ik op afgaande op het weinige dat ik weet van dit construct.
De politie heeft ook geen actieve samenwerking met pak ‘m beet de NVU, om Ado supporters in ’t gareel te houden. Toch kun je niet uitsluiten dat er NVU sympathisanten als steward bij Ado werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lutine

@8

Hmmm…dus als Pegida zorgt dat extreemrechtse jongeren zich een beetje gedragen dan zijn we ook blij? Er is er maar 1 verantwoordelijk voor de openbare orde en dat is de overheid. Waar het toe leidt als we dat standpunt verlaten dat weten we.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Custers

@11

Er is er maar 1 verantwoordelijk voor de openbare orde en dat is de overheid.

Inderdaad. En als de overheid het, vanuit die verantwoordelijkheid, wenselijk acht om samen te werken met kerken, moskeeën, voetbalclubs, supportersverenigingen, politieke partijen, actiegroepen, of wie je verder maar zou kunnen verzinnen, moet dat vooral mogelijk blijven. Want samenwerken betekent natuurlijk niet dat ze een deel van de verantwoordelijkheid overdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 6822

@12: Maar samenwerking met burgers is toch wat anders dan samenwerking met burgers die door een niet overheidsinstantie geselecteerd zijn op overtuiging en affiliatie met diezelfde niet overheidsinstantie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Custers

@13

En dus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 6822

@14: En dus heb ook ik, zoals in #10 aangegeven, gefronste wenkbrauwen bij deze constructie.
Meer niet. Niet heel belangrijk in de wereldgeschiedenis inderdaad.

Edit: oh wacht, ik zie nu pas dat jij ook #12 bent, waar ik op reageerde. Iets uitgebreider dus: Samenwerking met kerk, moskee, synagoge, buurthuis, sportclub, plaatselijke middenstand, of welk ander georganiseerd burger gebeuren dan ook, daar frons ik de wenkbrauwen niet bij. Maar de constructie waar ik me wel wat ongemakkelijk bij voel is die zoals beschreven tussen politie DH en de ASmoskee. Daar is geen sprake van een soort algemene burgerparticipatie (of althans, daar lijkt geen sprake van) zoals jij die beschrijft, maar een zeer specifiek samenwerkingsverband waarbij de burgers door zichzelf geselecteerd worden op gedachtegoed. Dat lijkt mij kwalijk. Mag Sjon de homo van om de hoek meelopen met het groepje? En Mordechai Cohen? En Sjanet my middle name is inkijkblouse?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mad Max

@6: je hebt mij niet zien beweren dat het geen discriminatie zou zijn, maar het is geen schending van godsdienstvrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Custers

@15

Wie er wel of niet mee mag doen lijkt me een hypothetische vraag. Ik heb tenminste niet de indruk dat er een of andere organisatie wordt opgetuigd via een wervings- en selectieproces. Volgens mij wil de politie gewoon samenwerken met mensen die invloed hebben op jongeren die mogelijk voor problemen kunnen zorgen. Blijkbaar zijn die binnen die moskee te vinden. En als ze binnen andere organisaties te vinden zijn, zal de politie daar ook mee samen willen werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 6822

@17: Dat er een hypothese in mijn mening zit weet ik, die slag hield ik in #10 al om de arm.
Maar ik vind het geen gekke hypothese om te stellen dat er vast meer mensen geïnteresseerd zijn in dergelijk vrijwilligerswerk. En dat strookt niet met het feit (?) dat het in werkelijkheid toch alleen om AS bezoekers gaat.
“Feit (?)” want die indruk wordt door de gemeente zelf gewekt. AS en ook alleen AS wordt in vergane persberichten bedankt voor de prettige samenwerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lutine

@12

Pragmatisch gesproken wel. Zaken als verkeer regelen kan soms aan burgers overgelaten worden. Zeker als het niet vanuit ideologie of religie wordt aangestuurd. Waar er orde gehandhaafd wordt door politieke en/of religieuze groeperingen overschrijden we een grens. Als vrijwilligers van de salafistische as-Soennah moskee orde mogen handhaven dan mogen vrijwilligers van de NVU dat ook. Zij kunnen dan mooi Pegida demonstraties in goede banen leidden en tegendemonstranten weren.

Misschien moeten we zelfs die vrijwilligers wel een training geven.
Maar nu chargeer ik een beetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Custers

@19

De rol van de politie als ordehandhaver is wettelijk vastgelegd. Als er nu een van die wettige taken of bevoegdheden overgedragen zou worden aan die vrijwilligers zou je misschien een punt hebben. Maar daar is bij mijn weten geen sprake van. De vrijwilligers doen wat iedereen mag doen: mensen in de openbare ruimte aanspreken op hun gedrag. Niks mis mee.

@18

Uit de eerste link van #0

Onder de ‘mannen in gele hesjes’ zaten ook veel vrijwilligers van moskeeën, waaronder de As-Soennah Moskee

Niet alleen moskeegangers dus, en zeker niet alleen bezoekers van de AS Moskee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 6822

@20: Oeps. Luiheid…
Ik heb een hersenschudding. Wellicht dat dat als verzachtende omstandigheid mag gelden? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

@21

Luiheid zonder hersenschudding had ik ook ruim voldoende gevonden als verzachtende omstandigheid…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 6822

@22: Faulheit ist ein verbrechen. Maar goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bas Thijs

Poeh, ik schrik een beetje van de reacties hier. Waarom moet het zo lang duren voordat iemand opmerkt dat het helemaal niet alleen salafisten zijn die als vrijwilliger helpen?

Het is een bijzonder wereldbeeld wat een aantal mensen voordien tentoon spreidt. Namelijk dat als vrijwilligers zich melden, omdat ze willen helpen door mensen op hun gedrag aan te spreken, politie en burgemeester hen onmiddellijk naar huis stuurt als het geen salafisten zijn. Klinkt een beetje als een parallel maar nogal tegengesteld universum waarin dat gebeurt. Ik had dan ook niet gedacht dat het nodig zou zijn om expliciet te melden dat ook mensen van buiten de moskee vrijwilliger zijn, maar blijkbaar had dat wel degelijk gemoeten.

Een ander ding wat hierboven een beetje in de mode is, is om moslims te vergelijken met neonazi’s van de NVU.

Ach ja. Dus als ik zeg dat racisme de ware achtergrond is waarom het ene geloof wel wordt tegengewerkt en het andere niet, dan stel je als reactie die religie gelijk aan een groep racisten. Sterk hoor…

@1

Dus “alles in het werk te stellen om deze samenwerking te beëindigen” is volgens jou niet die samenwerking verbieden? En dat ik schrijf: “Dus wil men salafisme niet officieel verbieden, alleen maar in de praktijk,” dat maakt je niet uit?
Mijn nederige excuses in dat geval.

@2

Voor wat betreft de godsdienstvrijheid: Ik zeg niet dat salafisten wordt verboden om te geloven. (Nogmaals, ik zeg zelfs expliciet: “Dus wil men salafisme niet officieel verbieden, alleen maar in de praktijk.”)
Ik zeg wel dat vrijwilligers worden gehinderd in hun godsdienstvrijheid. Als ze salafist zijn moeten ze van de Tweede Kamer immers ophouden met vrijwilliger te zijn: ze mogen dus niet hun godsdienst vrij belijden.

En artikel 6 van de grondwet is toch heel duidelijk:
“Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden…”
Ieder, ook vrijwilligers dus. Er staat helemaal niets over oppakken, Mad Max.

Iemand beschuldigen van “volledige verkrachting” terwijl je blijkbaar de tekst niet eens goed hebt willen lezen vind ik geen hoogstaande reactie.

 • Vorige discussie