Kabinetsmaatregelen om te voldoen aan uitspraak Klimaatzaak

Foto: copyright ok. Gecheckt 02-03-2022
Dossier:

NIEUWS - Na jaren van talmen en in beroep gaan heeft het kabinet vandaag maatregelen aangekondigd om de door de Hoge Raad bevestigde uitspraak in de Klimaatzaak te voldoen. Nederland moet volgens het vonnis de uitstoot van CO2 dit jaar met 25 procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het Kabinet niet verder dan 19 tot 21 procent komt. Het nu gepresenteerde pakket levert bij daadwerkelijk uitvoer 8 megaton CO2 reductie op, dit komt bovenop de 4 megaton die eerdere maatregelen op leveren.

Maatregelen

Het kabinet wordt incidenteel geholpen bij het bereiken van deze doelstelling door het coronavirus. Dat levert echter geen structurele CO2-reductie op. Het Kabinet komt daarom met maatregelen om de CO2-emissie van kolencentrales te beperken door middel van een uitstootplafond. Ook breidt het kabinet de regeling reductie energieverbruik uit met 150 miljoen Euro, waarmee mensen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld LED-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders en MKB-bedrijven van deze regeling gebruikmaken. Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing als ze investeren in verduurzaming van woningen. Hiervoor stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar. Mensen die een oude koel- of vrieskast inleveren, krijgen hiervoor een retourpremie van minimaal 35 euro bij aankoop van een nieuwe. Verder is het kabinet in gesprek met een aantal bedrijven over versnelde ombouw van installaties en het extra terugdringen van de uitstoot van lachgas (een sterk broeikasgas).

Reactie Urgenda

Urgenda, dat de Klimaatzaak in 2015 aanspande, noemt het pakket in haar reactie veelbelovend en een grote stap voorwaarts:

Maar liefst 30 van de 54 maatregelen uit het “54puntenplan” dat Urgenda met 800 organisaties als oplossing aan bood aan het kabinet, lijken uiteindelijk geheel of gedeeltelijk uitgevoerd te gaan worden. Daarmee kiest het kabinet niet alleen voor de goedkoopste optie (kolencentrales geheel of deels sluiten), maar ook voor maatregelen die zorgen voor draagvlak, een lagere energierekening, schonere lucht en meer biodiversiteit. Urgenda is blij dat in het extra pakket van vandaag ook middelen zitten die ook in deze coronacrisis kunnen helpen om meer werk te genereren voor het MKB en zelfstandigen. Het extra pakket bevat ook maatregelen die zorgen voor een lagere energierekening, vooral ook voor huurders en mensen met minder draagkracht, die daardoor blijvend lagere energiekosten kunnen krijgen.

Een deel van de 30 maatregelen die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd waren al aangekondigd, zoals de grootste maatregel (nr.  54): 2 miljard extra voor de volgende SDE+ ronde waardoor vele daken zullen worden vol gelegd met zonnepanelen. Dat in combinatie met de verlenging van de salderingsregeling van 2020 naar 2023 met langzame afbouw naar 2031 (maatregel 9) en de uitvoering van maatregel 21 (het inzetten van reservetransformatoren voor het aansluiten van zon- en windprojecten) levert flink meer duurzame energie op. Daarnaast zij er veel maatregelen gekozen die energie besparen.

Ook enkele ‘groene’ maatregelen worden uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld uitbreiding van bos en duurzamer bosbeheer (735), is er 30 miljoen euro beschikbaar voor led-verlichting in kassen (24), 60 miljoen extra voor de krimp van de varkenssector (22) en binnen het stikstofpakket nog eens 300 miljoen per jaar voor het helpen stoppen van andere veehouders (253). Maatregel 49 -groen en gezond wonen – krijgt ‘appreciatie’ van het kabinet en wordt doorgestuurd naar de gemeenten.

Urgenda is ook heel blij met al die maatregelen waarmee de energierekening van burgers omlaag gaat: van radiatorfolie tot ledlampen en stand-by killers. Hiervoor waren in het najaar al diverse subsidiemogelijkheden in het leven geroepen, verlengd of verhoogd en nu trekt het kabinet nog eens extra geld uit voor energiebesparing bij huurders, woningeigenaren en MKB’ers (maatregelen 141526293439414243 en 46).

Verder gaat de overheid beter controleren en handhaven op de wet energiebesparing (81344), meer plastic recyclen (3247), is er 10 miljoen uitgetrokken voor duurzamer asfalt (37), daken van overheidsgebouwen vol leggen met zonnepanelen (20), scholen stimuleren om te verduurzamen (23), energie coöperaties beter ondersteunen (33), rijden we geen 130 meer (3) en wordt duurzamer rijden gestimuleerd (25).

Conclusie

De aankondiging van de maatregelen om te voldoen aan het vonnis in de Klimaatzaak zijn goed nieuws voor de rechtstaat: het kabinet is ondanks de coronacrisis van zins om zich te houden aan de uitspraak van de rechter. Het is ook goed nieuws voor degene die inzetten op een Green New Deal ter bestrijding van de economische kant van de coronacrisis, want het kabinet verwacht dat het maatregelenpakket zorgt voor een economische impuls in sectoren als de installatiebranche.

Reacties (8)

#1 Le Redoutable

Urgenda mag dan tevreden zijn, andere milieuclubjes willen nog veel verder gaan:

https://www.nu.nl/politiek/6047169/milieuorganisaties-stappen-opnieuw-naar-rechter-vanwege-stikstofplannen.html

Ik ben trouwens benieuwd hoe ze die plannen in de komende rijksbegrotingen gaan inpassen. Er is momenteel niet echt geld over en het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort goed gaat komen. En als we dan ook nog de filantroop van Zuid Europa moeten worden gaat dat ook nog een keer van het budget af.

De lasten verhogen gaat hem niet worden met vele burgers en bedrijven op de financiële intensive care. Bezuinigen dan maar?, de grootste kostenposten zijn de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid, veel succes!

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/bezuinigingsopties-voor-de-crisistijd-a3997509

 • Volgende discussie
#2 Krispijn Beek

@1 ik begrijp dat het ingewikkeld is, maar klimaatverandering en stikstofdepositie zijn echt 2 verschillende milieuproblemen. En waar het kabinet een bij klimaat met een pakket kwam waarmee ze ook volgens de partij die ze voor de rechter had gedaagd aan het vonnis gehoor lijkt te geven is dat bij stikstof niet het geval. Ook een groot verschil als ik de reacties lees is dat een groot deel van de maatregelen die Urgenda voor had gesteld overgenomen worden. Bij stikstof gebeurd dit niet, sterker daar keert het kabinet weer terug naar vrijwilligheid en technische maatregelen waarvan onduidelijk is hoeveel reductie ze in de praktijk opleveren.

Geld nodig? Gaten dichten die multinationals misbruiken. Het eenoudigste pakket levert al 600 miljoen Euro per jaar op. Schepje er bovenop dat maar:
https://www.ad.nl/politiek/advies-laat-multinationals-600-miljoen-euro-meer-belasting-betalen~acae7700/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

Er is nu een kans om de economie duurzamer te maken door voorwaarden te koppelen aan crisissteun. Ik zie daar nog niet veel van terechtkomen. Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jacob Jonker.

Het is mij een raadsel waarom een paar mensen die zich als milieu activisten organiseren en door het grote kapitaal en de belasting betaler gefinancierd worden zoveel bijval en zo weinig tegenstand van het kiezersvolk ondervinden. Het is al duidelijk dat de democratie in west Europa ver te zoeken is. Ik zou zeggen dat de democratie voorbij is, behalve in Denemarken en de Visegrad Vier.

Het hele westen is nu verworden tot een groot her-educatie kamp. Degenen die dat al die tijd gesteund en bevorderd hebben zullen nog wel eens van hun liefde voor deze nieuwe stand van zaken bekomen, lijkt mij. Het is een dictatuur voor het proletariaat op basis van het communisme, terwijl de rijken en het kader in de politiek en de academie van het ongeremde kapitalisme genieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Karin van der Stoop

@4: Maar verder gaat het wel goed met je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Frank789

Jeetje, LED-lampen, nieuwe koelkast, nieuwe wasmachine, standby killer, inductiekookplaat, nieuwe CV-ketel, goed inregelen van de verwarmingsinstallatie, radiatorfolie, vloerisolatie, waterbedisolatie enz. Allemaal al gedaan en geen cent gekregen…
Maar wel een hoop geld bespaard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Frank789

@6: [ 30 miljoen euro beschikbaar voor led-verlichting in kassen ]
Ik vraag me af waarom dat nu nog blijkbaar niet rendabel is?

Liever zie ik een totaalverbod op verlichte kassen die het landschap verpesten en de wolken in brand zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jacob Jonker.

@5: Als U een jong persoon bent, wat ik in alle aannemelijkheid denk te weten, is het Uw toekomst en Uw wereld. Dus wens ik U natuurlijk het allerbeste en een lang en gelukkig leven.

 • Vorige discussie